aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Steinsetbygdvegen 2749!

Fagernes Steinsetbygdvegen 2749

Koselig hytte med stor tomt beliggende ca. 770 moh. Fint turterreng, nær løypenett. 3 sov. Behov for vedlikehold.

 • BRA 61 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER26 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER576 392
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 975
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 56 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT4 769 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 550 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  10 250,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  26 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  576 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Hytte: Vindfang, entré, kjøkken, stue, vaskerom, tre soverom og bod. Overbygget inngang. Uthus: Ved/redskapsbod og utedo.
Hytta er et fint utgangspunkt for turer i området. Her kan en gjerne ta turer til fots eller på sykkel til Skardåsen og Tveitastølfjellet.

Steinsetbygdvegen 2749, Innlandet

 • På en usjenert naturtomt, ikke så langt fra veien og elva, men likevel usynlig for de fleste, ligger "Møllerhytta". Mange av trærne står på egen tomt, slik at en kan åpne opp litt mer og slippe sola bedre til større deler av dagen. Tomta er flat og fin rundt hytta med plass til utemøbler, lek og moro. Foran inngangsdøra er det laget platting av steinheller. Inne i hytta er det åpent og luftig med mønet himling med flotte tømmeråser i stua. Her er det fin plass til både sofa- og spisegruppe, og en åpen teglsteinspeis gir en hyggelig stemning til rommet. Bak peisen, nær kjøkkenet er det en fin Ulefos vedovn som gir lun og god varme til hytta. Kjøkkenet har enkel innredning med over- og underskap, samt åpent høyskap. Nedfelt stålkum med avløp til terreng. 3 - bluss kokeapparat (ukjent tilstand). På kjøkkenet er det også luke i gulv ned til matkjøl. I hytta er det tre soverom, alle med enkeltsenger. Det er også et enkelt vaskerom med servant og avløp til terreng. Det er god garderobeplass i hyttas vindfang, mens det er mye ekstra lagringsplass i boden. På tunet er det et eldre uthus med god plass til ved, redskap, ski, spark ol. Det er også et eget rom med utedo. Eiendommen har enkel standard uten strøm og vann, samt etterslep på vedlikehold. Den ligger et stykke unna eksisterende strømnett og pris for å koble seg til dette vil være omlag kr. 400.000,-. Se mer informasjon under diverse, samt e-post fra Griug, vedlagt i salgsoppgaven. ---- Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert. Fra tilstandsrapport: Fordeling av tilstandsgrader: TG0: Ingen avvik og TG1: Mindre eller moderate avvik = 11 TG2: Avvik som ikke krever tiltak og TG2: Avvik som kan kreve tiltak = 9 TG3: Store eller alvorlige avvik = 3 Hytte: Byggeår: 1975 Standard: Enkel hyttestandard uten innlagt vann eller strøm. Vedlikehold: Noe forsømt vedlikehold. UTVENDIG: Veggkonstruksjon, TG2: Yttervegger oppført i tradisjonelt bindingsverk, panelt utvendig med tømmermannspanel. Veggpanelet er montert direkte på bindingsverket uten utlekting som det er krav om i dag. (Dette var normalt byggemåte da hytta ble oppført.) Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Det er avvik: ingen lufting bak utvendig panel. I Valdres er det så tørr luft og frem til 2000 var det ikke vanlig og lekte ut for lufting av utvendig panel. Tiltak: o Tiltak: Veggpanelet er tørt, men ser bra ut og fremstår i bra stand, hytta ligger åpent det er tørr luft så lekting og lufting bak panelet gjøres dersom hytta skal paneles om-bygges på e.l. Trenger et strøk beis. Takkonstruksjon/Loft, TG2: Takkonstruksjonen er ikke besiktiget, men antatt plassbygd med sperrer og åser. Kaltloft antatt isolert med 15 cm isolasjon. Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Det er avvik: Det trekker kald luft inn fra loftet rundt åsene i stuehimlingen. Tiltak: o Tiltak: En må ta seg opp på loftet og isolert og tette mot åsene i stuen. Vinduer, TG2: Koblede vinduer med småruter i ytre ramme. Vurdering av avvik: o Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduene trenger vedlikehold - utskifting. Tiltak: o Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Det store vinduet i stuen er dårlig og bør skiftes, øvrige vinduer skriker etter vedlikehold. Dører, TG2: Enkel panelt ytterdør. Vurdering av avvik: o Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Enkel ytterdør fra byggeår. Tiltak: o Andre tiltak: Ytterdøra kan med fordel skiftes. INNVENDIG: Etasjeskille/gulv mot grunn, TG3: Isolert trebjelkelag mot krypkjeller. Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. o Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. o Det er registrert symptom på sopp/råte. o Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Gulvet i entre, kjøkken og soverom henger ned pga at gulvbjelkene er skadet av sopp/råte. Tiltak: o Nye bjelker må settes inn. o Råteskadet treverk må skiftes. Råteskade i gulvbjelker og stubbeloft. Gulvet innvendig gynger når en går over gulvet og det henger ned. Gulvet, gulvbjelkene, isolasjon og stubbeloft må skiftes ut i hele hytta. Radon, TG2: I 2010 ble regelverket med hensyn til radon forskriftsfestet og det ble innført spesifikke krav til radonforebyggende tiltak for nye bygninger. Hytta er oppført i 1975 som er før regelverket trotte i kraft. Vurdering av avvik: o Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det kan med fordel utføres radonmåling. Tiltak: o Det bør gjennomføres radonmålinger. En kan med fordel ta radonmåling, er det for høye verdier kane gjøre tiltak i kjelleren med bedre ventilering etc. Pipe og ildsted, TG2: Elementpipe. Murt åpen peis i stue uten innsats. Vedovn i kjøkken. Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Det er avvik: o Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Det er 20 cm fra feieluken til kjøkkenbenken. Tiltak: o Det må foretas tiltak for å lukke avviket. o Tiltak: o Andre tiltak: En monterer en ubrennbar plate på siden på benkeskapet. Krypkjeller, TG3: Krypkjeller er for dårlig ventilert og det er råteskader i hele gulvet. Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. o Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. Krypkjeller er for dårlig ventilert. Det bør ligge diffsperre på bakken under hytta. Tiltak: o Påviste skader må utbedres. o Bedre ventilering må etableres. o Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Gulvet i hele hytta er skadet og må skiftes - se beskrivelse under "etasjeskille/gulv mot grunn" Reparasjonskostnader for gulvet er med i den posten. Bedre ventilering av grunnmur + diffsperre på bakken under tas med her. KJØKKEN: Avtrekk, TG3: Ikke ventil eller ventilator på kjøkken.. Vurdering av avvik: o Det er registrert avvik med avtrekk. o Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Det er ikke montert ventil i veggen eller ventilator. Tiltak: o Andre tiltak: Det er ikke innlagt strøm, men en kan montere ventilator (12 volt) over kokesone. TEKNISKE INSTALLASJONER: Avløpsrør, TG2: Plast avløpsrør, to enkle plastrør ut i terreng. Antatt montert av snekker da hytta ble satt opp. Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Avløpet ble mest sannsynlig montert av snekker da hytta ble satt opp. Tiltak: o Andre tiltak: Avløpsanlegget fungerer til dagens bruk. Andre VVS-installasjoner, TG2: Enkelt avløp fra oppvaskkum på kjøkken og fra servant på vaskerom. Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Det er påvist ufagmessig utførelse på anlegget. Avløpsanlegget er antatt montert av snekker da hytta ble satt opp, det er meget enkelt kun to rør opp gjennom gulvet og ut i terreng fra servant på vaskerom og oppvaskkum på kjøkken. Tiltak: o Andre tiltak: Når gulvet skal skiftes benytter en anledningen til å legge opp et bedre røropplegg for inn og ut. TOMTEFORHOLD: Grunnmur og fundamenter, TG2: Støpt ringmur direkte på terreng. Muren er utsatt for bevegelse i forbindelse med frost. Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Det er avvik: Muren står direkte på terreng.. Tiltak: o Tiltak: Muren er utsatt for setninger og bevegelse i forbindelse med frost/tele ---- Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert. Fra tilstandsrapport: Fordeling av tilstandsgrader: TG0: Ingen avvik og TG1: Mindre eller moderate avvik = 11 TG2: Avvik som ikke krever tiltak og TG2: Avvik som kan kreve tiltak = 9 TG3: Store eller alvorlige avvik = 3 Hytte: Byggeår: 1975 Standard: Enkel hyttestandard uten innlagt vann eller strøm. Vedlikehold: Noe forsømt vedlikehold. UTVENDIG: Veggkonstruksjon, TG2: Yttervegger oppført i tradisjonelt bindingsverk, panelt utvendig med tømmermannspanel. Veggpanelet er montert direkte på bindingsverket uten utlekting som det er krav om i dag. (Dette var normalt byggemåte da hytta ble oppført.) Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Det er avvik: ingen lufting bak utvendig panel. I Valdres er det så tørr luft og frem til 2000 var det ikke vanlig og lekte ut for lufting av utvendig panel. Tiltak: o Tiltak: Veggpanelet er tørt, men ser bra ut og fremstår i bra stand, hytta ligger åpent det er tørr luft så lekting og lufting bak panelet gjøres dersom hytta skal paneles om-bygges på e.l. Trenger et strøk beis. Takkonstruksjon/Loft, TG2: Takkonstruksjonen er ikke besiktiget, men antatt plassbygd med sperrer og åser. Kaltloft antatt isolert med 15 cm isolasjon. Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Det er avvik: Det trekker kald luft inn fra loftet rundt åsene i stuehimlingen. Tiltak: o Tiltak: En må ta seg opp på loftet og isolert og tette mot åsene i stuen. Vinduer, TG2: Koblede vinduer med småruter i ytre ramme. Vurdering av avvik: o Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduene trenger vedlikehold - utskifting. Tiltak: o Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Det store vinduet i stuen er dårlig og bør skiftes, øvrige vinduer skriker etter vedlikehold. Dører, TG2: Enkel panelt ytterdør. Vurdering av avvik: o Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Enkel ytterdør fra byggeår. Tiltak: o Andre tiltak: Ytterdøra kan med fordel skiftes. INNVENDIG: Etasjeskille/gulv mot grunn, TG3: Isolert trebjelkelag mot krypkjeller. Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. o Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. o Det er registrert symptom på sopp/råte. o Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Gulvet i entre, kjøkken og soverom henger ned pga at gulvbjelkene er skadet av sopp/råte. Tiltak: o Nye bjelker må settes inn. o Råteskadet treverk må skiftes. Råteskade i gulvbjelker og stubbeloft. Gulvet innvendig gynger når en går over gulvet og det henger ned. Gulvet, gulvbjelkene, isolasjon og stubbeloft må skiftes ut i hele hytta. Radon, TG2: I 2010 ble regelverket med hensyn til radon forskriftsfestet og det ble innført spesifikke krav til radonforebyggende tiltak for nye bygninger. Hytta er oppført i 1975 som er før regelverket trotte i kraft. Vurdering av avvik: o Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det kan med fordel utføres radonmåling. Tiltak: o Det bør gjennomføres radonmålinger. En kan med fordel ta radonmåling, er det for høye verdier kane gjøre tiltak i kjelleren med bedre ventilering etc. Pipe og ildsted, TG2: Elementpipe. Murt åpen peis i stue uten innsats. Vedovn i kjøkken. Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Det er avvik: o Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Det er 20 cm fra feieluken til kjøkkenbenken. Tiltak: o Det må foretas tiltak for å lukke avviket. o Tiltak: o Andre tiltak: En monterer en ubrennbar plate på siden på benkeskapet. Krypkjeller, TG3: Krypkjeller er for dårlig ventilert og det er råteskader i hele gulvet. Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. o Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. Krypkjeller er for dårlig ventilert. Det bør ligge diffsperre på bakken under hytta. Tiltak: o Påviste skader må utbedres. o Bedre ventilering må etableres. o Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Gulvet i hele hytta er skadet og må skiftes - se beskrivelse under "etasjeskille/gulv mot grunn" Reparasjonskostnader for gulvet er med i den posten. Bedre ventilering av grunnmur + diffsperre på bakken under tas med her. KJØKKEN: Avtrekk, TG3: Ikke ventil eller ventilator på kjøkken.. Vurdering av avvik: o Det er registrert avvik med avtrekk. o Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Det er ikke montert ventil i veggen eller ventilator. Tiltak: o Andre tiltak: Det er ikke innlagt strøm, men en kan montere ventilator (12 volt) over kokesone. TEKNISKE INSTALLASJONER: Avløpsrør, TG2: Plast avløpsrør, to enkle plastrør ut i terreng. Antatt montert av snekker da hytta ble satt opp. Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Avløpet ble mest sannsynlig montert av snekker da hytta ble satt opp. Tiltak: o Andre tiltak: Avløpsanlegget fungerer til dagens bruk. Andre VVS-installasjoner, TG2: Enkelt avløp fra oppvaskkum på kjøkken og fra servant på vaskerom. Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Det er påvist ufagmessig utførelse på anlegget. Avløpsanlegget er antatt montert av snekker da hytta ble satt opp, det er meget enkelt kun to rør opp gjennom gulvet og ut i terreng fra servant på vaskerom og oppvaskkum på kjøkken. Tiltak: o Andre tiltak: Når gulvet skal skiftes benytter en anledningen til å legge opp et bedre røropplegg for inn og ut. TOMTEFORHOLD: Grunnmur og fundamenter, TG2: Støpt ringmur direkte på terreng. Muren er utsatt for bevegelse i forbindelse med frost. Alder: 1975 Vurdering av avvik: o Det er avvik: Muren står direkte på terreng.. Tiltak: o Tiltak: Muren er utsatt for setninger og bevegelse i forbindelse med frost/tele
 • Eiendommen "Møllerhytta" ligger usjenert til på fjellet mellom Fagernes og Steinsetbygda, ikke så langt fra Nythun Høyfjellstue. Den ligger også nær nedlagte Fagernes Lufthavn Leirin, hvor småfly- og seilflyklubben Valdres flyklubb har sin base. Hytta ligger ikke langt fra Leirelvi og er et fint utgangspunkt for turer i området. Her kan en gjerne ta turer til fots eller på sykkel til Skardåsen og Tveitastølfjellet. Turer til Rundemellen, Jomfruslettfjell og Spåtind kan anbefales, men de fleste vil nok velge å kjøre et stykke først. På turene kan en gjerne plukke litt bær, for hva er vel bedre enn nyrørt syltetøy av selvplukket bær? For den som liker fiske er det flere fiskevann i området, og heller ikke så langt ned til Steinsetfjorden. Om vinteren går det skiløype fra Skrautvål til Leirin, så her kan man gå opp til løypa, eller kjøre til den på et par minutter. Løypene henger sammen med løypenettet for Aurdalsåsen og Beitostølen, så her er mulighetene mange. Fra Leirin går det også lysløype ned til skisenteret i Skrautvål. Ønsker man mer fart og spenning er det ca. 18 km til populære Valdres Alpinsenter, som har bakker for hele familien. En aktiv dag ute i naturen kan gjerne avsluttes med et godt måltid på Nythun Høyfjellstue, som tidligere har blitt rangert til distrikt-Norges 3. beste spisested. Nythun ligger om lag 5 km fra hytta. Til Leira med en rekke butikker er det ca. 7 km, mens det er ca. 8 km til kommunesenteret Fagernes. Der finner man et rikelig utvalg av butikker, serveringssteder, lokalmedisinsk senter m.m. Valdres Folkemuseum ligger vakkert til ved Strandefjorden og i parken er det varierte lekeapparater og fine bademuligheter, samt skøytebane om vinteren. På Fagernes arrangeres det også flere festivaler, bla. Valdres Sommersymfoni, Jørn Hilme stemne, og ikke minst Norsk Rakfiskfestival
 • Hytte og uthus.
 • Fra takst: Det er ikke vei helt opp til hytta så en kan kjøre opp og parkere 25 meter fra veien og gå opp siste stykket. Fra Oslo kan en kjøre E18 til Sandvika, og derfra E16 til Leira i Valdres. Når du kommer til Leira tar du 1. avkjøring i rundkjøringen, før du tar til venstre inn på Kongeveien. Ta så til høyre, inn på Garliveien, skiltet "Fagernes Lufthavn". Følg veien i ca. 3,7 km, ta så til høyre i Ranheimskrysset inn på Steinetbygdvegen. Følg veien i 2,8 km, ta nå til venstre og hytta vil ligge foran deg. Hytta er merket med Aktiv "til salgs"-skilt. God tur!
 • Byggemåte Informasjon under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport. Som det fremkommer av rapporten er det registrert en god del symptomer på avvik fra normal tilstand, både hytta og uthuset trenger oppgradering og vedlikehold. Det vises for øvrig til rapporten enkelte punkter. HYTTE Byggeår: 1975 UTVENDIG: Tekking. Stålplater på taket, antatt fra byggeår. Ikke takrenner. Yttervegger oppført i tradisjonelt bindingsverk, panelt utvendig med tømmermannspanel. Veggpanelet er montert direkte på bindingsverket uten utlekting som det er krav om i dag. (Dette var normalt byggemåte da hytta ble oppført.) Takkonstruksjonen er ikke besiktiget, men antatt plassbygd med sperrer og åser. Kaltloft antatt isolert med 15 cm isolasjon. Koblede vinduer med småruter i ytre ramme. Enkel panelt ytterdør. INNVENDIG: Gulv: Lakkert gulv i samtlige rom. Vegger: Granpanel på vegger i alle rom. Himling. Granpanel i himling. Mønet himling i stue. Isolert trebjelkelag mot krypkjeller. I 2010 ble regelverket med hensyn til radon forskriftsfestet og det ble innført spesifikke krav til radonforebyggende tiltak for nye bygninger. Hytta er oppført i 1975 som er før regelverket trotte i kraft. Elementpipe. Murt åpen peis i stue uten innsats. Vedovn i kjøkken. Krypkjeller er for dårlig ventilert og det er råteskader i hele gulvet. Innvendige heltre furudører med en heltre fylling. UTHUS Byggeår: 1940, usikkert byggeår. Standard: Enkel standard. Vedlikehold: Forsømt vedlikehold. Beskrivelse: Uthuset er mye eldre ut en hytta, ut fra byggemåte vil jeg anta ca. 1940. Innredet med utedo og ved/redskapsbod. Fundamentert på punktfundament - steinmur på terreng. Trebjelkelag og tregulv. Vegger i uisolert bindingsverk, panelt utvendig med liggende panel. Saltak-konstruksjon. Taket er tekket med skifer. To små enkle vinduer. Plassbygde labankdører. Vedlikehold: Uthuset trenger utvendig vedlikehold. Det er setninger i fundament, det har falt av skiferstein fra taket. Dørene begynner å bli dårlige, det er råteskader i nedre del av dørene og svillen under.. Trenger utvendig behandling. Vi viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon. Selger opplyser i egenerklæring: Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig TOMTEFORHOLD Tomtegrunn: Antatt grus/morene. Ingen drenering. Støpt ringmur direkte på terreng. Terrenget heller stort sett vekk fra hytta. Det er ikke innlagt vann. Enkelt gråvannavløp.
 • Bra/P-rom: 61/56 m² Hytte: Bruksareal - Bra = 61 m² Primærareal - P-rom = 56 m² Følgende rom inngår i primærareal: Vindfang, entré, kjøkken, stue, vaskerom og tre soverom. Uthus: Bruksareal - Bra = 11 m²
 • Hytta selges møblert og med innbo og løsøre som på visning. Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Åpen peis i stue. Vedovn på kjøkken. Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEF's normgivende liste over løsøre og tilbehør.
 • Eiet tomt, ca. 4.769 m². (Samlet). Arealet er fordelt på to tomter: Gnr. 21 bnr. 42 & Gnr. 21 bnr. 45 Arealet er hentet fra eldre skylddelingsforretning og vi gjør oppmerksom på at grenser og areal kan avvike ved nøyaktig oppmåling. Trivelig skogstomt med gress, lyng, gran og bjørk.
 • Helårsparkering i innkjøring til hytta.
 • Helårsvei til innkjøring. Det er ikke vei helt opp til hytta, parkering i innkjøring og sti ca. 50 m inn til hytta. Vann hentes i området. Drikkevann medbringes. Gråvannsavløp til terreng. Utedo
 • Formuesverdi kr 268 780 per 31.12.2020
 • Offentlige avgifter pr. 2022: Renovasjon, fritidsbolig: Kr. 1.475,-. Feie- og tilsynsavgift hytte: Kr. 191,25,-. Eiendomsskatt: Kr. 714,-.
 • I tillegg til offentlige kostnader kommer kostnader til forsikring.
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. Jf. plan og bygningsloven § 21 10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1 98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette. Lovlighet: Hytte: o Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk Bod: o Det foreligger ikke tegninger
 • Hytta har ikke egen utleiedel.
 • Eiendommen kan erverves konsesjonsfritt mot undertegning av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Det gjøres oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Selger har derfor ikke slik kunnskap om eiendommen som en eier ville hatt, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere tilgjengelige opplysningene i denne salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å gjøre en grundig undersøkelse rundt eiendommen. Hytta er vasket og ryddet til visning, og overtas slik den fremstår på visning. Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Kommentar fra Nord-Aurdal kommune: Det er ikke registrert tilsyn eller feiing på denne adressen. Det er ikke registrert oljetank på eiendommen. Griug skriver i e-post vedr mulighet for strømtilkobling: Anlegget er lokalisert i et område der strømnettet er utbygd, men det er for lang avstand til å koble til dette. Det må her graves høgspentkabel og monteres ny nettstasjon, samt lågspent ut fra denne for å kunne forsyne hytta. Prisantydning for framføring av strøm vil bli ca. kr 400.000,- Prisantydningen er gitt med forbehold om nødvendige tillatelser, endringer i retningslinjer, lover, forskrifter og endringer av anleggsløsning/kostnader innen anleggsstart. Se vedlagt e-post for ytterlige informasjon. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter. Vedr. budgivning: Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde. Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Følgende er tinglyst på eiendommen gnr. 21 bnr. 42: - Dagbok nr. 452, tinglyst 26.01.1979. Jordskifte. Gnr. 21 bnr. 45: Ingen heftelser. Dersom det er ubetalte kommunale avgifter har kommunen legalpant i eiendommen.
 • Eiendommen ligger innunder Reguleringsplan: Fagernes Lufthavn. Kommentar fra kommunen: Eiendommen er regulert med formål LNFR; Landbruk, natur- og friluftsformål samt reindrift, og med hensynssone "Andre sikringssoner, høyderestriksjon omkring flyplassen". Reguleringsbestemmelser for Fagernes Lufthavn - områderegulering, følger vedlagt i salgsoppgaven. LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift) er, jfr. plan- og bygningslovens § 11-7,a) areal for nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet, b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Området kan som hovedregel ikke utvikles med tanke på bygging av bolig/ fritidsbolig eller annet bebyggelse, fordi det skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger/ fritidsboliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Interessenter som vurderes utvidelse/ endring av bebyggelsen på eiendommen oppfordres til å kontakte kommunen for informasjon om muligheter og søkeprosess. Ta evt også kontakt med megler for nærmere informasjon.
 • Gnr. 21 Bnr. 42 og Gnr. 21 Bnr. 45 i Nord-Aurdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger. Normalt 3-4 uker etter budaksept. NB! Kjøper har ikke tilgang til eiendommen i perioden mellom budaksept og overtagelse.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Tilrettelegging kr. 11.900,- oppgjør og tinglysing kr. 6.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.591,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 18.900,- samt provisjon 3,50% av salgssummen. Dette dekkes av selger.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Sverre Bertrand Løken
  Tor Gunnar Østensvig dbo.
Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev