aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Ringveien 22

FLEKKEFJORD Ringveien 22

Flekkefjord/ Uenes - Bud foreligger! Trivelig tomannsbolig med solrik og barnevennlig beliggenhet. Medfølger enkel garasje og hage

 • kr 2 200 000
 • BRA 174 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 200 000
 • Omkostningerkr 72 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 272 042
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 954
 • Soverom3
 • ArealP-rom 106 m²
 • Tomt428.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 200 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  55 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000))

  72 042 (Omkostninger totalt)

  2 272 042 (Totalpris inkl. omkostninger)
Koselig tomannsbolig på Uenes med barnevennlig beliggenhet. Eiendommen ligger solrikt og sentralt med gåavstand til skoler, sykehus, idrettshall, svømmehall mv. Kort vei til sentrum. Innegjerdet hage og veranda i front. Medfølger en enkel garasje og parkeringsmuligheter i tun. Eneboligen er eldre men greit holdt. Her kan du flytte inn og ta oppussing underveis. Se punkt standard lengre bak i salgsoppgaven. Inneholder: gang, romslig stue med varmepumpe og utgang til veranda, kjøkken med innredning fra Hamran samt wc i hovedetasje. På loft er 3 soverom med grei størrelse. Hovedsoverom har utgang til luftebalkong. Gang og bad med moderiseringsbehov. Kjeller er idag grovkjeller men her er grei takhøyde og mye muligheter. Kjeller består idag av gang, flere boder og vaskerom.

Ringveien 22, Agder

 • Arealbeskrivelse
  Bolig
  Bruksareal
  Kjeller: 50 kvm
  1. etasje: 60 kvm
  2. etasje: 46 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 0 kvm
  1. etasje: 60 kvm Primærareal: Hall m/ trapp, stue, kjøkken og toalettrom
  2. etasje: 46 kvm Primærareal: gang, bad og 3 soverom
  Sekundærrom
  Kjeller: 50 kvm Vaskekjeller og 6 boder.

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 18 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 18 kvm  Tomt
  428.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Flott tomt med hage/ plen i front av boligen samt bak ved inngangsparti. Hagen er innegjerdet, her er solrik terrasse samt enkel frittstående garasje.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et populært boligfelt som er svært barnevennlig. Kort avstand til flerbrukshall, svømmehall, tennisbane, fotballbane, videregående skole og ungdomsskolen. Det er også gåavstand til Flekkefjord sentrum og de fleste fasiliteter.

  Adkomst
  Fra Flekkefjord sentrum kjører man opp Trolldalen og tar av opp mot Uenes. Sving så inn på Ringveien som blir gate nummer to til venstre. Følg veien og du vil få boligen på høyre hånd ved andre innkjørsel.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og har liggende bordkledning av type dobbelfals. Betongtakstein med gavlstein som taktekking av type dobbelkrum.

  Innhold
  Hovedetasje: Hall m/trapp, stue, kjøkken og toalettrom Loft: Gang, bad, 3 soverom Kjeller: vaskekjeller og 6 boder.

  Standard
  Boligen anses som forsiktig brukt/ greit holdt. De fleste overflater er fra byggeår så her kreves noe renovering, men man kan fint flytte inn og ta renovering på sikt. Nytt tak, lekter og undertak + 2 takvinduer, dekke og rekkverk på lufteveranda i 2.etg, ble skiftet ca 2015 av Stangbori bygg. Parkett i stue er slipt, mens parkett på kjøkken og i gang ble lagt nytt i 1998. Samtidig ble det lagt nytt innertak i stue, skiftet ut sikringsskap og hovedintakssikringer. Ny kjøkkeninnredning, ytterdør skiftet samt en del vinduer og ny varmtvannstank. Verandadør og vindu på hovedsoverom ble skiftet senere år. Da ble også satt inn ny baderomsinnredning og dusjkabinett. Garasje er fra 2005 og er jevnlig vedlikeholdt. Det er en enkelgarasje fra Igland Industrier. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Innvendig > Krypkjeller Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Forhold som har fått TG3: Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Tiltak: Det må foretas utbedring for å unngå fuktskader i konstruksjonen. Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Tettesjikt/membran må legges med ny sluk i rommet. Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Tomteforhold > Oljetank Det foreligger krav om sanering av oljetank. Tiltak: Oljetank må påregne saneres. Røropplegg og tank utvendig må fjernes/saneres. Forhold som har fått TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er avvik: Maling løsner lett i fra underlaget. Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Lokal utbedring må utføres. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. En god del vedlikehold må beregnes på fasader med noe utskiftninger nå og på noe sikt på grunn av normal slitasje og elde. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er avvik: Eldre fuktmerker på undertaket i mot nabo. Ingen luftespalter for lufting av skråtak som heller ikke var vanlig i denne byggeperioden. Tiltak: Lufting/ventilering bør forbedres. Utvendig > Vinduer Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. En del fuktmerker på takvinduet. Tiltak: Vinduer må justeres. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. En god del vedlikehold må beregnes med enkelte utskiftninger på noe sikt på grunn av slitasje og elde. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Underliggende himling i stue ble vurdert med tanke på lekkasje/kondensproblemer. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er avvik: Dekke og rekkverk er noe slitt. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. En del vedlikehold må beregnes på dekke og rekkverk med enkelte utskiftninger på noe sikt. Utvendig > Utvendige trapper Det er avvik: Noen mindre skader på betongen på trapp ved inngangsparti og det skulle ha vært en sikring i rundt kjellertrapp. Tiltak: Kjellertrapp må sikres bedre. Innvendig > Overflater Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Skader på parkett ved hoveddøren og en del slitte overflater og da spesielt på loftet. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Pipe og ildsted Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Mangler plate på gulvet på kaldtoftet under feierluke. Tiltak: Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. En gjennomgang av pipe og ildsted av fagfolk før det taes i bruk på nytt anbefales. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Sikringsskapet er plassert i trappegang til kjeller og har merkede kurser. Deler av anlegget er i fra byggeåret. Spørsmål til eier er ikke utfylt da dette er et dødsbo. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er rust på innfestingen av takrenner/nedløp. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Lokal utbedring må utføres. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Utvendig > Dører Det er avvik: Eldre dører som bærer noe preg av slitasje og elde. Tiltak: Gjennværende brukstid ansees som noe begrenset. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Det er avvik: En del mindre skjevheter/høydeforskjeller ble registrert enkelte steder og det er ingen isolasjon i bjelkelaget i mot kjeller. Tiltak: Isolering av etasjeskille i mot kjeller anbefales. Innvendig > Rom Under Terreng Det er avvik: Noe fuktvandring ble registrert ved søk i nedre del av grunnmur og direkte på støpte gulv med en fuktighetsindikator. Dette har sammenheng med at det ikke ble brukt fuktsperre (plast) under gulvstøpen og fundamenter i denne byggeperioden som gjør at det alltid vil kunne bli noe oppsug av jordfuktighet. En del synlige fuktmerker og salutslag enkelte steder. Har blitt noe oppsug av fuktighet i nedre del av panel på skillevegger enkelte steder. Tiltak: Det er viktig at ikke grunnmur blir foret ut og lukket inne før årsaken til noe fuktighet er blitt utbedret. Fungerer med dagens bruk som en grovkjeller. Innvendig > Innvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Innvendig > Innvendige trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Det er uegnede materialer i våtsoner Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres. Våtrom > Ventilasjon > Bad Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak: Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket. Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tekniske installasjoner > Varmesentral Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tiltak: Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Tomteforhold > Forstøtningsmurer Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Tiltak: Lokal utbedring må utføres.

  Hvitevarer
  Komfyr og oppvaskmaskin medfølger ved salg. Kjøleskap følger ikke boligen.

  TV/Internett/bredbånd
  Innlagt fiber fra altibox. Det ligger også fiber fra telenor til tomtegrense.

  Parkering
  Medfølger enkel garasje samt parkeringsmuligheter i innkjørsel/ tun

  Forsikringsselskap
  Frende

  Polisenummer
  72545

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 200 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  55 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000))

  72 042 (Omkostninger totalt)

  2 272 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Varmepumpe i stue og panelovn på bad.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  3114

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr. Renovasjon kommer fra ekstern leverandør. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  472098

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1699553

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Renovasjon, forsikring, strøm, m.m.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4207/203/811: 03.08.1951 - Dokumentnr: 636 - Urådighet BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV EIENDOM
  BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
  BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT
  27.09.1955 - Dokumentnr: 1023 - Bestemmelse om gjerde Med flere bestemmelser
  11.06.1956 - Dokumentnr: 616 - Erklæring/avtale Overenskomst om samvirke vertikalt delt bolig
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.07.1955 - Dokumentnr: 599 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4207 Gnr:203 Bnr:725
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1579277 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1004 Gnr:203 Bnr:811


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 200 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  55 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000))

  72 042 (Omkostninger totalt)

  2 272 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  72042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,3% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 2.900,- oppgjørshonorar kr 4.500,- og visninger kr 1.875, -. Første felles visning er inkl. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 42.250,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Marita Lervik

Megler

Marita Lervik

40 17 42 19

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev