aktiv-eiendomsmegling
Boligen er fra 1955 og ligger på en utsiktstomt.

Feda - Eldre enebolig/rivningsobjekt på fin tomt med utsikt!

 • 900 000
 • BRA 146 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING900 000
 • OMKOSTNINGER38 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER938 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 955
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 104 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 000 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  22 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 900 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  38 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  938 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har en eldre enebolig for salg i Tøffelgata på Feda. Boligen er fra 1955 og holder dårlig stand og må totalrenoveres, eller anses som ett rivningsobjekt.
Eiendommen ligger på en høyde med fin utsikt utover Feda og har en skjermet beliggenhet.
Boligen er på to etasjer og inneholder:1.etg: Entre/ gang, 3 soverom, bad/ wc og boder. 2. etg.: Trappegang, kjøkken, 2 stuer, bad/ wc og verksted.
Bygningen er hovedsakelig oppført i mur, og det er et tilbygg på baksiden i tre.
Tomten er gjengrodd og noe ulendt, men her ligger et stort potensiale til å få til et spennende prosjekt. Dette er en sentrumsnær beliggenhet med utsikt og gode solforhold.

Velkommen.
Kjøkken fra byggeår med plass til spisebord.

Tøffelgata 41, Agder

 • Eiendommen holder gjennomgående lav standard, og boligen bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger.
  Boligen går over to plan og inneholder:
  Første etasje:

  Entre/ gang:
  Panel i tak, panel på vegger og teppe på gulvet. I entreen er det god plass for yttertøy.

  Gang:
  Tapet i tak, tapet og plater på vegger, teppe på gulvet.

  Soverom 1:
  Malt tak, tapet på vegger og teppe på gulvet. Soverommet har god størrelse.

  Soverom 2:
  Malt tak, tapet på vegger og laminat på gulvet. Soverommet har god størrelse, og her er skapplass.

  Soverom 3:
  Malt tak, tapet og plater på vegger, teppe på gulvet. Stort soverom med utsikt. Soverommet har skapplass og varmepumpe.

  Bad/ wc:
  Malt tak, tapet på vegger og belegg på gulv. Eldre bad som inneholder toalett, vask og badekar.

  Bod:
  Plater i tak, tapet på vegger og teppe på gulvet.

  Bod:
  Malt tak, malte plater på vegger og plater på gulv. Stor bod med varmtvannsbereder.

  Andre etasje:

  Trappegang.
  Tapet i tak, tapet på vegger og teppe på gulvet. Her er åpning til kryploft. Sikringsskapet er plassert i trappegangen med skrusikringer.

  Kjøkken:
  Malte plater i tak, tapet på vegger og belegg på gulvet. Plassbygd kjøkkeninnredning fra byggeår. På kjøkkenet er det plass til spisebord.

  Stue 1:
  Panel i tak, panel på vegger og furugulv. Stor stue med vedovn og utgang til veranda. Fra stuen er det utsikt.

  Stue 2/ bibliotek:
  Panel i tak, malte plater på vegger og teppe på gulvet. Stuen har god størrelse med varmepumpe.

  Gang:
  Malte plater i tak, malte plater på vegger og tregulv.

  Bad/ wc:
  Takess, våtromstapet på vegger og belegg på gulvet. Eldre bad som inneholder dusjkabinett, servant og toalett.

  Verksted:
  Panel i tak, panel på vegger og furugulv. Stort verksted med 2 utganger.

  Det er også en utvendig bod og en frittstående garasje like nedenfor boligen.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

  Taktekking:
  Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
  Større skader på ene siden av opprinnelig del og
  noe slitt/skadet på tilbygget deler.
  Tiltak
  • Taktekkingen må skiftes eller utbedres.
  Taktekkingen må skiftes i sin helhet på hoved og tilbygget del.

  Nedløp og beslag:
  Det er avvik:
  Takrenner er slitt/skadet og mangler flere plasser.
  Tiltak
  • Utskiftning av takrenner med tilhørende deler i samband med ny
  taktekking må beregnes. På generelt grunnlag anbefales pipe og
  helseslåes over tak. Hvis ikke må denne impregneres ved jevne
  mellomrom for å hindre oppsug av fuktighet som kan resultere i
  innvendige lekkasjer.

  Veggkonstruksjon - 2:
  Veggene på tilbygget del har bindingsverkskonstruksjon og liggende
  bordkledning.
  Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.
  Tiltak
  • Råteskadet trekledning må skiftes ut

  Takkonstruksjon/ loft:
  Det er begrenset/dårlig ventilering av
  takkonstruksjonen.
  Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
  Det er avvik:
  Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  De fleste utvendige gesimser har fått større skader.
  Tiltak
  • Påviste skader må utbedres.
  • Tiltak:
  Skadet deler av undertaket må beregnes og skiftes ut i samband med
  taktekkingen. Gesimser må byttes i sin helhet og anbefaler å lage en
  luftesplate for tilgang på luft til kaldtloftet.

  Vinduer:
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller
  sprukne
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i
  trevirket.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  Alle vinduer må beregnes og byttes i sin helet, da gjenværende
  brukstid ansees som begrenset.

  Dører - 2:
  Det er avvik:
  Større skader på balkongdører.
  Tiltak
  • Balkongdører må beregnes og byttes i sin helhet

  Balkonger, terrasser og rom under
  balkonger:
  Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
  rekkverkshøyder
  Tiltak
  • Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
  • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens
  forskriftskrav.
  Må beregnes og bygges opp på nytt.

  Utvendige trapper:
  Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens
  krav for avstand mellom spiler.
  Tiltak
  • Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
  • Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens
  forskriftskrav.
  Større oppgraderinger må beregnes på trapper og gangbroer med
  tanke på sikkerhet.
  Kostnadsestimat : 50 000

  Innvendige overflater:
  Overflater har sterk slitasjegrad.
  Tiltak
  • Overflater må utbedres eller skiftes.
  Dette gjelder de fleste overflater.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Det er påvist fuktskader i etasjeskillere
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
  rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik
  Tiltak
  • Råteskadet treverk må skiftes.
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak

  Krypkjeller:
  Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i
  trekonstruksjoner i krypkjeller.
  Det er konstatert fukt/råteskader.
  Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
  Er et skråfjell hvor det kommer inn en god del
  fuktighet. Stubbeloftet har fått større skader.
  Tiltak
  • Påviste skader må utbedres.
  • Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.
  • Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
  • Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det
  grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre
  tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse
  områdene.

  Bad:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
  etter dagens krav.
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres.

  Bad:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
  etter dagens krav.
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres

  Overflater og innredning på kjøkken:
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning
  utover normal slitasjegrad.
  Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i
  røropplegg.
  Fuktskader etter tidligere lekkasjer under vask og
  større skade på benkeplate ved blandebatteri.
  Tiltak
  • Påviste skader må utbedres.
  • Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.
  Noe oppgraderinger av overflater bør også beregnes.

  Drenering:
  Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset
  effekt.
  Innsig av fuktighet i krypkjeller er registrert.
  Tiltak
  • Lokal utbedring må utføres.

  TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

  Veggkonstruksjon:
  Det er avvik:
  Noen mindre sprekker og riss ble registrert enkelte
  steder
  Tiltak
  • Noe vedlikehold må beregnes på mur fasader.

  Dører:
  Det er avvik:
  Låskasse fungerer ikke som den skal.
  Tiltak
  • Utskiftning av låskasse må beregnes

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre
  Tiltak
  • Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på pipe.
  Tiltak
  • Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.
  En gjennomgang av pipe med ildsted av fagfolk anbefales før den tas
  i bruk på nytt.

  Innvendige trapper:
  Det er avvik:
  Skulle ha vært en håndløper på begge sider av
  trappeløpet. Teppe er slitt.
  Tiltak
  • En håndløper til bør monteres og teppe må beregnes og skiftes ut.

  Innvendige dører:
  Det er avvik:
  Noe slitte overflater og enkelte dører trenger
  justeringer.
  Tiltak
  • Noe vedlikehold må beregnes med enkelte justeringer.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner på bad:
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist
  andre avvik i våtsonen.
  Tiltak
  • Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Avtrekk på kjøkken:
  Det er avvik:
  Noe slitt ventilator.
  Tiltak
  • Gjenværende brukstid ansees som noe begrenset

  Vannledninger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på innvendige vannledninger.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  • Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av
  rør

  Varmtvannstank:
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker

  Elektrisk anlegg:
  Sikringsskapet er plassert i trappegangen og har
  skrusikringer. Anlegget har blitt noe oppgradert i
  senere tid. Ellers er det stort sett et eldre anlegg

  Grunnmur og fundamenter:
  Det er avvik:
  Noe enkel fundamentering av tilbygget deler.
  Tiltak
  • Bør gjennomgås og forsterkes

  Forstøtningsmurer:
  Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i
  muren.
  Tiltak
  • Lokal utbedring må utføres

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Det er avvik:
  Tilstedeværende opplyser at vann kommer i fra nabo
  sin brønn. Denne avtalen vil nå opphøre.
  Tiltak
  • Det må gjøres egne tiltak for å kunne få vannforsyning.
 • Eiendommen ligger på en høyde med flott utsikt utover Feda. Fra eiendommen er det gangavstand til skole, barnehage og butikk. Eiendommen har gode solforhold.
  Ettersom tomten er noe gjengrodd er utsikten pr. i dag noe begrenset. Mye av vegetasjonen som sperrer for utsikten står på egen eiendom, så man velger fritt til å fjerne deler om man ønsker det.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse.
 • Fra hovedveien 4160 gjennom Feda, ta inn på Tøffelgata like ved Fedabroa. Ta inn her og hold mot venstre. Like ved postkassestativet ta inn til venstre og gjør til enden mot garasjen. Se skilting fra Aktiv Eiendomsmegling.
 • Bygningen er oppført i mur.
  Veggene har mur konstruksjon på opprinnelige deler. Tilbygget er oppført i tre og har bindingsverkkonstruksjon og liggende bordkledning.
  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 23.05.2022 av Torleif Fjellestad for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Enebolig:
  Bra/ P- rom: 146/ 104 kvm
  Første: 61 Bra
  Andre: 85 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Første: Hall, gang, bad og 3 soverom.
  Andre: Gang, bad, stue, kjøkken, bibliotek og trapperom.

  Garasje:
  Bra: 24 kvm
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Det er vedovn og varmepumpe i stue. Det er også en varmepumpe på det ene soverommet i kjelleren.
  Ellers er det elektrisk oppvarming.
 • Tomtestørrelsen er på ca. 1 mål.
  Tomten er skrånet, og ligger i en bratt helning. Eiendommen er delvis gjengrodd.
  På eiendommen renner det en liten bekk.
  Tomten har noen fiktive grenser, så tomtestørrelsen er noe uklar.
  Det foreligger ikke målebrev på eiendommen.
 • Det er plass til parkering på egen eiendom, og det medfølger en frittstående, enkel garasje.
 • Det er privatvei til eiendommen.
  Det er tinglyst en veirett opp til garasjen. Sving inn nede ved postkassestativet. Det er ikke veirett opp den bratte bakken bak huset.
  Eiendommen har privat vann.
  Tilstedeværende opplyser at vann kommer i fra nabo sin brønn. Denne
  avtalen vil nå opphøre.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 438 764 per 01.01.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 579 550 per 01.01.20
 • Avløp: Årlig fastavgift + forbruk: Kr 2016,- inkl mva+ pr m3 kr 31,- inkl.mva
 • Kommunale avgifter, renovasjon, forsikring, strøm, m.m.
 • Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
 • Ingen utleiedel.
 • Da området har nullkonsesjon/boplikt, plikter kjøper av eiendommen å undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. det er boplikt på eiendommen.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Det foreligger en skaderapport på taket.
  Skaden er taksert til kr 102 000,-
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område som avsatt til frittliggende småhusbebyggelse- BFS 31
 • Gnr. 11 Bnr. 5 i Kvinesdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med megler.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne Brit Seland Austad
  Gry Anita Seland Gjertsen
  Inghvid Baumann
  Jarle Seland
  John Georg Seland
  Venche Strømland
Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev