aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

FLATANGER Nordvikveien 16

Flatanger, Kvaløysæter - Renovert enebolig/fritidsbolig med 2 bad, nyere kjøkken, 4 soverom. Eiet tomt. Sjøutsikt.

 • kr 2 650 000
 • BRA 202 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 650 000
 • Omkostningerkr 83 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 733 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1970
 • Soverom4
 • ArealP-rom 152 m²
 • Tomt2 508 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   83 292,- (Omkostninger totalt)   2 733 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Nordvikveien 16! Boligen har i den senere tid vært under omfattende restaurering/oppussing. Det nevnes i hovedtrekk: 2 nye bad. Nyere kjøkken. Nye innvendige overflater på oppholdsrom. Nytt yttertak m.m. Boligen ligger fint til i maritime omgivelser like før Kvaløysæter. Det er gangavstand til småbåthavn og kort veg til nærbutikk på Vik. Romslig eiendomstomt som er beplantet med plen og busker. Solrik tomt med masse muligheter. Fine turområder. Velkommen på visning!
Stue

Nordvikveien 16, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 81 kvm U.Etasje
  1. etasje: 91 kvm
  2. etasje: 30 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 61 kvm U.Etasje
  1. etasje: 91 kvm  Tomt
  2508m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomta er godt opparbeidet og beplantet med plen og busker/frukktrær. Tomta er realtivt flat og lettstelt. Arealet er hentet fra matrikkelbrev hos kommunen. Da eiendommen ikke er oppmålt i senere tid, er oppgitte areal å betrakte som et ca. areal.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i sundet mellom Vik og Kavaløysæter i Flatanger. Det er lett, bakkefri adkomst fra privat veg. Kort veg til småbåthavn på Kvaløysæter, og videre tilgang til havet. Nærbutikk på Vik, ca. 5 minutters kjøring unna.

  Adkomst
  Ta av mot Vik/Kvaløysæter før Lauvsnes sentrum. Passer forbi Vik, og ta til høyre mot Kvaløysæter. Like før Kvaløysæter tar man av til høyre inn i Nordvikvegen. Huset får du da som det første på venstre side. Se etter tilsalgsskilt fra Aktiv. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Spredt bolig og fritidsbebyggelse i området.

  Barnehage/skole/fritid
  Ta kontakt med Flatanger kommune.

  Byggemåte
  Grunnmur av betong med konstruksjoner over av tre med utvendig stående og liggende kledning. Tak med saltaks fasong med taktekking av metallplater.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Nye bad i 1 og 2 etg i 2022-2023. Drenering utført av tidligere eier, usikker på når og hvem som har utført jobben. Nytt yttertak i 2023.

  Innhold
  U.etg: Vf, gang, soverom, kjellerstue, kjøkken, bad. 3 bodrom, et av de har tilkoblingsmulighet til vaskemaskin. 1.etg: Gang, bad, 3 soverom, stue og kjøkken.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Drenering. - Grunnmur og fundament. - Renner og nedløp. - Yttervegger. - Etasjeskille og gulv på grunn. - Ildsted/skorstein. - Trapp. - Avløpsrør. - Vannledninger. - Elektrisk. - Varmtvannsbereder. - Bad hovedplan pga. manglende mekanisk avtrekk   Forhold som har fått TG3: - Støttemur. - Manglende snøfangere på tak.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  De hvitevarer som nå står i boligen følger med om ønskelig.

  Moderninseringer og påkostninger
  Av opplyste oppgraderinger etter 2022 nevnes: - Etablert to nye baderom, et i hver etasje med nødvendige rør og el-arbeider. - Montert større tidligere benyttet kjøkken med kvitevarer. - Skiftet en del vinduer og dører i tiden etter 1990-tallet og to vinduer i 2021. - Etablert ny altan/adkomst hovedinngang og skiftet rekkverk på andre altaner. - Skiftet taktekking og forlenget tak på gavler i 2023. - Vesentlig oppgradering av innvendige overflater. - Skiftet bordkledning på øvre del gavl nordende.

  TV/Internett/bredbånd
  Tv signal må p.t. skaffes via parabol. Internett via mobilnettet.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen tomt. 1 stk garasjeplass i uthus (lav takhøyde)

  Forsikringsselskap
  Fremtind

  Polisenummer
  26656104

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   83 292,- (Omkostninger totalt)   2 733 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektriske panelovner og vedfyring.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  16620

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Dette er avgifter for renovasjon, slamtømming, tilsyn/feiing, vannavgift og eiendomsskatt. Om eiendommen omsøkes til fritidsbolig, vil kommunale avgifter bli noe rimeligere.

  Formuesverdi primær
  343509

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1236633

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Forsikring, tv/internett, drift o vedlikehold bygningsmasse

  Vannavgift
  5103

  Vannavgift år
  2023

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5049/27/36: 15.07.1975 - Dokumentnr: 4910 - Bestemmelse om veg Med flere bestemmelser
  16.12.1968 - Dokumentnr: 905291 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5049 Gnr:27 Bnr:4
  01.01.2018 - Dokumentnr: 95176 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1749 Gnr:27 Bnr:36
  16.12.1968 - Dokumentnr: 5282 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5049 Gnr:27 Bnr:4
  Rettighet hefter i: Knr:5049 Gnr:27 Bnr:260
  Rettighet hefter i: Knr:5049 Gnr:27 Bnr:261
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen.

  Vei, vann og avløp
  Privat veg. Vegrett er tinglyst. Alle brukere av vegen plikter i å ta del og drift og vedlikehold og kostnader ifb. med brøyting. Kommunen opplyser kommunalt vatn. Privat avløp til septiktank.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger under reguleringsplan for Kvaløysæter. Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Kvaløysæter hytteområde kan i sin helhet sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   83 292,- (Omkostninger totalt)   2 733 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  83292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev