aktiv-eiendomsmegling
Utsikt

Finneidfjord Hemnesveien 237

Idyllisk fritidsperle et steinkast fra sjøkanten! En herlig eiendom med fantastiske uteområder!

 • 1 500 000
 • BRA 43 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 500 000
 • OMKOSTNINGER53 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 553 642
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 43 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 107 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 1 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  53 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 553 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: Entré , Kjøkken , Stue 1, Stue 2, Soverom 1 m/servant, Soverom 2.

Uthus m/forbrenningstoalett og dusj: Bod , Dusj-/toalettrom.

Lysthus: Stue.

Øvrig:
Takoverbygd terrasse
Markterrasse

Hemnesveien 237, Nordland

 • Er dette ditt nye fritidsparadis?

  Lett tilgjengelig bare ca. 20 meters gange fra parkeringsplass finner du Hemnesveien 237.
  Hytta ligger svært idyllisk til bare et steinkast fra sjøkanten og har en nydelig utsikt over Sørfjorden!

  Rundt hytta er det lagt til rette for kos og hygge med flere fine uteplasser. Like nedenfor hytta er det opparbeidet en trivelig platt hvor en kan nyte sola fra tidlig morgen. Føler du behov for å trekke deg litt unna vær og vind kan du på øversiden av hytta nyte rolige stunder på den takoverbygde terrassen.
  Like ved sjøkanten er det bygd et lysthus. Her har du en enkel liten stue med store vindusflater mot sjøen. Her kan du kose deg med fyr i peisen på sene kvelder og nyte utsikten.

  Området byr på muligheter for bading, fisking og båtliv - Her kan du skape mange fine minner!


  Oppsummering av avvik med TG2 og TG3

  TG 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

  Utvendig > Dører
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Døren mangler pakning.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Det er påvist andre avvik:
  Det foreligger ikke utslippstillatelse fra Hemnes kommune.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

  TG 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.
  Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  Kledningen går stedvis helt ned i tilbygde takkonstruksjon.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Spor etter mus på kaldloftet.

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en
  lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt avvik i 1. etasjen (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 14 mm.
  Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 21 mm.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.

  Innvendig > Krypkjeller
  Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
  Det ble ved bafaring fuktmålt i treverk som går nesten helt ned i grunn, noe forhøyede fuktverdier ble målt.

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Døren til det ene soverommet subber mot karm.
  Døren mellom soverommene holder seg ikke åpen.

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
  Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Tekniske installasjoner > Vannledninger Gå til side
  Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  El-skap med automatsikringer og måler

  Utdrag fra selgers egenerklæringsskjema:

  Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
  - Ja
  - Det har tidligere vært mus på mørkloft. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
  avtaler)? - Ja
  - Eiendommen har tinglyst rett til parkering og plass for båtfortøyning utenfor festetomt.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Fritidseiendommen ligger langs fylkesvei 808 ca. 4 km vest for Finneidfjord. Fra fritidseiendommen er det godt utsyn til Sørfjorden. Hyttenligger omlag 10 km fra Hemnesberget. Hemnes sentrum med skoler og barnehage, dagligvarebutikk, bensinstasjon, andre forretninger ogrestauranter. Området har fine tur- og jaktmuligheter kort vei fra boligen, og et yrende båtmiljø og opparbeid småbåthavn. Hemnesberget ligger omlag 40 km fra Mo i Rana sentrum som tilbyr en rekke kultur og rekreasjonstilbud som blant annet : kjøpesenter, kafè, restauranter,badeland, idrettshaller, fotballbaner, helsetjenester og høyskole m.m.
 • Bebyggelsen består av en frittstående fritidsolig med ukjent byggeår, bygd over 1 plan. Til fritidsboligen hører det med ett uthus og ett lysthus.
  Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/fritidseiendommer.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Bygget er fundamentert på søyler, bjelkelag av tre med stubbeloftskonstruksjon.
  Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre og tømmerkonstruksjon, utvendig tekket med stående og liggende kledning.
  Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med pappshingel.

  Hytta er fra ukjent byggeår.
  Fra 1993 til 1999 ble hytta påbygd, og nytt tak ble lagt etterhvert under byggingen.

  UTVENDIG
  Fritidsboligen holder generelt normal standard, alder tatt i betraktning og fremstår som normalt godt vedlikeholdt, men enkelte oppgraderinger må påregnes iht. normal elde og slitasje.

  Taktekking
  Taket er utvendig tekket med asfaltshingel.
  Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Nedløp og beslag
  Renner og nedløp av metall. Ingen stige til pipen. Pipen er tekket med halvdekkende beslag.
  Vurdering av avvik: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Tiltak: Stigetrinn for feier må monteres.
  Det anbefales å montere heldekkende pipebeslag med bue, for å forhindre fremtidige lekkasjer. Takstige skal være montert på alle tak som har helling utover (mer enn 6 grader), der feiing foregår fra tak.

  Veggkonstruksjon
  Yttervegger av bindingsverk av tre og eldre tømmerkasse, trolig isolert med ca. 10 cm isolasjon. Ytterveggene er utvendig tekket med stående og liggende kledning. Det bemerkes at takstmannen ikke har gjort fysiske inngrep i konstruksjonen og at antatt isolasjonstykkelse, kvalitet eller tilstand derfor ikke kan dokumenteres.

  Takkonstruksjon/Loft
  Saltak takkonstruksjon av tre.
  Undertak av rupanel.
  Loftskillet er isolert med ca. 10 cm isolasjon.
  Adkomst til kaldloftet via luke i himling i på det ene soverommet.
  Det ble fuktmålt i takkonstruksjonen ved befaring, og ingen forhøyede fuktverdier ble registrert.
  Vurdering av avvik: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Spor etter mus på kaldloftet.
  Tiltak: Lufting/ventilering bør forbedres.Ytterligere undersøkelser angående mus anbefales.Store deler av takkonstruksjonen er gjenbygd og derfor ikke kontrollert, eventuelle avvik i disse er ikke derfor ikke kommentert.

  Vinduer
  Malte vinduer av tre med 2-lags isolerglass og 2-lags uisolerte glass.
  Vinduene ble funksjonstestet (åpning/lukking) og fungerer tilfredsstillende.
  Vurdering av avvik: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Tiltak: Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører. Utskiftning av eldre vinduer må påregnes på sikt.

  Dører
  Hovedinngangsdør: Takoverbygget dør av tre med 1-lags glassfelt.
  Døren har ingen funksjonssvikt.
  Vurdering av avvik: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Døren mangler pakning.
  Tiltak: Det anbefales å montere pakning på døren.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Takoverbygd terrasse på ca. 6,1 m2 med malt stående rekkverk.
  Rekkverket har en høyde på ca. 68 cm. Konstruksjon av tre innfestet i bygningskroppen og fundamentert på støpte peler. Adkomst fra hage.
  Markterrasse på tomten mot nordvest på ca. 7,5 m2.
  Vurdering av avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
  Bygningsdelen virker å fungere med dagens tilstand. Rekkverk på balkonger, tribuner, passasjer o.l. skal være minst 1,0 m høye. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m til terreng eller underliggende plan, skal rekkverk være minst 1,2 m høye. (ref. Sintef byggforsk detaljeblad 536.112)

  INNVENDIG
  Overflater
  Gulv er tekket med lakkerte tregulv.
  Vegger er tekket med malt og umalt trepanel.
  Himlinger er tekket med malt og umalt trepanel.

  Etasjeskille/gulv mot grunn
  Etasjeskille av trebjelkelag.
  Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt avvik i 1. etasjen (stue):
  Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 14 mm.
  Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 21 mm.
  Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon
  Bygget er oppført på støpte peler, og har god luftgjennomstrømning under boligen. Radonmåling vil derfor ikke være relevant på denne boligen.

  Pipe og ildsted
  Boligen har ett innvendig pipeløp av elementblokker som strekker seg fra 1. etasjen og over tak. Pipeløpet har ett fastmontert ildsted, lukket vedovn i stuen. Ildsted var ikke i bruk ved befaring.
  Sotluke montert i stuen.
  Taktmannen har ikke mottatt informasjon om siste feiing og tilsyn.
  Vurdering av avvik:
  - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
  Tiltak:
  Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
  Det anbefales å utføre tiltak for å øke avstanden mellom sotluke og brennbart materiale

  Krypkjeller
  Vurdering av avvik:
  Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
  Det ble ved bafaring fuktmålt i treverk som går nesten helt ned i grunn, noe forhøyede fuktverdier ble målt.
  Tiltak
  Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for tiltak, men bør observeres over tid.
  Om mulig bør det utføres tiltak for å øke avstanden fra grunn og opp til treverk. Treverk bør alltid ha en avstand på minimum 30 cm fra grunn.

  Innvendige dører
  Hytten har malte heltre dører.
  Vurdering av avvik:
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Døren til det ene soverommet subber mot karm.
  Døren mellom soverommene holder seg ikke åpen.
  Tiltak: Enkelte dører må justeres.

  KJØKKEN
  Overflater og innredning
  Innredning av tre med profilerte heltre fronter. Nedfelt oppvaskkum av stål med to-greps blandebatteri. Fliser på vegg bak vask og hybelkomfyr. Frittstående hvitevarer som kjøleskap, hybelkomfyr og micro.

  Avtrekk
  Vurdering av avvik: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres.

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Vannledninger
  Vannrør av plast.
  Hytten har innlagt sommervann fra bekken ved siden av hytten.
  Vannpumpe plassert utenfor uthuset.
  Vurdering av avvik: Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering.
  Tiltak: Ettersom hytten kun har sommervann er isolering ikke påkrevd men anbefalt, påse at anlegget blir tappet og det blir utført nødvendige frostsikringstiltak om høsten/vinteren.

  Avløpsrør
  Avløpsrør av plast. Avløpet ledes direkte ut i terreng.
  Vurdering av avvik: Det er påvist andre avvik: Det foreligger ikke utslippstillatelse fra Hemnes kommune.
  Tiltak: Ytterligere undersøkelser angående utslippstillatelse anbefales.
  Vann fra et vannverk, en brønn, et borehull, en vanntank, en bekk eller liknende som ledes via et rør, en ledning, en hageslange, en takrenne eller lignende inn i bygningen. Dette gjelder også sommervann. Krever utslippstillatelse.

  Ventilasjon
  Hytten har naturlig ventilasjon.

  Varmtvannstank
  Varmtvannstank på ca. 30 liter av merket Oso fra 2002 plassert under hytten.
  Varmtvannstank på ca. 50 liter av merket Biltema fra 2016 plassert i uthuset.
  Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Elektrisk anlegg
  El-skap med automatsikringer og måler.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
  Nei
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
  Det elektriske anlegget er jevnlig oppgradert.
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
  Ja
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring.
  Ja Samsvarserklæringer er ikke fremvist.
  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
  Ja Siste kontroll fra Linea AS ble utført den 19.01.1994. Det ble ikke funnet feil eller mangler ved anlegget. Neste kontroll er planlagt i 2024.
  6. Forekommer det at sikringene løses ut?
  Nei
  7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
  Nei
  8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
  Nei
  9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
  Nei
  10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
  Nei
  11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
  Ja
  12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Ja

  Ettersom det er 28 år siden forrige kontroll, anbefales det å få utført en kontroll av el-anlegget.

  Branntekniske forhold
  Hytten har røykvarslere og brannslukningsutstyr iht. forskriftskrav.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?
  Nei
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn
  10 år?
  Nei
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
  Nei
  4. Er det skader på røykvarslere?
  Nei

  TOMTEFORHOLD
  Byggegrunn
  Bygningen er oppført på fjell.
  Det bemerkes at grunnforholdene ikke er vurdert på tilstandsnivå da det ikke er mulighet for kontroll av byggegrunn og stabilitet i masser uten vesentlige inngrep.

  Drenering
  Naturlig avrenning.
  Hytten har ingen rom under terreng, og drenering er derfor ikke påkrevd.

  Grunnmur og fundamenter
  Hytten er fundamentert på støpte og murte pilarer.

  Terrengforhold
  Eiendommen ligger i skrående terreng.

  Uthus m/forbrenningstoalett og dusj
  Enkel beskrivelse:
  Bjelkelag av tre, fundamentert på støpte peler.
  Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående og liggende kledning.
  Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med asfaltpapp.
  Det er etablert dusjrom m/ forbrennings toalett i uthuset.
  Bygget er ikke tilstandsvurdert.

  Lysthus
  Enkel beskrivelse:
  Grunnmur av betong og lettklinkerblokker.
  Yttervegger av reisverk av tre, utvendig tekket med liggende kledning.
  Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med torv.
  Bygget er ikke tilstandsvurdert.
 • 1. etasje: 43 Bra. 43 kvm p-rom.
  Følgende rom inngår i primærareal: Entré , Kjøkken , Stue 1, Stue 2, Soverom 1 m/servant, Soverom 2.

  Uthus m/forbrenningstoalett og dusj
  1. etasje: 3 kvm Bra. 3 kvm s-rom.
  Følgende rom inngår i sekundærareal: Bod , Dusj-/toalettrom.

  Lysthus
  1. etasje: 9 kvm Bra. 9 kvm p-rom.
  Følgende rom inngår i primærareal: Stue.

  Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport utført av Marius Høgås, Takstmann for MoTakst.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen blir varmet opp med vedfyring og annen elektrisitet.
 • Fritidsboligen er plassert på en naturtomt delvis med plen og prydbusker.
  Festet tomt som har et areal på ca. 1,107 m².

  Festet tomt. bortfester: Kitty Mediå.
  Jfr. tinglyst festekontrakt :
  1995/570-3/72 Festekontrakt - vilkår
  "Festetiden er 80 år, jfr. pkt. 5
  Deretter kan festet sies opp med 2 års gjensidig oppsigelse.
  Festeren kan kreve innløsning av tomta på de vilkår som tomtefesteloven til enhver tid gir adgang til. Innløsningsretten gjelder likevel ikke dersom festetomta ligger til i et familie- eller kombinasjonsbruk hvor festeinntektene utgjør en nødvendig del av inntektsgrunnlaget.
  Festeavgiften betales forskuddsvis innen 10 januar hvert år. Avgiften reguleres automatisk så ofte som tomtefesteloven tillater - for hvert 10 år fra kontraktsinngåelse.
  Overføring av festeretten kan bare skje sammen med bebyggelsen og med samtykke fra bortfester. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
  Dersom festetiden løper ut uten at ny avtale er inngått, kan bortfester kreve bebyggelsen fjernet på festerens bekostning, jfr. for øvrig tomtefestelovens §§ 19-21."
 • Parkering ved fylkesvei 808.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
  Fritidsboligen er tilknyttet sommervann.
  Gråvann slippes ut i grunn.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per 11.07.22
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 61 206 per 11.07.22
 • Kr. 706 pr. år
  De kom.avg. er fordelt som følger:
  Brannsyn, feiing: kr 706,-.

  I tillegg kommer utgifter på kr 915,- til haf for fritidsrenovasjon.
 • Kommunale avgifter, inn/utvendig forsikring, strøm m.m.
 • Skriftlig henvendelse er sendt kommunen, men tilbakemelding er ikke mottatt. Selger og oppdragsansvarlig har heller ikke kjennskap til hvorvidt dette foreligger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Eiendommen har i følge dokumenter tinglyst 06.02.1995: 1995/570-3/72 Festekontrakt - vilkår og 1995/570-2/72 Best. om adkomstrett.
  - "Festeren har rett til gjennomgang og trapp, over naboeiendommen til båtplass. Båtplassen ligger på naboeiendommens strandlinje."
  - "For å komme til sin hytte, gis festeren rett til å benytte eksisterende veger på bortfesters eiendom. Der det ikke er veg og adkomstveg blir anlagt, plikter festeren å være med og dekke opparbeidelseskostnadene. Festeren må også være med og dekke vedlikeholdskostnader for veg som han bruker. Parkering foregår etter avtale med bortfester."
  - "Festeren har rett til å bruke den opparbeidede park.plassen på øvre side av riksvegen, samt adkomst til hytte."

  Det er ikke mottatt godkjente og byggemeldte tegninger fra Hemnes Kommune som viser planløsningen av boligen. Det kan ikke garanteres at bruksrett/godkjent plantegning er gitt av Hemnes kommune. Det er kjøpers eget ansvar og risiko og besørge dette fremskaffet. Megler bruker takstmannens benevnelser av de ulike rom i salgsoppgaven, noe som anngir dagens bruk av nåværende eier, men dagens bruk er dog ikke nødvendigvis søkt/godkjent.

  Selger har ikke foretatt energimerking av boligen. Interessenter gjøres oppmerksom på at resultatet av en fremtidig energimerking vil kunne bli G.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Eiendommen ligger i ett område avsatt til LNF-formål (areal for landbruks-, natur- og friluftsområder) I områder som bli lagt ut til LNF.

  Kommuneplan:
  KA Hemnes. Plan-ID 2006100. Ikrafttredelse 13.06.2006.
  Takstmannen er ikke gjort kjent med planforslag eller igangsatte planlegginger som kan berøre eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å
  opplyse om det er kjente eller fremtidige planlagte planforslag som kan berøre eiendommen.
 • Gnr. 60 Bnr. 2 Fnr. 1 i Hemnes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt vederlag på 2,5% av kjøpesum, tilrettelegging kr 6 500,- samt dekning av utlegg for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.
  Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg . Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • André Sommerset
  Stine Nordgaard Bergsnev
Ole Morten Grotnes

Megler

Ole Morten Grotnes

95 12 06 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev