aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Odden 25!
Velkommen til Odden 25!

FALL Odden 25

TREVATNA - En sjelden mulighet! Idyllisk fritidseiendom med stor tomt. Plassert ytterst på halvøy.

 • kr 1 850 000
 • BRA 59 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 850 000
 • Omkostningerkr 63 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 913 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 972
 • Soverom2
 • ArealP-rom 56 m²
 • Tomt3 086 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,00))   63 292,- (Omkostninger totalt)   1 913 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)   Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.
Plantegning fritidsbolig
Velkommen til visning på Odden 25! Denne eiendommen bør sees! Her har man en fantastisk fritidseiendom plassert på en halvøy på Trevatna. Eiendommen Røysa er omringen av vannet på tre sider og bærer preg av mye sjarm og idyll! Fritidsboligen har enkel standard. Strøm. Ikke innlagt vann, men brønn i krypekjeller. Utedo. Stemningsfull peis i hytta skaper en lun og god atmosfære på kjølige kvelder. Trivelig hyttepreg med åpen røstet himling og synlige dragere. Hyggelig uteplass ved inngangspartiet hvor man kan nyte late dager. Et nydelig sted for ro i sjela. Praktisk innredet uthus i tilknytning til hytta. Naturtomt rundt bygningene.
Idyll!

Odden 25, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Fritidsboligen Røysa
  Bruksareal
  1. etasje: 41 kvm Oppgitte arealer er iht vedlagte tilstandsrapport.
  Primærrom
  1. etasje: 41 kvm P-rom: Stue, kjøkken, soverom og sovealkove.

  Innredet uthus
  Bruksareal
  1. etasje: 18 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 15 kvm P-rom: Innredet rom.  Tomt
  3086m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet sør-vendt tomt som er kupert/flatere - naturtomt. Grenser mot vann på 3 sider Tomtestørrelse er oppgitt iht opplysninger gitt av kommunen/ kommunens mmatrikkelkart. Noe usikre grenser. Eiendommen ble etablert 19.08.1941. Bruksnavn: Røysa. Eiendommen består av to gnr/ bnr.

  Beliggenhet
  EIendommen er beliggende for seg selv i nord-enden av Trevatna på halvøy ut i vannet. Enkel tilgang til bade- og fiskemuligheter. Området består i stor grad av fritidsbebyggelse. Fine turmuligheter i nærmiljøet med store markaområder i området rundt. Det er ikke bilveg helt fram, men dagens eier har disponert felles parkeringsplass ca 200 meter unna denne eiendommen. Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.

  Adkomst
  Se kart. Det vil bli skiltet med Aktiv visningsskilter ved felles visninger.

  Bebyggelse
  Følgende bygg er registrert på eiendommen i dokumentasjon oversendt fra kommunen: - Bygningsnr. 157681680 - Fritidsbygg(hyttersommerh. ol Dette avviker noe fra nylige oppmålinger i boligen gjort av takstmann iht vedlagte tilstandsrapport. Det er boligbebyggelse i området rundt.

  Byggemåte
  Fritidsboligen er fra 1972 og fremstår i all hovedsak som fra byggeår. Normal standard og god planløsning. Byggegrunn er nedgravd og grunnundersøkelser er ikke foretatt, byggegrunn er derfor ikke kjent. Det er synlig fjell enkelte steder i krypekjeller. Ved denne type fundamentering vil det normalt ikke være etablert drensrør. Takvann ført ut på terreng. Fuktsikringens utførelse og materiale er ikke kjent under terreng. Grunnmur er utført i støpt betong. Tomten er flatere, noe kupert. Støpt ringmur med kryperom. Adkomst fra under veranda. Etasjeskiller er utført i trekonstruksjoner. Yttervegger i tømmer/laft. Mønet skråtak i trekonstruksjoner med taktro i bord/treverk. Taket er tekket med korrugerte metallplater. Utvendige beslag, takrenner og nedløp i metall. Vindskier og toppbord i treverk. Trevinduer med koblede vinduer. Ytterdør i treverk. Overbygget veranda ved inngang. Konstruksjoner, overflater, rekkverk og håndlist i treverk. Uthuset er oppsatt på enkel fundamentering i tradisjonelt bindingsverk. Utvendig kledd med malt trepanel. Pulttak tekket med asfaltshingel. Takt-utstikk på baksiden gir overbygget plass. Bygningen er innredet, tidligere benyttet som bolig. Det er montert ildsted og det er opplagt strøm og breysning Garasje, uthus o.l. er ikke teknisk vurdert på linje med bolighuset. Tilstandsgrad er derfor ikke angitt. Bygningen har vedlikeholdsbehov. Det er synlige skjevheter i bygget. Bygningen har normal standard ift. bruken på befaringsdagen Bygningen er preget av tidens tann og har betydelig oppgraderingsbehov. Iht. tilstandsrapport datert 01.06.2023 av Amund Forset. For ytterligere informasjon vises til vedlagte takstrapport. Oppgitte byggeår er iht. vedlagte tilstandsrapport.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Påpekte punkter i selgers egenerklæring: Pkt. 24: Trevatn er et regulert vann. Ved snøsmelting og store nedbørsmengder kan det komme vann i kjeller hvis kraftselskapet ikke regulerer lukene godt nok. En telefon til kraftselskapet er nok til at de åpner lukene for å ta unna vannmengdene.

  Innhold
  VELKOMMEN TIL ODDEN 25! - en meget iddyllisk fritidseiendom ved Trevatna. Fritidsoligen inneholder: Kjøkken, stue, soverom og sovealkove. Veranda ved inngang, overbygget. Frittstående uthus: Innredet rom og boder. Utedo.

  Standard
  KORT FORTALT: Idyllisk beliggenhet ved vannet Flott plassert på en halvøy på Trevatna Sjarmerende fritidseiendom Sjelden mulighet Skjermet beliggenhet Et flott sted å lade batterier etter en lang arbeidsuke Et nydelig sted for ro i sjela Lun og trivelig hytte Peiskos Fint hyttepreg med god takhøyde i stuen og synlige dragere Praktisk innredet uthus Ut å fiske? Kanskje bade litt? Dra båten i land på egen eiendom! Slapp av i solveggen med bølgeskvulp fra vannet! Nyt sommeren på sitt beste! KJØKKEN: Enkel plassbygget kjøkkeninnredning med profilerte fronter og heltre benkeplate. Plass til hybelkomfyr. Det er ingen mekanisk avtrekk. Dette anbefales etablert over komfyr BAD/ VASKEROM: Utedo. INNVENDIGE OVERFLATER: Innvendige overflater er hovedsakelig preget av: Gulv: Heltre. Vegg: Tømmer og trepanel. Himling: Trepanel. DIVERSE UTSTYR: Ventilasjon består av naturlig ventilasjon. El-anlegg med automatsikringer og skrusikringer. I hovedsak åpent ledningsnett. Sikringsskapet er plassert i skap på kjøkken. Hovedinntak utvendig på vegg. - Røykvarsler - Brannslukningsapparat

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Fritidsboligen/ annekset vil ikke bli ytterigere ryddet, vasket og rengjort. Alt av inventar og løsøre ved fritidseiendommen (innvendig og utvendig) vil medfølge i salget, med unntat av det som står på hylle over peisen.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  VEDLIKEHOLD/ STANDARD: Bygningen har normalt "hytte-standard" for området. Bygningen fremstår vedlikeholdt både utvendig og innvendig, men har bygningsdeler som har utlevd eller tilnærmet utlevd sin brukstid. Gjør oppmerksom på at dagens krav til isolering, tetthet og andre bygningsdeler er/kan være strengere enn da bygget ble oppført. Nevnte tilstandsgrader i prospekt er kun et utdrag fra takstrapporten. For detaljert informasjon om eiendommens tekniske tilstand, utbedringer og tiltak, konsekvenser av TG, samt kostnadsestimat for utbedring rundt de forskjellige punktene henvises det til vedlagte tilstandsrapport Interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i dette. Utbedringer og tiltak vil bli kjøpers ansvar. PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 3 ? STORE OG ALVORLIGE TILTAK: Tomteforhold > Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. Det bør foretas terrengjusteringer. PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 ? PUNKTER SOM KAN KREVE TILTAK: Utvendig > Nedløp og beslag: Det er registrert slitasje på vindskier/toppbord. Lokale utbedringer og vedlikehold må påregnes. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Ved fuktmålinger i trebjelkelag i kjeller registrerte jeg grenseverdier på skadelig fukt. Eksakt tilstand kan ikke kontrolleres uten bygningsmessige inngrep. Takstmann anbefaler ytterligere undersøkelser. Skjevheter i etasjeskiller, dette er normalt byggeåret tatt i betraktning. Hytter har tradisjonelt blitt bygget med grunnere fundamentering, skjevheter og bevegelser med årstider er ikke unormalt. Ingen umiddelbare tiltak må påregnes, men bedre lufting av kjeller vil kunne ha positiv effekt. Innvendig > Krypkjeller: Lav høyde mellom grunnen og bjelkelag, dette er forhold som kan gi økt risiko for skader. Kryperom fremstod som luftig på befaringsdagen. Utvendig terreng ligger høyere enn krypekjeller, dette gir økt risiko for fuktinnsig. Krypekjeller er en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Ved god ventilering bør ikke dette være problematisk. PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 ? AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK: Utvendig > Veggkonstruksjon: Eldre trevegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og rundt vinduer/dører/gjennomføringer. Tømmer vil normalt kunne ha begynnende råteskader eller sprekker, dette må påregnes. Hakkespetthull er registrert i møne mot nord. Det er påregnelig med vedlikehold på tømmer. Større skader er ikke registrert. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Konstruksjonene er dårligere enn dagens krav, men ikke dårligere enn hva som var normalt på oppføringstidspunktet. Takkonstruksjonen har begrenset/ikke lufting, noe som kan gi kondens og fuktskader. Skade som følge av manglende lufting er ikke registrert, men kan være skjult. Bedre lufting av takkonstruksjon anbefales etablert. Skrå, isolerte takflater defineres som risikokonstruksjon på grunn av erfaringsmessig høy skadefrekvens. Det er ikke nødvendig med umiddelbare tiltak, men det anbefales å følge med konstruksjonene. Utvendig > Vinduer: Eldre vinduer har høyt varmetap i forhold til dagens krav. Vinduer har forventet brukstid oppnådd. Ingen umiddelbare tiltak er nødvendig, men oppgraderinger må etter hvert påregnes. Utskifting av eldre vinduer kan ha positiv effekt på energibruken i fritidsboligen. Utvendig > Dører: Har forventet levetid nært forestående/oppnådd. Ingen umiddelbare tiltak er nødvendig, men oppgraderinger må etter hvert påregnes. Innvendig > Radon: Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad. Det bør gjennomføres radonmålinger. Tomteforhold > Drenering: Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for dreneringen er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Parkering
  Det disponeres felles parkering ca 200 meter unna hytta. Det foreligger ikke tinglyst avtale vedr parkeringsplass.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Polisenummer
  89571863

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,00))   63 292,- (Omkostninger totalt)   1 913 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)   Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Oppvarming består av vedfyring og strøm. Murt pipe, antatt lettklinkerblokker/elementer. Ildsteder er montert. Dersom beboelsesrom mangler oppvarming på visning følger det heller ikke med ovner i disse rommene ved overtagelse. Det er ikke blitt gjennomført tilsyn/ feiing på eiendommen.

  Info strømforbruk
  Strømforbruk vil variere etter bruk og behov i hver enkelt familie. Strømkostnaden avhenger av hvilken strømavtale du har tegnet, samt hvilken leverandør som leverer strøm til din eiendom. Det må beregnes kostnader til både nettleie og forbruk.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  2215

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene er opplyst som et årlig ca beløp og dekker renovasjon og brantilsyn/ feiing. Renovasjon kr 1477,50 Brannsyn, feiing kr 736,45 Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av eventuelle kommunale endringer av gebyr/ avgift. Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Kommunen kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Disse opplysningene sammenstiller kostnader for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

  Formuesverdi sekundær
  189186

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Faste løpende kostnader: - kommunale avgifter og eiendomsskatt - strøm - tv/ internett - forsikring - generelle vedlikeholdskostnader - brøyting og vedlikehold av stikkvei inn til eiendommen og gårdsplass Disse kostnadene vil kunne variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd, etc.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3447/51/7: 28.04.1942 - Dokumentnr: 721 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3447 Gnr:51 Bnr:9 Bestemmelse om fiskerett 28.04.1942 - Dokumentnr: 722 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3447 Gnr:51 Bnr:10 Bestemmelse om fiskerett 19.08.1941 - Dokumentnr: 1294 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:0536 Gnr:51 Bnr:5 05.02.1942 - Dokumentnr: 236 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3447 Gnr:51 Bnr:9 05.02.1942 - Dokumentnr: 237 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3447 Gnr:51 Bnr:10 17.03.1950 - Dokumentnr: 913 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3447 Gnr:51 Bnr:18 01.01.2020 - Dokumentnr: 586031 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0536 Gnr:51 Bnr:7 19.08.1941 - Dokumentnr: 1295 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3447 Gnr:51 Bnr:8 30.09.1941 - Dokumentnr: 1589 - Best. om båt/bryggeplass Rettighet hefter i: Knr:3447 Gnr:51 Bnr:1 Bestemmelse om veg Bestemmelse om fiskerett Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser 17.03.1950 - Dokumentnr: 913 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3447 Gnr:51 Bnr:7 01.01.2020 - Dokumentnr: 1594306 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0536 Gnr:51 Bnr:18 3447/51/18: 17.03.1950 - Dokumentnr: 913 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3447 Gnr:51 Bnr:7 01.01.2020 - Dokumentnr: 1594306 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0536 Gnr:51 Bnr:18 Tinglyste dokumenter kan fåes ved henvendelse til megler. Megler oppfordrer interessenter til å lese samtlige tinglyste dokumenter før man eventuelt legger inn bud.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger ikke. Ferdigattest er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken. Anneks/ uthus har ikke eget bygningsnummer i kommunen, og er mest sannsynlig ikke søkt om. Dette vil evt bli kjøpers risiko. Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Det er privat veg til eiendommen, og kjøper må beregne kostnader til brøyting og vedlikehold av veg. Det har blitt opprettet et veilag som denne eiendommen er en del av. Dagens eier betalte kr. 700,- for sesongen 22/23. Disse kostnadene vil variere fra år til år etter snømengde og behov for vedlikehold. Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann- og avløp. Det er ikke innlagt vann i bygget, men brønn i krypekjeller. Det er ikke avløp fra eiendommen. Utedo like ved hytta.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i område som i Kommuneplan (11.4.2016) er avsatt til: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - Nåværende Fritidsbebyggelse - Nåværende Gjeldende regulering: Reguleringsplan for Kinnslien (12.6.2006) med formål fritidsbebyggelse. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler, evt ta kontakt med kommunen for info.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper må signere på egenerklæring om kosesjonsfrihet. Grønt skjema vedr ubebygd tomt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,00))   63 292,- (Omkostninger totalt)   1 913 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)   Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  63292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr. 60.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13.900 ,- oppgjørshonorar kr 6.900 ,- og visninger kr 3.000 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 60.000 ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg/ vederlag i henhold til oppdragsavtale. Disse omfatter grunnbok, tinglyste avtaler, kommunal info, elektronisk signering, markedsføring og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr. 2.500,- pr time, begrenset oppad til kr. 60.000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Kenneth Stensrud

Megler

Kenneth Stensrud

90 22 80 70

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev