aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Nørskårveien 101

Farsund/Nørsgård - Trivelig hytte med fantastisk utsikt! Innlagt vann og strøm.

 • 2 290 000
 • BRA 69 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 290 000
 • OMKOSTNINGER73 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 363 392
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 992
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 62 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 838 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 290 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  73 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 363 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Fritidsboligen inneholder: Entre, gang, stue, kjøkken, bad og 3 soverom. Lagringsplass under halvtak/carport og en større terrasse.

Tilleggstomt / nabotomt på 117/9 medfølger handelen.
Det ble satt inn ny balkongdør (2 fløyet) 1 april -22.

Nørskårveien 101, Agder

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
  Balkonger, terasser og rom under
  balkonger:
  Det er ikke montert rekkverk.
  Tiltak
  • Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Taktekking:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på taktekkingen.
  Tiltak
  • Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  • Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.

  Veggkonstruksjon:
  Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.
  Tiltak
  • Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og
  bordkledning.

  Vinduer - 2:
  Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er
  sprekker i trevirket.
  Dette gjelder på de mest værutsatte steder.
  Tiltak
  • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  • Det må foretas lokal utbedring.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  • Det bør gjennomføres radonmålinge

  Krypkjeller:
  Det er avvik:
  Noe dårlig luftsirkulasjon.
  Tiltak
  • En må undersøke slike rom ved jevne mellomrom for forhindre skader.
  Anbefaler at det blir satt inn flere ventiler i ringmuren som vil øke
  luftsirkulasjonen betraktelig

  Overflater gulv på bad:
  Det er avvik:
  Ingen fall på gulvet i mot og i rundt sluke.
  Tiltak
  • Fungerer ved bruk av dusjkabinett.

  Sluk, membran og tettesjikt på bad:
  Sluket har begrenset inspeksjonsmulighet og er
  dermed vanskelig å rengjøre.
  Tiltak
  • Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.

  Ventilasjon på bad:
  Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak
  • Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.
  • Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte
  ved dør e.l.

  Overflater og innredning på kjøkken:
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning
  utover normal slitasjegrad.
  Tiltak
  • Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning

  Avtrekk på kjøkken:
  Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i
  kjøkken.
  Tiltak
  • Mekanisk avtrekk bør etableres

  Elektrisk anlegg:
  Se tilstandsrapport under elektrisk anlegg.

  Drenering:
  Det er avvik:
  Det må forventes at det alltid vil kunne bli noe innsig
  av fuktighet i krypkjeller.
  Tiltak
  • Tiltak:
  Tiltak må vurderes om det skulle bli større mengder.

  Terrengforhold:
  Det er avvik:
  Bratt skrent rett bak hytta som ligger nokså nærme på
  ene hjørne.
  En del overflatevann må forventes til tider.
  Tiltak
  •Tiltak må vurderes.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten
  på brønnvannet.
  Tiltak
  • Foreta kontroll av brønnvann.
  • Innhent dokumentasjon, om mulig.
 • Usjenert og unik beliggenhet, fantastisk utsikt.
 • Spredt hytte- og boligbebyggelse.
 • Fra Farsund følg veien mot Åpta til en kommer til utsiktsstedet mot Farsund ca. 7 km. Sving inn første vei til venstre, kjør så 1,2 km videre innover heia. Hytta kommer så på høyre hånd.
 • Opprinnelig laftet tømmer hytte som er blitt vindtettet, luftet og kledd på utsiden i senere tid. Torvtak.
  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 17.03.2022 av Torleif Fjellestad for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Fritidsbolig:
  Bra/ P- rom. 69/ 62 kvm
  Hoved: 69 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Hoved: Entre, gang, stue, kjøkken, bad og 3 soverom
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Ved og elektrisk.
 • Hytten ligger på stor utsiktstomt. Kupert tomt, singel i innkjørsel
  Tomten på gnr 117/bnr 7 (hytten) har 1219,5 kvm
  Tilleggstomten på gnr 117/bnr 9 er på 619 kvm.
  Totalt ca 1838 kvm tomt.
 • Carport og i innkjørsel.
 • Privat vann, felles brønn med nabo bak. Privat avløp med utslippstillatelse av 29.06.2011. Offentlig vei frem til hytta.
 • Formuesverdi kr 391 196 per
 • For 2021 var følgende fakturert eier av hytta:
  Eiendomsskatt (3 promille) kr 2 538,-
  Renovasjon kr 1 588
  Grunngebyr renovasjon 773
  Feie og tilsynsavgift kr 480

  Totalt for året: kr. 5 379,-

  Eiendomsskatt for tomt tilkommer.
 • Kommunale avgifter, forsikring, strøm m.v.
 • Det foreligger ferdigattest. Ferdigattest for utvidelse av fritidsbolig datert 09.05.2011. Ferdigattest for fritidsbolig+bod fra 05.07.95.
 • Ingen egen utleiedel.
 • Søknad om konsesjon er ikke påkrevet. Kjøper må skrive under på egenerklæring om konsesjonsfrihet på gnr. 117, bnr. 9, da dette er en ubebygd tomt.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i kommunedelplan utlag til spredt fritidsbebyggelse.
 • Gnr. 117 Bnr. 7 og Gnr. 117 Bnr. 9 i Farsund kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med megler.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Eva Salvesen
  Jan Egil Salvesen
Torstein Hellestøl

Megler

Torstein Hellestøl

99 54 46 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev