aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Helle 81.
Velkommen til Helle 81.

FLEKKEFJORD Helle 81

Helle - Spennende småbruk m/rettighet til brygge og båtplass.

 • kr 2 000 000
 • BRA 156 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 000 000
 • Omkostningerkr 67 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 067 042
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1870
 • Soverom4
 • ArealP-rom 99 m²
 • Tomt189 794 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,00))   67 042,- (Omkostninger totalt)   2 067 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Vi har en helt spesiell eiendom på Helle i Stolsfjorden for salg. Eiendommen er i dag en fritidseiendom på ca. 190 dekar og har strandlinje. Boligen er fra 1870 og har enkel standard uten vann/ avløp, men det er innlagt strøm. Boligen inneholder entre/ gang, kjøkken, stue, spisestue og 4 soverom. Det medfølger også et uthus og en utedo. Helle ligger idyllisk til med vestvendt beliggenhet og gode solforhold. Boligen litt opp fra sjøkanten og har nydelig sjøutsikt og ser bort til Andabeløy. Nede ved sjøkanten har man rettighet til bryggeplass og båtplass i naust. Helle ligger på fastlandet, men er enklest å komme via sjøveien. Bygningsmassen trenger renovering og oppgraderinger, men er et godt utgangspunkt for å få en helt unik eiendom. ca. km. å gå til Ståby. Lang strandlinje! Velkommen.
Stue og spisestue.

Helle 81, Agder

 • Arealbeskrivelse
  Fritidsbolig
  Bruksareal
  1. etasje: 62 kvm
  2. etasje: 37 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 62 kvm Entre, kjøkken, spisestue, stue, gang og soverom.
  2. etasje: 37 kvm Gang og 3 soverom.

  Utedo
  Bruksareal
  1. etasje: 11 kvm

  Bod
  Bruksareal
  1. etasje: 46 kvm  Tomt
  189794m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen består av 3 teiger og inneholder: Overflatedyrka jord: 2,6 daa. Produktiv skog: 41,7 daa. Annet markslag: 145,0 daa. Bebygd/vann: 0,4 daa Gjelder gnr. 107 og bnr. 14 og 44 Gnr. 107 bnr. 14: 189242 kvm (Eiendomsverdi) Gnr. 107 bnr. 44: 552,8 kvm (Ambita)

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Helle ytterst i Stolsfjorden som leder inn til Flekkefjord. Her er vestvendt beliggenhet med gode solforhold. Boligen ligger litt opp fra sjøkanten og har nydelig sjøutsikt og ser bort til Andabeløy. Helle er et idyllisk landssted som har lang strandlinje. Eiendommen ligger på fastland, men det er enklest å komme sjøveien.

  Adkomst
  Eiendommen ligger på fastland, men det er enklest å komme sjøveien. Det er mulighet få gå fra Ståby hvor det er sti. Det tar ca. 30 min.

  Bebyggelse
  Spredt fritidsbebyggelse.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført i tre. Yttervegger i trekonstruksjon virker solid bygget etter datidens byggemetoder. Vegger er kledd med trekledning eller eternittplater

  Innhold
  Vi har en helt spesiell eiendom på Helle i Stolsfjorden for salg. Eiendommen er i dag en fritidseiendom på 190 dekar og har strandlinje. Boligen er fra 1870 og har enkel standard uten vann/ avløp, men det er innlagt strøm. Boligen inneholder entre/ gang, kjøkken, stue, spisestue og 4 soverom. Det medfølger også et uthus og en utedo. Helle ligger idyllisk til med vestvendt beliggenhet og gode solforhold. Boligen litt opp fra sjøkanten og har nydelig sjøutsikt og ser bort til Andabeløy. Nede ved sjøkanten har man rettighet til bryggeplass og båtplass i naust. Helle ligger på fastlandet, men er enklest å komme via sjøveien. Bygningsmassen trenger renovering og oppgraderinger, men er et godt utgangspunkt for å få en helt unik eiendom. Det er konsesjon på eiendommen, ingen boplikt eller prisjustering. Det er heller ikke odel på eiendommen. Velkommen.

  Standard
  Eldre bygningsmasse med enkel standard som trenger renovering. Her er innlagt strøm, men det er ikke innlagt vann/ avløp. Boligen inneholder entre/ gang, stue, spisestue, kjøkken, entre/ gang og 4 soverom Ellers er det et uthus og en utedo. Nede ved sjøen er rettighet til brygge og båtplass i naust. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK: Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er påvist andre avvik: Taktekking er slitt og preget av alderen. (sett fra bakken) Taktekking/undertak/lekter må påregnes å skiftes i løpet av nærmeste år. Tiltak ? Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. ? Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. ? Andre tiltak: Kostnadsestimat: 100 000 - 300 00. Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er avvik: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Takrenner er slitte og preget av alder. Tiltak ? Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. ? Tiltak: ? Stigetrinn for feier må monteres. Takrenner, nedløp og øvrige beslag bør skiftes samtidig med taktekking. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000. Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er avvik: Det er fare for skjulte vannskader i konstruksjoner, spesielt i overgang mellom grunnmur og etasjeskiller/yttervegg. Eternittplater er slitte og det er enkelte skader på plater. Det gjøres oppmerksom på at eternittplater sannsynligvis inneholder asbest og må håndteres deretter. Hvordan tilstand på bakenforliggende kledning er kan ikke sies. Trekledning er gammel og overflate bærer preg av manglende vedlikehold. Kledning virker ellers til å være i god stand men det er fare for fuktskader i enkelte bord. Tiltak ? Tiltak: ? Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Kledning må vedlikeholdes/utbedres. Eternittplater må påregnes å skiftes. Det gjøres oppmerksom på at platene kan innehold asbest. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000. Takkonstruksjon/Loft: Det er avvik: Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er tydelige fuktskader ved gjennomføring av pipe i taket. Tak virker ellers solid bygget etter datidens byggemetoder. Det er bare mindre skjevhet i taket etter naturlige bevegelser pga alder. Det er fare for fuktskader spesielt i takutstikkene. Tiltak ? Tiltak: Tak må påregnes å utbedres samtidig med skifte av taktekking. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000. Vinduer: Det er avvik: Vinduer er gamle og er i dårlig stand. Det mangler enkelte glass og det er betydelige fukt/råteskader. Tiltak ? Tiltak: Vinduer må skiftes. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000. Dører: Det er avvik: Ytterdører har fuktskader og er generelt i dårlig stand. Tiltak ? Tiltak: Ytterdører må påregnes å skiftes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000. Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Trapper er slitt og preget av alder. Luker over kjellertrapp er i dårlig stand. Tiltak ? Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Trapper må vedlikeholdes og det må lages nye luker over kjellertrapp Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000. Overflater: Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Overflater i hele boligen bærer preg av utsatt vedlikehold og manglende oppussing. Det er fuktskader flere steder bla pga skader på vinduer. Tiltak ? Overflater må utbedres eller skiftes. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000. Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er avvik: Etasjeskiller mot kjeller er delvis innstøpt i grunnmur. Det er fare for skjulte fuktskader. Bjelkene er også noe svekket av treskadedyr og høy luftfuktighet over lang tid. I entre er det er tydelig svikt i gulvet. Dette tyder på fuktskade og bør sjekkes nærmere. I denne del av boligen er det ikke kjeller under 1. etasje slik at oppbygging av gulv er usikker. Tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. ? Tiltak: Svikt i gulv i entre bør sjekkes nærmere og utbedres. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000. Pipe og ildsted: Det er avvik Tilstand innvnedig på pipe og tilknyttede ovner kan ikke sies og bør sjekkes av feier. Pipen har vært lite i bruk i senere år. Utvendige overflater er preget av alder og generell slitasje. Tiltak ? Tiltak: Før bruk må pipe og ildsteder sjekkes grundig. Det anbefales kontroll av feier. Det bør vurderes å fore pipe (montere stålrør) innvendig. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000. Innvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Trapp er bratt og det er liten overhøyde ved etasjeskiller. Trappen er slitt og rekke er mangelfull. Det er ikke rekke rundt trappekravel på loft. Tiltak ? Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Kostnadsestimat: Under 10 000. Innvendige dører: Det er avvik: Innvendige dører er slitt og preget av alder. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000. Tiltak ? Tiltak: De fleste dørene må påregnes å utbedres eller skiftes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000. Elektrisk anlegg: Det er et enkelt elektrisk anlegg med få kurser. Det elektriske anlegget er ikke kontrollert/godkjent ut over det som fremkommer i rapporten av undertegnede da det kreves spesialkompetanse. Det gjøres oppmerksom på at samsvarserklæring skal følge boligen dersom det er gjort noe med det elektriske anlegget etter 1999. Det elektriske anlegget er gammelt og må sjekkes av fagmann. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Branntekniske forhold: Det er ikke installert brannvarslere eller brannslukningsapparat. Kostnadsestimat: Under 10 000 Drenering: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tiltak ? Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. ? Drenering må skiftes. ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000. Forstøtningsmurer: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er avvik: Støttemur er litt preget av alder. Tiltak ? Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000. Terrengforhold: Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan Det har i senere tid vært et fjellskred fra fjellet bak bygninger. Stein traff da løe og skadet den. Tiltak ? Ytterligere undersøkelser anbefales. Geolog bør sjekke fjellside og eventuelle tiltak må påregnes. Forhold som har fått TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK: Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak ? Det bør gjennomføres radonmålinger. Rom under terreng: Det er avvik: Kjeller er ikke innredet og må regnes som en grovkjeller. Det er tydelige tegn på at det trekker inn fukt i kjeller. Det er tydelige spor etter treskadedyr (morr) Tiltak ? Tiltak: På grunn av fukt bør det etableres mer lufting i kjeller. Se ellers punkt om drenering. Trevirke bør behandles mot morr. Andre innvendige forhold: Det er avvik: Bygning er gammel og det må påregnes skjevheter som følge av setninger i konstruksjoner og naturlige bevegelser. Det er registrert noe treskadedyr (sannsynligvis morr) i boligen. Tiltak ? Tiltak: Det bør behandles mot treskadedyr for å unngå ytterligere svekkelser i konstruksjoner. Dette gjelder spesielt etasjeskiller mot kjeller og takkonstruksjon. Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Tiltak ? Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Avtrekk på kjøkken: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Tiltak ? Mekanisk avtrekk bør etableres. Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak ? Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Grunnmur og fundamenter: Det er avvik: Det er mindre riss/sprekker enkelte steder noe som sannsynligvis bare skyldes naturlige bevegelser over tid. Tiltak ? Tiltak: Det er ingen umiddelbare tiltak.

  Innbo og løsøre
  Alt av innbo og løsøre på eiendommen medfølger i salget.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det medfølger ingen parkeringsplass til eiendommen.

  Diverse
  Alt av innbo og løsøre som står på eiendommen medfølger i salget. Eiendommen blir ikke vasket ut til overtakelsen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,00))   67 042,- (Omkostninger totalt)   2 067 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring og elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

 • Info kommunale avgifter
  Branntilsyn/ feiing: Kr 612 Eiendomsskatt: 1578

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4207/107/44: 24.03.2014 - Dokumentnr: 239087 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4207 Gnr:107 Bnr:14
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1506141 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1004 Gnr:107 Bnr:44
  24.03.2014 - Dokumentnr: 239141 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4207 Gnr:107 Bnr:14
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
  26.11.2020 - Dokumentnr: 3394996 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:4207 Gnr:107 Bnr:13
  ----------
  Diverse påtegning
  Endrer punkt 3 andre avsnitt fra bnr. 14 til bnr. 44
  Ble ved en feil skrevet bnr. 14
  26.11.2020 - Dokumentnr: 3394996 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass Rettighet hefter i: Knr:4207 Gnr:107 Bnr:13
  Bestemmelse om vedlikehold
  ----------
  Diverse påtegning
  Endrer punkt 3 andre avsnitt fra bnr. 14 til bnr. 44
  Ble ved en feil skrevet bnr. 14


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Bygget er antatt oppført på slutten av 1800 tallet, dermed foreligger det ikke noe byggesak på det.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Det er ikke innlagt vann, men det er en brønn/ kilde i kjeller men kvalitet på vann kan ikke sies. Det er ikke tilknyttet avløp. Det er utedo i eget bygg.

  Adgang til utleie
  Utleie er tillatt.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Kommunen har opplyst at bygget har vernestatus, noe som kan medføre større restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er opp til kommunen å vurdere om de vil kreve bo og driveplikt. Men normalt sett vil de i en konsesjonsbehandling ikke kreve dette på denne typen eiendom. Det er ingen prisjustering på salget.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen krever konsesjon.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,00))   67 042,- (Omkostninger totalt)   2 067 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  67042

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,6 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr, oppgjørshonorar, visninger m.m. 

Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev