aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkomen til Litla Kråko - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling
Velkomen til Litla Kråko - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

FITJAR Litla Kråko

Hyttetomt og nausttomt på Litla Kråko | Råtomt | Flott utsikt og gode solforhald | BUD MOTTATT

 • kr 1 400 000
 • Prisantydningkr 1 400 000
 • Omkostningerkr 52 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 452 042
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 042 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 400 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 18 850 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000- tilkoblingsavgift kr. 645.997,- = tomteverdi kr. 754.003,-)) 35 127 (Omkostninger totalt) 1 435 127 (Totalpris inkl. omkostninger) Inkludert i kjøpesum er kostnad for tilknytting til felles anlegg på Kråko Utvikling og fellesanlegg for Litla Kråko på hyttetomta, ikkje for nausttomta.
Drøymer du om å byggje draumehytta? Der du kan sitta å bare nyta utsikten eller lage god mat og invitere vener og familie på besøk? Gå på lange turar i den flotte naturen, eller dra ut med båten for å fiska ein vakker sommarkveld? Fitjarøyane har lika mange øyer som året har dager - eit eldorado for fiske, kajakkpadling, båtliv og annen rekreasjon. Velkomen til Litla Kråko! Hyttetomta ligg flott til med sjøutsikt og gode solforhald. Det er kort veg ned til sjøen, kor ein har nausttomt til tomta. Eiendommen består av to gnr/bnr. Gnr. 48, bnr. 15 er hyttetomten. Tomteareal, estimert 1000 m² Gnr. 48, bnr. 39 er naustttomta, areal: 48/39: 42 m² Tomta på Litla Kråko ligger på ein topp, og har utsikt både innover i Kråkevågen og ut mot sjøen på andre sida. Tomtene er ei råtomter
Bilder av tomta

Litla Kråko, Vestland

 • Tomt
  1042m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen består av to gnr/bnr. Gnr. 48, bnr. 15 er hyttetomten. Tomteareal: 48/15, estimert 1000 m² Gnr. 48, bnr. 39 er naustttomten. Tomteareal: 48/39 42 m² Tomta er en råtomt Tomta er ikkje oppmålt, arealet på hyttetomta er 1 dekar. Kartet frå kommunen har usikere linkjer (rosa), og to oppåmlte grønne.

  Beliggenhet
  Velkomen til Kråko Sjøhytteområde, i Fitjar kommune, på øya Stord. Kort reiseveg frå Stord (30 minuttar), Haugesund (1,5 time), Bergen (1,5 timar) og Stavanger (3 timar) gjer Kråko sjøhytteområde til eit attraktivt val for familiar som ønskjer ein fritidsbustad som er rask å reise til og lett å koma fram til. Med køyreveg heilt fram til hytta og høve for båtplass rett i nærleiken. Drøymer du om det fine hyttelivet? Der du kan sitta å bare nyta utsikten eller lage god mat og invitere vener og familie på besøk? Gå på lange turar i den flotte naturen, eller dra ut med båten for å fiska ein vakker sommarkveld? I Kråko Sjøhytteområde finn du alt dette. Velkomen til Kråko Sjøhytteområde! Området Kråko Kråkohalvøya er på ca. 1 600 daa. Området er regulert til fritidsbustader av ulike slag. Det er vidare sett av areal for naust, båtplassar og diverse friareal. Dei fleste byggeområda gjev plass for 10-20 hytteeiningar. I gjennomsnitt er tomtene ca 1 daa, men dette varierer ein del. Mellom byggjeområda er det sett av romslege areal som ikkje skal utbyggjast. Pr. mars 2018 er det bygd ut ca 200 hytter/selde tomter i området. Kråko ligg i Fitjar kommune, og er ei vakker halvøy, utan nokon gjennomgangstrafikk. Området og den storslåtte naturen der byr på mange flotte opplevingar. Det er korte avstandar til Fitjar sentrum (10 min) og Leirvik sentrum på Stord (ca. 30 min). Næraste daglegvarebutikk er Spar i Fitjar sentrum, lokalkjent som Larsen. Kråko har mange opplevingar å by på, for både store og små, enten ein vil sitte inne å lese ei god bok medan ein nyt roen og freden, eller ein vil ut å bade, fiske eller leite etter krabbar i strandkanten. Moglegheitene er mange, og det kan blandt anna nemnast: Nokre av opplevingane Kråko har å by på - Turmoglegheiter på Kråko - Kort veg til Fitjarfjellet - Fiske i både sjø og ferskvatn - Båt og sjøliv - Kajakk - Fuglekikking - Flotte badestrender - Flotte fellesområder og felles samlingspunkt - Bryggjekafe på Port Steingard Velkomen til Kråko sjøhytteområde!

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 400 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 18 850 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000- tilkoblingsavgift kr. 645.997,- = tomteverdi kr. 754.003,-)) 35 127 (Omkostninger totalt) 1 435 127 (Totalpris inkl. omkostninger) Inkludert i kjøpesum er kostnad for tilknytting til felles anlegg på Kråko Utvikling og fellesanlegg for Litla Kråko på hyttetomta, ikkje for nausttomta.

 • Info kommunale avgifter
  Tomten er ikke koblet til vei, vann eller avløp. Se andre utgifter for informasjon om tilkobling til vei, vann og avløp.

  Info om eiendomsskatt
  Det er ikke eiendomsskatt på ubebygde tomter på Fitjar.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi kr 19 132 per 31.12.2020 Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi. Formuesverdi kr 40 000 per 31.12.2020 Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

  Andre utgifter
  Tomtene er ikke tilknyttet vei, vann og avløp. Dersom man ønsker å koble seg til felles anlegg fra Kråko Utvikling as så er dette mulig. Her er betalingssatsene for 2023: Årsavgift Hytte kr 8 717,-

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4615/48/15 - Rettigheter for eiendommen på andre eiendommer: 28.11.2012 - Dokumentnr: 1008859 - Bestemmelse om naustplass Rettighet hefter i: Knr:4615 Gnr:48 Bnr:32 Rettighet hefter i: Knr:4615 Gnr:48 Bnr:40 Rettighet hefter i: Knr:4615 Gnr:48 Bnr:41 Rettighet hefter i: Knr:4615 Gnr:48 Bnr:42 Prioritet fra 16.09.1980. Rettet iht. tingl. § 18. LCB Gjelder denne registerenheten med flere - Kartverket opplyser at de ikke har rettingen i sin pantebok. Rettigheten hører ikkje til denne eiendommen. Gnr. 48, bnr. 39 (Nausttomt) har ingen tinglyste rettigheter.

  Vei, vann og avløp
  Tomtene er ikke tilknyttet vei, vann og avløp pt, men det foreligger avtale om dette. Tilknyttingsavgift for hyttetomta er inkludert i prisantydningen. For hyttetomta 48-15 er tilknytningsavgifta kr 331 997,- for veg vatn og avløp- For fellesanlegg med Litla Kråko, hyttetomta 48-15 er tilknytningsavgifta kr 314.000,- Kostnadene for påkobling til hyttetomta utgjer kr. 645.997,- og er inkludert i kjøpesummen. Tilkobling for nausttomta er ikkkje inkludert i nausttomta. Den kan betelas om ein ynskjer å koble nausttotma til vatn- og avløp. Det er under føresetnad av at det er same heimelshaver for begge tomtene. Tilknyttingsavgifta for nausttomt er ikkje inkludert i prisantydning. Dersom kjøper ønsker å koble til vatn og avløp her så er prisen følgande: Litla Kråko: For nausttomta er beløpet kr 78.500,- (under føresetnad av at det er same heimelshavar for begge tomtene). Kråko Utvikling: For nausttomta er beløpet kr 81 263,- (under føresetnad av at det er same heimelshavar for begge tomtene). total pris på tilknyttnign for naust er kr. 159.763,- (pr. 2023) Årleg pris pr. 2023 for tilknyttninga er kr. 4.539,- for naust.

  Regulerings- og arealplanner
  Hyttetomten ligger i et område avsett til fritidsbebyggelse (H33 på kartet) iht. plan-id 201103 - Litla Kråko. Nausttomten ligger i et område avsett til naust (N5 på kartet) iht. plan-id 201103 - Litla Kråko.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Omk. Kjøper beskrivelse
  1 400 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 18 850 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000- tilkoblingsavgift kr. 645.997,- = tomteverdi kr. 754.003,-)) 35 127 (Omkostninger totalt) 1 435 127 (Totalpris inkl. omkostninger) Inkludert i kjøpesum er kostnad for tilknytting til felles anlegg på Kråko Utvikling og fellesanlegg for Litla Kråko på hyttetomta, ikkje for nausttomta.

  Omk. kjøper beløp
  52042

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  12.990,- oppgjørshonorar kr  5.500,- . Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  40.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 8.587 ,-. Utleggene omfatterinnhenting av kommunale og offentlege opplysninger, samt bilder. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket direkte utlegg .  Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev