aktiv-eiendomsmegling
Liten, sjarmerende enebolig med flott utsikt.
Liten, sjarmerende enebolig med flott utsikt.

FEDA Birkelandsbakken 22

Feda - Enebolig på fin utsiktstomt.

 • kr 1 200 000
 • BRA 56 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 1 200 000
 • Omkostningerkr 47 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 247 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1943
 • Soverom1
 • ArealP-rom 49 m²
 • Tomt635.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,00))   47 042,- (Omkostninger totalt)   1 247 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Hovedetasje..
Vi har en sjarmerende enebolig på flott utsiktstomt for salg i Birkelandsbakken 22 på Feda. Boligen er oppført i 1943 og har blitt oppgradert siden den gang. Her er byttet tak, renovert bad/ wc og ny veranda i 2013. Her er alt på en flate og inneholder: Entre/ gang. Bad/ wc med dusjkabinett. Stort soverom m/skyvedørsgarderobe. Kjøkken med plass til spisebord. Stor stue med nydelig utsikt. Eiendommen ligger på en høyde i Biirkelandsbakken som gir en flott utsikt utover Feda og til Fedafjorden. Herfra er det gangavstand til skole, barnehage og butikk. Eiendommen ligger litt usjenert og er opparbeidet m/grøntareal og det medfølger et lite uthus. Fra boligen er det utgang til en stor veranda. Dette er en liten og velholdt enebolig med stort potensiale. Det er boplikt på boligen. Velkommen!
God plass til flere sittegrupper.

Birkelandsbakken 22, Agder

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 49 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 49 kvm Vindfang, stue, kjøkken, bad og soverom

  Uthus
  Bruksareal
  1. etasje: 7 kvm  Tomt
  635.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er hovedsakelig opparbeidet med grøntareal og beplantning. Det medfølger et frittstående uthus, og til boligen er det en stor veranda med nydelig utsikt.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i Birkelandsbakken på Feda. Boligen ligger på et høydedrag, så her har man nydelig utsikt utover Feda og til Fedafjorden. Eiendommen ligger litt for seg selv, så her er man veldig usjenert. Ned til Feda sentrum er bare en kort spasertur med både skole, barnehage og butikk.

  Adkomst
  Når du er i nærheten av Fedabroa, ta inn på Birkelandsbakken, og følg denne oppover til du får boligen på høyre side. Se skilting fra Aktiv Eiendomsmegling.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  På Feda er det barneskole og barnehage. Her er for øvrig idrettsbane og på Sande er det et flott friluftsområde med sandstrand. Ellers er det mange populære turstier i området.

  Skolekrets
  Feda.

  Offentlig kommunikasjon
  Det er bussforbindelse gjennom Feda.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført i tre. Veggkonstruksjonen er av liggende plank og har liggende bordkledning av type dobbelfals.

  Innhold
  Vi har en sjarmerende enebolig på flott utsiktstomt for salg i Birkelandsbakken 22 på Feda. Boligen er oppført i 1943 og har blitt oppgradert siden den gang. Her er byttet tak, renovert bad/ wc og ny veranda i 2013. Her er alt på en flate og inneholder: Entre/ gang med god plass for yttertøy. Bad/ wc med dusjkabinett. Stort soverom med skyvedørsgarderobe. Kjøkken med plass til spisebord. Stor stue med nydelig utsikt. Eiendommen ligger på en høyde i Biirkelandsbakken som gir en flott utsikt utover Feda og til Fedafjorden. Herfra er det gangavstand til skole, barnehage og butikk. Eiendommen ligger litt usjenert og er opparbeidet med grøntareal og det medfølger et lite uthus. Fra boligen er det utgang til en stor veranda. Dette er en liten og velholdt enebolig med stort potensiale. Velkommen!

  Standard
  Sjarmerende enebolig som fremstår som godt vedlikeholdt, men har litt enkel standard i forhold til dagens krav. Det er bygd ny veranda, og bad/ wc er renovert i seinere tid. Boligen har alt på en flate og inneholder: Entre/ gang: Malt tak, malte vegger og belegg på gulvet. Her i gangen er det god plass for yttertøy. Her er sikringsskapet plassert med skrusikringer. Bad/ wc: MDF- plater i tak, baderomsplater på vegger og belegg på gulvet. Badet ble renovert i 2012 og inneholder toalett, servant og dusjkabinett. Soverom: Malt tak, malte vegger og belegg på gulvet. Stort soverom med skyvedørsgarderobe. Kjøkken: Malt tak, tapet på vegger og belegg på gulvet. Koselig kjøkken med plass til spisebord. Stue: Malt tak, tapet på vegger og teppe på gulvet. Stor stue med oljefyr og utgang til veranda. Fra stuen har man nydelig utsikt utover Feda og helt til Fedafjorden. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK: Forstøtningsmurer: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Konsekvens/tiltak ? Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres. Kostnadsestimat: Under 10 000. Forhold som har fått TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK: Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Konsekvens/tiltak ? Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Nedløp og beslag: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er avvik: Renner med tilhørende deler bærer preg av slitasje og elde. Konsekvens/tiltak ? Stigetrinn for feier må monteres. ? Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. ? Tiltak: Gjennværende brukstid på takrenner med tilhørende deler ansees som noe begrenset. Stigetrinn må monteres. Kostnadsestimat: Under 10 000. Utvendige dører - 2: Det er avvik: Hoveddøren er noe slitt og trenger vedlikehold og en eldre ytterdør til grovkjeller som bærer preg av slitasje og elde. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Vedlikehold av hoveddøren må beregnes og restrende brukstid av ytterdør til grovkjeller er noe begrenset. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak ? Det bør gjennomføres radonmålinger. Krypkjeller: Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er avvik: Ringmur står direkte på et skråfjell som gjør at det alltid vil bli noe innsig av fuktighet i slike rom. Konsekvens/tiltak ? Bedre ventilering må etableres. ? Tiltak: Bør settes inn flere ventiler i ringmur som vil forbedre luftsirkulasjonen betraktelig. På generelt grunnlag anbefales det å ikke lagre oganiske materialer i slike rom. Overflater gulv på bad: Det er avvik: Ingen fall på gulvet i mot og rundt sluke. Oppkant på begget ligger på utsiden av våtromsplater og har løsnet enkelte steder. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Rommet fungerer uten fall ved bruk av dusjkabinett. Gulvbegget må festes på nytt ved oppkant. Elektrisk anlegg: Eldre sikringstavle med skusikringer er plassert i vindfang og har merkede kurser. Det meste av anlegget er i fra 70-tallet og har ingen åpenbare synlige skader/feil. Drenering: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Se også punkt krypkjeller. Konsekvens/tiltak ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Forhold som har fått TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK: Utvendig veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Ingen/lite tilgang på luft ved bunnstokk i mot grunnmur. Dette gjelder også på fasader som er kledd på nytt. Konsekvens/tiltak ? Andre tiltak: ? Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Det må beregnes en del vedlikehold på kledning med enkelte utskiftninger på noe sikt på grunn av slitasje og elde. Takkonstruksjon/Loft: Det er avvik: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Ingen luftesplater i gesimser for tilgang på luft til kaldtloftet. Det må nevnes at dette ikke var vanlig i denne byggeperioden. En del fukt/kondensmerker ble registrert på undertaket av rupanel. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: ? Lufting/ventilering bør forbedres. Ut i fra alder på taktekking med undertekking må kaldtloftet kontrolles ved jevne mellomrom. Vinduer - 2: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Konsekvens/tiltak ? Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. En del vedlikehold må beregnes med enkelte utskiftninger på noe sikt på grunn av alder og slitasje. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Konsekvens/tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Konsekvens/tiltak ? Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp. Blir pipe tatt i bruk på nytt må det beregnes en gjennomgang av pipe av fagfolk. Vannledninger - 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. ? Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Konsekvens/tiltak ? Foreta kontroll av brønnvann. ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Opplysninger fra selger: Boligen ble renovert i 1970 Det ble skiftet tak i 1986 Bad/ wc ble renovert i 2013 Ny veranda i 2013

  Parkering
  I følge eier er det rett til parkering på motsatt side av veien (Birkelandsbakken)

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,00))   47 042,- (Omkostninger totalt)   1 247 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Det er en oljekamin i stue. Forøvrig elektrisk oppvarming. Fra 1. januar 2020 ble det innført forbud mot fossil olje eller parafin til oppvarming. Overgang til bruk av biofyringsolje krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av fyringsanlegget. Som eier av eiendom med oljetank, er man ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes.  Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no

  Energiklasse
  unknown

 • Info kommunale avgifter
  Renovasjon. Ekstern leverandør, kontakt IRS Miljø IKS - tlf. 38 32 60 80 Branntilsyn/ feiing: Ekstern leverandør, kontakt Brannvesenet Sør: tlf 38 27 01 10 Slamtømming: Ekstern leverandør, kontakt IRS Miljø IKS - post@erikstemmen.no

  Formuesverdi primær
  281284

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1012623

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4227/11/139: 01.07.1835 - Dokumentnr: 900015 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Reier Hansen Fedde m/etterkommere
  Leieavtale
  15.06.2009 - Dokumentnr: 426250 - Jordskifte Sak 1010-2008-0019 Birkeland, gnr. 11
  02.09.2009 - Dokumentnr: 641784 - Jordskifte Sak 1010-2008-0019 Birkeland.
  Lista jordskifterett.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  29.11.1940 - Dokumentnr: 686 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4227 Gnr:11 Bnr:32
  11.01.1995 - Dokumentnr: 107 - Målebrev Areal til offentlig veg gnr. 405 bnr. 1 teig 1 i GAB
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.06.2009 - Dokumentnr: 426250 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:1037 Gnr:11 Bnr:140
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1920855 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1037 Gnr:11 Bnr:139


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen grenser til offentlig vei. Eiendommen har privat vann og avløp. Her er egen brønn og septiktank med overløp til spredegrøft ifølge eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligbebyggelse- Frittliggende småhusbebyggelse.

  Adgang til utleie
  Ingen utleiedel.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen ligger i en kommune med 0-konsesjon. Det er derfor boplikt på eiendommen. Det må fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kjøp der kjøper bekrefter at eiendommen skal benyttes til helårsbolig.

 • Omk. Kjøper beskrivelse
  1 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,00))   47 042,- (Omkostninger totalt)   1 247 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  47042

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,6 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12.500,- oppgjørshonorar kr 6.000 ,- og visninger kr  2.500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  52.250,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.  Alle beløp er inkl. mva. 

Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev