aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Fannrem Blåsmovegen 144

Enebolig beliggende ved Ekli (Blåsmo). 3-4 km til skole og barnehage samt til Fannrem sentrum.

 • 1 990 000
 • BRA 186 m²
 • PRISANTYDNING1 990 000
 • OMKOSTNINGER65 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 055 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 974
 • AREALP-rom 81 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 285 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGE
 • 1 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  65 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 055 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etg.: Vindfang, gang, bad, stue, kjøkken og 2 soverom.
Kjeller: Uinnret boder og vaskekjeller. Garasjerom (mangler port).
Fasade

Blåsmovegen 144, Trøndelag

 • Utdrag fra rapport utført av takstmann Egil Indergård:

  « Innvendig er det gulv av laminat og belegg. Veggene har malte plater. Innvendige tak har himlingsplater.
  Etasjeskiller er av trebjelkelag. Boligen har elementpipe. Boligen har tretrapp.

  Bad
  Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Veggene har baderomsplater. Taket er malt. Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler.
  Det er plastsluk. og smøremembran med ukjent utførelse. Rommet har servant, toalett og dusjvegger/hjørne. Det er mekanisk avtrekk.

  KJØKKEN
  Kjøkkenet har vinylbelegg på gulv, og plater på vegger. Det bemerkes at det stedvis mangler veggplate. Ventilator over stekesone.

  Innvendige vannledninger er av kobber. Det er avløpsrør av plast.
  Varmtvannstanken er på ca 200 liter.

  Frittstående hvitevarer medfølger ikke med mindre annet avtales.

  Boligen er gjennomgått av takstmann Egil Indergård, og tilstandsrapport er vedlagt i salgsoppgaven. Følgende forhold har fått TG 2 og TG3:

  TG3:
  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Det er ikke montert rekkverk.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det er ikke montert rekkverk.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  TG2, avvik som kan kreve tiltak:
  Utvendig > Vinduer - 2
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Overflater
  Det er avvik:
  Det registreres fuktmerker i himling ved pipe. Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er avvik:
  Det mangler stedvis veggplater. Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Det er i tillegg flere forhold som har fått TG2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak. Se rapport fra takstmann i salgsoppgaven for nærmere informasjon.
 • Eiendommen ligger ca. 3 km fra Fannrem. Man passerer tettbebyggelsen på Blåsmo, og følger Blåsmoveien i sørgående retning mot Monsetjåren.
  Her er landlige områder, som likevel har forholdsvis kort kjøring til Fannrem og Orkanger.

  Tar man turen til Monsetjåren, finner man ypperlige skitraseer videre opp mot Solsjøbygda og Elgshøgda.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Utdrag fra rapport utført av takstmann Egil Indergård:

  « Enebolig oppført i 1974. Hovedkonstruksjon av bindingsverk, utvendig kledd med stående kledning. 2-lags vinduer og metallplater som taktekking. Det bemerkes at de fleste bygningselementer har nådd forventet brukstid, og oppgraderinger må påregnes.

  Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Renner og nedløp av metall Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning.
  Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra 2010-2019. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra byggeår.
  Det er terrasse over garasje som har støpt dekke. Det er ikke montert rekkverk, og ikke montert garasjeport.»

  For nærmere opplysninger, se rapport i salgsoppgaven.
 • 1.et: 81 kvm Bra og 81 kvm P-rom.
  Kjeller: 78 kvm Bra og 0 kvm P-rom.
  Garasje: 27 kvm Bra.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg.: Vindfang, gang, bad, stue, kjøkken og 2 soverom.

  Kommunen opplyser at det ikke foreligger bygningstegninger. Megler får derfor ikke kontorllert tegninger mot dagens bruk.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming er basert på elektrisitet og vedovn.
  Varmepumpe.

  Opplyses følgende avvik: Typegodkjent takstige.
  Dette er kjøpers ansvar og kostnad.
 • Det er nysådd plenareal i 2022.
  Stor biloppstillingsplass.

  NB! Grunneier får tinglyst veirett/adkomstrett over eiendommen. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.
 • Parkering på tomt og i garasjerom i underetasjen (mangler port).
 • Offentlig via private stikkanlegg.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Kr. 11 465 pr. år
  Det betales i tillegg kr 4006,- pr år til ReMidt for renovasjon.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Det gjøres oppmerksom på at eiendommen selges ved fullmektig som ikke har bebodd eiendommen, og som dermed ikke har den kjennskap til eiendommen som daglig bruk vil kunne gi. Fullmektig har derfor i begrenset grad kunnet kontrollere/supplere opplysninger gitt i dette prospekt.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Da eiendommen er utskilt fra hovedbruket til selger, følger rettigheter og heftelser fra hovedbruket over:

  - 1902/900061-1/64 Utskifting
  04.02.1902
  EKLIS INNMARK
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1903/900063-1/64 Utskifting
  17.08.1903
  OVERUTSK. EKLIS INNMARK
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1907/900239-1/64 Skjønn
  15.11.1907
  EKSPR.TAKSTFORR. VEDR. THAMSHAVNBANEN
  OVERFØRT FRA GNR: 15 BNR: 9
  OVERFØRT FRA GNR: 5 BNR: 2
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1924/900168-1/64 Erklæring/avtale
  23.04.1924
  RETTIGHETSHAVER: SALVESEN & THAMS COM AS
  VEDR. STOLPEFESTEGRUNN
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1930/900121-1/64 Elektriske kraftlinjer
  20.02.1930
  SKJENNALFOSS - BÅRDSHAUG - THAMSHAVN OG
  BÅRDSHAUG - LØKKEN
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1932/900123-1/64 Elektriske kraftlinjer
  09.05.1932
  ORKDAL KOMMUNALE STERKSTRØMSLEDNING
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1951/142-1/64 Jordskifte
  01.02.1951
  GRENSEGANGSSAK VEDR. EKLI, EKLI FELLESEIE, STENSHAUG OG
  KLEVEN HOLDT 28.6.1950
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1953/1576-1/64 Skjønn
  17.09.1953
  EKSPR.SKJØNN VEDR DEN HØYSPENTE STERKSTRØMSLEDNINGEN
  AURA - TRØNDELAG
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1953/2064-1/64 Skjønn
  11.11.1953
  AVSAGT 19.06.53 VEDR. DEN HØYSPENTE STERKSTRØMSLEDNING
  AURA - TRØNDELAG
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1954/445-1/64 Jordskifte
  20.03.1954
  GRENSEGANG VEDR. D.M.FL.E., BEG. 06.05.52, SL. 08.12.53
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1954/990004-1/64 Elektriske kraftlinjer
  13.10.1954
  REG BÅRDSHAUG - GREFSTAD LINJEN
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1954/2430-1/64 Jordskifte
  11.12.1954
  OVERJORDSKIFTE HOLDT 24-25.5.54 OVER INNMARK M.V. VEDR
  D.M.FL.E.
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1959/2735-1/64 Jordskifte
  04.12.1959
  VEDR. SETERMARK TIL EIKLI, BEG.12.08.57, SL 16.10.59
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1961/1081-1/64 Jordskifte
  13.05.1961
  OVERJORDSKIFTE OVER UTMARK (SETERMARK) TIL D.M.FL.E.
  HOLDT 16-17.08.60
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1962/3339-1/64 Jordskifte
  17.12.1962
  VEDR. UTMARKA TIL JAMTÅS, DIGERÅS, SVEEGGEN OG GISVOLD
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1966/3964-1/64 Erklæring/avtale
  23.11.1966
  RETTIGHETSHAVER: ORKDAL KOMM ELVERK
  VEDR. EL KRAFTLEDNING OVER D.E.
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1971/894-1/64 Skjønn
  01.03.1971
  OVERLEVERINGSFORR ETTER EKSPROPR. TIL KRAFTLEDNINGEN
  STRINDA - VÅGÅMO
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1971/1379-1/64 Skjønn
  25.03.1971
  AVHOLDT 24.8.70 VEDR KRAFTLINJEN STRINDA - VÅGÅMO
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1978/8136-2/64 Føderåd (Denne erklæringen blir sendt for sletting).
  14.12.1978
  RETTIGHETSHAVER: VIGGEN ODD O
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1987/1436-2/64 Føderåd (Denne erklæringen blir sendt for sletting).
  16.03.1987
  RETTIGHETSHAVER: VIGGEN ODD
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1987/1436-3/64 Erklæring/avtale (Denne erklæringen blir sendt for sletting).
  16.03.1987
  BESTEMMELSER OM RETT TIL Å FÅ UTSKILLT TOMT
  RETTIGHAVER: VIGGEN JOHNY OG DAG RUNE
  MED FLERE BESTEMMELSER
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1989/2034-1/64 Jordskifte
  11.04.1989
  VEDR DELING AV GNR 42 BNR 3 OG 20
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1992/864-1/64 Rettsbok
  17.02.1992
  KJENNELSE OM RETTSFORLIK MED HEVING AV "LAKSESKJØNNET" I
  ORKLA.
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1992/1148-1/64 Jordskifte
  02.03.1992
  ORDNING AV FELLES FISKE I ORKLA ELV
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 1997/545-1/64 Jordskifte
  04.02.1997
  Grensegangssak
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 2005/395-1/64 Elektriske kraftlinjer
  19.01.2005
  Rettighetshaver Orkdal Energi AS
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 2008/607596-1/200 Elektriske kraftlinjer
  23.07.2008
  Rettighetshaver:Statnett SF
  Org.nr: 962986633
  Gjelder 420 kV-ledning Klæbu-Viklandet.
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 2011/121176-1/200 Jordskifte
  14.02.2011
  Sak 1600-2006-0056 Orkla elv
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 2011/238257-1/200 Jordskifte
  25.03.2011
  Sak: 1600-2008-0022 Kvåle/Ekli
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 2011/679474-1/200 Jordskifte
  29.08.2011
  Sak 1600-2003-0016 Strømtjønna/Langtjønna Skogsv.
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  - 2013/89393-1/200 ** Diverse påtegning
  31.01.2013
  Gjelder også for gnr. 31 bnr. 5 i 1638 Orkdal kommune

  - 2021/155855-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk
  08.02.2021 21:00
  Rettighetshaver:ORKLAND KOMMUNE
  Org.nr: 921233418
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Bestemmelse om grøfter/kummer
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
  Overført fra: 5059-42/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i område for LNFF-areal.
 • Gnr. 42 Bnr. 23 i Orkland kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingshonorar kr 14 900,-, markedsføringspakke kr 13 900,-, visninger kr 1 990,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal betale alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ola Eikli
Anders Skjetne Rygg

Megler

Anders Skjetne Rygg

91 75 88 29

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev