aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Nils Heglands veg 100! Leilighetene i 2. etg. er på 80 kvm. og leilighetene i 3. etg. er på 100 kvm.
Velkommen til Nils Heglands veg 100! Leilighetene i 2. etg. er på 80 kvm. og leilighetene i 3. etg. er på 100 kvm.

EVJE Nils Heglands veg 100

Ny leilighet midt i Evje sentrum med en fantastisk flott utsikt og alle fasiliteter like utenfor døren!

 • kr 3 490 000
 • BRA 100 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 3 490 000
 • Omkostningerkr 7 592
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 497 592
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2023
 • Soverom2
 • Areal -
 • Felleskostnaderkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiet
 • fra 3 490 000,- leilighet 2 etg på 80 kvm Bra og 3 890.000,- leilighet 3 etg på 100 kvm Bra (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 250 000,-)) 7 592,- (Omkostninger totalt) 3 497 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtakelse.

Meld deg på visning!

Påmelding
Leilighetene har en praktisk løsning og passer perfekt for de som ønsker å bo sentralt med lite vedlikehold. Alle leilighetene har 2 romslige soverom, åpen stue/kjøkken løsning i front med fin utsikt. Her er det også utgang til terrasse. Det er god plass til både spisegruppe og sittegruppe. Praktisk bod/teknisk rom med plass til oppbevaring samt bad med dusj, servant, toalett og opplegg til oppvaskmaskin. Leilighetene i 2. etg. er på 80 kvm. og leilighetene i 3. etg. er på 100 kvm. Det medfølger parkering på felles parkeringsplass bak bygget. Her har man alt av fasiliteter like utenfor døren.
God skap- og benkplass på kjøkken.

Nils Heglands veg 100, Agder

 • Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Fellestomt som blir asfaltert.

  Beliggenhet
  Leilighetene har en flott beliggenhet midt i sentrum av Evje med en fantastisk utsikt over Otra. Her har du det meste like utenfor døren.

  Adkomst
  For adkomst se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Barnehage/skole/fritid
  Oddeskogen barnehage: 1,1 km. Babuschka barnehage: 1,2 km. Hornnes barnehage: 4,1 km.

  Skolekrets
  Evje barneskule: 0,7 km. Evje ungdomsskule: 0,6 km. Setesdal vgs avd. Hornnes: 4,2 km. KVS-Bygland: 34 km.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført i tre med betong dekke mellom etasjene.

  Innhold
  Leilighetene inneholder: Stue/kjøkken, bad, teknisk rom/bod, gang, vindfang og 2 soverom. Medfølger også parkering på felles plarkeringsplass bak bygget. -Fliser på gulv i entrè og bad. Oppkantfliser på bad. Gulv; -Laminat/ evt. parkett er medregnet i prisklasse Kr. 350,- inkl. mva i alle tørre rom. Belegg m. oppkant i vaskerom/bod. Malerarbeid: Sparkling og maling av alle gipshimlinger i 2 og 3 etg. Elektrikerarbeid: Se vedlegg fra Evje Elektriske AS Varmekabler på badene er medregnet. -11mm Ferdigmalte panelplater/ evt. Walls 2Paint -11mm Fibo baderomsplater på begge bad. BALKONGER/TERRASSER/UTEPLASSER Terrasser: -Terrasser er medregnet i betong. Glassrekkverk ifølge perspektiv. -Smijernsrekkverk på parkeringstak og svalgang leiligheter

  Standard
  Leiligheten har en god standard. Her er det laminat/ evt. parkett på gulvene i stue, kjøkken og soverom. I entre og på bad blir det fliser på gulv med varmekabler på bad. Teknisk rom/bod får våtromsbelegg på gulv. Alle rom har gips i tak og ferdigmalte panelplater på vegg, utenom bad som har baderomsplater på vegg.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Fiber.

  Parkering
  Det vil bli felles parkering på fellestomten til sameiet.

  Diverse
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  fra 3 490 000,- leilighet 2 etg på 80 kvm Bra og 3 890.000,- leilighet 3 etg på 100 kvm Bra (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 250 000,-)) 7 592,- (Omkostninger totalt) 3 497 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtakelse.

 • Oppvarming
  Varmekabler på bad.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Nybygg så kommunale avgifter er ikke fastsatt enda.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 16.12.2022 - Dokumentnr: 1430320 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 7
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 100/722


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det vil bli utstedt ferdigattest før overtagelse.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til bolig- og næringsformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  fra 3 490 000,- leilighet 2 etg på 80 kvm Bra og 3 890.000,- leilighet 3 etg på 100 kvm Bra (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 250 000,-)) 7 592,- (Omkostninger totalt) 3 497 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtakelse.

  Omk. kjøper beløp
  7592

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Fastpris kr. 70.000,- pr. enhet. 4 stk. leiligheter, totalt kr. 280.000,-

Dokumenter

Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev