aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Tøffelgata 41
Velkommen til Tøffelgata 41

FEDA Tøffelgata 41

Feda - Rivnings objekt på flott tomt!

 • kr 600 000
 • BRA 170 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 600 000
 • Omkostningerkr 32 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 632 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1955
 • Soverom3
 • ArealP-rom 104 m²
 • Tomt1 000 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,00))   32 042,- (Omkostninger totalt)   632 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har en eldre enebolig for salg i Tøffelgata på Feda. Boligen er fra 1955 og holder dårlig stand og må totalrenoveres, eller anses som ett rivningsobjekt. Eiendommen ligger på en høyde med fin utsikt utover Feda og har en skjermet beliggenhet. Boligen er på to etasjer og inneholder:1.etg: Entre/ gang, 3 soverom, bad/ wc og boder. 2. etg.: Trappegang, kjøkken, 2 stuer, bad/ wc og verksted. Bygningen er hovedsakelig oppført i mur, og det er et tilbygg på baksiden i tre. Tomten er noe ulendt, men her ligger et stort potensiale til å få til et spennende prosjekt. Dette er en sentrumsnær beliggenhet med utsikt og gode solforhold.

Tøffelgata 41, Agder

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 61 kvm
  2. etasje: 85 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 52 kvm Hall, gang, bad og 3 soverom.
  2. etasje: 52 kvm Gang, bad, stue, kjøkken, bibliotek og trapperom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 9 kvm 2 boder.
  2. etasje: 33 kvm 2 verksted.

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 24 kvm  Tomt
  1000m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomtestørrelsen er på ca. 1 mål. Tomten er skrånet, og ligger i en bratt helning. På eiendommen renner det en liten bekk. Tomten har noen fiktive grenser, så tomtestørrelsen er noe uklar. Det foreligger ikke målebrev på eiendommen

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på en høyde med flott utsikt utover Feda. Fra eiendommen er det gangavstand til skole, barnehage og butikk. Eiendommen har gode solforhold.

  Adkomst
  Fra hovedveien 4160 gjennom Feda, ta inn på Tøffelgata like ved Fedabroa. Ta inn her og hold mot venstre. Like ved postkassestativet ta inn til venstre og gjør til enden mot garasjen. Se skilting fra Aktiv Eiendomsmegling.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  På Feda er det barneskole og barnehage, og fotballbane. På Sande er det et flott friluftsområde med sandstrand.

  Skolekrets
  Feda

  Offentlig kommunikasjon
  Gjennom Feda er det bussforbindelse.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført i mur. Veggene har mur konstruksjon på opprinnelige deler. Tilbygget er oppført i tre og har bindingsverkkonstruksjon og liggende bordkledning.

  Innhold
  Vi har en eldre enebolig for salg i Tøffelgata på Feda. Boligen er fra 1955 og holder dårlig stand og må totalrenoveres, eller anses som ett rivningsobjekt. Eiendommen ligger på en høyde med fin utsikt utover Feda og har en skjermet beliggenhet. Boligen er på to etasjer og inneholder:1.etg: Entre/ gang, 3 soverom, bad/ wc og boder. 2. etg.: Trappegang, kjøkken, 2 stuer, bad/ wc og verksted. Bygningen er hovedsakelig oppført i mur, og det er et tilbygg på baksiden i tre. Tomten er noe ulendt, men her ligger et stort potensiale til å få til et spennende prosjekt. Dette er en sentrumsnær beliggenhet med utsikt og gode solforhold.

  Standard
  Eiendommen holder gjennomgående lav standard, og boligen bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Det er nylig blitt fjernet en del vegetasjon på eiendommen og det er foretatt noe riving på boligen, både utvendig og innvendig. Boligen går over to plan og inneholder: Første etasje: Entre/ gang: Panel i tak, panel på vegger og teppe på gulvet. Gang: Tapet i tak, tapet og plater på vegger, teppe på gulvet. Soverom 1: Malt tak, tapet på vegger og teppe på gulvet. Soverommet har god størrelse. Soverom 2: Malt tak, tapet på vegger og laminat på gulvet. Soverommet har god størrelse. Soverom 3: Malt tak, tapet og plater på vegger, teppe på gulvet. Stort soverom med utsikt. Bad/ wc: Malt tak, tapet på vegger og belegg på gulv. Bod: Plater i tak, tapet på vegger og teppe på gulvet. Bod: Malt tak, malte plater på vegger og plater på gulv. Andre etasje: Trappegang. Tapet i tak, tapet på vegger og teppe på gulvet. Her er åpning til kryploft. Sikringsskapet er plassert i trappegangen med skrusikringer. Kjøkken: Malte plater i tak, tapet på vegger og belegg på gulvet. Stue 1: Panel i tak, panel på vegger og furugulv. Stor stue med utsikt. Stue 2/ bibliotek: Panel i tak, malte plater på vegger og teppe på gulvet. Stuen har god størrelse. Gang: Malte plater i tak, malte plater på vegger og tregulv. Bad/ wc: Takess, våtromstapet på vegger og belegg på gulvet. Verksted: Panel i tak, panel på vegger og furugulv. Stort verksted med 2 utganger. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK: Taktekking: Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Større skader på ene siden av opprinnelig del og noe slitt/skadet på tilbygget deler. Konsekvens/tiltak ? Taktekkingen må skiftes eller utbedres. Taktekkingen må skiftes i sin helhet på hoved og tilbygget del. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000. Nedløp og beslag: Det er avvik: Takrenner er slitt/skadet og mangler flere plasser. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Utskiftning av takrenner med tilhørende deler i samband med ny taktekking må beregnes. På generelt grunnlag anbefales pipe og helbeslåes over tak. Vist ikke må denne impregneres ved jevne mellomrom for å hindre oppsug av fuktighet som kan resultere i innvendige lekkasjer. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000. Veggkonstruksjon - 2: Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Konsekvens/tiltak ? Råteskadet trekledning må skiftes ut. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000. Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er avvik: De fleste utvendige gesimser har fått større skader og det er lekkasjer i fra skadet del med presseng over. Konsekvens/tiltak ? Påviste skader må utbedres. ? Tiltak: Skadet deler av undertaket må beregnes og skiftes ut i samband med taktekkingen. Gesimser må byttes i sin helhet og anbefaler å lage en luftesplate for tilgang på luft til kaldtloftet. Det må også gjøres tiltak i rundt pipe. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000. Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Større skader på vinduer og noen mangler. Konsekvens/tiltak ? Andre tiltak: Alle vinduer må beregnes og byttes i sin helhet, Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000. Utvendige dører - 2: Det er avvik: Større skader på balkongdører. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Balkongdør må beregnes og byttes i sin helhet. Ene døren er blitt fjærnet. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Ene terrasse er blitt fjærne og ligger på siden av bygget. Konsekvens/tiltak ? Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. ? Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Må beregnes og bygges opp på nytt. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000. Utvendige trapper: Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Konsekvens/tiltak ? Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. ? Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav. Større oppgraderinger må beregnes på trapper og gangbroer med tanke på sikkerhet. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000. Innvendige overflater: Overflater har sterk slitasjegrad. Konsekvens/tiltak ? Overflater må utbedres eller skiftes. Dette gjelder de fleste overflater. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000. Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Konsekvens/tiltak ? Råteskadet treverk må skiftes. ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000. Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Eldre slit ildsted og noen er blitt fjærnet. Konsekvens/tiltak ? Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. En gjennomgang av pipe med ildsted av fagfolk anbefales før den taees i bruk på nytt. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000. Krypkjeller: Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller. Det er konstatert fukt/råteskader. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Er et skråfjell hvor det kommer inn en god del fuktighet. Stubbloftet har fått større skader. Konsekvens/tiltak ? Påviste skader må utbedres. ? Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. ? Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. ? Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene. Luke i gulvet er skadet og må ordenes med tanke på sikkerhet. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak ? Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000. Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak ? Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000. Kjøkken: Det er avvik: Slitte overflater og innredning er blitt fjærnet. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Større oppgraderinger av dette rommet må beregnes. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000. Avtrekk kjøkken: Det er avvik: Ventilator må installers på nytt. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Ny ventilator må monteres. Kostnadsestimat: Under 10 000. Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Konsekvens/tiltak ? Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. ? Andre tiltak: Utskiftning av eldre berder må beregnes. Kostnadsestimat: Under 10 000 Elektrisk anlegg: Sikringsskapet er plassert i trappegangen og har skrusikringer. Anlegget har blitt noe oppgradert i senere tid. Ellers er det stort sett et eldre anlegg. Se tilstandsrapport. Drenering: Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Innsig av fuktighet i krypkjeller er registrert. Konsekvens/tiltak ? Lokal utbedring må utføres. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000. Forhold som har fått TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK: Utvendig veggkonstruksjon: Det er avvik: Noen mindre sprekker og riss ble registrert enkelte steder. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Noe vedlikehold må beregnes på murfasader. Utvendige dører: Det er avvik: Låsekasse fungerer ikke som den skal. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Utskiftning av låsekasse må beregnes og noe utvendig vedlikehold. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak ? Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendige trapper: Det er avvik: Skulle ha vært en håndløper på begge sider av trappeløpet. Teppe er slitt. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: En håndløper til bør monteres og teppe må beregnes og skiftes ut. Innvendige dører: Det er avvik: Noe slitte overflater og enkelte dører trenger justeringer. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Noe vedlikehold må beregnes med enkelte justeringer. Dører som er blitt fjærnet må erstattes med nye. Kostnadsestimat: Under 10 000. Andre innvendige forhold: Det er avvik: Døde bier. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Nærmere undersøelse og fjærning av bier må beregnes Fukt i tilliggende konstruksjoner: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Konsekvens/tiltak ? Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Konsekvens/tiltak ? Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000. Grunnmur og fundamenter: Det er avvik: Noe enkel fundamentering av tilbygget deler. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Bør gjennomgåes og forsrekes. Forstøtningsmurer: Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Konsekvens/tiltak ? Lokal utbedring må utføres. Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ble ikke funksjonstestet på befaringen.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er plass til parkering på egen eiendom, og det medfølger en frittstående, enkel garasje.

  Diverse
  Boligen er ett rivnings objekt.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,00))   32 042,- (Omkostninger totalt)   632 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Det er vedovn og elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Avløp: Årlig fastavgift + forbruk: Kr 2206,- inkl mva+ pr m3 kr 31,- inkl.mva Renovasjon: Ekstern leverandør. Branntilsyn/ feiing: Kontakt Brannvesenet Sør: tlf 38 27 01 10 -

  Formuesverdi primær
  485049

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1746176

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4227/11/5: 28.11.1950 - Dokumentnr: 1172 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:4227 Gnr:11 Bnr:124
  01.12.1950 - Dokumentnr: 1184 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4227 Gnr:11 Bnr:124
  Rettighetshaver: Knr:4227 Gnr:11 Bnr:156
  05.10.1978 - Dokumentnr: 990024 - Elektriske kraftlinjer RETTIGHETSHAVER: VEST-AGDER E.VERK
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.12.1983 - Dokumentnr: 3644 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:4227 Gnr:11 Bnr:207
  Bestemmelse om adkomstrett
  05.12.1983 - Dokumentnr: 3645 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:4227 Gnr:11 Bnr:207
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.10.1862 - Dokumentnr: 900015 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4227 Gnr:11 Bnr:1
  28.06.1950 - Dokumentnr: 608 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4227 Gnr:11 Bnr:156
  05.12.1983 - Dokumentnr: 3642 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4227 Gnr:11 Bnr:207
  01.01.2020 - Dokumentnr: 785535 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1037 Gnr:11 Bnr:5
  01.12.1950 - Dokumentnr: 1184 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:11 Bnr:91


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

  Vei, vann og avløp
  Det er privatvei til eiendommen. Det er tinglyst en veirett opp til garasjen. Sving inn nede ved postkassestativet. Det er ikke veirett opp den bratte bakken bak huset. Det foreligger ikke vann til boligen for øyeblikket, så det må bores etter vann. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område som avsatt til frittliggende småhusbebyggelse- BFS 31

  Adgang til utleie
  Ingen utleiedel.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er boplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen ligger i en kommune med 0-konsesjon. Det er derfor boplikt på eiendommen. Det må fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kjøp der kjøper bekrefter at eiendommen skal benyttes til helårsbolig.

 • Omk. Kjøper beskrivelse
  600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,00))   32 042,- (Omkostninger totalt)   632 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  32042

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,6 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  ,- oppgjørshonorar kr  ,- og visninger kr  , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  ,-. Utleggene omfatter... Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev