aktiv-eiendomsmegling
Solgt

FLISA Ola Hammerstads veg 3

Solid og velholdt enebolig med sidebygget enkelgarasje i fine omgivelser på Flobergsjordet - Flat og solrik tomt.

 • kr 1 800 000
 • BRA 238 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 800 000
 • Omkostningerkr 62 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 862 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1970
 • Soverom3
 • ArealP-rom 105 m²
 • Tomt1 046.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 45 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000,00))   62 042,- (Omkostninger totalt)   1 862 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Denne hyggelige eiendommen i Ola Hammerstads veg 3 på Flobergsjordet kan nå bli din. Her bor du i rolige og barnevennlige omgivelser på et etablert boligfelt. Eneboligen er oppført i 1970 og strekker seg over en etasje med kjeller hvor det er potensiale. I hovedetasjen har du alle nødvendige rom med blant annet to soverom, omkledningsrom, romslig stue med utgang til terrasse, separat kjøkken, bad og toalettrom. Kunne du tenke deg en solid og ivaretatt bolig på flat og fin tomt på Flobergsjordet? Da kan dette være boligen for deg. Merk deg dette: - Alt på en flate - Flat tomt med koselige uteplasser - Sidebygget enkelgarasje - Attraktivt og fint boligområde

Ola Hammerstads veg 3, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 99 kvm
  1. etasje: 139 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 105 kvm Vindfang, gang, garderobe, stue, kontor, kjøkken, to soverom, bad og toalettrom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 99 kvm Teknisk rom og fem bodrom.
  1. etasje: 34 kvm Garasje.  Tomt
  1046.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med hage og steinlagt gårdsplass. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1 046,1 m² og et oppgitt areal på 1 046,7 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Ola Hammerstads veg 3 er en enebolig på Flobergsjordet, et rolig og barnevennlig område på det populære boligområde med gangavstand til Flisa sentrum. Det er fin utsikt over Glomma, Flisa brua og landskapet rundt. Fra eiendommen er det kort vei til butikker, skoler, barnehager og andre servicefasiliteter. Flisa er kommunesenteret og er et svært hyggelig handelssted med et godt utvalg av forretninger, idretts- og svømmehall, bibliotek, kino, barnehager, barne-, ungdoms- og videregående skole. Det er nylig vedtatt at det skal bygges storskole på Flisa som samler en større del av kommunen. Der er det også et eget ungdomshus, kulturskole, samt Åsnes Aktivitetssenter med fasiliteter for bowling, klatring, en mengde uteaktiviteter, lysløype, treningssenter og fysioterapi. I tillegg en rekke frivillige lag og foreninger innenfor idrett og kultur.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Jan Martin Rønning ved Øystein Opås takstforretning AS. Enebolig oppført i 1970. Boligen har grunnmur av lettklinkerblokker og drenering i form av tilbakefylling med drenerende masser fra byggeår. Vegger er av bindingsverkskonstruksjon fra byggeår utvendig kledd med stående bordkledning. Boligen har taktekking av pappshingel og takrenner, nedløpsrør og beslag er av metall. Boligen har i hovedsak malte trevinduer med 2-lags isolerglass i første etasje og i hovedsak malte trevinduer med vareramme i kjeller. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Utvendige dører: Balkongdøren er av en alder der punktering av glass plutselig kan forekomme. - Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Overflater vegger og himling - Bad: Det er påvist sprekker i fliser. Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist sprukne fliser i nedkant av vegg i dusjsonen og det er påvist riss i flisfuger i våtsonen. Dette er symptomer på fuktskade. Det er påvist skadet veggflis. - Avtrekk - Kjøkken: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på ventilatoren. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. - Vannbåren varme: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på anlegg for vannbåren varme. - Drenering: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. - Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist oppsprukket vannbrett under vindu, og noe oppsprukket bordkledning. - Vinduer: Vinduene er av en alder der punktering av glass plutselig kan forekomme. Kjellervinduer er værslitt. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Terrassegulvet har et begynnende vedlikeholdsbehov, og det er slitasje etter brodder. - Andre utvendige forhold: Gulv er saltspist og har en grov utførelse. Det vil samle seg vann i groper i gulvet. Det er påvist sprekkdannelse i gulvet. - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad. - Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Dette anbefales på grunn av fare for glør fra aske eller ved en pipebrann. - Innvendige dører: Det er påvist enkelte dører som er tunge å stenge. Det er påvist skadet dør til bad og skade har mest sannsynlig oppstått som følge av at døren har ligget på terskel. - Overflater gulv - Bad: Det er påvist avskallet gulvflis. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Badet har et støpejernsluk og det er krevende å oppnå tett overgang mellom støpejernsluk og tettesjikt. - Overflater og innredning - Kjøkken: Det er påvist at overflater har noe skader. Det er påvist skader på benkeplate og noe normal bruksslitasje. - Overflater og konstruksjon - Toalettrom: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. - Varmesentral: Det foreligger ikke service på anlegget siste to år. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Ut fra servicelapp på oljefyren ble forrige service utført i 2012. - Elektrisk anlegg: Boligen har åpent elektrisk anlegg med både jordede og ujordede stikkontakter og sikringsskap med skrusikringer, en jordfeilbryter og en jordfeilautomat i sikringsskap i kjeller. - Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er påvist områder med løsnet puss. Det er påvist en del riss i grunnmuren utvendig. - Terrengforhold: Det er ikke tilfredsstillende fall fra bolig. - Oljetank: Ingen dokumentasjon fra kontroll siste 12 måneder foreligger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er i hulltaking påvist fukt-/råteskader. Bunnsvill ved hulltaking er råteskadet. - Innvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Etter dagens forskrift er det krav til at høydeforskjeller over 0,5m sikres med rekkverk eller annen tilsvarende løsning. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja. 2.1 Redegjør for årstallet og hva som ble gjort? - Flislagt vegger. Varmekabler i gulv på badet i 2014. 2.4 Er arbeidet eller deler av arbeidet utført av ufaglært eller ved egeninnsats/dugnad? - Egeninnsats. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere? - Fuktinnslag i kjeller. 10.1 Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? - Ny singel oppå det gamle. 10.2 Hvem er arbeidet utført av? - Egeninnsats. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner? - Konvertert til biofyring. 11.1 Hvem er arbeidet utført av? - UniProtecin. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner? - Kontroll av el-anlegget 2023 - serviceavtale-V-pumpe. 17. Er det nedgravd oljetank på eiendommen? - 3000 liters glassfiber.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, gang, garderobe, stue, kontor, kjøkken, to soverom, bad, toalettrom og garasje. Kjeller: Teknisk rom og fem bodrom. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  VELKOMMEN Gårdsplassen er steinlagt med gode parkeringsmuligheter. Inngangspartiet ligger i tilknytning til terrassen. Lysmalt vindfang og gang med plass for å kunne henge fra seg ytterjakka. STUE Stuen er luftig og åpen med godt lysinnslipp. Gode møbleringsmuligheter for sofagruppe og spisebord. Fra stuen er det utgang til terrasse. KJØKKEN Lyst kjøkken med innredning i vinkel som består av over- og underskap samt skuffer. Malte, profilerte fronter og laminat benkeplate. Det er nedfelt komposittservant med sidefelt. Avsatt plass til frittstående komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. SOVEROM Boligen er innredet med to soverom av god størrelse med plass til dobbeltseng og nattbord. Det er et separat omkledningsrom med god skapplass som i utgangspunktet er et soverom om man ønsker et ekstra soverom. BAD OG TOALETTROM Badet er flislagt med varmekabler i gulvet. Rommet er utstyrt med dusjhjørne og servantinnredning. Vegg-i-vegg med badet er det separat toalettrom med servant og gulvstående toalett.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Terrassemarkise medfølger ikke.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 45 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000,00))   62 042,- (Omkostninger totalt)   1 862 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  - Varmepumpe i stuen. - Biofyr som fører varme via radiatorer på enkelte rom. - Gulvvarme på badet. Oljetanken på eiendommen ble bekreftet konvertert til biofyring den 14.04.2020 og benyttes i dag til oppvarming via radiatorer. Fra 1. januar 2020 ble det innført forbud mot fossil olje eller parafin til oppvarming. Overgang til bruk av biofyringsolje krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av fyringsanlegget. Som eier av eiendom med oljetank, er man ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes.  Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  16351

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 16.351,- for 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon samt vann- og avløpsgebyr. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  375454

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1351634

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3418/109/263: 04.08.1970 - Dokumentnr: 2178 - Bestemmelse om veg Bestemmelse om vann/kloakkledning: Når kommunen ønsker vann-, kloakk- eller lysledning innlagt til andre, bakenfor eller innenfor liggense tomter har den rett til å grave ned slike ledninger på eiendommen eller å føre dem over grunnen uten erstatning av noe slag. Kommunen skal også ha uhindret og vederlagsfri adgang til når som helst å utføre ettersyn og reparasjoner, vedlikehold, omlegging og utvidelser etc. av slike ledninger. Etter endt arbeid plikter kommunen å bringe eiendommen tilbake til den tidligere stand.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for våningshus i 1971. Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for øvrig bygningsmasse. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er deler av et soverom definert som sportsbod. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Flisa del 3, fra 1984. Reguleringsformål for eiendommen er boliger, kjørevei og gang-/sykkelvei. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Eiendommen omfattes av bestemmelsesområde for Flisa sentrum.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 45 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000,00))   62 042,- (Omkostninger totalt)   1 862 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  62042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 3,2 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev