aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Varbak Vju- med utsikt til et godt liv.
Varbak Vju- med utsikt til et godt liv.

FARSUND Varbakgaten 33

Varbak Vju - Klare for overtakelse!

 • kr 2 925 000 - 12 000 000
 • Priser fra og tilkr 2 925 000 - 12 000 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 2 925 000 - 12 000 000
 • Omkostninger fra og tilkr 86 162 - 314 542
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 3 011 162 - 15 686 792
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til54 - 171 m²
 • Areal bruksareal - fra og til59.7 - 171 m²
 • Tomt3 984 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 1 BNR. 1048
 • Informasjon om meglerforetaketSør-Vest Megleren AS Fiboveien 2 A 4580 Lyngdal
 • OppdragsansvarligBjørn Skjæveland
 • Oppdragsnummer1408235009
 • Dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesummen. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,- I tillegg kommer et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader som oppstartslikviditet. Det tas forbehold om eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Varbakgaten 33, Agder

 • Om prosjektet
  29 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 1. til 5. etasje. Besøk gjerne leilighetsvelger på www.varbakvju.no !

  Priser fra og til
  kr 2925000 - 12000000

  Omkostninger fra og til
  kr 86162 - 314542

  Generell orientering
  Klare for innflytting! Vinduene er montert, fasadener er kledd med teglstein og inne i bygget har både malere, flisleggere og kjøkkenmontører rykket inn. ?Vi er godt i rute med byggearbeidene. Ja, faktisk er vi foran skjema. Planen er innflytting 20. desember. Alle leilighetene vil bli ferdigstilt samtidig, sier eiendomsutvikler Rune Torsøe. Håndverkere fra ulike fag jobber nå i fireukerssykluser. Tømrerne gjør seg ferdig med én etasje, så rykker tekniske fag fatt på første etasje. Og slik fortsetter det oppover i etasjene. LEILIGHETENE I første og andre etasje ble malt og fliselagt i april. I mai monteres kjøkken. Bak bygget er det rigget opp et visningskontor. Kontoret vil være fast bemannet enkelte ettermiddager i uken (se Varbak Vjus Facebook-side for nærmere detaljer). ?VI HÅPER AT folk vil ta en tur innom, slå av en prat og kanskje bli med på en uforpliktende visning på bygget. Det blir jo bare gøyere og gøyere å vise frem bygget nå som flere av leilighetene begynner å bli ferdige, sier Torsøe. Det er Lista Bygg som har hovedentreprisen på bygget. Underleverandører er Aas & Høiland på grunnarbeid, Ytterdahl på ventilasjon, taktekking og beslag, Modalsli Rør på rør, LRE Elektro på elektro, Thomas Turner på muring av teglstein og Br. Nygaard på malerarbeid. Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

  Fellesareal i bygg
  Ekstra soverom til overnattingsgjester! Har du ikke plass til overnattingsgjester i leiligheten, kan du innkvartere dem i et eget soverom med bad som sameiet vil disponere. På Varbak Vju skal du kunne å slappe av og hygge deg?alene og sammen med andre. Selve hjertet i bygget blir et fellesområde i første etasje på hjørnet mot Gabriel Lunds gate. Her ønsker vi å skape et pulserende og levende bomiljø. Et sted du kan stikke innom og lesedagens aviser. Der du kan kose deg alene i solen med en kaffekopp eller nyte selskapet fra hyggelige naboer. Og som du kan leie når du vil markere runde år eller invitere til familiefest. Lokalet på 38,5 kvadratmeter vil ha alle nødvendige fasiliteter, inkludert kjøkken og eget toalett. Rett utenfor ligger en felles terrasse på 66 kvadratmeter, der det blir tilrettelagt for grilling og annen sosial hygge. I samme etasje ligger et frittliggende soverom med bad som beboerne kan benytte til innlosjering av overnattingsgjester. Også på den andre siden av bygget, over parkeringshuset, vil det opparbeides felles uteområder. Det perfekte sted å samle gode venner og vise dem byens beste utsikt!

  Garasje/parkering
  Det avsettes 29 parkeringsplasser for sameiet i byggets parkeringskjeller. Hver leilighet selges med en biloppstillingsplass inkludert. Det vil i tillegg bli mulig å kjøpe P-plass på bakkeplan etter prinsippet «førstemann til mølla». Pris på disse er kr. 100.000,- (det er 6 plasser tilgjengelig). Det blir gjesteparkeringsplasser langs bygget ved inngangspartiet. Biloppstillingsplasser og sportsboder i P-kjelleren vil ligge som seksjonens tilleggsdel ved seksjonering. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig. Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere og fordele parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse. Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass. Elbil-lader med høy kapasitet kan installeres på biloppstillings-plass hvis ønskelig. LRE Elektro må brukes som installatør. Fastpris er kr. 26.500,?.

  Boder
  Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen på sportsbodene varierer iht. krav i teknisk forskrift (1.-4.etg. bygges ihht TEK-10, 5.etg. bygges etter TEK 17). Bodene blir utstyrt med strømpunkt.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Ferdigstillelse/innflytting vil være innen utgangen av desember 2023. Siste frist for overtagelse er 1. kvartal 2024 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

  Forsikringsselskap
  Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

  Tomteareal
  3984m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Ca. 3.983 kvm. Det skal fradeles en parsell i den nordlige delen av tomten, jfr. utenomhusplan. Parsellen som fradeles er ca 800 kvm, dvs at eiendommen som leilighetene bygges på blir ca 3 da. etter denne fradelingen. Tomten leveres opparbeidet med gangveier, benker og beplantning. Se utenomhusplan i prosjektet.

 • Kjøkken
  Designkjøkkenmed mange muligheter! Leilighetene på Varbak Vju vil bli utstyrt med kjøkken fra Strai Kjøkken. Modellen som er valgt er Svalbard?en bestselger som kan kombineres i utallige varianter og farger. Dette kjøkkenet kjennetegnes av stram design og funksjonelle, glatte overflater. Modellen er tilgjengelig i alle våre standard malingsfarger. Strai Kjøkken er en norsk heleid familiebedrift med stolte tradisjoner tilbake til 1929, og er en av Norges fremste produsenter av kjøkken, bad og garderobe.

 • Info om formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er 25 prosent av markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig for inntektsåret 2022 og 100 prosent for inntektsåret 2023. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no

  Organisasjonsform
  Leilighetene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

  Stipulering av fellesgjeld
  Ingen fellesgjeld.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Ingen fellesgjeld.

  Vedtekter/husordensregler
  Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Utkast til vedtekter finnes lenger bak i prospektet.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Bestemmelser om veg. Bestemmelser om veg. Konf. Megler. Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp. Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse. Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg. Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

  Vann, vei og avløp
  Offentlig tilknyttet.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen er regulert til bolig, tjenesteyting/kontor, tilhører områdereguleringsplan for Farsund Sykehus, vedtatt april 2014. Siste vedtatte reguleringsendring etter forenklet prosess, plan ID 3801. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Det gjøres oppmerksom på at parsellen i nord som fradeles (ca 800 kvm) tilhører samme reguleringsplan som ovenfor. Dvs at det må påregnes bebyggelse på parsellen.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringsloven). Bustadoppføringsloven bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesum samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum inkludert merverdi.

  Avbestilling
  Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum inkludert merverdi.

  Viktig informasjon
  Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr. Meglers vederlag utgjør 1% provisjon, min. kr. 40.000,- pr. leilighet. Oppstartsgebyr kr. 15.000,- Mva kommer i tillegg. Kostnader ved videresalg og navneendring: Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer. Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers ?Avtale om transport av kjøpekontrakt? som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse. For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  ,- oppgjørshonorar kr  ,- og visninger kr  , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  ,-. Utleggene omfatter... Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

  Kjøpekontrakt
  Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Dokumenter

Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev