aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Hytte med en meget fin beliggenhet
Hytte med en meget fin beliggenhet

FLESBERG Numedalsvegen 3879

Meget pen og praktisk hytte med en idyllisk beliggenhet ? 2100 kvm opparbeidet tomt ? Grenser til friareal mot Lågen

 • kr 1 250 000
 • BRA 66 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 250 000
 • Omkostningerkr 48 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 298 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1972
 • Soverom3
 • ArealP-rom 66 m²
 • Tomt2 100 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 250 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,00))   48 292,- (Omkostninger totalt)   1 298 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
En god og praktisk hytte i naturskjønne omgivelser med 3 soverom. Innlagt vann, og strøm. Hytten er ligger på en pent opparbeidet tomt på hele 2100 kvm, og grenser mot friarealer ved Lågen, med fiske- og bademuligheter. Passer perfekt til en barnefamilie som trenger et avbrekk fra en stresset hverdag.
Utsikt mot Lågen

Numedalsvegen 3879, Viken

 • Tomt
  2100m²

  Beskrivelse av tomt
  Pent opparbeidet tomt med gruset adkomstvei og plenarealer. Tomten grenser ned mot friarealer langs Lågen

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger flott til i landlig og naturskjønt område, rett ned mot Lågen Det er hovedsakelig landbrukseiendommer og enkelte spredte hytter i området. Til Flesberg er det ca 10 minutter med bil.

  Adkomst
  Se kartskisse. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, hytter og gårdsbruk.

  Offentlig kommunikasjon
  Holdeplass for buss

  Byggemåte
  Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker, veggene har bindingsverkskonstruksjon, kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon, og papp på yttertak For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 08.06.23 av Rua Bygg og Takst AS teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Gang , 3 soverom, toalettrom, stue og kjøkken Uthus med god plass, samt lagerbod

  Standard
  Eiendommen holder en normal god standard Innvendig er hytten i hovedsak pent vedlikeholdt og fremstår som praktisk. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2, som kan medføre kostnader og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig nedløp, og beslag, konstruksjon tak, etasjeskille, avtrekk kjøkken, manglende dokumentasjon kvalitet på vann, manglende tilgang til krypkjeller.   Forhold som har fått TG3: Manglende rekkverk ved trapp, og tak, hvor mer enn halvparten av forventet brukstid er passert.

  Innbo og løsøre
  Hytten selges med inventar og løsøre, som den fremstår på visning, private ting, samt klenodierier fjernes. Hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr som medfølger, gis det ingen garantier for i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Moderninseringer og påkostninger
  2007 Montert ny bereder

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Forsikringsselskap
  Eika

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 250 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,00))   48 292,- (Omkostninger totalt)   1 298 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring og elektrisk.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  1790

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Det tilkommer avgift til renovasjon om den benyttes.

  Formuesverdi sekundær
  146365

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Brøyting, vedlikehold privat vei. Nåværende eier har avtale med lokal grunneier, ca 500,- pr brøyting

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3051/65/14: 19.07.1976 - Dokumentnr: 3443 - Forkjøpsrett, denne er opplyst blir slettet. RETTIGHETSHAVER: STOREMOEN SOLVEIG OG HALVOR 11.11.1981 - Dokumentnr: 5785 - Skjønn Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv Rettighetshaver: Buskerud kraftverker Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Ny rettighetshaver: Buskerud Energi as ---------- Diverse påtegning Ny rettighetshaver: BUSKERUD ENERGI PRODUKSJON AS 979487223 Det går kraftledning over eiendommen 11.11.1981 - Dokumentnr: 5786 - Erklæring/avtale Tiltredelsesforretning vedr. skjønn Djupdalsfallene Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.1976 - Dokumentnr: 797 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3051 Gnr:65 Bnr:3 01.01.2020 - Dokumentnr: 871962 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0632 Gnr:65 Bnr:14 19.07.1976 - Dokumentnr: 3443 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3051 Gnr:65 Bnr:3 14.03.2019 - Dokumentnr: 309610 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3051 Gnr:65 Bnr:3

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

  Vei, vann og avløp
  Privat stikkvei. Det er lagt inn vann fra egen brønn, med spredegrøft, gråvann.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 250 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,00))   48 292,- (Omkostninger totalt)   1 298 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  48292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast pris på kr 50 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  17 800,- oppgjørshonorar kr  4 900,- og visninger kr  3 500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  50 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  17 500,-. Utleggene omfatter opplysninger, sikring, markedsføring m.m. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev