aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Ute
Ute

FLATANGER Nordvikveien 68

Flatanger- Kvaløysæter - Romslig hytte med god standard. Naust. Gode solforhold. Panoramautsikt

 • kr 2 690 000
 • BRA 92 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 690 000
 • Omkostningerkr 84 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 774 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår2003
 • Soverom4
 • ArealP-rom 87 m²
 • Tomt621 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,00))   84 292,- (Omkostninger totalt)   2 774 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plantegninger
Romslig og velholdt hytte med god standard Mye inventar medfølger! Eiendommen ligger fint i terrenget med utsikt utover skjærgård og Follahavet. Gode lys og solforhold med sen kveldssol. Området ligger ca. 18 km vest for kommunesenteret Lauvsnes og ca. 5 km vest for tettstedet Vik med nærmeste butikk. Flatanger er spesielt kjent for sitt rike fiske men byr også et klart vann med flere skipsvrak og spennende undervanns vegetasjon som gjør det til et eldorado for dykking. I de senere år har Flatanger også blitt et populært mål for klatrere. Kystområdet med fine bakenforliggende fjellområder innbyr til jakt og fiske, både til havs og fjells. Her kan du oppleve rikt dyreliv med alt fra ørn, til rådyr og elg, spekkhoggere, sel, rype, oter etc.
Stue

Nordvikveien 68, Trøndelag

 • Tomt
  621m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca.621kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger fint i terrenget med god utsikt utover skjærgården og Follahavet. Gode lys- og solforhold og sen kveldssol. Området ligger ca. 18 vest for kommunesentret Lauvsnes og ca.5 km vest for tettstedet Vik med nærmeste butikk. Flatanger er spesielt kjent for sitt rike fiske, men byr også et klart vann med flereskipsvrak og spennende undervannsvegetasjon som gjør det til et eldorado for dykking. I de senereår har Flatanger også blitt etpopulært mål for klatrere. Kystområdet med fine bakenforliggende fjellområder innbyr til jakt og fiske, både til havs og til fjells. Her kan du oppleve et rikt dyreliv med alt fra ørn, til rådyr og elg,spekkhoggere, sel, rype, oter etc. I havneområdet på Kvaløysæter er det etablert småbåthavn som drives av en egen småbåtforening.

  Adkomst
  Fra kommunesenteret på Lauvsnes er det ca. 18 km til Kvaløysæter. Ta av til ?Kvaløysæter havn og parker påfelles parkeringsplass. Det vil bli skiltet frem til ?eiendommen ved visning

  Bebyggelse
  Fritidseiendom.

  Byggemåte
  Fritidsbolig oppført i en etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjonen er oppført i bindingsverk, og er utvendig kledd med stående og liggende panel. Taket er et saltak tekket med Decra takpanner. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med kobla glass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 21.07.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Etablert dusjnisje - Montert vannledninger til WC-rom i 2017 - Tilbygg hytte samt oppføring av naust - Bygd terrasser

  Innhold
  Entre, kjøkken, stue, spisestue, gang, bad, toalettrom og 2 soverom og bod. Hems med soveplass og bod. Anneks på ca 15 kvm som benyttes til soverom. Utover ovennevnte areal er det et naust på ca 33 m2 og rikelig med hensettingplass under hytten.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Grunnmur og fundament Oppsummering: Det registreres at enkelte pillarer er litt skjeve. Løpende observasjoner anbefales for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling. - Balkong, terrasse, platting Oppsummering: Det er noe antydning til stedvis grønske, i hovedsak på undersiden. Enkelte bord har sprukket opp noe. Eldre trepillarer bør vurderes skiftet. Overflatebehandling må påregnes. Oppsprukkede bord bør skiftes. - Vinduer og dører Oppsummering: Karmer er værslitte. Enkelte vindu tar i karm og har behov for justering. Overflatebehandlinger må påregnes. Justeringer/smøring anbefales. - Yttervegger Oppsummering: Det er benyttet klosser som musesperre bak kledning. Dette har medført stedvis redusert lufting. Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. - Taktekking Oppsummering: Det registreres mose på taket. Det er observert rustdannelse og lakkavskalling på beslag. Påviste punkter må utbedres. - Ildsted/Skorstein Oppsummering: Det er rust og lakkavskalling i beslag rundt pipa. Pga manglende stige er det ikke mulig å kontrollere høyden på pipa over tak. Nevnte forhold må utbedres. Kontroll av piprhøyde overtak anbefales utført når det er mulig. - Toalettrom Oppsummering: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk og tilluft for optimal ventilering. - Elektrisk Oppsummering: Det er ikke forelagt noen dokumentasjon på utførelsen av anlegget. Eier opplyste om at det hadde vært vannlekkasje i arkivet til NTE Namsos der mange dokumenter gikk tapt, deriblant samsvarserklæringen på el-installasjon til denne hytta. Digital oversikt over arbeidene fantes ikke, så samsvarserklæring er ikke mulig å oppdrive. Det anbefales at det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. - Varmtvannsbereder Oppsummering: Lekkasjevann ledes via vannslange koblet til trykkventil og ned under hytta. Lekkasjer som ikke kommer via trykkventil er det ikke sikring for. Bereder er plassert i rom uten sluk. Vannstoppeventil på bereder anbefales etablert. - Våtrom Oppsummering av overflater: Det blir ikke målt fall til sluk i dusjnisjen. Det er tilfredsstillende oppbrett av tettesjikt på vegg og dørterskel. Vannsikkerheten er ivaretatt. Det er ikke tettesjikt hverken på gulv eller vegg utenfor dusjnisjen. Det er gjennomføring av avtrekkskanal gjennom yttervegg. Det registreres "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag). Det registreres noe glipp i enkelte plateskjøter, samt at fugemasse mellom sokkellist og plater er misfarget og har stedvis løsnet. Nevnte forhold anbefales utbedret. Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Undertegnede kunne ikke se om det er brukt membran pga slukforhøyer som er brukt ifm etablering av dusjnisjen, men eier informerte om at membran er brukt. Rørføringer til varmekabel gjennom gulv har ikke synlig membran / mansjetter over gulvet. Lokal utbedring rundt rørføringer anbefales for bedre sikkerhet. Oppsummering av ventilasjon: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Forhold som har fått TG3: - Utstyr på tak Oppsummering: Takvinkelen er 27 grader eller mer og det vil være krav til montering av snøfangere over inngangsparti. Det er ikke etablert noen snøfanger på taket. Det er krav til stige for adkomst for feier. Det er ikke etablert noen takstige. Snøfanger må etableres for god personsikkerhet. Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 - Etasjeskille og gulv på grunn Oppsummering: Det registreres skjevhet stue hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 25 mm. Det registreres store skjevhet spisestue, hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 60 mm. Det registreres store skjevhet i tilbygg hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 45 mm. Det registreres stedvis knirk. Eier opplyser at de ikke har registrert endringer så lenge de har vært eiere. For å avdekke årsak til påviste svekkelser må det foretas ytterligere undersøkelser av konstruksjonen. Det opplyses om at kostnadsoverslag er knyttet til videre undersøkelser, og ikke til en eventuell oppretting/utbedring av hytta/årsak. Utbedringskostnader: Under 10 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Selger opplyser at det som står igjen på hytten ved ?visning blir og følge med i handelen med unntak av svart sofa mot sjøen, blått bord, ?utemøbler under tak

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Etablerte platting med levegg - egeninnsats. 2010 2012 Byttet 2 vinduer, etterisolerte og la ny bordkledning på annekset - egeninnsats. 2014 Bygde naust - oppført av fagarbeider. 2017 Tilbygg på hytte, installerte to nye forbrenningstoalett og byttet ytterdører - egeninnsats. 2019 Etablerte platting på siden mot sjøen - egeninnsats.

  Parkering
  Felles parkering nedenfor hytta på parkeringsplass. I reguleringsplan er det også parkering på Nordvikvegen på andre siden (årlig avgift 600,- for 2023)

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at naustet er oppført ihht reguleringsplan på eiendommen gnr. 27, bnr. 4 i Flatanger etter tillatelse fra grunneier.Tomten er ikke fradelt, se bekreftelse fra grunneier dater 15.07.2009 og brev fra Flatanger kommune datert 11.08.2009. Der forefinnes ferdigattest fra kommunen på naust og tilbygg

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,00))   84 292,- (Omkostninger totalt)   2 774 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring.

  Energiklasse
  D

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter som inkl renovasjon, eiendomsskatt, vannavgift, feiing/tilsyn kr 9021 for 2023

  Formuesverdi sekundær
  483154

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Info vannavgift
  Vannavgift faktureres direkte fra kommunen.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5049/27/134: 16.09.1999 - Dokumentnr: 4542 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5049 Gnr:27 Bnr:4
  03.02.2015 - Dokumentnr: 98143 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:1749 Gnr:27 Bnr:223
  01.01.2018 - Dokumentnr: 192546 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1749 Gnr:27 Bnr:134


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Ferdigattest for tilbygg og naust kan sees på meglers kontor

  Vei, vann og avløp
  Parkering på felles parkeringsplass mot årlig avgift. Sti frem til hytte. Sommervann fra lokalt vannverk mot avgift. Vann tillatt fremført til veg. Ikke tilkoblet avløp. Kun godkjent utslipp av gråvann i området. Cindarella forbrenningsdo. Dagens løsning med vann inn i hytten er ikke godkjent av Flatanger kommune. Kjøpers risiko og ansvar. Vannavgift faktureres direkte fra kommunen.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldende plan med bestemmelser er reguleringsplan for Kvaløysæter hytteområde.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,00))   84 292,- (Omkostninger totalt)   2 774 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  84292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev