aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Granli 4.

Farsund - Rivningsobjekt på stor flott tomt!

 • BRA 182 m²
 • 7 soverom
 • OMKOSTNINGER48 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 448 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM7
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT962 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 400 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  32 500,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  48 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 448 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Velkommen til Granli 4. Vi har en eldre enebolig på stor tomt med sentral beliggenhet for salg.
Boligen er i dårlig stand og anses som rivningsobjekt. Boligen er av eldre opprinnelse, og er oppført i tre. Boligen er på tre plan og er påbygd, trolig omkring 1980. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp og ligger i et område som er regulert til boliger.
Tomtestørrelsen er på 962 kvm og er forholdsvis flat. Det er asfaltert innkjørsel og stor hage med frukttrær, prydbusker og hekk. Granli ligger i en stille og rolig blindgate med gode solforhold. Herfra er det kort avstand til sentrum.
Eiendommen ligger i et område som er regulert til boliger og har en svært flott beliggenhet.
Dette er en eiendom med mange muligheter og har et stort potensiale.

Velkommen!
Tomten er forholdsvis flat og har en stor hage.

Granli 4, Agder

 • Boligen fremstår i dårlig stand, og ansees som et rivningsobjekt.
  Det foreligger derfor ingen tilstandsrapport.
  Boligen går over 3 plan og inneholder:
  Hovedetg.. Vindfang, kjøkken, 2 stuer, gang med trapp til loft, bad/ wc. 3 boder, bad/ vaskerom og vindfang.
  Loft: Gang og 7 soverom.
  Kjeller.
  Det medfølger en frittstående, enkel garasje på eiendommen som også holder dårlig standard.
 • Sentrumsnær eiendom i etablert boligfelt med stort potensiale og gode solforhold. Gangavstand til rutebilstasjon, barnehage og Farsund Barne -og Ungdomsskole. Kort avstand til Farsund sentrum med fasiliteter som: dagligvarebutikker, handlesenter, kino og cafe/restaurant og Videregående Skole.
  Eiendommen på Granli befinner seg i et rolig område, uten gjennomgangstrafikk. Asfaltert tun med egen innkjørsel og gode parkeringsmuligheter på tomt. Eiendommen byr på et uteområde med hageparti både på fremsiden og bakside av hus.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Fra Farsund sentrum, ta inn på Sundeveien forbi Farsund Kino. Følg Sundeveien fem til du passerer rutebilstasjonen. Ta så av til høyre i krysset ved misjonskirken, deretter første avkjørsel til venstre og du skal kunne finne skilting fem til eiendommen.
 • Boligen er oppført i tre.
 • Boligmassen er ikke oppmålt ettersom dette selges som ett rivningsobjekt.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Det er vedovn i boligen.
 • Tomtestørrelse: 962,5 kvm.
  Tomten er forholdsvis flat, og har asfaltert innkjørsel og stor hage. Det er noe vegetasjon på eiendommen, hovedsakelig prydbusker, frukttrær og hekk. Det er en svak helning fra bolig og ned til gaten.
 • Det er god plass til parkering på egen tomt.
  Det medfølger også en eldre garasje i dårlig stand som også er ett rivningsobjekt.
 • Eiendommen grenser til offentlig vei.
  Eiendommen er tilkoblet offentlig vann og avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 504 528 per 01.01.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 816 300 per 01.01.20
 • Vann: Årlig fastavgift + forbruk: Kr 1937,- inkl mva + pr m3 kr 7,84,- inkl.mva
  Avløp: Årlig fastavgift + forbruk: Kr 1721,61,- inkl mva+ pr m3 kr 15,60,- inkl.mva
  Målerleie: Kr 100,-
  Grunngebyr renovasjon: Kr 655,-
  Renovasjonsgebyr standard bolig: Kr 2 505,-
  Eiendomsskatt 3,0 promille: Kr 1 794,- (Fakturert 2021)
  Feie- og tilsynsavgift: 1. løp: Kr 390,40
 • Kommunale avgifter, eiendomsskatt, renovasjon, forsikring, strøm, m.m.
 • Det foreligger ferdigattest på tilbygg, datert 13.03.1980
 • Ingen utleiedel.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Boligen anses som et rivningsobjekt og derfor foreligger det ingen tilstandsrapport.

  Høyeste budet som blir akseptert skal også godkjennes av statsforvalteren før endelig avtale foreligger mellom partene.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.
 • Gnr. 1 Bnr. 132 i Farsund kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Roger Abusland
Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev