aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Marsteinshøgda - et veletablert og barnevennlig boligområde på Fagernes. « Illustrasjonen vil avvike fra virkelig miljø og omgivelser»

FAGERNES Areal Marstein

Attraktive tomannsboliger sentralt beliggende på Fagernes | Utsikt mot Bitihorn | 3 soverom | 2 bad | Carport | Romslig veranda

 • kr 3 950 000 - 3 950 000
 • Priser fra og tilkr 3 950 000 - 3 950 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 3 950 000 - 3 950 000
 • Omkostninger fra og tilkr 6 022 - 6 022
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 3 956 022 - 3 956 022
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 950 - 950
 • Areal primærareal - fra og til84 - 84 m²
 • Areal bruksareal - fra og til94 - 94 m²
 • Tomt2 021 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 18 BNR. 418
 • Informasjon om meglerforetaketValdres Eiendomskontor AS Jernbanevegen 14 2900 Fagernes
 • OppdragsansvarligLinn Hamre
 • Oppdragsnummer1201235001

Meld deg på visning!

Påmelding

Areal Marstein, Innlandet

 • Om prosjektet
  Velkommen til Marsteinshøgda - et veletablert og barnevennlig boligområde på Fagernes. Her planlegges det to nye moderne tomannsboliger med totalt fire enheter. Tomannsboligene vil bli liggende åpent og solrikt til, med fin utsikt mot Bitihorn og Jotunheimen. Hver enhet vil inneholde to bad, tre soverom (eventuelt to soverom og en tv-stue), stue og kjøkken i åpen løsning - med utgang til romslig veranda og entré. I tillegg vil det bli etablert en carport under terrassen med tilgang til en praktisk sportsbod. Marsteinhøgda er et veletablert og barnevennlig boligområde på Fagernes. Her er det ballslette med fotballmål og nærhet til skogen med friområder og turmuligheter. Hvorfor kjøpe nytt:
 • Boligen er i forskriftmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.
 • Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
 • Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.
 • Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid. Fastpris kr. 3.950.000,-. Ta kontakt med megler i dag for å holde deg oppdatert på utviklingen i prosjektet!

  Priser fra og til
  kr 3950000 - 3950000

  Omkostninger fra og til
  kr 6022 - 6022

  Generell orientering
  Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen. Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin enhet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

  Garasje/parkering
  Hver boenhet vil få egen carport under veranda.

  Boder
  Med hver boenhet følger en sportsbod. Denne ligger under veranda, nær inngangsparti.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Selger tar sikte på at eiendommen blir ferdigstilt 10-12 måneder etter oppstart. Angitt tidspunkt er foreløpig og ikke bindende eller dagmulktsutløsende.   Så snart selger har vedtatt byggestart og opphevet forbeholdene skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Utløpet av overtakelsesperioden er bindende og dagmulktsutløsende.   Senest 10 uker før ferdigstillelse av eiendommen skal selger gi kjøper skriftlig melding om overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.   Dersom selger ferdigstiller eiendommen i god tid før overtakelsesperioden beskrevet i ovenfor, kan selger kreve overtakelse inntil fire måneder før denne fristen. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel.    Overtakelse skjer straks boligen er ferdigstilt og bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog vil overtakelse skje ved midlertidig brukstillatelse dersom kommunen utsteder slik midlertidig brukstillatelse. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.    Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning hvor begge parter deltar. Kjøper skal varsle om ev. forhold som påberopes som mangel ved eiendommen. Det påpekes at dette gjelder alle forhold kjøper avdekker eller med rimelighet burde avdekket ved gjennomgangen. Ev. reklamasjoner og selgers standpunkt til disse skal protokolleres og overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter.   Selger skal overlevere eiendommen i byggrengjort stand.   Kjøper aksepterer at alle utbedringer, overtakelser og ettårsbefaringer avholdes innfor normal kontortid.   Kjøper kan nekte overtakelse dersom eiendommen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under overtakelsen.   Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt eiendommen. Hvis eiendommen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt eiendommen kunne vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.  

  Tomteareal
  2021m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Tomt, ca. 2.021 kvm. Tomten skal eies av sameiet. Tomten opparbeides med adkomstvei og p-plass med grus. Grøntarealer leveres med tilsådd matjord. Gavekort på beplantning 2.500,- følger med kjøpet til hver enkelt enhet. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. Kommentar fra kommunen: Matrikkelenheten er opprettet uten fullført oppmålingsforretning (MUF). Foreløpige endomsgrenser er digitalisert i henhold til reguleringsplan for Marsteinhøgda 3. Frist for fullføring av oppmålingsforretning med merking av grensepunkt er satt til 01.02.2025.

 • Kjøkken
  Hver boenhet leveres med høykvalitetskjøkken i sort utførelse fra kjøkkenleverandøren Aubo. Hvitevarer er i inkludert i leveransen. Kjøkkentegninger og detaljer om hvitevarepakken følger vedlagt i prospekt.

  Bad
  Hver boenhet vil få to flislagte bad med varmekabler i gulv. På vegger og gulv vil det være flis type "LF CORE TAUPE" i grå utførelse, 60X60 cm. Mosaikkflis 5x5 cm i dusj. Det leveres vegghengt toalett, dusjdører og dusjutstyr, samt opplegg for vaskemaskin på badet i 1 etg. Baderomsinnredning er av typen "Hilde" fra Lind bad 120 cm i mørk utførelse, med servant og speil med integrert lys.

  Andre oppholdsrom
  Gulv MOSKUS 12 FJELLEIK -1 stavs laminatgulv på alle gulv unntatt bad. Parkett kan leveres som tilvalg. Vegger Alle inntegnede vegger leveres med ferdige malte platekledning på begge sider. Dette gjelder for alle etasjer som skal innredes. Himling I alle himlinger leveres ferdigbehandlede himlingsplater i hvit. Listverk Alle typer listverk og foringer blir levert hvitmalt. Type 12x58 mm gerikt og gulvlist. Taklist er av type dobbel skygge 21x34 mm. Synlige spikerhull i listverk etter montering vil forekomme. Dører Alle innvendige dører leveres som hvite formpressede 3-speils dører. Dørene leveres med standard vrider.

  Garderobe-fasiliteter
  Inntegnede garderobeskap blir som standard levert i hvit utførelse i 100 x 210 cm størrelse med slagdører.

  Diverse
  Ventilasjon: Entreprenøren leverer balansert ventilasjon med varmegjenvinning for hver leilighet, med virkningsgrad og luftvekslinger pr. time i henhold til energiberegning. Anlegget har filter som stopper partikler ned til pollenstørrelse. VVS: Varmtvannsbereder og fordelingsskap plasseres på vaskerom. Mrk! Tegninger og bilder i prospektet/hjemmesider er kun illustrasjoner og avvik kan forekomme. Det er prosjektbeskrivelsen i kontrakten som er gjeldende. Utbygger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer og justeringer dersom det blir nødvendig. Prosjektbeskrivelsen og tegninger i målestokk 1:100 kan fås ved henvendelse megler.

  Konstruksjon
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'10 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1. Som ansvarlig prosjekterende og beskrivende for Byggmann skal våre tegninger, detaljtegninger og byggebeskrivelser danne grunnlaget for byggingen av tiltaket. Vårt ansvar forutsetter komplett prosjektering innenfor vårt ansvarsområde. Denne beskrivelsen er utarbeidet etter gjeldende PBL med tilhørende forskrifter. Alle tiltak som Byggmann sine medlemmer er involvert i, skal innrette seg etter dette. Alt prosjekteringsarbeid i tiltaket skal være utført av ansvarlige prosjekterende (PRO) for det aktuelle området i tiltaket. Arbeid som blir utført av tiltakshaveren eller andre, uten å være kvalitetsikret og godkjent av ansvarlig prosjekterende, er de selv fullt ut ansvarlig for. All prosjektering som blir utført i tiltaket skal kvalitetsikres og godkjennes av ansvarlig prosjekterende (PRO) for de aktuelle områder i tiltaket. Der det er krav om uavhengig kontroll av prosjekteringen skal disse fagområdene kontrolleres av uavhengig kontrollerende for prosjektering (KPR). Alt arbeidet i tiltaket skal være utført av ansvarlig utførende (UTF) for det aktuelle området i tiltaket. Alt arbeid som blir utført i tiltaket skal kvalitetsikres og godkjennes av ansvarlig utførende (UTF) for de aktuelle områder i tiltaket. Der det er krav om uavhengig kontroll av utførelsen skal disse fagområdene kontrolleres av uavhengig kontrollerende for utførelse (KUT). Hvert tiltak skal i tillegg ha en ansvarlig søker (SØK). Tekniske anlegg og fremføringer av disse er kun et utkast. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er hensiktsmessig og nødvendig. 1.0 Tomt, mur og betong samt grunnarbeid 1.01 Tomt, tomtearbeid, murarbeid og betongarbeid inngår i vår standard leveranse. Tomten leveres med stedlige masser og 1 lag med matjord. 1.02 Hus med plate på mark leveres som ringmurselement/ thermo mur eller tilsvarende, isolasjon iht. energiberegning, diffusjonssperre / radonsikring iht. forskrifter og støpt finplate. 1.03 Stålpipe leveres ferdig montert med vedovn, der dette er inntegnet. Ovn leveres som tilvalg. 2.0 Gulv / himling 2.01 Gulv/himling på grunnmur blir levert som følger - MOSKUS 12 FJELLEIK -1 stavs laminatgulv på alle gulv unntatt bad. Parkett kan leveres som tilvalg. - Takess trefiberplater - vindsperre - 48 x 48 mm justerte lekter - bjelkelag i henhold til NBI (komfortstivhet) - isolasjon i henhold til energiberegning - 22 mm fuktbestandig gulvplater 2.02 Bjelkelaget: Bjelkelaget blir montert sammen med kantbjelke. Bjelkelaget blir forankret til grunnmur med bolter. Produsentens monteringsanvisning for I-bjelker må følges når I-bjelker leveres. 2.03 Tregulv i bad og våtrom leveres som følger: Entreprenøren leverer gulvet godkjent iht. krav til våtrom med støp, varmekabler og membran. Valgfri gulvflis etter begrenset utvalg i alle våte rom. 2.04 Overflater på gulv 12mm laminat i alle tørre rom. Gulvflis i bad og vaskerom. 2.05 Innvendig tak Takess Trefiberplater 3.0 Utvendige trevegger 3.01 Yttervegger er oppbygd som følger: - utvendig listverk og beslag - stående kledning 148 mm grunnet og mellomstrøk - 23/30 x 48 mm liggende lekter - musesperre - vindsperre med klemte skjøter - vindtett plate - bindingsverk 198 mm + 48 mm - isolasjon i henhold til energiberegning - 0,20 mm plastfolie - Trefiberpplater Arbor malt slett i fargen moderne beige. - Hvitmalte lister i tak 21x34 og til gerikter til gulvlister og døromramminger 12x58. 4.0 Utvendige murvegger 4.01 Grunnmur skal være oppført i godkjent materiale mht. isolasjon og bæreevne. Den delen av grunnmuren som er under terreng skal være isolert iht. energiberegning. Der grunnmur er en del av leveransen leveres den som grunnmurselementer og thermomur eller lignende. 4.02 Innvendig kledning mot utvendig murvegg leveres som følger: - bindingsverk (plasseres i forhold til isolasjonstykkelse) - isolasjon i henhold til energiberegning - 0.20 mm plastfolie (der mer enn halvparten av veggen er over terrengnivå.) - Arbor malt slett - Hvitmalte lister i tak 34x48 og til gerikter til gulvlister og døromramminger 12x58. 5.0 Dører 5.01 Alle innvendige dører leveres som hvite formpressede 3-speils dører. Glassdører leveres som hvite formpressede dører. Alle innvendige dører leveres med luftespalte for balansert ventilasjon og integrert dempelist i dørkarm. Dørene leveres med standard vrider. 5.02 Hovedinngangsdør leveres i en isolert formstabil konstruksjon. Ytterdøren leveres med sylinderlås, sylinder og vrider, samt nødvendige beslag. U-verdi i henhold til energiberegning. Andre typer ytterdører kan leveres etter avtale, mot justering av pris. 5.04 Balkongdører leveres med standard vrider og lås. Balkongdører leveres med glass tilpasset tiltakets energiberegninger ferdigbehandlet mørk grå utvendig og innvendig. U-verdi i henhold til energiberegning 5.05 Det leveres dører med glass der dette er angitt på tegning. Sikkerhetsglass leveres der det er krav om dette. 6.0 Vindu 6.01 Alle inntegnede vinduer leveres ferdig hvitmalt innvendig og utvendig. Det blir levert glidehengslede vindu til alle åpningsvindu på hovedplan, loft og kjeller med u-verdi iht. energiberegninger for det aktuelle tiltaket. 7.0 Balkong 7.01 Der trebalkong er inntegnet blir denne levert med impregnerte bærebjelker og dragere, spaltegulv, håndlister og eventuelle bæresøyler. 7.02 Entreprenøren leverer impregnert terrassebord 28x120 mm. Der det skal være tett balkong, leveres det fallplater lagt mellom balkongbjelkene. 8.0 Takkonstruksjon og taktekking 8.01 Flatt tak utført som kompakttak leveres som følger: - Takess - 48 x 48 mm lekter - vindsperre - bjelkelag/takstol - 22 mm sponplate - diffusjonssperre - ubrennbar isolasjon iht. energiberegning og takfall - taktekking (papp eller tilsvarende) 9.0 Beslag 9.01 Beslag for vindu i vegger av både tre og mur er med i standard leveranse. 9.02 Det blir levert balkongbeslag ved overgang mellom balkong og vegg, der dette er påkrevet. 9.03 Takhatter og ventiler er med i standard leveranse. Der det er nødvendig, er disse isolert for å unngå kondens. 10.0 Innvendige vegger 10.01 Alle inntegnede vegger leveres med Trefiber, malt slett fra Arbor. Dette gjelder for alle etasjer som skal innredes. 10.02 Alle innvendige vegger blir levert med isolasjon. 10.03 Bærende vegger og vegger med rør for vask/dusj/badekar samt skyvedørs-vegger, blir levert med 98 mm bindingsverk. Lettvegger leveres med 98 mm bindingsverk. For vegger med avløp/lufting fra WC, samt vegger i kjeller mot uoppvarmet rom, blir det levert med 148 mm/198 mm bindingsverk. 10.04 Trevegger mot murvegg og betongvegger der dette vises på tegning blir utført som lettvegg med gips sparklet og malt. Isolering i henhold til energiberegning. 10.05 Entreprenøren leverer alle nødvendige bæredragere på alle etasjeplan. Dragere blir levert enten som limtre eller ståldragere. Der ståldragere er underliggende blir disse innkledd. 10.06 På baderom blir det levert våtromsgodkjente veggplater med fliser. 11.0 Listverk 11.01 Alle typer listverk og foringer blir levert hvitmalt. Taklister leveres i type 21x34mm . Gerikt og gulvlist type 12x58 mm. 12.0 Ventilasjon/Varmegjenvinning 12.01 Entreprenøren leverer balansert ventilasjon med varmegjenvinning for hver leilighet, med virkningsgrad og luftvekslinger pr. time i henhold til energiberegning. Anlegget har filter som stopper partikler ned til pollenstørrelse. 12.02 Der kanalene blir liggende i kalde soner blir disse isolert, eller levert som isolerte kanaler. 12.03 Ventilasjonsanlegget blir dimensjonert etter husets størrelse og volum. Leverandør av ventilasjonsanlegg besørger ansvarsrett for prosjekteringen. 12.04 Det blir levert og montert kontrollpanel for ventilasjonssystemet. 12.05 Kjøkkenventilator over komfyr monteres separat med egen utblåsning for best effekt og renslighet i ventilasjonsanlegget. Kjøkkenventilator er en del av kjøkkenleveransen. Kanaler og ventiler er en del av ventilasjonsleveransen. 12.06 Enheten for ventilasjonssystemet blir plassert iht. tegning. 13.0 Sentralstøvsuger 13.01 Entreprenøren leverer komplett sentralstøvsugeranlegg med alle nødvendige rør og deler. 13.02 Sentralstøvsugeranlegget blir dimensjonert og prosjektert i hvert enkelt tilfelle. Entreprenøren prosjekterer og skal levere tegninger for anlegget. 13.03 Selve sugeenheten blir plassert i bod e.l. 14.0 Kjøkkeninnredning 14.01 Kjøkken er med i leveransen fra entreprenøren. Det henvises imidlertid til egen tegning, oppstilling og beskrivelse av kjøkken i hvert enkelt tilfelle. 14.02 Egne kjøkkentegninger gjelder fremfor tegninger som vist på 1:100 tegningen. 15.0 Garderobe 15.01 Inntegnede garderobeskap blir som standard levert i hvit utførelse i henhold til tegninger. 16.0 Baderomsinnredning 16.01 Baderomsinnredning leveres i mørk utførelse. Det henvises imidlertid til egen tegning, oppstilling og beskrivelse av baderomsinnredning i hvert enkelt tilfelle. 17.0 Innvendige trapper 17.01 Trapper som er vist på tegning blir levert som hvitmalt furu med trinn i eik med parkettmønster. 17.02 Trappen leveres som standard i åpen utførelse. (Uten stusstrinn) 17.03 Det leveres rekkverk og returgelender med hvite spiler innboret i vangen og håndlist. Der det må leveres returgelender blir dette levert i samme utførelse som trappegelender.

  Brannsikring
  Brannslukningsutstyr leveres i henhold til forskrifter.

  Overflater og kledning
  Gulv: MOSKUS 12 FJELLEIK -1 stavs laminatgulv på alle gulv unntatt bad. Parkett kan leveres som tilvalg. Vegger: Alle inntegnede vegger leveres med ferdige malte platekledning på begge sider. Dette gjelder for alle etasjer som skal innredes. Listverk: Alle typer listverk og foringer blir levert hvitmalt. Type 12x58 mm gerikt og gulvlist. Taklist er av type dobbel skygge 21x34 mm. Synlige spikerhull i listverk etter montering vil forekomme.

  Kabel-tv/bredbånd
  Det tilrettelegges for fiber.

  El-anlegg
  Leveres iht. NEK 400 2018. Tegning som viser plassering av stikkontakter og brytere fås av megler. Tekniske anlegg og fremføringer av disse er kun et utkast. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er hensiktsmessig og nødvendig.

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info om formuesverdi
  Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

  Velforening
  Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 950,- pr. mnd. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte når alle beboere har flyttet inn. Det anbefales at det avsettes noe til vedlikehold av fellesområder som vei o.l. (Brøyting m.m) Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

  Tilbud på lånefinansiering
  Valdres Sparebank vil være behjelpelig med finansiering: Charlotte Fagernæs Lofthus Autorisert finansiell rådgiver Telefon: 61 34 36 00 E-post: charlotte@valdressparebank.no

  Organisasjonsform
  Boligene selges som eierseksjoner, og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Sameiet er planlagt å bestå av totalt 4 boligseksjoner. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Det vil bli fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Selger vil besørge eiendommen seksjonert i eierseksjoner, senest før overtakelse. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner og vedtektene. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23. Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter. Det gjøres oppmerksom på at vedtektene kan bli endret som følge av selgers valg av organisering av prosjektet.

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3451/18/418: 11.01.1979 - Dokumentnr: 206 - Erklæring/avtale BESTEMMELSER FOR SELGERNE TIL Å OVERTA 8 TOMTER I FELT 2
  GJELDER DEL AV DENNE EIENDOM
  Overført fra: Knr:3451 Gnr:18 Bnr:279
  Gjelder denne registerenheten med flere
  11.01.1979 - Dokumentnr: 207 - Erklæring/avtale KJØPEKONTRAKT TIL AVTALT PRIS M DIV BEST
  RETTIGHETSHAVER: NORD-AURDAL KOMMUNE
  GJELDER DEL AV DENNE EIENDOM
  Overført fra: Knr:3451 Gnr:18 Bnr:279
  Gjelder denne registerenheten med flere
  11.01.1979 - Dokumentnr: 208 - Erklæring/avtale KJØPEKONTRAKT TIL AVTALT PRIS M DIV BEST
  RETTIGHETSHAVER: NORD-AURDAL KOMMUNE
  GJELDER DEL AV DENNE EIENDOM
  MED FLERE BESTEMMELSER
  Overført fra: Knr:3451 Gnr:18 Bnr:279
  Gjelder denne registerenheten med flere
  11.01.1979 - Dokumentnr: 209 - Erklæring/avtale KJØPEKONTRAKT TIL AVTALT PRIS M DIV BEST
  RETTIGHETSHAVER: NORD-AURDAL KOMMUNE
  GJELDER DEL AV DENNE EIENDOM
  MED FLERE BESTEMMELSER
  Overført fra: Knr:3451 Gnr:18 Bnr:279
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.02.2023 - Dokumentnr: 114105 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3451 Gnr:18 Bnr:279
  Elektronisk innsendt


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Boenheten har ikke utleiedel.

  Vann, vei og avløp
  Boenhetene vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen ligger inn under reguleringsplan Marstein 3. Reguleringsformål: Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse. Reguleringkart og bestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl § 3.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser. Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert. Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc. Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 35.000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr 30.000,- inkludert merverdiavgift. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum inkludert merverdi.

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt. Dersom fellesarealer eller utvendige arealer ikke er ferdigstilt på tidspunktet for overtakelse, er det i kjøpekontrakten foreslått at partene aksepterer at 3 % av kjøpesummen holdes tilbake dersom annet beløp ikke er avtalt.

 • Dokumenter

  Linn Hamre

  Megler

  Linn Hamre

  99 73 42 64

  Send e-post

  Få beskjed når lignende
  boliger kommer for salg

  Få en verdivurdering

  Siste boliger

  Meld deg på vårt nyhetsbrev