aktiv-eiendomsmegling
562A6432

Evje Sentrum - Næringseiendom - Innholdsrikt med butikk, 2 leiligheter og lagerrom.

 • 7 300 000
 • BRA 604 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING7 300 000
 • OMKOSTNINGER198 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER7 498 642
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 986
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 225 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT538 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 7 300 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  182 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 300 000,-))
  --------------------------------------------------------
  198 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  7 498 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kombinert bolig og næringsbygg med følgende innhold:
Kjeller: Lagerrom, Lagerrom 2, Lagerrom 3,
Lagerrom 4, Lagerrom 5, Lagerrom 6,
Bomberom, Tavlerom elektro, Tekniskrom
vvs, Tekniskrom ventilasjon, Bod, Bod

Første etg:
Trapperom , Wc , Kontor/arb.rom ,
Pauserom, Butikklokale. Kott, bøttekott.

Andre etg:
Leilghet høyre side: Gang, Stue/kjøkken, Bad/vaskerom, Soverom og hems.
Leilghet venstre side: Gang, Stue/kjøkken, Bad/vaskerom, Soverom og hems.
Fellesgang. Leilighetene har godt med lagringsplass
562A6327

Nils Heglands veg 26 og 28, Agder

 • Aktiv eiendom har gleden av å presentere et stort og innholdsrikt kombinasjonsbygg med en utmeket beliggenhet i Evje sentrum. Butikken i 1 etg er pr.d.d utleid til Databutikk. Gjennomgående greistandard på butikken. Begge leilighetene i 2 etg. har stor veranda vent ut mot gata. Det nevnes at den ene er nylig blitt oppgradert med nytt køkken, bad og gulv. Alle overflater i denne er fornyet. Den andre leiligheten trenger oppgraderinger.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Sammendrag av eiendommens tilstand:

  TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

  Våtrom > Generell > Bad/vaskerom, leil. høyre
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  o Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres.

  TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig > Taktekking
  Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

  Tiltak
  o Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  o Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når
  dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.

  Tiltak
  o Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.

  Tiltak
  o Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  o Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og bordkledning.
  En god del vedlikehold må beregnes med enkelte utskiftninger nå og på noe sikt på grunn av normal slitasje og elde.

  Utvendig > Vinduer - 2
  Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Det er avvik: Noen skader på vinduer i trapperommet.

  Tiltak
  o Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Utvendig > Dører - 2
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.

  Tiltak
  o Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
  o Det må foretas lokal utbedring.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under Balkonger
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

  Tiltak
  o Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens
  forskriftskrav.
  o Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens
  forskriftskrav.
  Innvendig > Overflater
  Det er påvist fuktskader på overflater.

  Tiltak
  o Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
  bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Dette gjelder leilighet til høyre.

  Tiltak
  o For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Tiltak
  o Det bør gjennomføres radonmålinger

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er avvik: Eldre fuktmerker på grunnmur i ytterhjørne i mot nabobygget.

  o Tiltak:
  En må følge med på tilstand/utvikling i dette område.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav
  til rekkverk i trapper Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.

  Tiltak
  o Åpninger er såpass store at det utifra sikkerhetsmessige forhold
  anbefales å lage mindre åpninger.
  o Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken, leil. høyre
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  Skader etter lekkasje i fra varmtvannsberder.

  Tiltak
  o Påviste skader må utbedres.
  o Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

  Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken, leil. høyre

  Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).

  Tiltak
  o Om mulig bør det etableres ventilasjons kanal ut i det fri fra
  ventilator.

  Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken, leil. Venstre
  Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).

  Tiltak
  o Om mulig bør det etableres ventilasjons kanal ut i det fri fra
  ventilator.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak
  o Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer i
  dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  o Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av
  rør.
  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Det er påvist avvik ifm understøttelsen av tanken.

  Tiltak
  o Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at tanken fungerer i dag,
  men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  o Det må gjøres tiltak på understøttelsen av tanken

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

  Tomteforhold > Drenering
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
  er overskredet.

  Tiltak
  o Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være
  avgjørende.
 • Eiendommen ligger midt i Evje sentrum som er et populært og folksomt område. Her er det gode muligheter for å drive butikk, men også bo meget sentralt.
 • Området består hovedsakelig av boligbebyggelse, leiligheter og næringsbygg.
 • Se kart. Det vil bli godt skiltet til visning.
 • Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 02.05.2022 av Torleif Fjellestad for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Kjeller: 205 Bra
  1.et: 209 Bra
  2.et: 172 Bra
  3.et: 18 Bra
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk.
 • Asfaltert.
 • Gateparkering.
 • Offentlig.
 • Bestilt, ikke mottatt.
 • Kr. 18 853 pr. år
  Dekker avløp, akonto avløp, vann, akonto vann, renovasjon.
 • Forsikring, strøm m.m.
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Det nevnes at leieinntektene ligger på ca 32.000,- når alt er utleid.
 • Eiendommen ligger i et regulert område.
 • Gnr. 50 Bnr. 91 i Evje og hornnes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Raffineritomta Evje as Erdvig
Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev