aktiv-eiendomsmegling
Rauli boligfelt_0141u

Flekkefjord Rauli Panorama

8 SOLGT - Rauli Panorama tomtefelt - Nytt boligfelt med fantastiske tomter. SALGET ER I GANG!

 • 1 100 000
 • PRISANTYDNING1 100 000
 • OMKOSTNINGER43 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 143 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT575 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 100 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-))
  --------------------------------------------------------
  43 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 143 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding

Rauli Panorama, Agder

 • Tomtene i Rauli Panorama vil få en svært attraktiv beliggenhet. Område ligger på en høyde med nydelig fjordutsikt, der man ser helt over til Fjellse. Feltet ligger vestvendt med gode solforhold. Her i området er det kort avstand til skole og barnehager, samt turløyper. I tillegg så er det sentrumsnært og kort vei ned til fjorden.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Tomtefeltet ligger ytterst i Rauli, etter Berglia.
  Ta inn på Rauliveien 4148 ved Circle K. Følg denne til du ankommer Lyngveien på venstre side, og ta inn her. På toppen av bakken, ta til høyre inn på Berglia og følg denne til endes. Tomtefeltet blir som en forlengelse av Berglia. Se skilting fra Aktiv Eiendomsmegling.
 • Vi har for salg ett fantastisk tomteområdet i Rauli Panorama. Her er det nylig godkjent 19 boligtomter som alle vil få veldig bra med sol og flott sjøutsikt.
  Tomtene varierer i størrelse og beliggenhet og har derfor forskjellige pris.
  Utbygger har fått godkjent 19 tomter, men har valgt å beholde/avtalt vekk på forhånd tre tomter samt tomt 1 er uavklart med kommunen så totalt 15 tomter selges med salgsstart 10 august.
  Utnyttelsesgrad for den enkelte tomt fremkommer i reguleringsbestemmelsene i salgsoppgaven.

  Alle tomtene opparbeides grov planert med sprengstein og med murer for å få arealer som godkjent reguleringsplan, Det vi si murer inne på tomt er ikke inkludert. Samt arbeider for betongarbeider grus/asfalt inne på tomta er ikke inkludert. Men graving av kloakk, vann og overvann, strøm og fiber en meter inne på tomta er inkludert i tomteprisen.

  Strømlinjen som går over feltet i dag vil bli fjernet og lagt i bakken.

  Selger asfalterer hovedveien inn til tomtene.

  Det er ingen byggeklausul på tomtene, men klausul om at Kvina Maskin skal stå for all opparbeidelse på den enkelte tomt.

  Det er godkjent båtanlegg med 19 båtplasser. Hver tomtekjøper vil få tilbud om å kjøpe en båtplass i høst. Prisen på båtplassen er ikke satt. Bredden på båtplassen er ca. 3 meter senter senter.



  Tomtepriser:
  Tomt 1: Avventer kommunens godkjennelse.
  Tomt 2: 1.300.000
  Tomt 3: 1.400.000
  Tomt 4: 1.400.000
  Tomt 5: 1.400.000
  Tomt 6: 1.500.000
  Tomt 7: 1.600.000
  Tomt 8: 1.600.000
  Tomt 9: 1.600.000
  Tomt 10: SOLGT
  Tomt 11. SOLGT
  Tomt 12: SOLGT
  Tomt 13. 1.400.000
  Tomt 14: SOLGT
  Tomt 15: 1.400.000
  Tomt 16. SOLGT
  Tomt 17: SOLGT
  Tomt 18: SOLGT
  Tomt 19: SOLGT
 • Ca. størrelser på tomter.
  Tomtene blir endelig oppmålte når det blir eget bnr. pr. tomt. Noe avvik må påregnes når endelig oppmåling blir foretatt.

  Tomt 1: 575 kvm.
  Tomt 2: 406 kvm.
  Tomt 3: 395 kvm.
  Tomt 4: 415 kvm.
  Tomt 5: 467 kvm.
  Tomt 6: 646 kvm.
  Tomt 7: 519 kvm.
  Tomt 8: 537 kvm.
  Tomt 9: 513 kvm.
  Tomt 10: 497 kvm.
  Tomt 11: 572 kvm.
  Tomt 12: 550 kvm.
  Tomt 13: 448 kvm.
  Tomt 14: 432 kvm.
  Tomt 15: 496 kvm.
  Tomt 16: 557 kvm.
  Tomt 17: 654 kvm.
  Tomt 18: 780 kvm.
  Tomt 19: 980 kvm.
 • Tomtene vil få offentlig vei, vann og kloakk.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Når en har bygget på tomten må en forvente utgifter til strøm, kommunale avgifter, forsikring, renovasjon, eiendomsskatt m.m.
 • Hver Tomt er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på tomtene.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Båtanlegget vil bli ett eget anlegg. Dvs de 19 eierne av båtplass eier hele anlegget i sammen selv og må stå for alt vedlikehold i fremtiden på anlegget.
  Båtplassen blir tinglyst som en servitutt på tomten, slik at båtplassen automatisk følger boligen hvis en selger boligen i fremtiden.

  Dersom kjøper videreselger tomten før overskjøting, påløper det ett gebyr til selger på 20.000,- Selger skal også godkjenne ny kjøper.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Gjør oppmerksom på at det er forskjellig utnyttelse på de forskjellige tomtene. Se salgsoppgaven for detaljer. Konf. megler.
 • Gnr. 104 Bnr. 2 og Gnr. 104 Bnr. 3 i Flekkefjord kommune er dagens felt.
  Hver enkelt tomt vil få ett eget bnr. når fradelingen er ferdig.

  Selger dekker utgiftene til oppmålingen og fradelingsgebyrene som er en del av tomteprisen.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Tomtene vil bli klare for overtakelse i forhold til matrikkelen sent på høsten 2022. Men endelig ferdig opparbeidelse for tomtene og feltet er ca. 1 april 2023.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • KVINA EIENDOMSUTVIKLING AS
Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev