aktiv-eiendomsmegling

FLISA Keiserudsalleen 5B

Hyggelig halvpart tomannsbolig med sentral og god beliggenhet på Flisa - Ypperlig for en familie

 • kr 1 700 000
 • BRA 190 m²
 • Prisantydningkr 1 700 000
 • Omkostningerkr 55 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 755 542
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1950
 • Soverom -
 • ArealP-rom 120 m²
 • Tomt1 722.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 700 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,00))   55 542,- (Omkostninger totalt)   1 755 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har gleden av å presentere Keiserudsalleen 5B som er en halvpart av horisontaldelt tomannsbolig med god beliggenhet midt i sentrum av Flisa. Boligen er fra 1950 og strekker seg over to etasjer med gjennomgående lys standard og praktisk planløsning. Om du ser etter en bolig med plass til familien og hvor du har gangavstand til det aller meste, da kan dette være noe for deg! Merk deg dette: - Lys standard - Kjøkken av nyere dato - Fin beliggenhet i Flisa sentrum

Keiserudsalleen 5B, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Tomannsbolig
  Bruksareal
  Kjeller: 70 kvm
  1. etasje: 73 kvm
  2. etasje: 47 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 73 kvm Vindfang, gang, bad, kjøkken, stue og soverom.
  2. etasje: 47 kvm *Gang, tre soverom og kontor. *Se pkt. "Ferdigattest/brukstillatelse" for mer informasjon.
  Sekundærrom
  Kjeller: 0 kvm Tre boder.  Tomt
  1722.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles eiertomt. Tomten er opparbeidet med både gruset og asfaltert gårdsplass samt noe plenarealer. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1 722,5 m² og et oppgitt areal på 1 751,9 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Boligen ligger fint til i et hyggelig område i sentrumskjernen på Flisa. I Kaffegata finner du et variert utvalg av forretninger, samt kjøpesenter, cafeer og diverse servicetilbud. I sentrum på Flisa finner du kino og Åsneshallen med ulike aktivitetsmuligheter. For deg som liker å holde deg i aktivitet er det både klatrevegg og treningssenter. I samme område finner du også svømmenhall, bowling og et populært idrettsanlegg med kunstgressbane, tennisbane og volleyballbane for aktive barn og unge. Fra leiligheten er det under 1 km til skoler, barnehage og ulike aktivitetstilbud for både voksne og barn. Myrmoen som er et populært friluftsområde ligger rett nedenfor leiligheten. Her kan du gå lysløypa på ca. 2,5 km og stier på kryss og tvers både sommer og vinter. Terrenget er i hovedsak flatt og går på skogbunn som gjør at både rullestoler og barnevogner kommer seg fram langs Flisaelva. Nytt på Myrmoen er en utendørs treningspark med forskjellige treningsapparater, som kanskje gjør treningen litt morsommere. I tillegg ligger Kjølaberget i kort avstand fra leiligheten og her er det fine turstier hvor den mest populære turen tar deg opp til toppen hvor det er en flott utsikt over nærområdene. Ikke langt fra leiligheten er det også fine skiløyper på vinterstid. Det anbefales også å ta turen til Vermundsjøen, Glomma eller Flisaelva på sommerstid hvor du finner fine bade- og fiskemuligheter eller hva med en kjøretur til Finnskogen som er kjent for sitt rike dyreliv og med mange muligheter for villmarksopplevelser og opplevelsesrike fotturer.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Jan Martin Rønning ved Øystein Opås takstforretning AS. Tomannsbolig oppført i 1950. Boligen har grunnmur av betong og betongstein og mest sannsynlig drenering i form av tilbakefylling med stedlige masser fra byggeår. Boligen har takkonstruksjon av taksperrer med taktekking av taksteinsimiterte metallplater. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av metall. Vegger er av utvendig pusset murkonstruksjon fra byggeår. Boligen har malte trevinduer med 2-lags isolerglass i første og andre etasje, og malte trevinduer enkle glass i kjeller. Enkelte kjellervinduer har innvendig vareramme. Det er en malt hovedytterdør med glassrute og en malt balkongdør i tre med 2-lags isolerglass av nyere dato. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Overflater gulv - Bad: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Sluket ligger 10 mm lavere enn gulv ved dør, men det er ikke lokalt fall rundt sluket. Bom under fliser kan føre til at fliser løsner og i verste fall sprekker. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Det er ikke fremvist dokumentasjon for løsninger og materialvalg på våtrommet. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. "Synkekum" bør ikke benyttes. - Drenering: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Veggkonstruksjon: Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Der er påvist områder med løsnet puss. - Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Enkelte vinduer har et vedlikeholdsbehov. Vinduene er av en alder der punktering av glass plutselig kan forekomme. - Utvendige dører: Hovedytterdøren har svelling og sår. - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. - Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Kjelleren har ingen ventilering utover åpning av vinduer. - Overflater vegger og himling - Bad: Baderomsplater er ikke montert på sokkelister, og det er ikke tett overgang mellom baderomsplater og sokkelfliser. Dette medfører at baderomsplater kan trekke opp vann hvis disse blir utsatt for vannpåkjenning. - Ventilasjon - Bad: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Lekkasjesikring: Sensor fra kjøkken var ikke tilkoblet på befaringsdagen. - Varmesentral: Oljefyr er ikke i bruk. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Elektrisk anlegg: Boligen har åpent elektrisk anlegg med i hovedsak jordede stikkontakter og originalt sikringsskap med automatsikringer og jordfeilautomater plassert i kjeller. - Grunnmur og fundamenter: Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. - Terrengforhold: Det er ikke tilfredsstillende fall fra bolig. - Oljetank: Kombinasjon av alder og materiale tilsier at denne bør fjernes. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er påvist frostsprengt nedløpsrør. Overgangsbeslag rundt pipe og luftehatt tetter ikke mot taktekking. - Takkonstruksjon/loft: Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er hverken lufting i skråtak fra gesimser eller ventiler i gavlspisser. - Pipe og ildsted: Pipevanger er ikke synlige. På mursteinspiper er det et krav om at alle 4 pipesider skal være synlige. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, gang, bad, kjøkken, stue og soverom. *2. etasje: Gang, tre soverom og kontor. Kjeller: Tre boder. *Se pkt. "Ferdigattest/brukstillatelse" for mer informasjon. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  VELKOMMEN I entréen er det plass til både sko og ytterklær i garderobeskap. STUE Lys stue med god plass for å kunne innrede med sofagruppe og TV-møblement. Midt i rommet er det vedovn som sørger for jevn og god varme. KJØKKEN Kjøkkenet har innredning av nyere dato i vinkel med lyse, glatte fronter. Laminat benkeplate med underlimt komposittservant med sidefelt. Løsning med avsatt plass til frittstående hvitevarer. SOVEROM Boligen er innredet med fire soverom og et kontor. Et soverom i 1. etasje og de tre andre i 2. etasje. Rommene i 2. etasje fremkommer ikke av byggetegningene. Se pkt. "Ferdigattest/brukstillatelse" for mer informasjon. BAD Bad av ukjent alder med baderomsplater på veggene og flislagt gulv med varmekabler. På badet er det innredning med nedfelt servant, toalett, dusjkabinett og opplegg til vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er to doble garasjer på fellestomten. Det er signert avtale om felles parkering i en garasjeplass for denne seksjonen og snr. 3 i den doble garasjen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 700 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,00))   55 542,- (Omkostninger totalt)   1 755 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Vedovn i stuen. - Panelovner på enkelte rom. - Varmekabler på badet.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  39258

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 39.258,- for 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon samt vann- og avløpsgebyr. Feie- og tilsynsgebyr utgjorde kr 1.300,- av disse og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er 25 prosent av markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig for inntektsåret 2022 og 100 prosent for inntektsåret 2023. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3418/98/42/4: 18.12.1961 - Dokumentnr: 447 - Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning Overført fra: Knr:3418 Gnr:98 Bnr:42 Gjelder denne registerenheten med flere 20.09.2004 - Dokumentnr: 2679 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 4 Formål: Bolig Sameiebrøk: 1/4 Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter. Gjelder seksjon nr. 1,2,3,4. FELLESAREALENE DISPONERES AV SEKSJONSEIERNE I FELLESSKAP

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for tilbygg til enebolig i 2000. Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse øvrig bygningsmasse. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen av deler av boligen. I byggetegninger fremkommer ikke rommene i 2. etasje eller kjelleren. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for Sundmoen- Øvre del, fra 1983. Reguleringsformål for eiendommen er boliger. Eiendommen omfattes av reguleringsplan for endring Sundmoen - Øvred del gnr. 98, bnr. 42, fra 2004. Reguleringsformål for eiendommen er konsentrert småhusbebyggelse, kjørevei, gangvei og annen veigrunn. Eiendommen omfattes av reguleringsplan under arbeid for områderegulering Flisa - riksveg 2. Planlegging igangsatt. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse, bestemmelsesområde for Flisa sentrum, offentlig eller privat tjenesteyting og samferdelsanlegg og teknisk infrastruktur. Den omfattes av hensynssone H210_69 rød sone for støy iht. T-1442 og H220_150 gul sone for støy iht. T-1442.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet. Salgsobjektet er per salgsoppgavedato utleid. Leiekontrakten hadde varighet frem til 31.08.2023, denne er fornyet uten skriftlig kontrakt. Det gjøres oppmerksom på at utleid areal ikke er i samsvar med godkjent bruk. Det er etablert skriftlig leiekontrakt med tre måneders oppsigelsestid. Månedlige leieinntekter utgjør kr 12.000,-. Med mindre annet avtales, overtas salgsobjektet med de leieforhold som fortsatt er gjeldende per overtakelse. Kjøper overtar ansvar og risiko for fortsatt utleie av ikke godkjent areal. Selger og kjøper har i fellesskap ansvar for å endre disposisjonsrett til eventuelle depositumskonti og avregne leieinntekter seg imellom. Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleide deler. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av seksjonen er konsesjonsfritt, men eierseksjonsloven setter som begrensning at man ikke kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 700 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,00))   55 542,- (Omkostninger totalt)   1 755 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  55542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 3,5 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev