aktiv-eiendomsmegling
DJI_0071

Feda Feda Brygge!

Feda Brygge! Utviklingseiendom med godkjennelse for 35 leiligheter helt i sjøkanten!

 • 10 500 000
 • PRISANTYDNING10 500 000
 • OMKOSTNINGER278 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER10 778 142
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 110 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 10 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  262 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  278 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  10 778 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
DJI_0075

Feda Brygge!, Agder

 • Vi har for salg en meget sjelden utviklingsmulighet på Feda. Tomten er godkjent regulert til boligbebyggelse og det foreligger detaljregulering.
  Detaljreguleringen sier at det kan bebygges maksimalt 95 % BYA. Det kan bygges leiligheter i 3 etasjer. Det er godkjent fem blokker på tomta med totalt 35 leiligheter. Se reguleringsplan med bestemmelser i salgsoppgaven samt detaljregulering for Feda brygge og småbåthavn.

  Tomten ligger virkelig rett i sjøkanten på Feda og har fantastisk sjøutsikt utover Fedafjorden med gode solforhold. Det er gode adkomstmuligheter fra hovedvei til tomten, og like ved tomta ligger småbåthavna.

  Feda er en sjarmerende Sørlandsidyll fra seilskutetida med sjøbuer og hvitmalte hus. Her er skole, butikk med bensinstasjon, barnehage og eldresenter. Langs Fedafjorden er det spennende friluftsområder og en rekke merkede turløyper.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse samt kirke, menighetssenter og fritidsbebyggelse.
 • Fra Kvinesdal og E- 39, ta av mot Feda i rundkjøringen ved Feda terminal.. Fortsett på Angholmveien til du får tomten på venstre side, se skilting fra Aktiv Eiendomsmegling.
 • Tomten er utfylt og planert samt steinsatt kant mot sjøen. Tomten er flat, uten vegetasjon og er lett å opparbeide.
 • Tomtestørrelse: 2110,8 kvm
 • Eiendommen er pr. dags dato ikke påkoblet noe vann eller kloakk. Kvinesdal kommune vil kreve at prosjektet påkobles xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Eiendommen grenser til offentlig vei.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Konsesjonsgrense 0 for Feda. Det omfatter også denne planen. Dvs det er boplikt på hele Feda
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det er foretatt målinger av grunnen med tanke på stabiliteten i grunnforholdene. Det er litt endringer i grunnen. Se egen rapport som er utarbeidet. Konf. megler.

  Kommunen vil kreve boplikt på leilighetene.
  Det må betales tilkoblingsgebyr på hver leilighet i forhold til vann og avløp. Pr. dags dato ligger dette på 25.000 pr. leilighet.
  Utbygger på bygge kloakkpumpestasjon som holder kommunal standard, som kommunen senere overtar, samt Vann/Avløp-nett frem til påkobling kommunalt nett, ca. 150 meter unna leilighetene.
  En utbygger må lage en detaljreguleringsplan som skal godkjennes av kommunen før bygging kan settes i gang.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område som er avsatt til boligbebyggelse.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 10 Bnr. 236 og Gnr. 10 Bnr. 165 og Gnr. 10 Bnr. 160 og Gnr. 10 Bnr. 226 og Gnr. 10 Bnr. 99 i Kvinesdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med megler.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kvinesdal kommune Kvinesdal kommune
Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev