aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade

FLATANGER Fløaskogen 31

Lauvsnes - Enebolig med dobbelgarasje. Renoveringsbehov.

 • kr 800 000
 • BRA 176 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 800 000
 • Omkostningerkr 37 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 837 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 982
 • Soverom4
 • ArealP-rom 134 m²
 • Tomt911.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 800 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  20 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000))

  37 042 (Omkostninger totalt)

  837 042 (Totalpris inkl. omkostninger)
Enebolig med dobbelgarasje i etablert boligområde med gangavstand til butikk, skole og idrettshall. Boligen har standard fra byggeår og det er behov for renovering. Se vedlagt Tilstandsrapport for nærmere informasjon. Boligen inneholder: U.etasje: Vindfang, gang, kjellerstue, 2 soverom, wc, vaskerom, 1 bod og garderobe/skap. 1.etasje: Vindfang, gang, trapperom, stue, kjøkken, 2 soverom, bad/wc og garderobe/skap. Velkommen på visning!

Fløaskogen 31, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  U.ETASJE
  Bruksareal
  Kjeller: 68 kvm
  1. etasje: 74 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 62 kvm Vindfang, gang, kjellerstue, 2 soverom, wc og vaskerom.
  1. etasje: 72 kvm Vindfang, gang, trapperom, stue, kjøkken, 2 soverom og bad/wc.
  Sekundærrom
  Kjeller: 6 kvm 1 bod og garderobe/skap.
  1. etasje: 2 kvm Garderobe/skap.

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 34 kvm Utover overnevnte areal er det en dobbelgarasje på ca: 34 kvm. Rombenevnelser er ihht. dagens bruk uten hensyn til byggeforskriftens krav.  Tomt
  911.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 911 kvm.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Boligen ligger i et etablert boligområde med gangavstand til butikk, skole, idrettshall og kommunehus.

  Adkomst
  Enkel adkomst med avkjøring fra kommunal privat.

  Byggemåte
  Enebolig oppført på grunnmur i lecastein påført murpuss. Veggkonstruksjoner er oppført i bindingsverk og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer har 3-lags isolerglass. Frittstående dobbelgarasje er oppført på grunnmur i betong, støpt gulv. Veggkonstruksjoner er oppført i bindingsverk og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Utstyrt med 2 garasjeporter. Tilleggsbygningen er ikke vurdert og omtalt nærmere i underliggende punkter i rapporten. Tilstandsrapport utført av Takst forum Nord-Trøndelag .For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport .

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Dødsbo så egenerklæring er ikke ikke utfylt. Salgs fullmektig har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Innhold
  U.etasje: Vindfang, gang, kjellerstue, 2 soverom, wc, vaskerom, 1 bod og garderobe/skap. 1.etasje: Vindfang, gang, trapperom, stue, kjøkken, 2 soverom, bad/wc og garderobe/skap.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten utført av Takst forum Nord-Trøndelag . Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. BYGNINGSDELER MED TG3: DRENERING Totalvurdering: Det er påvist skader i sokkeletasjen som tilsier at det er funksjonssvikt på drenering. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 ROM UNDER TERRENG Totalvurdering: Det registreres fukt/ råteskader i påforede konstruksjoner og på innvendige vegger. Det har blitt igangsatt riving av enkelte rom som følge av skader. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser for å kartlegge omfanget av skader er påregnelig. Skader som er påvist/avdekkes må utbedres. RENNER OG NEDLØP Totalvurdering: Takrenner (og beslag) har høy slitasjegrad. Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Montere nye takrenner og nedløpsrør. TAKTEKKING OG BESLAG Totalvurdering: Det ble stedvis registrert slitasje på tekkingen, åpen spikring av pappshingel, lokal utbedring ved luftelyre og mosevekst inn mot vindskier. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 Anbefalte tiltak: Omtekking av yttertaket med opparbeidelse av nye beslag er påregnelig. TOALETTROM Totalvurdering: Det er ikke etablert ventilering av rommet. Det måles skadelig fukt i vegg mot grunnmur. Det er i dette område synlige fuktmerker i panel/plater. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser må utføres for å kartlegge omfanget av mulig svikt. Ventilering må etableres. ELEKTRISK Totalvurdering: Hull i sikringsskapet for kabelføringer er ikke tette. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Hull til kabelføringer må tettes på en forsvarlig måte. Det bør utføres en kontroll av el. takstmann el. lignende slik at feil kan kartlegges, dokumentasjon på anlegget i sin helhet kan fremskaffes. VANNLEDNINGER Totalvurdering: Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Hovedstoppekran er defekt. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Anlegget krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Ny hovedstoppekran må monteres. VASKEROM Totalvurdering: Rommet har brudd på tettesjikt samt synlige fuktskader på vegger over gulv. Det bekreftes at det er svertesopp samt skadelige fuktnivåer i konstruksjonen etter hulltaking i vegg ved dør. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 Anbefalte tiltak: Nytt vaskerom må etableres. BYGNINGSDELER MED TG2: GRUNN / FUNDAMENT Totalvurdering: Det er synlige setningsprekker og partier med løs murpuss på grunnmuren. Anbefalte tiltak: Påviste skader må utbedres. RADONSIKRING Totalvurdering: Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen. BALKONG/ TERRASSE Totalvurdering: Det anmerkes at rekkverket er lavere enn dagens referansenivå på 100 cm. VINDUER/DØRER Totalvurdering: Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer. Høy slitasjegrad i utvendig overflater / glasslister. Innvendig kondelsmerker og tettheter rundt enkelte sålebeslag. Anbefalte tiltak: Ekstraordinært vedlikehold, en fortløpende utskifting må påregnes. LOFT Totalvurdering: Det registreres sporadisk fukt i konstruksjonen opp mot undertaket. Det er tegn til aktivitet etter mus. Anbefalte tiltak: Tilgang på fukt må stanses. Ytterligere undersøkelser må utføres med tanke på museaktivitet. TAKKONSTRUKSJON Totalvurdering: Det registreres fuktopptrekk og råte i endeved på vindskier og vannbord. Ingen tegn til skader på konstruksjonen i sin helhet ble registrert utover nevnte forhold. Anbefalte tiltak: Nye vindskier og vannbord må monteres. ILDSTED Totalvurdering: Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Ingen sprekker registreres, men det bemerkes at det er for kort avstand fra ildsteder til brennbart materiale. Takstige til pipe er ikke montert. Anbefalte tiltak: Avvik må lukkes, takstige til pipe må monteres på en forsvarlig måte. Det er ikke kjent om det finnes nedgravd oljetank på eiendommen. Ytterligere undersøkelser må utføres. Det tenkes da spesielt på miljømessige forhold. KJØKKEN Totalvurdering: Innredning fra byggeår med bruksslitasje. TRAPP Totalvurdering: Det bemerkes at det ikke er montert spiler i rekkverket på trappen. Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerheten. AVLØPSRØR Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken. VARMTVANNSBEREDER Totalvurdering: Bereder er over 20 år. Det registreres kalk/korrosjon på inntak/kobling. Anbefalte tiltak: Ny bereder bør monteres. BAD/WC Totalvurdering overflater: Det er merker etter fukt i takplate ved ventildeksel og bevegelse i våtromsplater mot innvendige hjørner. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Tettesjikt og slukløsning har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Det er merker etter fukt/utettheter i belegg under klemring. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Hyppig renhold av sluk må utføres for å sikre god avrenning. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Det er svelling i front på servantskap, bruksslitasje på tappearmatur og dusjkabinett. Det gjøres oppmerksom på at rommet kun er utstyrt med naturlig ventilering. Fuktmåling: Ingen avvik ble registrert ved fuktsøk i overflater på badet. TG 2 er satt for fuktmerker ved takventil og sluk. Anbefalte tiltak fukt: Dusjkabinett må benyttes for å spare overflater for belastning med fritt vann i påvente av en oppgradering.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kjøleskap og vaskemaskin medfølger i handelen i den tilstand og beskaffenhet disse befinner seg i. Det gis ingen ytterligere garanti for disses tilstand.

  Parkering
  På gårdsplass og i garasje.

  Diverse
  Rom benevnt som disp.rom på godkjente plantegninger er brukt som stue og soverom. Det foreligger ingen dokumentasjon på at det er søkt kommune og bruksendring til soverom. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.     Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.   

  Prisantydning inkl. omkostninger
  800 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  20 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000))

  37 042 (Omkostninger totalt)

  837 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vedovn på stue. Panelovner i noen rom. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse. Parafinovn i kjellerstue. Fra 1. januar 2020 ble det innført forbud mot fossil olje eller parafin til oppvarming. Overgang til bruk av biofyringsolje krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av fyringsanlegget. Som eier av eiendom med oljetank, er man ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes.  Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  11580

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Inkludert er renovasjon, slamgebyr, tilsyn/feiing samt eiendomsskatt. Vannavgift betales til Lauvsnes vannverk.

  Formuesverdi primær
  270873

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  975143

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Årlig velavgift
  2500

  Velforening
  Årlig avgift til velforening er kr 2 500,-

  Vannavgift
  3558

  Vannavgift år
  2023

  Info vannavgift
  Det er planlagt utbygging av vannrenseanlegg og dette vil i hht. forretningsfører medføre økning i avgift.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5049/13/157: 02.09.1982 - Dokumentnr: 907237 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5049 Gnr:13 Bnr:10
  11.05.1983 - Dokumentnr: 990105 - Målebrev AREAL 825.65 M2
  05.01.1998 - Dokumentnr: 11 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2018 - Dokumentnr: 75718 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1749 Gnr:13 Bnr:157


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

  Vei, vann og avløp
  Privat vann fra Lauvsnes Vannverk. Årlig avgift er pt. kr. 3.558,- Det er planlagt utbygging av vannrenseanlegg og dette vil i hht. forretningsfører medføre økning i avgift. Privat slamtank med offentlig tømming. Det er private stikkledninger og vei til off. nett. Privat vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Det er ingen reguleringsplan for området Fløaskogen. Eiendommen ligger i et område for boligbebyggelse og omfattes av kommuneplanens arealdel. Denne kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  800 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  20 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000))

  37 042 (Omkostninger totalt)

  837 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  37042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

Torleif Sommerseth

Megler

Torleif Sommerseth

92 80 63 96

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev