aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Engsåsen - hyttetomter beliggende i skogsterreng med kort vei til Stora Lee. Rørvik caping ligger rett på innsiden av Eng - Presentert av Anita Heer for Aktiv.

ØRJE Engsåsen

Fine hyttetomter i Øymark - kort vei til Stora Lee - Utsikt - Solrikt og vestvendt.

 • kr 150 000
 • Prisantydningkr 150 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 150 000
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • 150 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  3 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 150 000))

  19 892 (Omkostninger totalt)

  169 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Ønsker velkommen til Eng hyttefelt! Eng hyttefelt ligger i Øymark i Marker kommune og det er kort vei til Stora - Lee. Det er ca. 500 m. til Selvik her er det badeplass og bryggeplass. Her er det muligheter for leie av bryggeplass. Hyttefeltet ligger vestvendt med utsikt over kulturlandskap, Linnekleppen og skog- landbruksområder. Flotte solforhold. Det er strøm og vann på område. Velavgift på kr. 2000,- Innmelding hytteforeningen kr. 10.000,- for vedlikehold av vei og påkobling til vannverket. Prisene på tomtene varierer fra kr. 150.000,- til kr. 300.000,- Ønsker du hytte beliggendet i et rolig og stille område uten trafikkerte veier og støy er Øymark plassen for deg! Her høres kun naturens spill!

Engsåsen, Viken

 • Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Spredt hyttebebyggelse. Tomtene har stipulerte mål. Tomtene vil bli søkt fradelt/matrikulert etter salg.

  Beliggenhet
  Store Lee er en del av Dalslandskanal og man kan ta båten til Shoppingsenteret i Töcksfors eller hvis man er båtliventusiast, gjennom kanaler, sluser og innsjøer ta seg helt til Stockholm og Göteborg. Stora - Lee er i tillegg et eldorado for bade, fiske og kanopadling. Hyttefeltet ligger i et område med flott natur og slik at her kan man nyte naturopplevelsene både på Stora - Lee og i skogen. Like innenfor hyttefeltet ligger Rørvik Camping. Her er det strand, kiosk og et yrende sommerliv. Ørje er sentrum i kommunen og på Ørje er det lokalbank, post i butikk, butikker, barneskole, ungdomsskole og barnehage, idrettshall og fotballbane. Marker kommune er kjent for sine kulturarrangementer og er en liten hyggelig grensekommune. På Tangen ligger Båt caféen som er en av Indre Østfolds mest særpregene og populære spisesteder om sommeren. Ved å benytte bil tar det ca. 10 min til Ørje Ca. 20 min. til Sverige og kjøpesenter Töcksfors Ca. 25 min. til Mysen Ca. 35 min. til Askim Ca. 40 min. til Halden Ca. 45 min. til Sarpsborg Ca. 1.t. og 10 min. til Oslo

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  150 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  3 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 150 000))

  19 892 (Omkostninger totalt)

  169 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Det gjøres oppmerksom på at det er innført eiendomsskatt i Marker kommune. Eiendomsskatten vil utgjøre3,3 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. Kommunale avgifter vil være renovasjon og kontroll av pipe. Stipulert til ca. 1000,- pr. år.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info vannavgift
  Pumpehus på feltet - borevann. Det er et engangsgebyr på kr. 10.000,- vedr. vei og vann til hytteforeningen. Privat vei.

  Andre utgifter
  Velforening

  Velforening
  Hytteforening

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3013/118/54: 20.05.2015 - Dokumentnr: 439889 - Jordskifte Jordskiftesak 0100-2014-0004 Eng søndre
  Gjelder denne registerenheten med flere
  29.06.2015 - Dokumentnr: 585021 - Jordskifte Sak 0100-2014-0037 Eng Søndre 2
  Klarlegging av framtidig plassering av rettigheter
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.10.2015 - Dokumentnr: 939096 - Jordskifte Jordskiftesak med nye rettigheter
  Sak 0100-2014-0037 Eng søndre ll
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.12.2014 - Dokumentnr: 1049855 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3013 Gnr:118 Bnr:8
  Sak 0100-2014-0037 Eng søndre
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1208450 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0119 Gnr:118 Bnr:54
  23.11.2022 - Dokumentnr: 1334136 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3013 Gnr:118 Bnr:55
  Elektronisk innsendt


  Vei, vann og avløp
  Pumpehus på feltet - borevann. Det er et engangsgebyr på kr. 10.000,- vedr. vei og vann til hytteforeningen. Privat vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til fritidsbruk. Se vedlagte regulering fra Marker kommune.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  150 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  3 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 150 000))

  19 892 (Omkostninger totalt)

  169 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag kr. 15.000,- gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke . -, oppgjørshonorar kr. 4000,- og visninger kr.0 , -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket sine utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Anita Heer

Megler

Anita Heer

95 94 81 93

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev