aktiv-eiendomsmegling

FLISA Perstuvegen 1

Herskapelig og flott småbruk med mye historie i veggene - Potensiale og muligheter både ute og inne!

 • kr 3 500 000
 • BRA 1 116 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 3 500 000
 • Omkostningerkr 104 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 604 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1923
 • Soverom6
 • ArealP-rom 347 m²
 • Tomt2 128.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Perstuvegen 1 er en stor og innholdsrik enebolig som strekker seg over tre plan og som i senere tid er innredet med 2 leiligheter. De har med felles innganger med eget kjøkken, bad, stue og soverom i hver av etasjene, men kan også benyttes som en familiebolig om du vil. Stor og flott terrasseplatting med basseng hvor du kan nyte sola fra tidlig morgen til sent kveld er et stort pluss. På eiendommen står også en låve, stabbur, garasjeuthus og utebod. Her bor du i et landlig område, samtidig som det er gangavstand til Flisa sentrum som ligger kun ca. 1,4 km fra eiendommen. Populære Færder med både badeplass, camping, kiosk og restaurant ligger kun i gangavstand til denne eiendommen. Merk deg dette: - Minibruk nær Flisa sentrum - Potensielt utleieobjekt - Stor familiebolig

Perstuvegen 1, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 38 kvm
  1. etasje: 140 kvm
  2. etasje: 139 kvm
  3. etasje: 87 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 0 kvm
  1. etasje: 140 kvm Trapperom, mellomgang, bad/vaskerom, kjøkken, stue, entrè, trapperom, gang, stue og to soverom
  2. etasje: 134 kvm Trapperom, mellomgang, bad/vaskerom, kjøkken, spisestue, to stuer, gang og soverom
  3. etasje: 73 kvm Gang, tre soverom, bad/vaskerom og kjøkken

  Låve
  Bruksareal
  1. etasje: 323 kvm
  2. etasje: 160 kvm
  3. etasje: 74 kvm

  Stabbur
  Bruksareal
  1. etasje: 37 kvm
  2. etasje: 40 kvm

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 59 kvm

  Utebod
  Bruksareal
  1. etasje: 19 kvm  Tomt
  2128.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 3650 m². Opparbeidet med grøntarealer beplantet med diverse prydbusker samt en del større trær. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Flobergshagen, et stille og rolig område rett utenfor Flisa sentrum. Området består i hovedsak av spredt boligbebyggelse og noe næring. Inn til forretningssentrum og ellers alle fasiliteter i Flisa sentrum er det ca 1,4 km. Til skoler og barnehage er det ca 2 km.Populære Færder med både badeplass, camping, kiosk og restaurant ligger kun i gangavstand til denne eiendommen. Det er flotte turmuligheter blant annet på Myrmoen.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Enebolig Fra 1923. Byggegrunn antatt med elve- og bekkeavsetning. Eldre del: Drenering og fukrsikring materialer er ukjent da den er nedgravd og ikke tilgjengelig. Antatt med avtrekk fra byggegrube i stensatt grøft. Del med krypkjeller: Byggegrop uten etablert drenering. Ikke obsertvert grunnmursplast. Antatt at boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Kjelleryttervegger av sparesteinsbetong. Blindkjeller med støpt ringmur. Yttevegg iu kjellerrom er forblendet med murte sementblokker. Boligyttervegger i bindingsverk, etterisolert med mineralull. Yttervegg kledd med tømmermannpanel montert i ca. 2012. Trevinduer med koblet glass. Varevinduer, 1+1 glass. Nyere vinduer med 2 lags isolerglass i glassveranda. Malt ytterdør med glassfelt. Tofløyet terrassedør med 2 lags isolerglass i stue. Plassbygget ytterdører til baksterom og kjeller. Utvendig impregnert tretrapp ved inngang. Utvendig impregnert tretrapp ved inngang på fasade mot vest. Halvvalmtakkonstruksjon. Utbygget med oppløft i takkonstruksjonen fra mønet. Undedrtak med sponfliser. Himling isolert med flis. Ovverbygget takkonstruksjon over glassveranda i 2. etasje. Tak tekket med metallplater. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Takstige. Snøfangere. Beslag i gradrenner. Isbordbeslag. Beslag i overgang tak og vegg. Utvendige beslag er ikke besiktiget grunnet snø. Låve Ukjent byggeår. Fundamentert på naturstein. Del med støpt ringmur under fjøs. Yttervegger kledd med låvepanel. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med bølgeblikkplater. Plassbygget ytterdører og dører. Metall takrenner og nedløp. Stabbur Ukjent byggeår. Oppført i bindingsverk, uisolert. Trebjelkelag, antatt uisolert. Sperretakkonstruksjon. Vindu med ettlags glass. Støpte punktfundamenter. Yttervegg kledd med stående og liggende panel. takflater er antatt tekket med metallplater. Støpt trapp ved inngang. Plassbygget ytterdør. Garasjeuthus Ukjent byggeår. Oppført i trekonstruksjoner, uisolert. Sperretakkonstruksjon. Fundamentert på naturstein. Yttervegg kledd med låvepanel. Saltakkonstruksjon tekket med bølgeblikkplater. Plassbygget to-fløyet ytterdører. Frittliggende utebod Ukjent byggeår. Trebjelkelag, antatt isolert med flis. Oppført i bindingsverk antatt isolert med flis. Ukjent fundamentering. Yttervegg kledd med stående panel. Pulttakkonsstruksjon tekket med profilerte metallplater. Overbygget takkonstruksjon over inngang understøttet med tresøyler. Plattibng ved inngang. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie takst. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Innvendig/overflater 2: Det er påvist andre avvik: Påvist brennmerker i himling over kjellerrom. - innvendig/rom under terreng: Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Noe riss, sprekker og ujevnheter i gulv. Steder med fuktmerker i gulv. Steder med saltutslag på kjelleryttervegger, etter fuktgjennomgang i veggene. Saltutslag dannes når fuktighet trenger gjennom murkonstruksjoner og transporterer saltmineraler ut til overflaten. Når vannet fordamper blir det krystalliserte saltet liggende igjen på overflaten av murverket eller betongen. - Innvendig/innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Noe skjevheter i trappene. Gjelder del med rekkverk i trappeåpning. - Våtrom/overflater vegger og himling/bad/vaskerom: Det er påvist andre avvik: Overflatene har passert halvparten av gjenværende levetid. - Våtrom/overflater gulv/bad/vaskerom: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er registrert knirk i gulvet. Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). - Kjøkken/overflater og innredning/kjøkken: Kjøkkeninnredning er av eldre dato, og den mangler bruksffunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. - Tekniske installasjoner/vannledninger: Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Gjelder del med koberrør. Det er irr på kobberrør. Rust på stoppekran. Vannrør er ført i yttervegg på bad i 2. etasje. Fare for frost. - Tekniske installasjoner/elektrisk anlegg: Elskap med automatsikringer, montert på vegg i 1. etasje. Kursene er merket. Åpent ledningsnett. Montert strømmåler. - Tekniske installasjoner/elektrisk anlegg 2: Tre-faset elektrisk anlegg. El-skap med skrusikringer (porselensikringer) + enkelte ettermonterte automatsikringer. Montert på vegg i 2. etasje. Kursene er meret. Åpent ledningsnett. Hovedsikring, 63A. - Tekniske installasjoner/elektrisk anlegg 3: Elskap med automatsikringer, montert på vegg i 3. etasje. Kursene er merket. Åpent ledningsnett. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendig/veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kan av kledning mot grunnmur. Det er påvist andre avvik: Ssolslitt panel, behov for vedlikehold. - Utvendig/takkonstruksjon/loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist andre avvik: Det er ikke obsertvert større avvik i konstruksjonen, må påregne noe aldersrvitring da komponentene er over 100 år. Sponfliser fra byggeåret, kan ikke regnes som tett undertak. Muselort på loft. Påvist fuktskjolder i vegg på rafteloft. Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormale verdier. - Utvendig/vinduer: Det er påvist andre avvik: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Påvist knust/sprekk i vindusglass i stue. Det er påvist sprekk i vindusglass på soverom 1. etasje. - Utvendig/dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. - Innvendig/overflater: Det er påvist andre avvik: Knirk i gulv i gang. Del med slitte tregulv. Påvist muselort på gulv i 3. etasje. - Innvendig/etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på ca. 20 mm på kjøkken i 3. etasje. Påvist råteskade i tresøyle i kontakt med støpt gulv. - Innvendig/radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU radon aktsomhetskart er definert med moderat til lav aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er eller ikke utført med radonsperre. - Innvendig/pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Pipe er ikke synlig på fire sider i 3. etasje. Sotskjolder i pipe på loft. Rust på feieluke og sotluke. - Innvendig/pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Rust på sotluke. Røykrørgjennomføring er tettet med mineralull i bakstrom. Avskalinger i murpuss på pipe i bakstrom. Rust på komfyrovn.. Sotskjolder i pipe. Frostspreng i teglsteinspipe over yttertak. - Innvendig/krypkjeller: Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er påvist noe provisoriske understøttelser av etasjeskiller. - Våtrom/ventilasjon/bad/vaskerom: Våtrommet mangler tilluftsventilering, feks spalte/ventil ved dør. - Våtrom/overflater vegger og himling/bad/vaskerom: Det er påvist andre avvik: Overflatene har passert halvparten av gjenværende levetid. Innerdør i våtsonen, dusjkabinett hindrer direkte vannsprut på innerdør. - Tekniske installasjoner/ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Tekniske installasjoner/varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. - Tekniske installasjoner / varmtvannstank 2: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Tekniske installasjonmer/varmtvannstank 3: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Tomteforhold/drenering: Det mangler eller på grunn av alder ere det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettejsikt på grunnmur. - Tomteforhold/grunnmur og fundamenter: Grunnnmuren har sprekkdannelser. - Tomteforhold/grunnmur og fundamenter 2: Grunnmuren har sprekkdannelser. - Tomteforhold/terrengforhold: Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendig/dører: Det er påvist dører med fukt/råteskader -Innvendig/trapper: Det er ikke montert rekkverk. - Våtrom/generell/bad/vaslerp,: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Sprekk i flere fliser. Løse fliser ved innerdør til bad. Sprekk i toalett. Ikke etablert tilluftspalte under innerdør. Bad er bygget etter byggeforskrifter gjeldende før 1997. Bad fra før 1997 gis i denne rapport automatisk TG3 da det ut fra alder må forventes at behov for oppgraderinger nærmer seg. - Kjøkken/avtrekk: Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom). Det er gitt tgiu for følgende komponenter: - Utvendig/taktekking: Taktekking er snødekt, alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. - Utvendig/nedløp og beslag. - Utvendig/utvendige trapper: Utvendige trapper er sbødekt og derfor ikke nærmere vurdert. - Utvendig/andre utvendige forhold - Våtrom/tilliggende konstruksjoner/våtrom/bad/vaskerom: Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone - Tomteforhold/drenering. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at eneboligen er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at stabbur og uthus er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Kommunen har opplyst at bygget har vernestatus, noe som kan medføre større restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen. de to bygningene er meldepliktig i hht Kulturminnelova §25.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Vi gjorde det vi gjøre selv også leide vi inn rørlegger til resten. 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ble gjort etter våtromsnormen på dette tidspunktet 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Vi vet at det har vært noe fukt i noen dører i kjelleren 7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Det må tettes et hull i kjelleren. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Huset fra 1923 og har normale skjevheter på et så gammelt hus 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Vi gjorde det kunne selv og fikk faglært til å utføre det vi ikke hadde lov til. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Det har vært kontroll på strømanlegget 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært. Vi har byttet kledning. Henrikas 17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Utleidel 17.1. Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? Det er i papirene 24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Hatt noen perioder med støy fra siloen i nærheten men det forsvant når de bygde nytt

  Innhold
  Enebolig: 1. etg.: Trapperom, mellomgang, bad/vaskerom, kjøkken, to stuer, entrè, trapperom, gang, to soverom. 2. etg.: Trapperom, mellomgang, bad/vaskerom, kjøkken, spisestue, to stuer, gang og ett soverom 3. etg.: Gang, tre soverom, bad/vaskerom og kjøkken

  Standard
  Perstuvegen 1 er en stor og innholdsrik enebolig som strekker seg over tre plan og som i senere tid er innredet med 2 leiligheter med felles innganger med eget kjøkken, bad, stue og soverom i hver av etasjene, men kan også benyttes som en familiebolig om du vil. Stor og flott terrasseplatting med basseng hvor du kan nyte sola fra tidlig morgen til sent kveld er et stort pluss. På eiendommen står også en låve, stabbur, garasjeuthus og utebod. Her bor du i et landlig område, samtidig som det er gangavstand til Flisa sentrum som ligger kun ca. 1,4 km fra eiendommen. Populære Færder med både badeplass, camping, kiosk og restaurant ligger kun i gangavstand til denne eiendommen. 1. etg. Entre og bientrè Til første etasje kan du ta deg via inngangen på fremsiden eller bientrèen med en av de to trappene til 2. etasje. Ved entrèen kommer du til bad/vaskerom og kjøkkenet Kjøkken Eldre innredning av ukjent alder med laminert benkeplate, over og underskap, sporfreste fronter, to rustfrie kummer med benkebeslag og vinylfliser i benkerygg. Kjøkkenet ble malt i 2022. Kjøkkenventilator med kullfilert. Opplegg for oppvaskmaskin i innredningen. Bad og vaskerom Dette badet ble restaurert i ca. 1995 og har flislagte gulv med varmekabler og våtromsplater på vegger. Dusjkabinett, toalett, servant, baderomsinnredning og opplegg for vaksemaskin. El. vifte. Stuer Her har du stue på stue, begge i dag ved siden av kjøkkenet. med doble dører og ekte sjarm. Soverom I 1. etasje er det i dag to soverom hvor ett rom antagelig har vært en del av stuen tidligere. 2. etg. Kjøkken Nyere IKEA-innredning med heltre benkeplate, over og underskap, ettgreps blandebatteri, speil fronter og kompositt kum. Spiseplass i rommet Bad og vaskerom Rommet ble pusset opp i 2008 og har våtromsplater på vegger og belegg på gulv. Rommet har dusjkabinett, servant, toalett, baderomsinnredning og opplegg for dusjkabinett. Panelovn. Elektrisk styrt vifte. Soverom I 2. etasje er det ett soverom med god størrelse. 3. etg. Kjøkken Eldre innredning av ukjent alder. Innredning med laminert benkeplate, over og underskap, glatte fronter, ettgreps blandebatteri og to rustfrie kummer. Kjøkkenventilator. Bad og vaskerom Dette rommet ble også pusset opp i 2008 og har våtromsplater på vegger og våtromsbelegg på gulv. Det er innredet med servant, toalett, dusjkabinett, , baderomsinnredning og opplegg for vaskemaskin. Elektrisk styrt vifte. Panelovn. Soverom Det er ett soverom i tredje etasje. De innvendige overflatene består av gulv mede vinylbelegg, teppe, fliser, laminat, tregulv og malt tregulv. Vegger med malt panel, panel, malt tapet, brystningspanel, malt strietapet, brystningspanel og malte MDF-veggplater. Himlinger med malt panel, malte plater og malt MDF-takpanel. Betongkjeller. I tillegg står en låve, stabbur, garasjeuthus og utebod på tomten. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2014, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2034. Etter flommen i 1995 ble det opprettet et Verkestyre for Flobergshagen, flomverket rundt området ble oppgradert for 200 års flom, og vedlikehold etc av flomverket skal ivaretas av de eiendommer som er tilknyttet område. Det er innlagt fiber til eiendommen. Det gjøres særlig oppmerksom på at eiendeommen ligger i et flomutsatt område og at eiendommen lå under flom i 1995.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med vedfyring og strøm. Det er både peis, komfyrovn, vedovn og koksovn. I tillegg er det varmepumpe og panelovner. Varmekabler i gulv på bad i 1. etasje.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 25.238,- for 2023. I disse inngår eiendomsskatt, samt vann- og avløpsgebyr. Renovasjon utgjør kr 7.548,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 1.300,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  968181

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  3485450

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: Tinglyst bestemmelse om veirett for gnr. 109, bnr. 24 over denne eiendommen, dbnr. 360094, tgl. 24.4.2015. Tinglyst bestemmelse om veirett for denne eiendommen over gnr. 109, bnr. 24, dbnr.29, tgl. 7.1.1998. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Infiltrasjonsanlegg og arbeider etter flomskader i 1995 er byggemeldt. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra privat vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene. Eiendommen har privat avløp med septiktank med infiltrasjon i grunn. Kommunen opplyser at avløpsanlegget ble utbedret i 1996 etter flommen i 1995. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune 2019-2030, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR) og flomfare. Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen grenser til LNRF-område, planens begrensning, næringsbebyggelse og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

  Adgang til utleie
  Tidligere har 2. og 3. etasje blitt utleid på Air BNB og vanlig utleie for kr. 8.000,- ekskl. strøm i 2. etasje og kr. 6.000,- ekskl. strøm i 3. etasje. Hele boligen står fritt disponibel for kjøper ved overtagelse og det foreligger ingen leieforhold i dag. På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det er begrensninger ved korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonslovens § 24. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1 bruksenhet(er).

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  104542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,7% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  15.900,- og visninger kr  2.500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  49.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  8.900,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket innhenting av opplysninger, tilrettelegging og markedsføring.  Alle beløp er inkl. mva. 

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev