aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Langeli 3 - Presentert av Aktiv eiendomsmegling v/ Rolf Wegar Gundersen!
Velkommen til Langeli 3 - Presentert av Aktiv eiendomsmegling v/ Rolf Wegar Gundersen!

FLÅ Langeli 3

HØGEVARDE - Tomt på 1197,7 kvm på HV 15 Vest med flott utsikt og nærhet til flott natur og flere turområder!

 • kr 1 200 000
 • Prisantydningkr 1 200 000
 • Omkostningerkr 49 140
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 249 140
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 197.7 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,00))   49 140,- (Omkostninger totalt)   1 249 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomtekart.
Velkommen til Langeli 3 - En flott tomt på 1197,7 kvm med flott utsikt mot vakre Høgvaretoppen samt Norefjellskjeden. Her vil du kunne bygge din drøm av en fritidsbolig i nærhet til flere flotte turområder, sommer som vinter, samt skiløyper og flott terreng på høyfjellet. Det er også en tilbringerheis i nærheten så det vil være kort vei til alpinanlegg. Dagligvarehandelen kan du enkelt gjøres hos Kiwi og Rema 1000 på Flå, ca. 30 minutters kjøring fra tomten. Ved Flå sentrum finner du også populære Bjørneparken, spisesteder og diverse butikker. Skulle en ønske tilgang på flere fasiliteter og servicetilbud er det ca. 54 minutter til Hønefoss. Velkommen til en hyggelig visning!
Det er ca. 30 km til Flå sentrum hvor du finner dagligvareforretninger, spisesteder, diverse butikker samt populære Bjørneparken.
 • Tomt
  1197.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten ligger i HV15 i lett skrånende terreng. Utsikt mot vakre Høgevardetoppen på 1459 moh, samt Norefjellkjeden.

  Beliggenhet
  Tomten ligger i HV15 i lett skrånende terreng. Utsikt mot vakre Høgevardetoppen på 1459 moh, samt Norefjellkjeden. Det er flere vann i umiddelbar nærhet. Sommer som vinter ligger turterrenget rett utenfor døren med kort vei til skiløyper, stier og flott terreng på høyfjellet. Med en tilbringerheis i nærheten vil det også være kort vei til alpinanlegget fra denne tomta. Flå ligger ca. 30 minutter unna med bil hvor en finner dagligvareforretninger, diverse butikker, spisesteder og populære Bjørneparken. Byen Hønefoss ligger ca. 54 minutter unna med bil dersom man trenger tilgang til ytterligere fasiliteter og servicetilbud.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Tomten ligger bland andre, bebygde fritidseiendommer.

  Diverse
  1. Kjøper må selv fra regulert vei bekoste adkomst til tomten. Regulert vei som fører frem til tomten skal være opparbeidet av selger før overtagelse. 2. Vann-, strøm- og kloakkledninger skal være ført frem til maks 15 meter fra tomtegrensen. Slik fremføring av nevnte ledninger skal være gjennomført av grunneier. Kjøper bærer selv kostnadene ved fremføring av ledningsnett fra ovennevnte tilknytningspunkter og frem til det eller de bygg som oppføres på tomten. Arbeidene som utføres av kjøper må utføres på en forsvarlig, fagmessig riktig måte. Istandsettelse av grøfter og drenering må utføres slik selger har utført infrastrukturen i feltet. Ved eventuell opparbeidelse av vei inn på tomta har kjøper ansvar for at nødvendig stikkrenne blir etablert og at denne holdes åpen og i stand til enhver tid. 3. Det er Kjøpers risiko at han får oppført slik bygning på tomten som han ønsker i henhold til de reguleringsbestemmelser som er fastsatt. Reguleringsplanen er vedlagt i salgsoppgaven. 4. Høgevarde AS bekoster pumpe med pumpesystem for avløp dersom dette er nødvendig på grunn av motfall. Kjøper dekker alle kostnader i forbindelse med eventuelt oppsett og tilkobling. 5. Ved gjennomføring og opparbeidelse av de bygg kjøperen får tillatelse til å sette opp på tomta, har kjøper ansvar for at all søppel blir samlet i lukket container fortløpende, eller håndtert og kjørt bort på annen hensiktsmessig måte, slik at søppel ikke havner utenfor tomten. Det er ikke tillatt å brenne eller grave ned bygningsavfall i terrenget på tomta. Dersom det kan dokumenteres brenning av søppel på tomta, eller at det kan dokumenteres forsøpling i terrenget som ikke innen 7 dager blir ryddet opp etter anmodning fra selger, kan selger ilegge kjøperen en avgift på kr. 25.000,- inkl. mva. Særskilte bestemmelser for hytte- og tomteeiere på Høgevarde: For øvrig er partene enige om følgende: 1. For bruk av privat helårs bilvei fra Fylkesveg 202 og fram til eiendommen plikter Kjøper å betale bomavgift i henhold til de til enhver tid gjeldende regler. Videre plikter Kjøper å betale årlig brøyteavgift frem til tomten med det beløp som til enhver tid blir fastsatt av Høgevarde AS eller av veglaget Gulsvikseterveien. For 2022 utgjør denne avgiften kr. 4.862,- inkl. mva. 2. Tomteeier plikter dessuten å betale en nærmere fastsatt andel av årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter i anledning opparbeidet felles vann- og kloakkledninger m.m. Denne avgift er gjenstand for beregning etter selvkostprisnippet og er for 2022 kr. 11.291,- inkl. mva. 3. Tomteeier plikter å dekke en forholdsmessig andel av årlige utgifter til vedlikehold og preparering av stier og skiløyper for turbruk. For 2022 utgjør dette ca kr. 3.279,- inkl. mva. 4. Tomteeier plikter å dekke kommunal renovasjonsavgift og eventuelle andre kommunale avgifter. 5. Tomteeier plikter å være medlem av den velforening som eventuelt blir etablert på det området hvor tomten ligger, samt å betale den til enhver tid gjeldende årlige medlemsavgift til velforeningen. Tomteeier plikter å overholde og respektere velforeningens vedtekter slik disse til enhver tid vil være. 6. Det er ikke anledning til å drive ervervsmessig virksomhet av noen art på tomten, uten skriftlig samtykke fra Høgevarde AS. 7. Jakt- og fiskerett medfølger ikke tomten. Jakt og fiske vil bli forsøkt tilrettelagt for tomtekjøpere som ønsker dette. 8. I forbindelse med vedlikehold er det lov å måke snø inn på tomten. Avgifter nevnt under pkt 1-3 betales f.o.m. dato når det iverksettes arbeid på tomten, eller senest 3 år etter overtagelse (til første tomtekjøper, altså fra 01.07.2021) Kjøper er kjent med og aksepterer at ovennevnte særlige bestemmelser er eller vil bli tinglyst som en heftelse på tomten. Dersom slik tinglysing ikke er foretatt ved overtagelse av tomten, forplikter kjøper seg til å medvirke med sin underskrift til at slik tinglysing finner sted. Utgifter forbundet med dette er selgers ansvar.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,00))   49 140,- (Omkostninger totalt)   1 249 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt vil bli fastsatt etter at tomten er bebygd.

  Andre utgifter
  Renovasjonsavgiften vil blir kr. 1 437,- + mva etter dagens takster.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3320/29/478: 13.09.1884 - Dokumentnr: 900071 - Utskifting Vetern skogsameie. Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 17.03.1888 - Dokumentnr: 900059 - Utskifting Nordremme i Gulsvik utmark. Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 28.05.1904 - Dokumentnr: 990073 - Skjønn Ekspropriasjonsskjønn for Bergensbanen. Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 23.05.1908 - Dokumentnr: 990088 - Skjønn Etterekspropriasjonstakst for Bergensbanen. Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 16.12.1916 - Dokumentnr: 900313 - Rettsbok Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 30.05.1923 - Dokumentnr: 900276 - Rettsbok Bestemmelse om fiskerett Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 18.07.1923 - Dokumentnr: 900277 - Utskifting Avløsning av rettigheter i Gulsvik skog. Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 12.05.1926 - Dokumentnr: 900217 - Skjønn Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 15.10.1930 - Dokumentnr: 900160 - Erklæring/avtale Grensegangssak Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 06.11.1936 - Dokumentnr: 990027 - Erklæring/avtale Grensegangssak Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 24.01.1939 - Dokumentnr: 990007 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 28.09.1942 - Dokumentnr: 990055 - Utskifting Overutskiftning av Gulsvikfjellet. Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 23.08.1944 - Dokumentnr: 990047 - Utskifting Overutskiftning av havn i Gulsvikmarken. Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 04.04.1949 - Dokumentnr: 990077 - Utskifting Gulsvikfjellet. Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 03.03.1951 - Dokumentnr: 901734 - Utskifting Gulsvik utmark og Veterskogen. Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 24.05.1952 - Dokumentnr: 990043 - Utskifting Overutskiftning av Gulsvik utmark og Veterskogen. Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 27.04.1955 - Dokumentnr: 990055 - Utskifting Grensen mot Sigdal. Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 17.12.1959 - Dokumentnr: 2209 - Skjønn Holsreguleringen Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Gjelder ikke gnr. 64 bnr. 17 26.02.1964 - Dokumentnr: 472 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 01.08.1964 - Dokumentnr: 1840 - Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 21.11.1964 - Dokumentnr: 3084 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:26 Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 21.11.1964 - Dokumentnr: 3085 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:25 Bestemmelse om vannledning Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 21.11.1964 - Dokumentnr: 3085 - Erklæring/avtale Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 18.12.1967 - Dokumentnr: 3896 - Jordskifte Grensegangssak Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 20.11.1972 - Dokumentnr: 5028 - Bestemmelse iflg. skjøte Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 23.01.1975 - Dokumentnr: 379 - Skjønn Krøderen Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 29.01.1976 - Dokumentnr: 452 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver: Flå kommune. Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 10.11.1983 - Dokumentnr: 5965 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Transporteres Buskerud Energi AS ---------- Diverse påtegning Transporteres Buskerud Nett AS 27.10.1995 - Dokumentnr: 4267 - Bestemmelse iflg. skjøte Rettighetshaver: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:47 Rettighetshaver: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:48 Bestemmelse om vannrett Rettighetene faller bort ved Liv Gulsviks død Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 27.10.1995 - Dokumentnr: 4267 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:47 Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 25.04.1997 - Dokumentnr: 1811 - Erklæring/avtale Bestemmelse om planovergang Bestemmelse om undergang Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 04.11.2004 - Dokumentnr: 6376 - Jordskifte Sak nr 17/2000 - 6.30 Gulsvik Vegvedtekter og kostnadsfordeling Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 16.06.2016 - Dokumentnr: 542534 - Erklæring/avtale Forskrift om vern av Gulsvikelvi naturreservat Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Delvis sletting ved arealoverføring 1362 m2 som sjal overføres fra gnr. 29 bnr. 5 til gnr.29 bnr. 401. Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 04.01.2017 - Dokumentnr: 9698 - Erklæring/avtale Bestemmelse om bruk av privat helårsvei Bestemmelse om vann-, kloakk- og renovajsonsutgifter Bestemmelse om tilknytningsavgift for strøm Bestemmelse om betaling for utgifter til stier og skiløyper Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening Med flere bestemmelser Overført fra gnr. 29 bnr. 76, opprinnelig tinglyst 16.06.2008 med dokumentnummer 486052 Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 04.01.2017 - Dokumentnr: 9698 - Forbud mot næringsvirks. Overført fra gnr. 29 bnr. 76, opprinnelig tinglyst 16.06.2008 med dokumentnummer 486052 Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 03.12.2018 - Dokumentnr: 1630422 - Erklæring/avtale Bestemmelser om bomavgift og brøyteavgift Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 03.12.2018 - Dokumentnr: 1630422 - Bestemmelse om vann/kloakk Bestemmelser om årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 03.12.2018 - Dokumentnr: 1630422 - Erklæring/avtale Bestemmelse om tilknytningsavgift for strøm Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 03.12.2018 - Dokumentnr: 1630422 - Erklæring/avtale Bestemmelser om årlige utgifter til vedlikehold og preparering av stier og skiløyper Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 03.12.2018 - Dokumentnr: 1630422 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 03.12.2018 - Dokumentnr: 1630422 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 03.12.2018 - Dokumentnr: 1630422 - Forbud mot næringsvirksomhet Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 03.12.2018 - Dokumentnr: 1630422 - Erklæring/avtale Dersom tomten ikke er bebygget senest 3 år etter salg, plikter eier å betale avgifter som nevnt i pkt 1, 2, 3 og 4 Overført fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 Gjelder denne registerenheten med flere 28.12.2020 - Dokumentnr: 3537595 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3320 Gnr:29 Bnr:407 01.01.2024 - Dokumentnr: 279750 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:3039 Gnr:29 Bnr:478

  Vei, vann og avløp
  Tilknyttning for privat vann og avløp i tomtegrense. Privat veg

  Regulerings- og arealplanner
  Tomten er ubebygd, ligger i ett område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.    Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).   Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,00))   49 140,- (Omkostninger totalt)   1 249 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  49140

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 20.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 7500,- oppgjørshonorar kr 3500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 2000 ,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 20.000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Rolf Wegar Gundersen

Megler

Rolf Wegar Gundersen

98 25 93 03

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev