aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Image.jpeg

FLEKKEFJORD Tjørsvåg

Tjørsvåg - Ubebygd eiendom på ca. 75 dekar!

 • kr 600 000
 • Prisantydningkr 600 000
 • Omkostningerkr 38 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 638 042
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom -
 • Areal -
 • Tomt75 285 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 600 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  15 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000))

  32 042 (Omkostninger totalt)

  632 042 (Totalpris inkl. omkostninger)
Vi har en spennende skogseiendom som ligger rett ved Tjørsvåg og Søyland. Eiendommen består av 3 teiger og består av totalt 75 285,2 kvm. Det går en populær tursti over eiendommen som gjør at deler av eiendommen har god adkomst. Den største teigen har lang vannlinje til Litle Gråsteinstjødn.

Tjørsvåg, Agder

 • Tomt
  75285m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen er på totalt ca. 75 dekar. Av dette er det ca. 1,1 dekar som er registrert som dyrket mark. Det resterende er skog og annet markslag m.m. Eiendommen ligger i tre teiger. Her har du mulighet for å kunne hogge din egen ved. Den ene teigen ligger inntil Gråsteintjødn.   Arealer er hentet fra vedlagte gårdskart. Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen består av 3 teiger som ligger på Søyland. De to nederste teigene har ganske enkel adkomst. Mye av eiendommen har fantastisk utsikt.

  Adkomst
  Fra Flekkefjord sentrum, kjør til Søyland. Eiendommen ligger på Tjørsvåg, like bak bebyggelsen ved Tjørsvågheimen. To av teigene kan nås via turveien Storestøa som kan nås via Litledalen eller Tjørsvågveien. Den tredje teigen er utmark.

  Bebyggelse
  Deler av eiendommen grenser til boligbebyggelsen på Tjørsvåg.

  Innhold
  Eiendommen består av 3 teiger og er på totalt 75 285,2 kvm. Eiendommen inneholder: Fulldyrka jord: 1,1 daa. Produktiv skog: 48,3 daa. Annet markslag: 24,6 daa. Bebygd/ vann: 1,1 daa. Det er god adkomst gjennom deler av eiendommen med grusvei, så her er gode muligheter til vedhogst. Orådet er også et populært turområde. Den største teigen har vannlinje til Litle Gråsteinstjødn.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  600 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  15 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000))

  32 042 (Omkostninger totalt)

  632 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Energiklasse
  unknown

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4207/67/2: 19.03.1888 - Dokumentnr: 903038 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere
  13.02.1899 - Dokumentnr: 900045 - Erklæring/avtale BESTEMMELSE OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV
  21.06.1952 - Dokumentnr: 691 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4207 Gnr:67 Bnr:62
  Bestemmelse om vannrett
  25.02.1955 - Dokumentnr: 185 - Skjønn Elektriske kraftlinjer
  Gjelder denne registerenheten med flere
  03.08.1955 - Dokumentnr: 708 - Erklæring/avtale Bestemmelse om vannledning
  02.05.1958 - Dokumentnr: 900460 - Elektriske kraftlinjer RETTIGHETSHAVER: Vest-Agder E.verk
  Gjelder denne registerenheten med flere
  17.11.1960 - Dokumentnr: 900188 - Elektriske kraftlinjer RETTIGHETSHAVER: Vest-Agder E.verk
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.05.2005 - Dokumentnr: 100822 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Flekkefjord Og Opland Turistforening
  Løpenr: 6948356
  Bestemmelse om benyttelse
  Bestemmelse om anlegg og drift av lysløype/skianlegg
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.12.1858 - Dokumentnr: 900054 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4207 Gnr:67 Bnr:1
  05.06.1882 - Dokumentnr: 900007 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4207 Gnr:67 Bnr:3
  05.06.1882 - Dokumentnr: 900008 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4207 Gnr:67 Bnr:4
  05.12.1922 - Dokumentnr: 900120 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4207 Gnr:67 Bnr:40
  16.06.1952 - Dokumentnr: 650 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4207 Gnr:67 Bnr:62
  29.08.1952 - Dokumentnr: 932 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4207 Gnr:67 Bnr:64
  08.10.1958 - Dokumentnr: 989 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4207 Gnr:67 Bnr:73
  08.08.1967 - Dokumentnr: 961 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4207 Gnr:67 Bnr:88
  01.01.2020 - Dokumentnr: 654682 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1004 Gnr:67 Bnr:2
  21.06.1952 - Dokumentnr: 691 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:4207 Gnr:67 Bnr:62


  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Omk. Kjøper beskrivelse
  600 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  15 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000))

  32 042 (Omkostninger totalt)

  632 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  38042

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  ,- oppgjørshonorar kr  ,- og visninger kr  , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  ,-. Utleggene omfatter... Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev