aktiv-eiendomsmegling
Hatlevik er ein stor og flotte eigedommen som består av hytte (pil til venstre), stor tomt, naust med kaianlegg og sjøline (pil til høgre)!
Hatlevik er ein stor og flotte eigedommen som består av hytte (pil til venstre), stor tomt, naust med kaianlegg og sjøline (pil til høgre)!

FITJAR Hatlevik

Herleg og unik fritidseigedom med hytte, stor tomt og naust med kaianlegg og flytebryggje

 • kr 2 990 000
 • BRA 194 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 990 000
 • Omkostningerkr 97 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 087 042
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1952
 • Soverom4
 • ArealP-rom 132 m²
 • Tomt9 981 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   93 890,- (Omkostninger totalt)   3 083 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkomen til Hatlevik og denne flotte og idylliske eigedommen med hytte, stor tomt, naust med kaianlegg og sjøline!
Velkomen til denne herlege og unike fritidseigedommen på Hatlevik med hytte, stor tomt og naust med kaianlegg i nydelege omgivnadar Eigedommen består av - Hytte med stor tomt på rundt 10 mål - Uthus - Naust med kaianlegg, flytebryggje og sjøline Hytta vart opprinneleg bygd som einebustad og vart omgjort til hytte i 1970. Innhald: 1.etg.: Gang, kjøken, 2 stover og bad Loft: Gang og 4 soverom kjellar: Kjellarbod Det er fleire flotte uteplassar rundt hytta. Naustet Naustet er opprinneleg frå 1933, men er renovert i perioden 2014-2017. Naustet ligg fint til i ei roleg vik rett overfor Ringholmen Naustet er innreia over to etasjar og inneheld: 1.etg: Stove/kjøken, bad og bod Loft: loftstove Uteområdet er flott tillaga med kai med landgang og flytebryggje Det er tilkomst med båt Velkomen!
Illustrert planteikning av naustet, 1.etasje. Avvik kan forekomme

Hatlevik, Vestland

 • Tomt
  9981m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor tomt fordelt på 3 parsellar. Ein til naust, ein til hytta og noko utmark. Arelaa er stipulert slik: Hytta: 9.854 m² Naustet: 127 m² Totalt: 9.981 m² Eigedommen er korrigert nyleg på areal, og det tar litt tid før dette er oppdatert i kartene. Det står og i kommunen sine papir at ein har ein andel i uregistrert jordsameige.

  Beliggenhet
  Fritidseigedommen ligg landleg og usjenert til på Hatlevik. Det er mykje flott og urørt natur. Eigedommen ligg flott til på Ålforo, med eit rikt natur og dyreliv rundt. Her er moglegheitene for fisking, bading, flotte turar rundt i naturen eller nyte sola på flotte dagar.

  Adkomst
  Tilkomst med båt. Seljar har hatt avtale om båtplass og undersøker moglegheitene for moglegheit for vidareføring av denne.

  Bebyggelse
  Veletablert spredt fritidsområde beståande av fritidseigedommar og naust.

  Byggemåte
  Sjå vedlagt eierskifterapport avholdt 14.07.2022 iht. NS3940 av Thomas Angel Langli for teknisk skildring av eigedomen.

  Innhold
  Velkomen til fritidseigedommen på Hatlevik med hytte, stor tomt og naust med kaianlegg i nydelege omgivnadar Eigedommen består av - Hytte - Uthus - Innmark og stor tomt rundt hytta på ca. 10 mål - Naust med kaianlegg Naustet Naustet er opprinneleg frå 1933, men er renovert i perioden 2014-2017. Naustet ligg fint til i ei roleg vik rett overfor Ringholmen Naustet er innreia over to etasjar og inneheld: 1.etg: 1.etg: Stove/kjøken, bad og bod Loft: loftstove Det er eit stort rom for kjøken og opphald i 1.etasjen på naustet. Her er det god plass til stor bord kor ein kan samle vener og familie til felles måltider med sjøen. Det er dobble dørar i front som kan opnast opp, slik at kaien og naustet blir eit stort areal. Kjøkenet i naustet har profilerte frontar og laminat benkeplate med nedfelt vask i stål. Det er frittståande komfyr og kjøleskap. Toalettrommet er innreia med vask i skapinnreiing og eit porta potti toalett. Loftstova er stor skåvegger og god romfølelse. Det er god plass til sofagruppe her. Uteområdet er flott tillaga med kai med landgang og flytebryggje Det er landgang ned til flytebrygga. Ein kan heie opp landgangen når ein ikkje bruker den. Det er god plass til fleire båtar med kaien Hytta Hytta vart opprinneleg bygd som einebustad og vart omgjort til hytte i 1970. Hytta er eit klassisk hus frå 1950-tallet og går over tre plan: 1.etg.: Gang, kjøken, 2 stover og bad Loft: Gang og 4 soverom kjellar: kjellarbod Velkomen inn! Romsleg gang med plass til å henge frå seg yttertøy og sko. Kjøkenet Kjøkenet består av deler av den gamle kjøkeninnreiinga og deler av ny innreiing. Den gamle kjøkeninnreiinga er måla i ein lun gråfarge og det er i tillegg satt inn meir kjøken. Den nye delen har profilerte frontar i kvit. Det er heiltre benkeplate. Det er frittståande komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Det er god plass til kjøkenbord på kjøkenet 2 stover Det er to stover i front av hytta som i dag kan lukkast av med ei stor skyvedør. Til vanleg fungerer det som ei stor stove. Det er god plass til både sofakrok og etestove. Det er og ein god peisomn, samt varmepumpe. Frå vindauga har ein storslått og nydeleg utsikt utover naturen og mot sjøen. Badet Badet er utstyrt med servant i møbel, toalett og dusjkabinett. Loftsetasjen Det er 4 soverom i loftsetasjen. Soveromma er av ulik storleik. Det er tre soverom med god storleik, og eit litt mindre soveorm. (Det siste er ikkje bilete av) Kjellaren: Kjellaren er ein vanleg kjellar med god oppbevaringsplass. Det er trapp ned innvendig og dør inn frå utsida. Uteområdet Området rundt hytta er i dag inngjerda, då det går villsauer på øya. Tomta er større enn arealet rundt hytta. Det er fleire flotte uteplassar rundt hytta. Ved inngangspariet er det støypt plate med god plass til sittegruppe. Det er eit uthus med god oppbevaringsplass til utstyr mm. Her er det tillaga med ein kjekk uteplass med uthuset. Det er fleire uteplattingar og plassar å være rundt hytta, og det er bl.a. ein eldre utepeis. I dag er den mest brukt til pynt og blomster. Eigedommen har iht. skyldskifte frå 1948 bruksnamnet: Myra Tomta Areal frå gårdskart.no Teigar: 2 Fulldyrka jord: 3,9 Overflatedyrka jord: 0 Innmarksbeite: 0 Produktiv skog: 0 Annet markslag: 6 Bebygd, samf., vann og bro: 0,3 Ikkje klassifisert: 0 Sum grunneigedom: 10,2

  Standard
  Innvendige overflater Naustloft: Furugolv. Malt trepanel på veggar og i himlingar. Hytta: 1. etasje: Malt tregolv på alle golvflater. Tapetserte veggflater. Malte slette himlingar. Loft: Malt tregolv på alle golvflater. Tapetserte veggflater. Malte slette himlingar. Deler av overflater på vegger loft har merker etter tidligere lekkasjer Eigedommen er gjennomgått av ein bygningskyndig og det er utarbeida ein tilstandsrapport. Denne er vedlagt salsoppgåva. Følgjande er gitt tilstandsgrad 2 i eierskifterapport: 1. Grunn og fundamenter Punkt "1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet" har fått følgjande merknad: TG2 settes grunnet funn av fukt og saltutslag i kjellervegg samt en sprekke i grunnmur. 4. Tak Punkt "4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak" har fått følgjande merknad: TG2 settes grunnet mulige fuktskjolder på deler av tekking og mangel på lufting av konstruksjonen. Punkt "4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen)" har fått følgjande merknad: Tg2 settes da det er behov for vedlikehold av tekkingen. 9. Rom under terreng Punkt "9.1.1 Veggenes og himmlingenes overflater" har fått følgjande merknad: TG2 settes grunnet saltutslag på innside kjellervegg. Dette kommer av sviktende drenering på utsiden. Punkt "9.1.3 Fuktmåling og ventilasjon" har fått følgjande merknad: Tg2 settes grunnet manglende ventilering. Anbefaler å etablere ventiler i vegger for å sikre lufting av kjeller 10. VVS Punkt "10.5 Ventilasjon" har fått følgjande merknad: TG2 settes grunnet manglende lufting. Anbefaler å etablere ventiler i nye vindu og mekanisk avtrekk fra bad og kjøkken Følgjande er gitt tilstandsgrad 3 i eierskifterapporten: 2. Yttervegger Punkt "2.1 Yttervegger " har fått følgjande merknad: TG3 settes da kledning må skiftes ut på sør og vest siden. Lufting må etableres ved skifte av kledning. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.- 3. Vinduer og ytterdører Punkt "3.1 Vinduer og ytterdører " har fått følgjande merknad: TG3 settes da det må påberegnes utskiftinger av alle vindu. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.- 5. Loft Punkt "5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging)" har fått følgjande merknad: TG3 settes grunnet mangel på lufting og behov for utskiftinger av veggplater som er fuktskadet i innredet loft. Veggkonstruksjon bak plater kan kun kontrolleres ved å rive platene, noe som ikke gjøres ved en tilstandsvurdering for boligsalg. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 50.000. - og 100.000.- 7.1 Våtrom 7.1 Bad: Punkt "7.1.1 Overflate vegger og himlinger" har fått følgjande merknad: TG3 settes da badet ikke er bygget etter forskrift med membran i våtsoner. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 50.000. - og 100.000.- Punkt "7.1.2 "Overflate gulv" har fått følgjande merknad: TG3 settes da gulvet mangler godkjent tettesjikt og det er ikke etablert fall til sluk. Dette må etableres for å lukke avviket. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 50.000. - og 100.000.- Punkt "7.1.3 Membran, tettsjiktet og sluk" har fått følgjande merknad: TG3 settes da det ikke er membran på gulv eller rundt våtsoner. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 50.000. - og 100.000.- 11. Elektrisk anlegg og samsvarerklæring Punkt "11.1 Elektrisk anlegg og samsvarerklæring" har fått følgjande merknad: TG3 settes da gjenstående elektrisk arbeid på naust må ferdigstilles før det kan skrives samsvarserklæring. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 10.000. - og 25.000.- I tillegg er følgjande opplyst om i eierskifterapporten: Fuktskadede vegger på 2 soverom loft. Etter tidligere lekkasje i sløyser og rundt vindu. Mus forekommer. Tidvis sukkermaur i boligen på våren. Har vært lekkasje ved ytterdør. Gulvet rundt døren er noe skadet etter dette. Dør ble byttet og det er ikke oppdaget lekkasje etter dette. Mott forekommer i treverket på boligen. Vann fra brønn er til tider noe misfarget. Det er varslet kontroll på vedovn og pipe fra lokalt brann og feievesen. Naustet er rehabilitert med egeninnsats fra eier. Ved 200 års springflo kan sjøvann komme noen cm over topp gulv i naust. Sjå elles vedlagt eierskifterapport avholdt 14.07.2022 iht. NS3940 av Thomas Angel Langli for teknisk skildring av eigedomen.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Møbler følger med Diverse verktøy og utebod følger med

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Kai med naustet i Hatlevik

  Diverse
  Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   93 890,- (Omkostninger totalt)   3 083 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Varmepumpe og vedmomn i stove Vedomn på soverom loft

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  2300

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter fordelt slik: Årsavgift vatn kr. 0 Årsavgift avlaup kr. 0 Årsavgift renovasjon hytte kr. 1.487,50 Årsavgift brannsyn, feiing kr. 812,5

  Formuesverdi primær
  106445

  Formuesverdi primær år
  2020

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4615/40/15: 23.04.1948 - Dokumentnr: 841 - Bestemmelse om gjerde - Frå skylddelingen frå bnr. 1. 23.04.1948 - Dokumentnr: 841 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4615 Gnr:40 Bnr:1 - Bnr. 1 har vegrett 17.12.1979 - Dokumentnr: 11498 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere - Fordeling av utmark mellom bnr. 2 og 8 06.11.1980 - Dokumentnr: 10022 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere - Ankesak på tidligare dom. Bnr. 1, 2, 5 og 15 har rett til leding og oppdrag på bnr. 8, sør for vekken mot den felles byggetomta. 17.03.1982 - Dokumentnr: 2363 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere - Grensedelingssak Diverse påtegning Veirett for gnr. 40 bnr. 2 over gnr. 40 bnr. 33 faller bort - Endring av vegrett iht. jorskifteretten over 02.09.1992 - Dokumentnr: 6926 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere - Grenser og fordeling av fellestomer 10.06.1996 - Dokumentnr: 4995 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere - Deling av gnr. 40, bnr. 15. Eigedommen vart delt mellom søskena Kjell, Svein, Reidun og Ingleiv ved at Kjell overtok det som fortsatt er bnr. 15. Bnr. 15 overtok innmarka med mellom anna bygninger og bruket sin del i naust, brygge og oppdrag. Utmarka på eigedommen vart delt i frå. 17.10.2014 - Dokumentnr: 897705 - Jordskifte Jordskiftesak 1210-2011-0042 Hatlevik Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett Gjelder denne registerenheten med flere - Kartlegging av eigedomsgrenser for bnr. 1 og delt fellesnaust for bnr. 1 og 15. Det er og rett til å bruke gangveg bak nausta, 1 m brei til sjøen. Bnr. 1 har rett til å ha gangveg forbi bnr. 15(eigedommen) på 1 m. bredde for å komme til sjøen. (slik stien er i dag). 27.07.2022 - Dokumentnr: 825225 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4615 Gnr:40 Bnr:33 23.04.1948 - Dokumentnr: 841 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4615 Gnr:40 Bnr:1 10.06.1996 - Dokumentnr: 4995 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4615 Gnr:40 Bnr:45 01.01.2020 - Dokumentnr: 579491 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1222 Gnr:40 Bnr:15 23.04.1948 - Dokumentnr: 841 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:4615 Gnr:40 Bnr:1 Bestemmelse om naustplass. Med flere bestemmelser Bestemmelse om beiterett

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikkje utstedt ferdigattest/mellombels bruksløyve på eigedomen. Kommunen opplyser at det ikkje finnest slike dokument i kommunalt arkiv Kommunen opplyser at det ikkje finnest teikninga av fritidsbustaden i kommunalt arkiv. Det foreligger teikningar på uthuset datert 07.10.2014 Det foreligger teikning og søknad på bygging av trebryggje (tilbygg til eksisterande naust), godkjent Fitjar kommune 23.06.1983 Eigar har fått beskjed om å ta vekk balkongen på naustet etetr møte med kommunen. Resten av naustet er godkjent slik det står. Balkongen er no fjerna. Det er bilete av dette i prospektet, men dei fleste bileta er tatt før den blei tatt vekk.

  Vei, vann og avløp
  Eigedommen er ikkje tilknytt vatn, avlaup eller veg. Det er septiktank tilknytt toalettet på hytta. På naustet er det porta potti toalett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eigedomen ligg i eit område som ikkje er regulert. Arealføremål iht. kommuneplan er fritidsbebyggelse på tomta rundt hytta, naust på naustet og den siste parsellen har arealføremål LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag

  Adgang til utleie
  Det føreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eigedommen er bebygd, tomta er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikkje meir enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord. Kjøpar er klar over at konsesjonsfritaket er betinga av at man ikkje foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes ovanfor plan- og bygningsmyndigheiten ved utfylling av eigenerklæring om konsesjonsfritak.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikkje odel på eigedommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   93 890,- (Omkostninger totalt)   3 083 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  97042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Seljar har teikna boligselgerforsikring som dekker seljar sitt ansvar etter avhendingsloven avgrensa opp til MNOK 10. I den forbindelse har seljer fylt ut eigenerklæringsskjema som kjøper bør gjera seg kjend med før bodgiving.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjon på 2% av salssum for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15 990,-, oppgjørshonorar kr. 5.500,- og visningar kr. 2.200,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 49.990,-. Meklarføretaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 26.421,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev