aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Hatlevik - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

Fitjar Hatlevik

Herleg og unik fritidseigedom med hytte, stor tomt og naust med kaianlegg og flytebryggje | Visning 17.09 kl.14

 • 3 200 000
 • BRA 194 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING3 200 000
 • OMKOSTNINGER96 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 296 142
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 952
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 132 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT20 124 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 3 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,-))
  --------------------------------------------------------
  96 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 296 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
finn.no-annonsevideo

Velkomen til fritidseigedommen på Hatlevik med hytte, stor tomt og naust med kaianlegg i nydelege omgivnadar

Eigedommen består av
- Hytte
- Uthus
- Innmark og stor tomt rundt hytta på ca. 10 mål
- Naust med kaianlegg
- Utmark på ca. 10 målNaustet
Naustet er opprinneleg frå 1933, men er renovert i perioden 2014-2017.
Naustet ligg fint til i ei roleg vik rett overfor Ringholmen

Naustet er innreia over to etasjar og inneheld:
1.etg: 1.etg: Stove/kjøken, bad og bod
Loft: loftstove

Det er eit stort rom for kjøken og opphald i 1.etasjen på naustet. Her er det god plass til stor bord kor ein kan samle vener og familie til felles måltider med sjøen. Det er dobble dørar i front som kan opnast opp, slik at kaien og naustet blir eit stort areal.
Kjøkenet i naustet har profilerte frontar og laminat benkeplate med nedfelt vask i stål. Det er frittståande komfyr og kjøleskap.

Toalettrommet er innreia med vask i skapinnreiing og eit porta potti toalett.

Loftstova er stor skåvegger og god romfølelse. Det er god plass til sofagruppe her.

Uteområdet er flott tillaga med kai med landgang og flytebryggje
Det er landgang ned til flytebrygga. Ein kan heie opp landgangen når ein ikkje bruker den.
Det er god plass til fleire båtar med kaien

Hytta

Hytta vart opprinneleg bygd som einebustad og vart omgjort til hytte i 1970.

Hytta er eit klassisk hus frå 1950-tallet og går over tre plan:
1.etg.: Gang, kjøken, 2 stover og bad
Loft: Gang og 4 soverom
kjellar: kjellarbod

Velkomen inn!
Romsleg gang med plass til å henge frå seg yttertøy og sko.

Kjøkenet
Kjøkenet består av deler av den gamle kjøkeninnreiinga og deler av ny innreiing.
Den gamle kjøkeninnreiinga er måla i ein lun gråfarge og det er i tillegg satt inn meir kjøken. Den nye delen har profilerte frontar i kvit.
Det er heiltre benkeplate.
Det er frittståande komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin.
Det er god plass til kjøkenbord på kjøkenet


2 stover
Det er to stover i front av hytta som i dag kan lukkast av med ei stor skyvedør. Til vanleg fungerer det som ei stor stove.
Det er god plass til både sofakrok og etestove.
Det er og ein god peisomn, samt varmepumpe.

Frå vindauga har ein storslått og nydeleg utsikt utover naturen og mot sjøen.


Badet
Badet er utstyrt med servant i møbel, toalett og dusjkabinett.

Loftsetasjen
Det er 4 soverom i loftsetasjen.
Soveromma er av ulik storleik. Det er tre soverom med god storleik, og eit litt mindre soveorm. (Det siste er ikkje bilete av)

Kjellaren:
Kjellaren er ein vanleg kjellar med god oppbevaringsplass. Det er trapp ned innvendig og dør inn frå utsida.

Uteområdet
Området rundt hytta er i dag inngjerda, då det går villsauer på øya. Tomta er større enn arealet rundt hytta.
Det er fleire flotte uteplassar rundt hytta. Ved inngangspariet er det støypt plate med god plass til sittegruppe

Det er eit uthus med god oppbevaringsplass til utstyr mm. Her er det tillaga med ein kjekk uteplass med uthuset.

Det er fleire uteplattingar og plassar å være rundt hytta, og det er bl.a. ein eldre utepeis. I dag er den mest brukt til pynt og blomster.


Eigedommen har iht. skyldskifte frå 1948 bruksnamnet: MyraTomta

Areal frå gårdskart.no
Teigar: 3
Fulldyrka jord: 3,9
Overflatedyrka jord: 0
Innmarksbeite: 0
Produktiv skog: 0
Annet markslag: 15,9
Bebygd, samf., vann og bro: 0,3
Ikkje klassifisert: 0
Sum grunneigedom: 20,1
Naustet ligg fint til i ei roleg vik rett overfor Ringholmen

Hatlevik, Vestland

 • Innvendige overflater

  Naustloft:
  Furugolv.
  Malt trepanel på veggar og i himlingar.

  Hytta:
  1. etasje:
  Malt tregolv på alle golvflater.
  Tapetserte veggflater.
  Malte slette himlingar.

  Loft:
  Malt tregolv på alle golvflater.
  Tapetserte veggflater.
  Malte slette himlingar.

  Deler av overflater på vegger loft har merker etter tidligere lekkasjer


  Eigedommen er gjennomgått av ein bygningskyndig og det er utarbeida ein tilstandsrapport. Denne er vedlagt salsoppgåva.
  Følgjande er gitt tilstandsgrad 2 i eierskifterapport:

  1. Grunn og fundamenter
  Punkt "1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet" har fått følgjande merknad:
  TG2 settes grunnet funn av fukt og saltutslag i kjellervegg samt en sprekke i grunnmur.


  4. Tak
  Punkt "4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak" har fått følgjande merknad:
  TG2 settes grunnet mulige fuktskjolder på deler av tekking og mangel på lufting av konstruksjonen.

  Punkt "4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen)" har fått følgjande merknad:
  Tg2 settes da det er behov for vedlikehold av tekkingen.


  9. Rom under terreng
  Punkt "9.1.1 Veggenes og himmlingenes overflater" har fått følgjande merknad:
  TG2 settes grunnet saltutslag på innside kjellervegg.
  Dette kommer av sviktende drenering på utsiden.
  Punkt "9.1.3 Fuktmåling og ventilasjon" har fått følgjande merknad:
  Tg2 settes grunnet manglende ventilering.
  Anbefaler å etablere ventiler i vegger for å sikre lufting av kjeller

  10. VVS
  Punkt "10.5 Ventilasjon" har fått følgjande merknad:
  TG2 settes grunnet manglende lufting.
  Anbefaler å etablere ventiler i nye vindu og mekanisk avtrekk fra bad og kjøkken

  Følgjande er gitt tilstandsgrad 3 i eierskifterapporten:

  2. Yttervegger
  Punkt "2.1 Yttervegger " har fått følgjande merknad:
  TG3 settes da kledning må skiftes ut på sør og vest siden.
  Lufting må etableres ved skifte av kledning.
  Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.-


  3. Vinduer og ytterdører
  Punkt "3.1 Vinduer og ytterdører " har fått følgjande merknad:
  TG3 settes da det må påberegnes utskiftinger av alle vindu.
  Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.-

  5. Loft
  Punkt "5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging)" har fått følgjande merknad:
  TG3 settes grunnet mangel på lufting og behov for utskiftinger av veggplater som er fuktskadet i innredet loft.
  Veggkonstruksjon bak plater kan kun kontrolleres ved å rive platene, noe som ikke gjøres ved en
  tilstandsvurdering for boligsalg.
  Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 50.000. - og 100.000.-  7.1 Våtrom
  7.1 Bad:
  Punkt "7.1.1 Overflate vegger og himlinger" har fått følgjande merknad:
  TG3 settes da badet ikke er bygget etter forskrift med membran i våtsoner.
  Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 50.000. - og 100.000.-


  Punkt "7.1.2 "Overflate gulv" har fått følgjande merknad:
  TG3 settes da gulvet mangler godkjent tettesjikt og det er ikke etablert fall til sluk.
  Dette må etableres for å lukke avviket.
  Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 50.000. - og 100.000.-

  Punkt "7.1.3 Membran, tettsjiktet og sluk" har fått følgjande merknad:
  TG3 settes da det ikke er membran på gulv eller rundt våtsoner.
  Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 50.000. - og 100.000.-

  11. Elektrisk anlegg og samsvarerklæring
  Punkt "11.1 Elektrisk anlegg og samsvarerklæring" har fått følgjande merknad:
  TG3 settes da gjenstående elektrisk arbeid på naust må ferdigstilles før det kan skrives samsvarserklæring.
  Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 10.000. - og 25.000.-
  I tillegg er følgjande opplyst om i eierskifterapporten:
  Fuktskadede vegger på 2 soverom loft. Etter tidligere lekkasje i sløyser og rundt vindu.
  Mus forekommer.
  Tidvis sukkermaur i boligen på våren.
  Har vært lekkasje ved ytterdør. Gulvet rundt døren er noe skadet etter dette.
  Dør ble byttet og det er ikke oppdaget lekkasje etter dette.
  Mott forekommer i treverket på boligen.
  Vann fra brønn er til tider noe misfarget.
  Det er varslet kontroll på vedovn og pipe fra lokalt brann og feievesen.
  Naustet er rehabilitert med egeninnsats fra eier.
  Ved 200 års springflo kan sjøvann komme noen cm over topp gulv i naust.  Sjå elles vedlagt eierskifterapport avholdt 14.07.2022 iht. NS3940 av Thomas Angel Langli for teknisk skildring av eigedomen.
 • Fritidseigedommen ligg landleg og usjenert til på Hatlevik.

  Det er mykje flott og urørt natur.

  Eigedommen ligg flott til på Ålforo, med eit rikt natur og dyreliv rundt. Her er moglegheitene for fisking, bading, flotte turar rundt i naturen eller nyte sola på flotte dagar.
 • Veletablert spredt fritidsområde beståande av fritidseigedommar og naust.
 • Tilkomst med båt.

  Seljar har hatt avtale om båtplass og undersøker moglegheitene for moglegheit for vidareføring av denne.
 • Sjå vedlagt eierskifterapport avholdt 14.07.2022 iht. NS3940 av Thomas Angel Langli for teknisk skildring av eigedomen.
 • Hytta
  1.etg: P-rom 46 m² / BRA 46 m²
  Loftsetasjen: P-rom 40 m² / BRA 40 m²
  Kjellaren: P-rom 0 m² / BRA 42 m²
  Totalt: P-rom 86 m²/ BRA 128 m²

  Naustet
  1.etg: P-rom 24 m² / BRA 28 m²
  Loft: P-rom 22 m² / BRA 22m²
  Totalt: P-rom 46m²/ BRA 50 m²

  Reiskapsbu:
  1.etg: P-rom 0 m² / BRA 16 m²

  Totalt heile eigedommen: P-rom 132 m²/ BRA 194m²

  Følgande rom inngår i primærareal:
  Hytta:
  1.etg.: Gang, kjøken, 2 stover og bad
  Loft: Gang og 4 soverom

  Naustet:
  1.etg.: Stove/kjøken og bad
  Loft: Loftstove

  Areala er henta frå vedlagt eierskifterapport utført av Thomas Angel Langli. Meklar har ikkje kontrollmålt bustaden.

  Planteikningane i prospektet er illustrerte planteikninger. Planteikningane er ikkje målbare og avvik kan førekomme. Meklar/seljar tar ikkje ansvar for evt. feil innreiing og møbler som ikkje er basert på faktisk innreiing, planteikningane er meint for å illustrere innreiingsmoglegheiter og bruken av romma.
 • Sjå punktet om standard samt løsøre- og tilbehørslista utarbeida av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Eventuelle gardinstenger/oppheng, kvitevarer utanom kjøken samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikkje med i handelen. Dersom kvitevarer og/eller anna teknisk utstyr medfølger, vert det ikkje gitt garantiar knytt til tilstand, funksjonalitet og levetid på desse

  Møbler følger med
  Diverse verktøy og utebod følger med
 • Varmepumpe og vedmomn i stove
  Vedomn på soverom loft
 • Stor tomt fordelt på 3 parsellar. Ein til naust, ein til hytta og noko utmark.

  Arelaa er stipulert slik:
  Hytta: 9.854 m²
  Naustet: 127 m²
  Utmark: 10.143 m²
  Totalt: 20.124 m²

  Areal frå gårdskart.no iht. fordeling av arealet:
  Teigar: 3
  Fulldyrka jord: 3,9
  Overflatedyrka jord: 0
  Innmarksbeite: 0
  Produktiv skog: 0
  Annet markslag: 15,9
  Bebygd, samf., vann og bro: 0,3
  Ikkje klassifisert: 0
  Sum grunneigedom: 20,1

  Det står og i kommunen sine papir at ein har ein andel i uregistrert jordsameige.
 • Kai med naustet i Hatlevik
 • Eigedommen er ikkje tilknytt vatn, avlaup eller veg.

  Det er septiktank tilknytt toalettet på hytta.
  På naustet er det porta potti toalett.
 • Formuesverdi kr 106 445 per 31.12.2020
 • Kr. 3 390 pr. år
  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik:
  Årsavgift vatn kr. 0
  Årsavgift avlaup kr. 0
  Årsavgift renovasjon hytte kr. 1.487,50
  Årsavgift brannsyn, feiing kr. 812,5
  Eigedomsskatt kr. 1090,6
 • Faste løpande kostnader er estimert til kr. 3.390,- pr. år.
  Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik: Kommunale avgifter
 • Det er ikkje utstedt ferdigattest/mellombels bruksløyve på eigedomen. Kommunen opplyser at det ikkje finnest slike dokument i kommunalt arkiv

  Kommunen opplyser at det ikkje finnest teikninga av fritidsbustaden i kommunalt arkiv.
  Det foreligger teikningar på uthuset datert 07.10.2014

  Det foreligger teikning og søknad på bygging av trebryggje (tilbygg til eksisterande naust), godkjent Fitjar kommune 23.06.1983

  Eigar har fått beskjed om å ta vekk balkongen på naustet etetr møte med kommunen. Resten av naustet er godkjent slik det står. Balkongen er no fjerna. Det er bilete av dette i prospektet, men dei fleste bileta er tatt før den blei tatt vekk.
 • Det føreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.
 • Eigedommen er bebygd, tomta er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikkje meir enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord. Kjøpar er klar over at konsesjonsfritaket er betinga av at man ikkje foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes ovanfor plan- og bygningsmyndigheiten ved utfylling av eigenerklæring om konsesjonsfritak.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.


  1948/841-3/49 Bestemmelse om gjerde
  23.04.1948
  - Frå skylddelingen frå bnr. 1.

  1948/841-4/49 Bestemmelse om veg
  23.04.1948
  rettighetshaver:Knr:4615 Gnr:40 Bnr:1
  - Bnr. 1 har vegrett

  1979/11498-1/49 Jordskifte
  17.12.1979
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Fordeling av utmark mellom bnr. 2 og 8


  1980/10022-1/49 Jordskifte
  06.11.1980
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Ankesak på tidligare dom. Bnr. 1, 2, 5 og 15 har rett til leding og oppdrag på bnr. 8, sør for vekken mot den felles byggetomta.  1982/2363-1/49 Jordskifte
  17.03.1982
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Grensedelingssak

  2011/774353-4/200 ** Diverse påtegning
  26.09.2011
  Veirett for gnr. 40 bnr. 2 over gnr. 40 bnr. 33 faller bort
  - Endring av vegrett iht. jorskifteretten over  1992/6926-1/49 Jordskifte
  02.09.1992
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Grenser og fordeling av fellestomer


  1996/4995-1/49 Jordskifte
  10.06.1996
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Deling av gnr. 40, bnr. 15. Eigedommen vart delt mellom søskena Kjell, Svein, Reidun og Ingleiv ved at Kjell overtok det som fortsatt er bnr. 15. Bnr. 15 overtok innmarka med mellom anna bygninger og bruket sin del i naust, brygge og oppdrag. Utmarka på eigedommen vart delt i frå.


  2014/897705-1/200 Jordskifte
  17.10.2014
  Jordskiftesak 1210-2011-0042 Hatlevik
  Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Kartlegging av eigedomsgrenser for bnr. 1 og delt fellesnaust for bnr. 1 og 15. Det er og rett til å bruke gangveg bak nausta, 1 m brei til sjøen. Bnr. 1 har rett til å ha gangveg forbi bnr. 15(eigedommen) på 1 m. bredde for å komme til sjøen. (slik stien er i dag).  Rettigheter på andre eiendommer


  Rettigheter på 4615-40/1
  Rettigheter i eiendomsrett
  1948/841-2/49 Erklæring/avtale
  23.04.1948
  rettighetshaver:Knr:4615 Gnr:40 Bnr:15
  Bestemmelse om naustplass.
  Med flere bestemmelser
  Bestemmelse om beiterett
  -
 • *****

  Eigedomen ligg i eit område som ikkje er regulert. Arealføremål iht. kommuneplan er fritidsbebyggelse på tomta rundt hytta, naust på naustet og den siste parsellen har arealføremål LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag
 • Gnr. 40 Bnr. 15 i Fitjar kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partane skal signera kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med seljar.
  Moglegheit for snarleg overtakelse
 • Seljar har teikna boligselgerforsikring som dekker seljar sitt ansvar etter avhendingsloven avgrensa opp til MNOK 10. I den forbindelse har seljer fylt ut eigenerklæringsskjema som kjøper bør gjera seg kjend med før bodgiving.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Det er avtalt provisjon på 2% av salssum for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15 990,-, oppgjørshonorar kr. 5.500,- og visningar kr. 2.200,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 49.990,-. Meklarføretaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 26.421,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kjell Henry Hatlevik
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev