aktiv-eiendomsmegling

FARSUND Ravneheiveien 710

Sjarmerende småbruk med eldre våningshus og løe. Landlig beliggenhet i naturskjønne omgivelser!

 • kr 2 150 000
 • BRA 99 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 150 000
 • Omkostningerkr 70 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 220 792
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 907
 • Soverom2
 • ArealP-rom 99 m²
 • Tomt99 000 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 150 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 53 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000,00))   70 792,- (Omkostninger totalt)   2 220 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Sjarmerende og spennende småbruk i landlige omgivelser. Våningshuset ligger ladlig til langs Ravneheiveien. Det er ca. 10 minutter å kjøre til Farsund. Småbruket selges med et areal på ca 99 dekar (under fradeling). Det er generelt behov for betydelig rehabilitering av bygningene. Våningshus: Boligen inneholder gang, stue, kjøkken, bad og et soverom i hovedetasje. På loft er det gang og to soverom. Huset har behov for renovering men har potensiale. Løe: Ved siden av står en eldre løe som må renoveres/rives. Enkel garasje oppført i ca 1977. Landlig beliggenhet i naturskjønne omgivelser! Flotte turområder i nærområdet. Denne boligen har mange spennende bruksmuligheter for deg som vil bo på småbruk og ha hest, høner etc. eller bare ønsker god plass! Velkommen til visning!

Ravneheiveien 710, Agder

 • Tomt
  99000m²

  Beskrivelse av tomt
  Småbruk bestående to matrikkelnummer gnr. 129 bnr. 5 og gnr. 135 bnr. 2. Det er laget et kart som viser hva som følger med handelen. De 2 teigene fra gnr 135, bnr 2 i nord nærmest sjøen vil bli fradelt og videreutviklet av selger. Kjøper beholder resten av arealet og teigen rundt våningshus og løe som er oppgitt å være ca 34 dekar. Totalt areal er ca 99 dekar (under 100 dekar) Det er hovedsakelig skog, samt noe dyrket mark (ca. 8,6 dekar dyrket) Se ytterlige beskrivelse av jorden i verditaksten for landbrukseiendommer. Selger forutsetter en avtale hvor man kan benytte et areal langs Ravneheiveien for oppfylling av skrotmasse fra tomtefelt ved sjøen. Forutsetter at kommunen godkjenner dette. Konf megler ved spørsmål. Arealet er under fradeling og endelig størrelse kan avvike fra det oppgitte/anslåtte areal. Eventuelt arealavvik aksepteres av kjøper. Selger dekker alle omkostninger ved fradeling. Det tas forbehold om at landbrukskontoret/fylket godkjenner fradelingen som planlagt.

  Beliggenhet
  Sjarmerende småbruk i landlige omgivelser. Selve våningshuset ligger ladlig til med Ravneheiveien og jorder i front. Det er ca. 10 minutter å kjøre til Farsund.

  Adkomst
  Fra Farsund kjører du via Åptatunellen. Følg Åptaveien Ta så av til høyre inn på Ravneheiveien. Følg deretter veien videre til du ankommer eiendommen på venstre side. Det vil bli skiltet med rød AKTIV-plakat.

  Bebyggelse
  Spredt bebyggelse, gårder, eneboliger og fritidsboliger i området.

  Innhold
  Våningshus: Boligen inneholder gang, stue, kjøkken, bad og et soverom i hovedetasje. På loft er det gang og to soverom. Huset har behov for renovering, stort potensiale. Landlig beliggenhet i naturskjønne omgivelser! Flotte turområder i nærområdet. Løe: Ved siden av står en eldre løe som må renoveres/rives. Garasje: Enkel garasje oppført i ca 1977. Bruksareal 1.etg. BRA: ca. 65 m². 2.etg. BRA: ca. 34 m². Primærrom 1.etg. P-rom: ca. 65 m². Stue, kjøkken, et soverom, gang og bad. 2.etg. P-rom: ca. 34 m². Gang og to soverom.

  Standard
  TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Veggkonstruksjon Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen.Kledningen må skiftes ut. Plankevegg, sydvendt gavl vegg har råteskader, avdekket skader i de to - tre nederste plank. Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Utvendig > Vinduer Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Tiltak: Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Vinduer med råteskader må erstattes med nye. Vinduer må justeres. Utvendig > Dører Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Kjellerdøra har råteskade. Tiltak: Døren(e) står foran utskiftning. Kjellerdøra må skiftes ut. Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Innvendig > Krypkjeller Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr. Tiltak: Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Innvendig > Innvendige trapper Det er ikke montert rekkverk.Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Trappen er ikke bygget i forhold til trappe formelen, bratt og med korte inntrinn. Fri høyde er spesielt øverst i trappa, men også ved veksling. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Andre tiltak: Trappeløpet må bygges om. Etablere rekkverk og håndløper. Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rommet har ikke sluk, gulvbelegget er feil utført. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Rommet har ingen ventilasjon. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Det er påvist at avløpsrør av jern har store rustskader. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Vurdering av avvik: Det er påvist at avløpsrør av jern har store rustskader. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? - Ja 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? - Ukjent 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? - Ja 4. Er det skader på røykvarslere? - Ukjent Ingen brannslukkingsapparat i boligen. Tomteforhold > Terrengforhold Terreng faller inn mot bygning. Tiltak: Det bør foretas terrengjusteringer. TG UI: KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Mangler inspeksjonsluke/luker. Tiltak: Andre tiltak: Etablere luke/er til kryploft. TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Tiltak: Stigetrinn for feier må monteres. Montere snøfangere nå taket tekkes om. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er utført betydelig innhakk i gulvbjelke på grunn av kjellerdøra. Registrer aktive borebiller (mårr). Tiltak: Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Gulvbjelken må forsterkes, ny bjelke. Anbefaler at den nye døra blir utadslående. Behandle konstruksjoner mot stripetborebiller (mårr). Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Pipe og ildsted Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Vurdering av avvik: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dører på loft tar i karm. Tiltak: Enkelte dører må justeres. Alle dører på loft må justeres. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Badet må totalrenoveres. Vurdering av avvik: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Badet må totalrenoveres. Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.Vannpumpen virker ikke. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Bytte vannpumpen. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Eldre åpent anlegg. På grunn av alder bør anlegget gjennomgås Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Tiltak: Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Grunnmuren har sprekkdannelser.Det er registrert skråriss som er symptom på setninger Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Tomteforhold > Septiktank Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Ukjent type og alder. Tiltak: Andre tiltak: Tanken må kontrolleres, eventuelt byttes.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 150 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 53 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000,00))   70 792,- (Omkostninger totalt)   2 220 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn i stue. Elektriske panelovner.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  4856

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Beløpet inkluderer renovasjonsgebyr hytte, eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift. Som fast bolig så vil det måtte påregnes endringer i renovasjonsgebyr.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten er på 3,0 promille.

  Formuesverdi primær år
  2018

  Formuesverdi sekundær
  1069831

  Formuesverdi sekundær år
  2018

  Info vannavgift
  Privat vann.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4206/129/5: 04.09.1920 - Dokumentnr: 900085 - Erklæring/avtale Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv Gjelder denne registerenheten med flere 27.03.1933 - Dokumentnr: 901003 - Elektriske kraftlinjer Gjelder denne registerenheten med flere 14.04.1942 - Dokumentnr: 246 - Bestemmelse om veg Veganlegget Hanesund-Sande. 14.04.1981 - Dokumentnr: 1256 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4206 Gnr:129 Bnr:8 02.08.1894 - Dokumentnr: 900024 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4206 Gnr:129 Bnr:2 02.05.1974 - Dokumentnr: 1137 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4206 Gnr:129 Bnr:8 01.01.2020 - Dokumentnr: 1572016 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1003 Gnr:129 Bnr:5 4206/????????135/2: 1920/900086-1/40 04.09.1920 ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 1933/901003-1/40 27.03.1933 ELEKTRISKE KRAFTLINJER GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 1942/251-1/40 14.04.1942 BESTEMMELSE OM VEG Veganlegget Hanesund-Sande. 1948/681-1/40 23.08.1948 ERKLÆRING/AVTALE Grunnavståelse til svingplant for veganlegget Hanesund-Sunde. 1984/3670-1/40 09.11.1984 BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR: 4206 GNR: 135 BNR: 12 Med flere bestemmelser Bestemmelse om veg 1984/3671-1/40 09.11.1984 BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS RETTIGHETSHAVER: KNR: 4206 GNR: 135 BNR: 13 Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 26.05.2023 12:35 ? Sist oppdatert 26.05.2023 12:33 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2 Med flere bestemmelser Bestemmelse om veg 2005/204100-1/200 21.12.2005 JORDSKIFTE Saknr 19/2001- 10.10. Bedringås, Lista jordskifterett GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 2012/784557-1/200 24.09.2012 JORDSKIFTE Sak 1010-2011-0030 og 1010-2011-0033 Bedringås Lista jordskifterett Rettsforlik - bestemmelser om grenser og rettigheter i strandområde GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Finnes ikke i kommunens arkiv.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Det er brønn og borehull på eiendommen. Det opplyses om dårlig kapasitet på sommeren. Det er septikktank på eiendommen. Tilstand på denne er ukjent. Kommunen opplyser at de ikke kjenner til ordningen. Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke boplikt på eiendommen. Det er alltid driveplikt på dyrka mark.

  Kommentar konsesjon
  129/5: Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet. 135/2: Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 150 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 53 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000,00))   70 792,- (Omkostninger totalt)   2 220 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  70792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Torstein Hellestøl

Megler

Torstein Hellestøl

99 54 46 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev