aktiv-eiendomsmegling
_NEG9719

Fister - Tomter 150 m fra sjøen, med båtplass og naustbod! KUN 1 IGJEN!

 • 890 000
 • PRISANTYDNING890 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER890 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT770 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 890 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  890 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
_NEG9706

Mosnes, Rogaland

 • Vi har nå 2 kjekke tomter til salg på Mosnes. Begge tomtene har kort veg ned til sjøen hvor en og har et fantastisk båtplassanlegg og mulighet for bading. Begge tomtene er inklusiv båtplass og 1/4 av naustbod i felles opparbeidet bryggeanlegg. Dersom det ikke er ønskelig med båtplass kan også tomten selges uten med redusert pris. Tomtene ligger ca 150 meter fra sjøen.

  Byggeklausul til Hjelmeland Tomteutvikling AS. Selskapene har enerett på utbygging av eiendommen.
  Hjelmeland Tomteuvikling bistår til med hjelp til hus og underentreprise til konkuransedyktige priser.

  Det er i følge reguleringsbestemmelsene oppnemnt ei nemd som skal vurdere og godkjenne bygge tegninger før byggemelding blir sendt til kommunen. På hver tomt skal det opparbeides biloppstillingsplass til 1 bil i tillegg til garasje. Det kan i følge reguleringsplan oppførast bygg på inntil 2 etasjer (eks underetasje). Taket skal utføras som saltak med takvinkel frå 30 til 45 grader. Gesimshøyde skal ikke overstige 5,8. Mønehøyde målt fra ferdig terreng skal ikke overstige 9,5 m.

  Tomtene kan ikke overstige 25% av tomta sitt nettoareal inkl garasje.
  En må sette seg godt inn i reguleringsbestemmelsene.
 • De fleste tomtene her er bebygd. Feltet er regulert til bolig. De fleste eiendommene her blir i dag brukt som fritidsbolig.
 • Kjør til Fister. Fra Fister er det ca 4 km i retning Grønnevik og Nordskår. Kjør så rett frem til du får feltet på høyre side. Når en kjører inn på feltet ligger de tre tomtene som de første på venstre side. Tomtene vil bli oppmerket med nr. 1, 2
 • Selveier tomter.
 • Tomt gnr. 85, bnr. 65: Areal 770 kvm
  Tomt gnr. 85, bnr. 66: Areal 686 kvm
 • Vann og avløp er offentlig
  Veien er privat
  Tomten er etablert med infrastruktur som vei, vann, kloakk og strøm inn til tomtegrensa.
  Tilknytningsavgift for vann og avløp: ca kr. 33 000,-
 • Ligningsverdi som tomt kr 60 500 per 2013 (det er samme ligningsverdi på alle 3 tomtene)
 • Dette blir aktuelt når tomten er bebygd.
 • En vil måtte betale felleskostnader for vedlikehold av bod og bryggeanlegg.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar (2000 kvm.) og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet og at tomten må bebygges innen 5 år.
 • Ingen
 • Felleskostnader:
  Medlemsavgift velforening: kr. 200,- årlig
  Båforening vedlikehold av moloanlegg etc: kr. 2100,- pr år.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Regulert til bolig
  (det er ikke boplikt i kommunen).
 • Gnr. 85 Bnr. 66 og Gnr. 85 Bnr. 65 og Gnr. 85 Bnr. 66 i Hjelmeland kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
  Kjøpesum og omkostninger innbetales til megler innen avtalt overtakelsestidspunkt.
  Kjøper innbetaler i forbindelse med oppgjør et akonto beløp på kr. 3000,- for avregning av kommunale avgifter/renovasjon/fellesutgifter/festeavgift.
  Ved innbetaling av for mye, blir tilgodehavende tilbakeført kjøpers konto.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer bl.a. at det kun kan påberopes mangel der dette følger av § 3-7 eller 3-8: "kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har innvirket på avtalen at slik opplysning ikke ble gitt." Det kan også foreligge mangel hvis eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig. Kjøper kan ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kap 3 enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhendingsloven § 3-9, jfr § 1-2 (2).
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
  Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;
  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing
  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmeland-sparebank.no
 • Det er avtalt fast pris kr. 35 000,- pr. tomt for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.7500 -, oppgjørshonorar kr. 3500 ,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr.27 234 ,-.Salgsgaranti. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
 • Egil Rossavik

Dokumenter

Helene Byberg

Megler

Helene Byberg

90 62 32 72

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev