aktiv-eiendomsmegling
Aktiv Eiendomsmegling v/ Morten Tøsdal har gleden av å presentere en flott tomt på Titlestad! Det foreligger rammetillatelse for oppføring av enebolig på 251,1 m2 BRA med tilhørende terrengmurer.

Fin boligtomt på Titlestad med kort vei til skoler & barnehager | Gyldig rammetillatelse for enebolig på 251,1m² (BRA)

 • 2 290 000
 • PRISANTYDNING2 290 000
 • OMKOSTNINGER73 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 363 392
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT772 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 290 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))
  --------------------------------------------------------
  73 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 363 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomten består hovedsakelig av naturtomt og er skrående.

Titlestadvegen tomt, Vestland

 • Tomten har en solrik og attraktiv beliggenhet like i nærheten av Fana Kirke. Fra tomten er det kort gangavstand til Bunnpris nærbutikk, Kirkevoll barne- og ungdomsskole samt barnehager. Det er gode bussforbindelser i området, ca. 2 minutters gange til nærmeste bussholdeplass hvor linje 60 tar deg til både Lagunen Storsenter og til Bergen Sentrum hvor du finner et utvidet butikk - og servicetilbud, samt bybanestopp. Det er ca. 15 minutters kjøretur inn til Bergen sentrum, og ca. like langt ut mot Sandsli/Kokstad og Flesland.

  Det er flotte turmuligheter i nærmiljøet. Fana Kulturpark og amfi med utescene og sin flotte natur ligger innen kort avstand. Stendafjellet, Hordnesskogen og Fanafjellet byr på både korte og lengre turer. Rundt Kalandsvatnet finner du flotte sykkelstier som egner seg svært godt til turer og blir brukt av alt fra erfarne syklister til nybegynnere. Kort avstand til Fanafjorden med muligheter for bad- og sjøliv med den idylliske badeplassen på Sageneset.
 • Området består av eneboliger, rekkehus og leiligheter.
 • Se vedlagt kart. Det vil bli satt opp AKTIV visningsskilt under visning.
 • Tomten består hovedsakelig av naturtomt og er skrående. På tomten er det gode solforhold og god utsikt over nærområdet.

  Det foreligger rammetillatelse for oppføring av enebolig på 251,1 m2 BRA med tilhørende terrengmurer.

  Tiltaket er oppgitt til å ha et bruksareal på 251,1 m2.
  Tomteutnyttelse er oppgitt til å være BRA = 33,0 %

  Rammetillatelsen utløper 20.01.2025.

  Rammetilatelser og tegninger fra Julian Kobus Arkitektkontor kan ved forespørsel sees hos megler.
 • Tomten har et areal på 772,6 m².
 • Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett.
  Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig eller privat nett.

  Det foreligger tinglyst avtale om veirett. Her fremkommer det at gnr.90 bnr.252 har veirett over gnr. 90 bnr. 10.
  Det foreligger tinglyst avtale om vann og kloakk hvor det gis tillatelse for gnr. 90 og bnr. 252 til å koble seg på vann og kloakk.

  De tinglyste avtalene ligger vedlagt.
 • Formuesverdien blir fastsatt ved oppføring av bolig.
  Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger, herunder boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmeterprissatser. Disse satsene utgjør henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2021. Formuesverdien fastsettes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA). For fritidseiendom settes formuesverdi til 30% av eiendommens markedsverdi.
 • Det foreligger ikke kommunale avgifter ettersom tomten ikke er tilkoblet offentlig vann og avløp.
 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt er ikke regnet ut for eiendommen.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Heftelser
  1927/900195-3/106 Bestemmelse om gjerde 05.07.1927
  Overført fra: 4601-90/10
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1938/301725-1/106 Bestemmelse om veg 20.04.1938
  GRUNNAVSTÅELSE
  Overført fra: 4601-90/10
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1987/36760-1/106 Bestemmelse om veg 10.11.1987
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:90 Bnr:133
  Bestemmelse om bruksrett
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
  Overført fra: 4601-90/10
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2013/240875-1/200 Bestemmelse om veg 22.03.2013
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:90 Bnr:133
  Overført fra: 4601-90/10
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2013/240875-2/200 Bestemmelse om veg 22.03.2013
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:90 Bnr:230
  Overført fra: 4601-90/10
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2013/241087-1/200 Bestemmelse om kloakkledn 22.03.2013
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:90 Bnr:133
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:90 Bnr:230

  Bestemmelse om drift/vedlikehold
  Rettigheten gjelder også fremtidig utskilt parsell fra bnr. 10
  Overført fra: 4601-90/10
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2017/1032579-1/200 Bestemmelse om veg 21.09.2017 21:00
  Bestemmelse om veirett for fremtidig utskilt parsell
  Bestemmelse om vedlikehold
  Overført fra: 4601-90/10
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Grunndata
  2018/637616-1/200 Registrering av grunn 11.04.2018 13:34
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4601 Gnr:90 Bnr:10
  Elektronisk innsendt

  2020/444080-1/200 Omnummerering ved kommuneendring 01.01.2020

  Rettigheter på andre eiendommer
  Rettigheter på 4601-90/10
  Rettigheter i eiendomsrett

  2021/882985-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk 16.07.2021 21:00
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:90 Bnr:252
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

  Rettigheter på 4601-90/10
  Rettigheter i eiendomsrett

  2021/882994-1/200 Bestemmelse om bebyggelse 16.07.2021 21:00
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:90 Bnr:252
  Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m
 • Kommuneplan:
  Plannavn: Kommuneplanens Arealdel 2018
  PlanID: 65270000

  Arealformål i kommuneplanen:
  Bebyggelse og anlegg 100%

  Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen:
  Vei støy - gul sone 62,7%

  Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
  Eiendom 90/10 - Tilbygg
  Eiendom 90/133 - Tilbygg
  Eiendom 90/165 - ombygging
  Eiendom 90/28 - Tilbygg
  Eiendom 90/40 - Tilbygg
  Eiendom 90/41 - Tilbygg
  Eiendom 90/80 - Tilbygg
  Eiendom 90/86 - Tilbygg

  Andre opplysninger
  Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for
  tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.
 • Gnr. 90 Bnr. 252 i Bergen kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast vederlag pålydende kr. 49.990,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 7 990,-, oppgjørshonorar kr 4 375,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 17.850,-. Utleggene omfatter annonsering, innhenting av kommunal informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Boguslaw R Podlesiecki
Morten Christoffer Tøsdal

Megler

Morten Christoffer Tøsdal

98 22 06 02

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev