aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Valdresvegen 3 E!
Velkommen til Valdresvegen 3 E!

FAGERNES Valdresvegen 3E

Fint kontorlokale/forretning i sentrum med inngang fra gateplan. Modernisert i 2018.

 • kr 980 000
 • BRA-i 56 m²
 • Prisantydningkr 980 000
 • BRAP-rom 56 m²
 • Omkostningerkr 25 740
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 005 740
 • ObjektstypeButtikslokale
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1986
 • Felleskostnader pr. mndkr 728
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiet
 • 980 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 980 000,00))   25 740,- (Omkostninger totalt)   1 005 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Haugenegården er et større forretningsbygg som ligger fint til i sentrum, nær Fagernes Bru. Her er det forretningslokaler på gateplan ut mot E16. I underetasjen er det et stort lager/næringslokale med inngang fra både gateplan og bakgård, mens det i 2. og 3. etasje er leiligheter. Seksjon 9 består av kontorlokaler/forretning med tilhørende toalett og spiserom. Lokalene er i god stand og ble modernisert i 2018. Vindu mot E16 og gode profileringsmuligheter. Pr. i dag er lokalet inndelt med tre kontorplasser. Ett i fellesrom innenfor "respesjon"/ventesone, ett kontor med vanlig størrelse, og ett litt mindre. God veggplass gir rom for flere hyllereoler for enkel oppbevaring.
Seksjon 9 består av kontorlokaler/butikk med tilhørende toalett og spiserom. Pr. i dag er kontorlokalet inndelt i tre kontorer, hvorav et stort og to litt mindre.

Valdresvegen 3E, Innlandet

 • BRA
  56m²

  BTA
  nullm²

  Beliggenhet
  Fagernes er det største handelssentrumet i Valdres og målt på varehandel, kr. pr. innbygger, ligger Nord-Aurdal kommune langt over landsgjennomsnittet. Haugenegården er et større forretningsbygg som ligger fint til i sentrum, nær Fagernes Bru. Her er det forretningslokaler på gateplan ut mot E16. I underetasjen er det et stort lager/næringslokale , mens det i 2. og 3. etasje er leiligheter. I tillegg til alle turistene som gjester bygdebyen, er Fagernes et naturlig samlingssted for alle som bor i Valdres. Mange har arbeidsplassene sine her, og en finner både barnehage, barne- og ungdomsskole, nytt lokalmedisinsk senter og kommuneadministrasjon. I tillegg finnes det også en rekke butikker og serveringssteder, kulturhus med kino og bibliotek, og aktivitetstilbud som Blåbærmyra Idrettspark, svømmehall. Gjennom året arrangeres det også en rekke festivaler som trekker tusenvis av besøkende til Valdres som bl.a. Rakfiskfestivalen.

  Adkomst
  Lokalene ligger i Haugenegården, som er en hyggelig bygård i nordenden av Fagernes sentrum, like ved brua. Inngang fra gateplan. Eiendommen er merket " Aktiv - Til salgs!". Klikke deg inn i kartet i Finn-annonsen via mobiltelefonen, og veibeskrivelse vil komme opp automatisk.

  Bebyggelse
  Bygningen består av 2,5 etasjer med forretningslokaler i 1. etasje og leiligheter i etasjene over. Det er adkomst til seksjonen direkte fra fortauet som går langs E16 Totalt er det 9 selveier seksjoner i bygget. Sameiebrøken til denne enheten er 56/824

  Konstruksjon
  Informasjonen under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport: Byggeår er ifølge matrikkelen 1986. Butikklokaler er i god stand og ble modernisert i 2018. Konstruksjoner: Grunnmur/fundamenter av betong. Hoveddelen av bygningen er bygget av bindingsverk som utvendig er kledd med stående trekledning. På hele fasaden mot E16 er det store vinduer og inngang direkte til seksjonen. Taktekking er betongtakstein. Etasjeskille mot leilighetene over er elementdekke av betong/lettbetong. Innvendige overflater: Vegger er kledd med MDF. Himlinger har synlig, malt elementdekke og systemplater under senket himling. Gulvene er hovedsakelig belagt med klikkvinyl. Elektriske installasjoner er oppgradert med bl.a. jordfeilautomater og egen terminal/måler. Reoler og annet løsøre er ikke medtatt ved vurdering av eiendommens konkluderte markedsverdi. Beregning av teknisk verdi på bygning/seksjon er ikke utført.

  Innhold
  1. etasje seksjon 9: 56 m² BRA. Kontorlokaler/forretning og tilhørende toalett og spiserom.

  Standard
  Haugenegården har forretningslokaler på gateplan og lager, verksted o.l. i underetasjen. I andre og tredje etasje er det leiligheter. Eiendommen ligger inntil E16 sentral i Fagernes. Det er gode profileringsmuligheter mot E16 og gangarealer som passerer lokalene. Seksjon 9 består av kontorlokaler/forretning med tilhørende toalett og spiserom. Lokalene er i god stand og ble modernisert i 2018. På hele fasaden mot E16 er det store vinduer og inngang direkte til seksjonen. Pr. i dag er lokalet inndelt med tre kontorplasser. Ett i fellesrom innenfor "respesjon"/ventesone, ett kontor med vanlig størrelse, og ett litt mindre God veggplass gir rom for flere hyllereoler for enkel oppbevaring. En hyggelig sittegruppe i front ønsker besøkende velkommen inn. På spiserommet er det enkel innredning, og det er god plass til kjøleskap og en koselig spisegruppe. Satt inn vindu mot bakgården for lys og lufting. Toalettrommet har gulvmontert toalett, skyllekum samt varmtvannsbereder tilhørende seksjonen. Gulvene i lokalet er hovedsakelig belagt med klikkvinyl. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en vurdering av næringseiendommen. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Vi viser til vedlagt vurdering for utfyllende informasjon.

  Eeindommens potensiale
  Avkastning/forretningsverdi: Med bakgrunn i en totalvurdering av leietakerkonseptet, eiendommens beliggenhet og bruk, er det benyttet følgende avkastningskrav: Kapitaliseringsrente/realavkastningskrav er satt til 6,5 %. Renter er basert bl.a. på løpende leieinntekt som er sammenstilt med normal leiemarked/-pris i området. Seksjonen ligger litt utenfor den delen av sentrum av Fagernes som publikum først og fremst går. Lokalene vil derfor være best egnet til kontor eller en type spesialforretning. Dagens leieinntekt vurderes å være forholdsvis høy og det er derfor lagt til grunn en noe lavere normal leieinntekt. Samtidig er antall kvadratmeter utleide arealer lite og total leiekostnad for leietaker vil totalt bli relativt liten, delvis avhengig av hvilken bransje. Ved beregning er det er lagt inn 5 % ledighet, f.eks ved bytte av leietaker og/eller oppsigelse. Eiendommens attraktivitet og kurans vurderes å være god. Det er lagt til grunn brutto leieinntekter kr. 78.400,-. Eierkostnader (vedlikehold, administrasjon, etc.) er satt til kr. 250,-/m² som gir årlig kostnad kr. 14.000,-. 5 % generell ledighet utgjør kr. 3.900,-. Eiendommens årlige overskudd er beregnet til kr. 60.500,-. Kapitalisert verdi med kapitaliseringsrentefot på 6,5 % gir kapitalisert verdi kr. 930.000,-. Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc.

  Tekniske installasjoner
  Fiber, Net2You.

  Parkering
  Det følger ikke egen biloppstilling til eiendommen/seksjonen. Parkering vil derfor være på kommunal grunn i området (f.eks. ned mot elva eller i Gullsmedvegen).

  Diverse
  Lokalet selges umøblert. Nord-Aurdal kommune har ingen opplysninger om branntilsyn på denne eiendommen, da det ikke er registrert skorstein i deres systemer. Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Beskrivelse av tomt
  Felles tomt, eiet. Iflg. beregnet areal fra kommunen er tomta på 396,2 m² og består av den grunnen bebyggelsen står på. Tomta er ikke oppmålt, så noe eksakt areal finnes ikke. Arealet er hentet fra kommunens matrikkelkart. Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer. Fargene på grensene i kartet forteller hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet. For denne eiendommen er tre av grensene lilla.

 • Oppvarming
  Oppvarming med panelovner.

  Info strømforbruk
  Griug opplyser: Anlegget er sist godkjent: 13.09.2021 Forbruk 2023: 6978 kWh. Vil variere i forhold til bruk av eiendommen.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info om eiendomsskatt
  Næringseiendom formuebeskattes med utgangspunkt i eiers faktiske utleieinntekter, og beregnes etter en fastsatt beregningsmetode (kapitalisert utleieverdi).

  Info leieavtaler
  Deler av seksjonen leies ut til Vekstra Regnskap AS med løpende leieperiode og 3 måneders oppsigelse. Årlig leie er 55.200,- (kr. 4.600,-/mnd). Resten av lokale har eier benyttet til egen virksomhet som har betalt samme leie. Samlet inntekt er i dag kr. 110.400,- som tilsvarer 1.970,-/m² (bruksareal). Dette er vurdert å være høyere enn normal markedsleie og ved beregning er denne derfor justert til kr. 1.400,-.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3451/25/67/9: 08.11.1930 - Dokumentnr: 900285 - Bestemmelse iflg. skjøte Gjelder forretningsvirksomhet. Overført fra: Knr:3451 Gnr:25 Bnr:67 Snr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 01.12.1950 - Dokumentnr: 2077 - Erklæring/avtale Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3451 Gnr:25 Bnr:67 Snr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 31.08.2007 - Dokumentnr: 5222 - Erklæring/avtale Denne seksjon har tilleggsdel - bygning. Overført fra: Knr:3451 Gnr:25 Bnr:67 Snr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 15.10.2018 - Dokumentnr: 1407641 - Reseksjonering Snr: 9 Formål: Næring Sameiebrøk: 56/824 Vederlag: NOK 0 Omsetningstype: Uoppgitt Deling av seksjon

  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. Jf. plan og bygningsloven § 21 10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1 98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst direkte fra offentlig vei. Offentlig vann og avløp. Målernummer 03100671. Avlest 28.12.2023. Målerstand 83 m3. Forbruk 2023 5 m3.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplaner: Id: 0542K020 Navn: AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN 2014 - 2024 Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 11.09.2014 Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/3451/dokumenter/640/Planbestemmelser_kommuneplan.pdf Kommuneplaner under arbeid: Id: 2023014 Navn: Kommunedelplan for Fagernes-Leira Status: Planlegging igangsatt Plantype: Kommunedelplan Reguleringsplaner: Id: 0542R036 Navn: FAGERNES SENTRUM Plantype: Eldre reguleringsplan Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 30.06.1988 Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/3451/dokumenter/99/0542R036.pdf Kopi av reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Kopi av kommuneplan kan fås ved henvendelse til megler. Kommentar fra takstmann: Eiendommen omfattes av reguleringsplan "Fagernes sentrum" fra 1988. I reguleringsbestemmelsene er det angitt maksimal utnyttelse av tomt tilsvarende 100 % av tomtens areal. Eiendommen ligger i område E20 og utnyttelse inkluderer flere andre området samlet som et kvartal.

  Grunnboksdato
  2024-04-22T22:00:00Z

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  980 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 980 000,00))   25 740,- (Omkostninger totalt)   1 005 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  25740

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Oddny Fystro

Megler

Oddny Fystro

90 99 94 81

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev