aktiv-eiendomsmegling

FLISA Petobakken 13

Hyggelig bolig med alle rom på ei flate pluss kjeller - Gang- og sykkelsti til Flisa - Isolert dobbeltgarasje & verksted

 • kr 1 500 000
 • BRA 376 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 500 000
 • Omkostningerkr 54 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 554 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 978
 • Soverom3
 • ArealP-rom 111 m²
 • Tomt1 890.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  37 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000))

  54 542 (Omkostninger totalt)

  1 554 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Her kan du få oppfylt drømmen om det gode liv på landet, samtidig som det er en liten kjøretur inn til Flisa sentrum. Petobakken 13 er en koselig bolig med alle rom på ei flatte pluss uinnredet kjeller. Den ligger omtrent midt i mellom Flisa sentrum og Kjellmyra med 5 km til hver. På Kjellmyra er det idrettsplass med fotballbane, rulleskibane, turløype, grillhytte, skøytebane og akebakke på vinterstid. På Flisa finner du alt det du måtte trenge i hverdagen. Selve boligen har tre soverom, stue og kjøkken med delvis åpen løsning, bad og eget vaskerom. Det meste er fra byggeår, men med enkelte oppgraderinger som kjøkkenet. Ute er det både dobbelt garasje, verksted. Merk deg dette: - Enebolig med alle rom på ei flate - Kun ca. 5 km til Flisa og 5 km. til Kjellmyra - Isolert dobbeltgarasje

Petobakken 13, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 100 kvm
  1. etasje: 111 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 111 kvm Entré, gang, trapperom, stue, kjøkken, bad, vaskerom, toalettrom, kontor og to soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 100 kvm To kjellerrom.

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 47 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 47 kvm Garasje.

  Verksted/lager
  Bruksareal
  1. etasje: 76 kvm
  2. etasje: 42 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 76 kvm Garasje, lagerrom og to verkstedrom.
  2. etasje: 42 kvm Hobbyrom/verksted og lagerrom.  Tomt
  1890.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring og gårdsplass, plen og noe beplantning. I følge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1 890,3 m² og et oppgitt areal på 1 890,6 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Fin eiendom med landlig beliggenhet langs Kaptein Dreyers veg i Åsnes kommune. Område med eneboligbebyggelse og jord/skogbruk. Kun ca. 2,4 km til Flisa sentrum med de fleste fasiliteter og et variert utvalg av forretninger, kjøpesenter, cafeer og diverse servicetilbud. I sentrum på Flisa ligger også Åsneshallen med ulike kulturaktiviteter, samt klatrevegg og treningssenter. I samme område ligger svømmehallen og et populært idrettsanlegg med bl.a. kunstgressbane for fotballglade barn og unge. Her finner du også barnehage og skoler. Er du glad i friluftsliv og uteaktiviteter så er det gode muligheter for dette i området. På vinterstid er det langrennsløyper rett utenfor døra. Avstanden er ikke lang til fine bade- og fiskeforhold både på Baksjøen, Glomma og Flisaelva. Ca. 3,5 km unna boligen finner du også Myrmoen friluftsområde, som er godt tilrettelagt med både tur- og sykkelstier. Her er det også rasteplasser med bord og sittebenker, samt trimapparater. I tillegg kan du ta deg opp Kjølaberget hvor det er flott utsikt over nærområdene.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad ved Øystein Opås Takstforretning AS. Enebolig oppført i 1978. Ukjent byggegrunn og løsning for drenering. Grunnmur av blokker av lettklinker som er pusset og malt. Kjeller med jordgulv/betong/ fjell på gulv. Vegger av ubehandlet lettklinker og trepanel i himlinger. Vegger av bindingsverk. Normal isoleringsmetode på byggetidspunktet var med mineralull. Fasader er kledd med tømmermannskledning og liggende trepanel. Kledning har lufting bak overligger som er tettet med lusing på kontrollpunkt. Takkonstruksjon av takstoler. Kaldt loft som er isolert med mineralull. Taktekking med shingel fra ca. 2008. Vinduer av tre med isolerglass i 1. etasje, opplyst fra byggeår. Kjellervinduer av tre med enkle glass. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Beslag og takrenner har misfarging og mosevekst. Det er noe avskaling på pipebeslag og luftebeslag. Frostspreng på nedløp på baksiden av boligen. - Veggkonstruksjon: Slitasje og misfarging på kledning på gavl mot carport. Begynnende oppsprekking i overflater på treverk på fasade mot vei. Oppsprekking og slitasje på kledning på gavl mot garasje, det kan være råte i enkelte liggende bord. Ut fra observasjoner av kondens i himlinger i kjeller finnes det en risiko for at det kan finnes skjulte skade på bindingsverk i disse områdene. - Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Tegn til fuglereir i gesims i gavl mot carport. Noe slitasje på vindskier. Svertesopp i taktro på loft. Fuktinnhold i taktro på loft på opp til 24 vektprosent. Fuktinnhold i treverk på over 20 vektprosent kan være skadelig og medføre utvikling av sopp- og råte. Det er ventilasjonsrør som er avsluttet med avkast på loft. Tegn til fuktinntrenging under beslagshatt for ventilasjon. - Vinduer: Vinduer er nær sine forventede brukstider. Avskaling av maling, fuktpåkjenninger og generell på kjellervinduer. Det gjenstår tilslutning rundt kjellervinduer. Det er begynnende oppsprekking i treverk på enkelte vinduer i 1. etasje. Enkelte vinduer har innvendige fuktmerker. - Utvendige dører: Entredør: Noe utvendig slitasje. Dørblad tetter ikke helt mot karm. Verandadør: Innvendig slitasje. Dørblad tar i karm. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Slitasje på overflater. - Innvendige overflater: Stedvis gjennomslag fra spiker i enkelte himlingsplater. Stedvis noen bruksmerker på overflater. Slitasje på tapet enkelte steder. Gulvbelegg løsner stedvis i skjøter. Stedvis svak dekk på maling. - Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. - Rom under terreng: Det kommer vann inn i kjeller i del mot sør og det er et generelt svært fuktig klima i hele kjelleren. Dette pumpes i dag ut med lensepumpe. Det er kondens i himling flere steder. Det er fuktinnhold i treverk i himlinger på over fibermetning (30 vektprosent). Fuktinnhold i treverk på over 20 vektprosent medfører fare for at sopp- og råteskader oppstår. Soppvekst flere steder rundt om på bakken og på treverk som ligger på bakken. Soppvekst er ikke identifisert. Det er saltutslag på vegger. - Innvendige dører: Slitasje på karmer og terskler. Flere dører har bruksmerker på overflater. - Overflater vegger og himling - Bad: Veggbelegg har begynt å løsne nederst på vegg under servantinnredning. - Overflater gulv - Bad: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. - Sanitærutstyr og innredning - Bad: Innredninger er nær sine forventede brukstider. Noen bruksmerker på servantinnredning. - Overflater og innredning - Kjøkken: Noe slitasje og bruksmerker på overflater. - Overflater og konstruksjon - Toalettrom: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Tapet begynner å løsne i skjøter. Tapet har noen riss og bølger seg i vegghjørner. Innredninger er nær sine forventede brukstider. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Små drypplekkasjer fra flere rørskjøter i kjeller. Korrosjon på rørskjøter. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. - Ventilasjon: Alle ventiler i kjeller er stengt. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. - Andre installasjoner: Det finnes ingen komplett servicehistorikk. Mitsubishi varmepumpe nærmer seg sin forventede brukstider. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Stedvis avskaling og mindre sprekker i overflaten. Kraftigere sprekk i grunnmur mot carport. Større omfang av avskaling på grunnmur mot garasje. Større omfang av småriss på grunnmur mot øst. - Forstøtningsmurer: Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Støttemur er hovedsakelig dekket av snø. Det er sprekker i muren ved carport. Muren heller utover. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. - Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. - Generell - Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Sveiseskjøter på gulvbelegg begynner stedvis å slippe. - Elektrisk anlegg: Hovedsakelig åpent lagt elektrisk anlegg. Sikringsskap med skrusikringer fra byggeår. Det er utett gjennomføring i sikringsskapet. Dette medfører TG3 på det elektriske anlegget. - Drenering: Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. - Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Punkt 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja. Punkt 2.1 Redegjør for årstallet og hva som ble gjort: - 1993, utvidet bad. Punkt 2.3 Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. - Egeninnsats. Punkt 3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? - Tilbakeslag i rør i kjeller. Punkt 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere? - Ja, se tilstandsrapport. Punkt 6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? - Fyringsforbud i uthus/verksted. Punkt 7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Sprekker i kjeller, se tilstandsrapport. Punkt 8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter eller skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende? - Se soppskader i tilstandsrapport. Punkt 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Satt inn varmepumpe. Punkt 11.1 Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. - Vennetjeneste. Tilleggskommentar: Jeg LAK har bodd i eiendommen 21 år, og bebodd eiendommer det siste året. Vi har bare utbedret med å male overflater og forholder oss til tilstandsrapport av 2023.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Entré, gang, trapperom, stue, kjøkken, bad, vaskerom, toalettrom, kontor og to soverom. Kjeller: To kjellerrom. Eiendommen består også av garasje, verksted/lager, carport og dukkestue. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".

  Standard
  Velkommen Her møtes du til en gruslagt parkering og innkjørsel. Parker foran huset eller garasjen. Inne er det lite vindfang og deretter en gang som leder til alle boligens rom. Stue Stuen er lys og luftig og har plass til både spisestue og dagligstue. Her er det varmepumpe og vedovn og åpen løsning mot kjøkkenet. Kjøkken Kjøkkenet har en innredning på flere vegger med delvis profilerte og delvis slette fronter i malt utførelse, laminert benkeplate og vask i rustfritt stål. Det er frittstående hvitevarer. Vegghengt kjøkkenventilator med avkast ut. Bad Badet ble bygget om og utvidet på 90-tallet med vinylbelegg på vegger og gulvbelegg på gulv. Her er det toalett, dusjkabinett og servantinnredning. Mekanisk avtrekk. Vaskerom Boligen har også et vaskerom med gulvbelegg og tynnpanel på vegger. Rommet er innredet med benkeinnredning, høyskap, utslagsvask og opplegg til vaskamaskin. Naturlig ventilering fra rommet. Soverom Boligen har tre soverom.

  Innbo og løsøre
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er innlagt fiber til eiendommen.

  Parkering
  I garasje, carport eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 1998, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2028.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  37 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000))

  54 542 (Omkostninger totalt)

  1 554 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Varmepumper. - Vedovn i stuen. - Panelovner på enkelte rom

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 32.182,- for 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon samt vann- og avløpsgebyr. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: - Dagboknr. 4815, tinglyst den 22.12.1975. Gjelder avståelse om grunn til gang- og sykkelbane. - Dagboknr. 2982, tinglyst den 03.07.1978. Gjelder vegvesenets betingelser vedtatt. - Dagboknr. 2333, tinglyst den 07.06.1979. Gjelder bestemmelse om bebyggelse. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for våningshus i 1979. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for øvrig bygningsmasse. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger av dobbeltgarasje og carport som synes å stemme godt over ens med dagens bruk. Det er også mottatt byggetegninger for eneboligen hvor kjeller er definert som kryperom og nåværende bad er definert som matrom og bad (boligens tilleggdel), det er ikke kjent med at det er søkt bruksendring for tiltak. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra privat vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene. Det er ikke kjent med at det er tinglyst avtale om veirett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen omfattes av hensynssone H210_69, rød sone iht. T-1442 og H220_41, gul sone iht. T-1442.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  37 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000))

  54 542 (Omkostninger totalt)

  1 554 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  54542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 4,5 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev