aktiv-eiendomsmegling
Sandsåsen_0004.jpg
Sandsåsen_0004.jpg

FEDA Sandsåsen

Sandsåsen - Feda. Flotte boligtomter med fin sjøutsikt! Kun 3 stk. igjen!

 • kr 600 000
 • Prisantydningkr 600 000
 • Omkostningerkr 32 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 632 042
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 033 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 600 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  15 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000))

  32 042 (Omkostninger totalt)

  632 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
3595413_1-zouveb1.jpg

Sandsåsen, Agder

 • Tomt
  1033m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomtene leveres som råtomter, men vei, vann og kloakk leveres til tomtegrensen.

  Beliggenhet
  Dette er ett attraktivt boligfelt på Feda med tomter fra 600 tusen til 700 tusen. Tomtefeltet strekker seg fra Meilandsvingen ned mot Lindlandsbakken på tidligere E 39, langs Sandsåsen fjellryggen ned mot den idylliske Sande bukta, og til der den gamle E 39 broen startet over Feda elven. Tomtene er attraktive, med mye sol. Tomtene får en fantastisk utsikt - enten mot den gamle bebyggelsen på Feda og ved Feda elva, og/eller ut over Sande bukta og Feda fjorden. Beliggende på Feda vil det være kort vei til det meste i Lister regionen. Til sentrum som Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal og Farsund. Dette p.g.a. den nye Feda broen, og veien til Farsund over Sande/Herad. Attraksjoner som Badelandet i Lyngdal, Skaren Golfpark i Kvinesdal, strendene på Lista, Sokndalstrand, Hidra, Lindesnes og Lista fyr, Feda fjorden og flotte turer på Knaben heiene er kun inntil en times kjøretur unna - enten med bil eller båt. Småbåt havna ved kirken på Feda er bygget ut med flere båtplasser. Det planlegges en gang bro over elven. Da blir en båtplass der kun noen minutters gange fra husene i Sandsåsen.

  Adkomst
  Fra E-39 kjør av mot Feda rett før Fedafjorden på vestsiden. Sandsåsen feltet ligger der gamle E-39 gikk før. Se skilting fra Aktiv eiendomsmegling.

  Bebyggelse
  Området består av eneboligbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Feda barneskole

  Skolekrets
  Feda barnehage og barneskole. Liknes Ungdomsskole

  Diverse
  Enebolig tomter. Tomtestørrelsen er mellom 694 til 1033 kvm. Se reg.kart og bestemmelser i prospektet for spesifiserte tillatelser pr. tomt. Prisoversikt: Tomt nr. 8: SOLGT,- Gnr. 14 Bnr. 173. 1033 kvm. Tomten er i reguleringsbestemmelsene omtalt som nr. BFS53 Tomt nr. 11: 700.000,- Gnr. 14 Bnr. 176. 717 kvm. Tomten er i reguleringsbestemmelsene omtalt som nr. BFS55 Tomt nr. 23: 700.000,- Gnr. 14 Bnr. 167. 813 kvm. Tomten er i reguleringsbestemmelsene omtalt som nr. BFS56 Tomt nr. 28: 650.000,- Gnr. 14 Bnr. 179. 694 kvm. Tomten er i reguleringsbestemmelsene omtalt som nr. BFS59 Se kart i salgsoppgaven som viser oversikten over hvor den enkelte tomten ligger. Området er i reguleringsbestemmelsene omtalt som nr. BFS50-59. For bebyggelsen i feltene gjelder: Utnyttelsesgrad per tomt Maks BYA = 40 % Maks gesims/mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng 5,5 / 9 meter. Takform og takvinkel grader saltak mellom 23-45 grader. Møneretning skal følge byggets lengderetning. Boligbebyggelsen i BFS56 som omfatter gnr. 14/166, 14/167 og 14/168 og bebyggelsene i BFS58 og BFS59 skal være hvit, mens garasjer og uthus skal ha fargene rød eller oker. Garasjer skal oppføres med maks mønehøyde på 4,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng og skal tilpasses bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Maksimal tillatt bruksareal, BRA, 50 m². Garasje og bod skal tilpasses bolig med hensyn til materialvalg, form og farge. Garasje og bod kan plasseres med en vegg i nabogrensen innenfor rammen av byggeforskriftene. Garasje som står parallelt med vei kan tillates plassert inntil 1 meter fra vei. Før boligen tas i bruk skal det være etablert minimum 2 parkeringsplasser for bil på den enkelte tomt. For øvrig vises det til planens fellesbestemmelser (kapittel 2) og bestemmelser i §§ 5.1 og 5.4

  Prisantydning inkl. omkostninger
  600 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  15 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000))

  32 042 (Omkostninger totalt)

  632 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4227/14/168: 14.02.2011 - Dokumentnr: 119218 - Utbyggingsavtale Rettighetshaver: Sandsåsen AS Org.nr: 995 521 954 Med flere bestemmelser

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  600 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  15 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000))

  32 042 (Omkostninger totalt)

  632 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  32042

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev