aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Heimdalsveien 15B!
Velkommen til Heimdalsveien 15B!

FJELLHAMAR Heimdalsveien 15B

Innholdsrik familiebolig. 6 soverom, 2 moderne bad, tomt på 1374m² m/parkmessig opparbeidet hage med store muligheter.

 • kr 12 500 000
 • BRA 322 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 12 500 000
 • Omkostningerkr 329 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 12 829 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1979
 • Soverom6
 • ArealP-rom 262 m²
 • Tomt1 374.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 12 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 312 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 12 500 000,00))   329 542,- (Omkostninger totalt)   12 829 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi starter med plantegningen slik at du får orientert deg i boligen.
Dette er en enebolig med flott beliggenhet i et rolig boligstrøk grensende til markaområdet med flotte rekreasjons- og turmuligheter. Samtidig er det nærhet både til skoler, barnehager og butikkene på Fjellhamar og det er god kollektivtilknytning bl.a.med hyppige togavganger mot Oslo og Lillestrøm. Huset er arkitekttegnet og har en innholdsrik planløsning over to plan med romslig hall, stuer både i 1. etg og i sokkeletasje og spisestue ved siden av et romslig kjøkken. Boligen har 2 moderne bad, badstu, 6 soverom og i tillegg gode boder. Videre får du flotte uteplasser med 2 store og lune terrasser på henholdsvis 26 og 29m² med takoverbygg. Her kan solen nytes fra morgen til kveld. Tomten er pent opparbeidet med asfaltert oppkjørsel, plen og diverse prydbusker og trær. Dobbelgarasje 36m²
Pent inngangsparti i sokkeletasjen.

Heimdalsveien 15B, Viken

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  -1. underetasje: 165 kvm Vindfang, hall, peisestue, bad, 3 soverom, vaskerom, bad, 2 boder og teknisk rom. 36 kvm garasje.
  1. etasje: 157 kvm Stue, spisestue, Tv-stue, kjøkken m/spiseplass, 3 soverom, toalettrom, gang, bad, samt garderobe.
  Primærrom
  -1. underetasje: 111 kvm Vindfang, hall, peisestue, bad, 3 soverom, vaskerom, bad, 2 boder og teknisk rom.
  1. etasje: 151 kvm Stue, spisestue, Tv-stue, kjøkken m/spiseplass, 3 soverom, toalettrom, gang, bad, samt garderobe.
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 54 kvm 2 boder og teknisk rom. 36 kvm garasje.
  1. etasje: 6 kvm Garderobe.



  Tomt
  1374.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor tomt på 1374 m2 med utviklingsmuligheter. Hagen er romslig og flat med gode solforhold. Den er i dag parkmessig anlagt med prydbusker, blomsterbed, bærbusker og frukttrær. Det er rikelige muligheter for den som ønsker å dyrke egne bær, frukt og grønnsaker, eller bare nyte hagen til lek og hygge. Bygningen er plassert slik at den deler terrenget i øvre og nedre plan som er flate. Det er byggegrunn på fjell. Sokkelyttervegger i lettklinkerblokker(Leca). Utvendig fuktsikring med grunnmursplast og klemt topplist. Sokkel er utvendig forblendet med Ottaskifer. Samme skifer er brukt på bakketerrasse og utepeis, samt støttemur langs innkjøring. Eier opplyser om: - Utvendige avløpsrør er av plast. - Det er offentlig avløp via private stikkledninger - Utvendige vannledninger er av plast (PEL). - Offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

  Beliggenhet
  Lørenskog kommune er en urban forstad til Oslo. Etterspørselen etter boliger på Lørenskog har økt betraktelig de siste årene og kommunen er et populært sted å bo. Med marka på sørdelen av kommunen og kort avstand til Oslo på den andre, er dette en kommune for alle. Boligen ligger øverst i Grønlia på attraktive Fjellhamar, i et rolig og barnevennlig område, uten gjennomgangstrafikk. Bebyggelsen i området består i det vesentligste av eneboligbebyggelse, og har Haneborgåsen med gode frilufts og turmuligheter rett utenfor døren, med bl.a. gravrøysene og lysløype. Fra boligen er det gangavstand til flere barnehager, nye Fjellhamar barneskole, Fjellsrud ungdomsskole og de to videregående skolene i Lørenskog. Flerbrukshall, svømmehall og stadion finner du i nærområdet, og det er kort avstand også til fritidstilbud som paddle tennis og disc-golf, samt badevann med Vesletjern og Langevann. I Lørenskog kommune er det rike fritidsmuligheter både med organisert idrett og kultur og det ligger godt til rette for aktiviteter som friluftsliv og uteaktiviteter. Kommunen har tilrettelagt med mange idrettsanlegg som inkluderer kunstgressbaner, idrettshaller, ishall og svømmehaller samt ski- og lysløyper. En av Norges flotteste golfbaner ligger på Losby, som også er et populært utfartsområde. Med nærheten til Østmarka finner du vide tur- og padle-områder og badevann som Mønevann. Treningssentre som Sats, Condis og Fresh Fitness ligger innen kort avstand, og kulturhuset tilbyr bl.a. konserter og kino.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  TG 1: Mindre avvik TG 2: Vesentlige avvik og mindre avvik som etter NS3600 gir TG2 TG 3: Store eller alvorlige avvik TGIU: Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse Det gjøres oppmerksom på følgende avvik i tilstandsrapporten: UTVENDIG Nedløp og beslag - TG2. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Veggkonstruksjon - TG2. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er lekter bak kledningen og dette er et bedre tiltak enn normalt på oppføringstidspunktet. Det er tett lekte i bunn av kledningen. Eier opplyser om at det er forespurt Sintef/Byggforsk vedr denne løsningen da de lurte på om det var bedre med 5 cm isolasjon ekstra. De fikk til svar slik lektingen er utført. Takkonstruksjon/loft - TG2. i noen fakk er isolasjonen er presset mot undertaket noe som medfører litt mindre lufting av konstruksjonen. Skader på undertaket v/pipe etter tidligere lekkasjer. Det er utført fuktsjekk med fuktindikator, og det er ikke registrert unormale verdier. Det må påregnes å skifte undertaket rundt pipen om få år. Vinduer - TG2. Opprinnelige/eldre vinduer. Vinduer fremstår med forventede vær- og aldringsslitasjer og fremstår med reduserte isolerende egenskaper og tetthet. Dører - TG2. Ytterdører fremstår med forventede vær- og aldringsslitasjer og med reduserte isolerende egenskaper og tetthet. Balkonger, terrasser og rom under balkonger - TG2. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk er målt til 92 og 90 cm. Rekkverk på balkonger, tribuner, passasjer o.l. skal være minst 1,0 m høye. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m til terreng eller underliggende plan, skal rekkverk være minst 1,2 m høye. INNVENDIG Overflater - 2 - TG2. Flere fliser med "bom" (hulrom under flis). Etasjeskille/gulv mot grunn - TG2. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Rom Under Terreng - 2 - TG2. Det ble registrert fuktforskjeller i kjellergulv i hobbyrom. Det antas at dette skyldes kapillært oppsug fra grunn. Innvendige trapper - TG2. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Opptrinnet er målt til ca 12 cm og mellomrom spiler er målt til ca 16 cm. VÅTROM Vaskerom - Sluk, membran og tettesjikt - TG2. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Vaskerom - Ventilasjon - TG2. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Bad, sokkeletasje - Overflater gulv - TG2. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Baderomsgulvet er tilnærmet likt som krav, det er målt 0,5 cm på en meter. Kravet er 1 cm på 1 meter. Bad, sokkeletasje - Ventilasjon - TG2. Bad, 1. etasje - Overflater vegger og himling - TG2. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Vindu over innmurt badekar. Bad, 1. etasje - Overflater gulv - TG2. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Baderomsgulvet er tilnærmet likt som krav, det er målt 0,5 cm på en meter. Kravet er 1 cm på 1 meter. Bad, 1. etasje - Ventilasjon - TG2. Rommet har kun naturlig ventilasjon. SPESIALROM Toalettrom - Overflater og konstruksjon - TG2. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. TEKNISKE INSTALLASJONER Vannledninger - TG2. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige kobberrør. Avløpsrør - TG2. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Andre installasjoner - TG2. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Vannbåren varme - TG2. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på anlegg for vannbåren varme.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Totalrenovert bad med alt som hører med rør i rør, alt på elinstallasjoner m.v. Arbeid utført av: Lørenskog Rørleggerbedrift AS. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Helt ny membran og nye fliser på gulv og vegger. Er arbeidet byggemeldt? Lørenskog Rørleggerbedrift AS har dokumentert alt. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Service av varmepumpe jevnlig /årlig . Skifte av kompressor på varmepumpe. Rensing av varmesystemet. Arbeid utført av: Fornybar Energi Norge AS /Rune Saksrud. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Sjekking av jordfeil m.v. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? DEFA- hjemmelader. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Nytt pipebeslag og skifting a noen defekte takstein. Arbeid utført av: Din Takbutikk AS. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Mulighet i sokkeletasjen, men den har ikke vært bortleid. Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? Var med i de opprinnelige byggeplaner som ble godkjent. Er det foretatt radonmåling? Tilsendt måleinstrument som virket ca 14 dager og som ble sendt inn med svar tilbake om at alt var innenfor grensene. Radonmåling År: 2018. Verdi: Husker ikke.

  Innhold
  Enebolig oppført i 1979 med lettklingerblokker (Leca) og trekonstruksjoner. Ideell for storfamilie/generasjonsbolig med 6 soverom, 2 moderne bad, samt eget gjestetoalett. Fordeling av rom: Boligens hovedetasje inneholder stue, spisestue, Tv-stue, kjøkken m/spiseplass, 3 soverom, toalettrom, gang, bad, samt garderobe. Sokkeletasjen inneholder vindfang, hall, peisestue, bad, 3 soverom, vaskerom, bad, 2 boder og teknisk rom.

  Standard
  Boligen har en normalt god standard og er godt vedlikeholdt. Bygget i seg selv er jevnlig og godt vedlikeholdt, og har gjennomgående høy standard. Bygningen er påkostet/oppgradert iht. oppføringstidspunktet, det er noen byggtekniske komponenter fra byggeåret. Dagens eier har blant annet oppgradert kjøkken (2005) og totalrenovert 2 bad med bl.a. rør-i-rørsystem (2012), flere vegg- og himlingsflater, m.m. Gjennomgang av boligen har avdekket forhold som bemerkes. - Vaskerom er nær nådd betraktet levealder. - Flere fliser i kjeller med "bom" (hulrom under flis). Dobbelgarasje oppført i 1979 med støpt dekke, tak tekket med lettklingerdekke, yttervegger av lettklinkerblokker(Leca), 2 stk vippeporter, sidedør, vindu med 2- lags glass i trekarmer, strøm og lys. Ytterligere beskrivelse under bygningsdelene i tilstandsrapporten.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Oppgraderinger v/oppføring av boligen: - Ekstra isolasjon i vegg (15 cm) og himling mot kaldtloft (25 cm). - Dobbelt isoporlag under støpt plate. - Vannbåren gulvvarme og radiatorer. - Oppforede kjellergulv. - Lettklingerbetong i etasjeskille sokkeletasje/1 Etasje. 2020: Pipehatt. 2015: Det er utført takfornying av takstein med rensing og overflatebehandling av takstein. 15 års garanti på arbeidet. 2012: Totalrenovert 2 bad med bl.a. rør irørsystem 2012: Oppgradert varmepumpeanlegget med bl.a. skitet kompressor - vannbåren varme 2018: Slipt og lakkert flere parkettgulv. Slipt og lakkert trapp. 2007: Skiftet kompressor til varmepumpe/ vannbåren varme. 2006: Skiftet varmeanlegget med varmepumpe og bergvarme. 2005: Helt nytt kjøkken. Alle arbeider er utført av fagfolk.

  Parkering
  Parkering i dobbelgarasje og biloppstillingsplass på tomt.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Polisenummer
  19214257

  Radonmåling
  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  12 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 312 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 12 500 000,00))   329 542,- (Omkostninger totalt)   12 829 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Bergvarmepumpe med vannboren gulvvarme og radiatorer i sokkeletasjen og 1. etasje med radiatorer.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  19170

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

  Info om eiendomsskatt
  Det er ikke eiendomsskatt for bolig i Lørenskog kommune.

  Formuesverdi primær
  2650341

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  9541229

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Info formuesverdi
  Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under kommunale avgifter, påløper kostnader til for eksempel fyring, strøm, hus- og innboforsikring, samt utvendig og innvendig vedlikehold.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3029/107/1870: 25.05.1977 - Dokumentnr: 3379 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3029 Gnr:107 Bnr:752 Bestemmelse om solidarisk ansvar for fellesledninger 07.01.1977 - Dokumentnr: 99 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3029 Gnr:107 Bnr:752 01.01.2020 - Dokumentnr: 141777 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0230 Gnr:107 Bnr:1870 25.05.1977 - Dokumentnr: 3379 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:3029 Gnr:107 Bnr:669 Rettighet hefter i: Knr:3029 Gnr:107 Bnr:1359 Bestemmelse om vedlikehold Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det forligger midlertidig brukstillatelse for enebolig, datert 1979. Det gjøres oppmerksom på at det ikke utstedes ferdigattest for ikke-avsluttede byggesaker/ byggemeldinger som er fra før 1998. Ferdigattest utstedes av bygningsmyndighetene på grunnlag av mottatt dokumentasjon fra kontrollansvarlige når et søknadspliktig tiltak er utført i samsvar med tillatelsen og øvrige krav etter plan- og bygningslovgivningen. At ferdigattest eksisterer, gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent. Lovlighet: Enebolig - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Dobbelarasje - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Adkomstvei: Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate. Tilknytning vann: Offentlig og privat. Privat ledning fram til offentlig ledningsnett. Tilknytning avløp: Offentlig og privat. Privat ledning fram til offentlig ledningsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Reguleringsplan: Grønlia II, vedtatt 19.10.1979 Gjeldende kommunedelplan: Kommuneplan vedtatt 15.03.2023. Reguleringsplaninformasjon: Id 1979003 Grønlia II Ikrafttredelse 19.10.1979 Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/3029/dokumenter/9280/1979003_Bestemmelser.pdf Området består av småhus og eneboligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Ikke aktuelt.

  Kommentar konsesjon
  Ikke aktuelt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke aktuelt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  12 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 312 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 12 500 000,00))   329 542,- (Omkostninger totalt)   12 829 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  329542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 0,8% av salgssum inkl. fellesgjeld for gjennomføring av salgsoppdraget på denne eiendommen. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke: Tilrettelegging kr. 24.900,- Visninger/Overtakelser kr. 2.500,- pr. stk. Oppgjørshonorar kr. 4.990,- Markedsføringspakke kr. 18.890,- Meglerlisens kr. 393,- Grunnboksspørringer kr. 990,- Meglerpakke kr. 2.700,- Tinglysing av pantedokument kr. 585,- Sikkerhetsstillelse kr. 850,- + 25 promille av salgssum. Dersom handel ikke kommer i stand har oppdragstaker krav på dekning påløpte utlegg, samt vederlag for utført arbeid med kr. 3.490,- pr. time inkl. mva begrenset oppad til kr. 34.900,-.Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Klaus Westersund

Megler

Klaus Westersund

92 61 05 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev