aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Fossdalvegen 74!

Flekkefjord Fossdalsvegen 74

Fossdal - Småbruk på ca. 426 dekar. Jakt og fiskerettigheter. Visning 8 oktober!

 • 1 550 000
 • BRA 107 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 550 000
 • OMKOSTNINGER54 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 604 892
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 900
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 85 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 550 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  38 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000,-))
  --------------------------------------------------------
  54 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 604 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har et spennende småbruk for salg i Fossdal.
Eiendommen består av eldre enebolig og et stort uthus/låve med garasje.
Boligen har blitt renovert med ytterkledning, tak og de fleste vinduer. Sikringsskap er oppgradert med automatsikringer.
Boligen har noe enkel standard, så oppgraderinger må påregnes. Uthuset er i dårlig forfatning, der tiltak må gjøres evt. rive bygningen.

Boligen inneholder i første etasje: Entre/ gang, bad/ wc, gang, kjøkken, stuer og soverom. Loftsetasjen inneholder trappegang og 3 soverom. Kjelleren inneholder en vaskekjeller og potetkjeller med lav takhøyde.

Eiendommen har en landlig beliggenhet i Fossdal med spredt bebyggelse. Fra stuevinduet har man utsikt til et jorde som medfølger, samt en stor teig på baksiden av boligen. Eiendommen er på ca. 426 dekar og det medfølger jakt og fiskerettigheter.
Fra Fossdal til Flekkefjord er det ca. 23 km og til Sira er det ca. 14 km.

Eiendommen på ca. 426 dekar består av følgende: 14 dekar dyrket mark. 14 dekar innmarksbeite. 205 dekar produktiv skog. 192 dekar utmark 1 dekar begygd areal. Alle tall er ca. areal.

Det er konsesjon med boplikt på eiendommen. Men ingen odel eller prisjustering.

Velkommen til visning.
God plass til sittegrupper og spisestue.

Fossdalsvegen 74, Agder

 • Eldre bolig som har noe enkel standard, men like fullt godt vedlikeholdt. Her har tak, ytterkledning og de fleste vinduene vært skiftet. Sikringsskapet er nytt med automatsikringer. Kjøkken og bad er av eldre dato. Låve med garasje er i dårlig stand.

  Boligen inneholder:
  Hovedetg.:
  Entre/ gang:
  Malt tak, malte vegger og belegg på gulvet. Her er god plass for oppbevaring av yttertøy.

  Bad/ wc:
  Takess, baderomsplater på vegger og belegg på gulvet. Eldre bad med dusjkabinett, vask, wc og opplegg for vaskemaskin.

  Kjøkken:
  Malt tak med drager, malte vegger og belegg på gulvet. Stort kjøkken med eldre innredning. Her er vedovn og plass til spisebord.

  Stuer:
  Malt tak med drager, malte vegger og laminat på gulv. To stuer etter hverandre med varmepumpe og vedovn. Fra stuen er det utgang til veranda..

  Gang:
  Malt tak med drager, tapet på vegger og laminat på gulvet. Her er utgangsdør og trapp til loft.

  Soverom 1:
  Malt tak med drager, malta vegger og belegg på gulvet. Stort soverom.

  Loft:
  Loftsgang:
  Rupanel i tak, laft og malt panel på vegger, malte gulvbord.

  Soverom 2:
  Malt panel i tak, malt panel på vegger og teppe på gulvet. Soverommet har god størrelse.

  Soverom 3:
  Malt panel i tak, malte vegger og malt gulv. Stort soverom med kott.

  Soverom 4:
  Malt panel i tak, laftet vegger og malt gulvbord. Soverommet har god størrelse med kott. Her er en liten koksovn.

  Kjeller:
  Lagerrom:
  Ubehandlet tak, kilt stein- vegger og murgulv. Stort rom med god lagringsplass. Her er også en potetkjeller med lav takhøyde.

  Det medfølger et eldre uthus med garasje som er i dårlig forfatning.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:

  Vinduer:
  Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å
  åpne/lukke.
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Tiltak
  • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Etasjeskille/ gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele
  rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak.

  Kjeller rom med sluk:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
  etter dagens krav.
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner > Kjeller
  rom med sluk:
  Gå til side
  Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det
  påvist indikasjoner på fuktskader.
  Tiltak
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Overflater gulv på bad:
  Det er mulighet for at det kan forekomme
  vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til
  sluk.
  Det er ved vanntest påvist at vann renner mot dør.
  Tiltak
  • Overflater må utbedres eller skiftes.

  Sluk, membran og tettesjikt på bad:
  Det er påvist andre avvik:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på membranløsningen
  Det er ikke etablert sluk i badet.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.
  Etablere sluk i badegulvet.

  TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:

  Taktekking:
  Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på undertak.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på taktekkingen.
  Tiltak
  • Lokal utbedring må utføres.

  Nedløp og beslag:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på renner/nedløp/beslag.
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
  men det var ikke krav om dette på
  byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
  • Stigetrinn for feier må monteres.

  Veggkonstruksjon:
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
  mot grunnmur.
  Tiltak
  • Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
  • Råteskadet trekledning må skiftes ut.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Det er liten lufting i nedre kant av konstruksjonen.
  Det er begrenset/dårlig ventilering av
  takkonstruksjonen.
  Tiltak
  • Lufting/ventilering bør forbedres.

  Utvendige dører:
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
  dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Inngangsdør ved bad med råteskader i belistning
  under dør.
  Tiltak
  • Dører må justeres.
  • Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.
  Belistning under dør må byttes.

  Pipe og ildsted:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på pipe.
  Pipa har rennemerker etter sotvann.
  Tiltak
  • Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.
  • Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og
  omfanget på eventuelle skader.

  Innvendige trapper:
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Det mangler rekkverk i trappen.
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
  rekkverk i trappeåpningen på loft.
  Utformingen av trappen i boligen samsvarer ikke
  nødvendigvis med dagens standard og krav til intern
  trapp i boligen.
  Trappen fremstår med normal bruksslitasje etter bruk
  og alder tatt i betraktning.
  Tiltak
  • Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  • Andre tiltak:
  • Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på
  byggetidspunktet.
  Rekkverk må monteres.

  Overflater vegger og himling:
  Våtromsplater er ikke montert fagmessig.
  Tiltak
  • Badet/våtsonen står foran en full oppgradering.

  Avtrekk på kjøkken:
  Det er påvist forsert avtrekk fra kokesonen, men
  løsningen ansees ikke å være tilfredsstillende.
  Tiltak
  • Avtrekksystemet må utbedres.

  Drenering:
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Tiltak
  • Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

  TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:

  Balkonger, terrasser og rom under
  balkonger
  Gå til side
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
  rekkverkshøyder.
  Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens
  forskrifter.
  Noe enkel understøttelse av veranda.
  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens
  forskriftskrav.
  • Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens
  forskriftskrav.
  Videre undersøkelse av understøttelse av verandaen.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  • Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Rom Under terreng:
  Kjeller har begrenset
  ventilering/luftgjennomstrømning.
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging
  inn i kjellermur.
  Det er registrert typisk "kjellerlukt"
  Tiltak
  • Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig
  for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå
  fuktskader.

  Krypkjeller:
  Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
  Tiltak
  • Ut ifra tilstanden i de besiktigede områdene er det ikke påvist
  unormale forhold, men det vil være usikkerhet rundt de mindre
  tilgjengelige områdene.

  Innvendige dører:
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på
  enkelte dører.
  Tiltak
  • Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  Vannledninger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på innvendige vannledninger.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Avløpsrør:
  Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med
  bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
  brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå
  ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
  oppmerksom på at dette er en riskokonstruksjon.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av
  avløpsanlegget.
  Tiltak
  • Det må gjøres nærmere undersøkelser.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget
  dokumenteres av fagperson.

  Ventilasjon:
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere
  rom i boligen.
  Tiltak
  • Det må gjøres nærmere undersøkelser.

  Varmesentral:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på
  varmesentral er oppbrukt.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer
  i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Varmtvannstank:
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Grunnmur og fundamenter:
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Tiltak
  • Lokal utbedring må utføres.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten
  på brønnvannet.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på utvendige avløpsledninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på utvendige vannledninger.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Septiktank:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på septiktank.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
 • Eiendommen ligger landlig og usjenert i Fossdal. I område er det flotte turmuligheter og vann med badeplass.
  Fra Fossdal er det ca. 14 km til Sira med skole, butikk og togstasjon. Det er ca. 23 km til Flekkefjord med alle fasiliteter.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Fra Flekkefjord, kjør E-39 til Flikka, og ta av mot Gyland på 466 og følg denne ca. 6 km. Ta til venstre mot Fossdal (skiltet) og følg Fossdalsvegen til Klungland. Ta til høyre i krysset og følg denne til Fossdal. Eiendommen ligger på høyre side, se skilting fra Aktiv eiendomsmegling.
 • Bygningen er oppført i trekonstruksjon med stående tre kledning.
  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 14.09.2022 av Karl Henry Englund for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Enebolig:
  Bra/ P- rom: 107/ 85 kvm.
  1.ettasje: 76 Bra
  Loft: 9 Bra
  Kjeller: 22 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.Etasje: Bad, entre, gang, kjøkken, 2 stuer og trapperom.
  Loft: Gang og 3 soverom.

  Uthus:
  Bra: 167 kvm.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Det er vedovn i stue og kjøkken, samt varmepumpe i stue. Det står en koksovn i det ene soverommet på loftet, men det er uvisst om denne er i bruk. Ellers er det elektrisk oppvarming.
 • Tomten er pent opparbeidet. Det er gruslagt gårdsrom med god plass til parkering, og en flott hage som er beplantet.
  Foran boligen på andre siden av veien er det et jorde som medfølger samt en stor teig på baksiden av boligen.
  Eiendommen er på ca. 426 dekar og består av: fulldyrka jord, innmarksbeite, produktiv skog, annet markslag og bygd/ vann- område.

  Fordelingen av jorda er følgende:
 • Det er god plass til parkering på egen tomt.
 • Eiendommen grenser til offentlig vei.
  Eiendommen har privat vann og avløp.
  Her er septiktank og brønnvann.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 376 789 per 01.01.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 356 439 per 01.01.20
 • Eiendomsskatt: Kr 2 848,-
  Slamtømming. Ekstern leverandør.
  Renovasjon: Ekstern leverandør.
  Branntilsyn/ feiing: Kr 583,-
 • Eiendomsskatt. renovasjon, forsikring, strøm, m.m.
 • Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
 • Ingen utleiedel.
 • KJØPER HAR RISIKOEN og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Fossdal er regulert til spredt boligbebyggelse og hyttebebyggelse. Deler av eiendommen ligger i et LNFR område.
 • Gnr. 165 Bnr. 15 i Flekkefjord kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med megler.
 • Boligselgerforsikring dødsbo: Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Berit Sonja Bjelland
  Birgit Eigeland
  Dag Steinar Eigeland
  Gunn Fossdal
  Lillian Gjemlestad
  Linda Eigeland
  Reidun Eigeland Løvik
Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev