aktiv-eiendomsmegling
Solgt

FLISA Klokkarmon 5

Velholdt og koselig eiendom på Kjellmyra med enebolig og garasje på frodig tomt

 • kr 2 200 000
 • BRA 167 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 200 000
 • Omkostningerkr 72 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 272 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1959
 • Soverom3
 • ArealP-rom 111 m²
 • Tomt1 351.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,00))   72 042,- (Omkostninger totalt)   2 272 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Klokkarmoen 5 er en godt ivaretatt eiendom på Kjellmyra med enebolig, garasje og uthus på fin tomt. Tomten har gruset gårdsplass og plen rundt boligen med beplantning og steinlagt vei frem til inngangspartiet. Boligen er fra 1959 som strekker seg over to etasjer med kjeller med blant annet entré, stue, kjøkken, bad og tre soverom. I kjelleren er det gode lagringsmuligheter og vaskekjeller for å nevne noe. I senere tid er det blant annet lagt nye gulv i 1. etasje, montert ny kjøkkeninnredning og skiftet ut overflater i 2. etasje. Her kan du bo fint og rolig til ca. 3 km unna Flisa sentrum. Merk deg dette: - Solid familiebolig med tre soverom - Lys og trivelig standard - Kjøkken fra 2017 og bad fra 2001 - Frodig og solfylt hage - Garasje og uthus

Klokkarmon 5, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 53 kvm
  1. etasje: 72 kvm
  2. etasje: 42 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 69 kvm Entré, stue, kjøkken og trapperom.
  2. etasje: 42 kvm Trapperom, bad og tre soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 53 kvm Trapperom, vaskekjeller, hobbyrom og bodrom.
  1. etasje: 3 kvm Bod.  Tomt
  1351.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er opparbeidet med gruset gårdsplass og plenarealer rundt boligen med beplantning. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1 351,9 m² og et oppgitt areal på 1 432,4 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et etablert og barnevennlig område på Kjellmyra i Åsnes kommune. Området består av frittliggende boliger. Det er gangavstand til idrettsplass, dagligvareforretning og bussforbindelse. Det er ca. 3 km til Flisa sentrum med de fleste servicetjenester og fasiliteter. På Flisa ligger også Åsneshallen med ulike kulturaktiviteter og klatrevegg, svømmehall, treningssenter, samt idrettsanlegg med kunstgressbane. Her finner du også barnehage og skoler. Kjølaberget ligger ikke langt unna og her er det turstier hvor den mest populære turen tar deg opp til toppen hvor det er utsikt over nærområdene. Ikke langt fra boligen er det også skiløyper på vinterstid og området er tilrettelagt for sykkelentusiaster.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad ved Øystein Opås takstforretning AS. Enebolig oppført i 1959. En mindre del er fundamentert på pilarer og vanger av betong. Øvrige deler med støpt plate på mark og grunnmur av betong. Vegger av bindingsverk. Vegger fra byggeår er mulig isolert med flis. Vegger som ble renovert på 90-tallet er isolert med flis. Fasader er kledd med tømmermannskledning og liggende trepanel. Takkonstruksjon av stedsbygget sperretak. Taktekking med takplater av metall. Vinduer i 1,- og 2. etasje med isolerglass av ulike aldre. Kjellervinduer med enkle glass og varerammer. Vinduer i 1. etasje er hovedsakelig fra 90-tallet, men også fra 2014. Vinduer i 2. etasje fra 2013 og 2014. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Takkonstruksjon/loft: Det er noe svai på konstruksjonen. Det er stedvis misfarging på loft som kan indikere kondens, bør følges med på gjennom vinter. - Vinduer: Vinduer fra 90-tallet har passert halvparten av forventet brukstid. Kjellervinduer har slitasje og oppsprekking i kitt. - Utvendige dører: Dører har passert halvparten av forventet brukstid. Noe slitasje på overflater. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Veranda ved entre: Høyde på rekkverk er lavere enn hva dagens krav tillater, men det er i utgangspunktet ikke krav til rekkverk. Veranda mot hagen: Høyde på rekkverk er lavere enn hva dagens krav tillater. Slitasje på håndløper. - Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. - Innvendige trapper: Kjellertrapp: Det er ikke rekkverk i trapp. Trapp til 2. etasje: Det er ikke håndløper på vegg. - Overflater vegger og himling - Bad: Sprekk i hardfuge over dør. Stedvis riss i silikon mellom gulv og vegg. - Overflater gulv - Bad: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Utførelse av membran er ikke dokumentert. Rommet nærmer seg forventet brukstid for våtrom. - Sanitærutstyr og innredning - Bad: Innredninger nærmer seg forventet brukstid. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Aldersbetraktning gjelder for vannrør av kobber. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er ikke ventilering fra bodrom i kjeller. Det er ikke ventilering fra soverom i 2. etasje. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Andre installasjoner: Halvparten av forventet brukstid er passert. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. - Grunnmur og fundamenter: Det er noen riss og sprekker i grunnmur. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Rom under terreng: Det er i hulltaking påvist fukt-/råteskader. Det er noe avskaling på malt betonggulv. Stedvis saltutslag og avskaling på åpne murvegger. Det er foretatt hulltaing og fuktmåling i utforet veggkonstruksjon mot terreng. Det er på kontrollpunkt avdekket fuktinnhold i treverket på over 20 vektprosent og råte i bunnsvillen. Fuktinnhold i treverk på over 20 vektprosent medfører fare for utvikling av sopp- og råteskader og det må ut fra de påviste forhold ventes at det finnes et større omfang av skjule skader i de utforede veggkonstruksjonene. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Restaurerte badet selv, da etter våtromsnormen som var da. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja, Rørlegger Odd Eierholen. 3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? - Tilbakeslag i vaskerom for mange år siden , mistenker at det den gang at det ble kastet annet en toalettpapir. 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av faglært. Foto av avløpsrør. Arbeid utført av Kolstad. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Det er ikke drenert rundt huset, det står at det er selvdrenerende. Noe fuktmerker i kjeller. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Alt elektrisk arbeid er utført av elektriker. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, Elvia. 14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? - Restaurert hus innvendig / utvendig selv. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Egeninnsats. 21. Er det foretatt radonmåling? - Ja, det er foretatt radonmålinger 2 ganger, siste gang for ca. 6 år siden. 21.1 Radonmåling - 2018, ingen radon.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Entré, stue, kjøkken, trapperom og bod. 2. etasje: Trapperom, bad og tre soverom. Kjeller: Trapperom, vaskekjeller, hobbyrom og bodrom. Eiendommen består også av garasje og uthus. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  VELKOMMEN Bilen kan parkeres i garasjen eller på den grusede gårdsplassen. Det er steinlagt vei frem til inngangen og her har du en koselig terrasse med plass til sittegruppe. Herfra tar du deg inn til entré med plass til yttertøy og sko. STUE Lun stue med tidløse overflater og her kan du enkelt innrede med både spisebord og sofagruppe med TV-møblement. Det er utgang til terrassen med direkte adkomst til den fine hagen. KJØKKEN Pent kjøkken med god plass i over- og underskap med grå, profilerte speilfronter. Heltre benkeplate og vask i rustfritt stål. Det er integrert platetopp, stekeovn og oppvaskmaskin med avsatt plass til frittstående kjøleskap. SOVEROM Det er tre soverom i boligen, alle ligger plassert i 2. etasje. To av rommene er noe større enn det tredje, men med plass til soveromsmøbler. BAD Badet ligger i 2. etasje og er fra 2001 med flislagte overflater og varmekabler i gulvet. Det er utstyrt med baderomsinnredning, dusjkabinett og gulvstående toalett.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på egen gårdsplass.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,00))   72 042,- (Omkostninger totalt)   2 272 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Peisovn på kjøkkenet. - Panelovner på enkelte rom. - Varmekabler på badet.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  14285

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 14.285,- i 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon samt vann- og avløpsgebyr. Feie- og tilsynsgebyr utgjorde kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  333726

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1201412

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3418/102/33: 28.01.1977 - Dokumentnr: 303 - Erklæring/avtale BESTEMMELSE OM FELLES VANNVERK/LEDNING Gjelder denne registerenheten med flere 15.10.1980 - Dokumentnr: 4925 - Erklæring/avtale Bestemmelse om bebyggelse Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger . Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Kjellmyra 2, fra 1989. Reguleringsformål for eiendommen er kjørevei, gang-/sykkelvei og boliger. Eiendommen omfattes av reguleringsplan under arbeid, områderegulering for Kjellmyra 2. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Eiendommen omfattes av hensynssone H210_69 gjeldende rød sone for støy ihtt T-1442 og H220_41 gjeldende gul sone for støy iht. T-1442. Det gjøres særlig oppmerksom på at deler av uthuset ligger delvis over byggegrensen.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,00))   72 042,- (Omkostninger totalt)   2 272 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  72042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,37 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev