aktiv-eiendomsmegling

FLISA Siggerudsvegen 152

Koselig småbruk bestående av generasjonsbolig, låve, stabbur og garasje - Tomt på ca. 108 daa med fulldyrka jord og skog

 • kr 2 450 000
 • BRA 254 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 450 000
 • Omkostningerkr 78 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 528 292
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1963
 • Soverom4
 • ArealP-rom 183 m²
 • Tomt108 403 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 61 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000,00))   78 292,- (Omkostninger totalt)   2 528 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Dette trivelige småbruket på Flisa vestside i Åsnes Åsa ca. 9,5 km utenfor sentrum av Flisa kan nå bli ditt. Småbruket ligger i landlige og fine omgivelser med åker og eng som omringer tunet. På eiendommen er det enebolig fra 1963, driftsbygning med sidebygg, stabbur, garasje og vedskåle. Tomta er på ca. 108 daa hvorav 56 daa utgjør fulldyrka jord, 48,6 daa produktiv skog og 2,8 daa bebygd tun (se vedlagte gårdskart i salgsoppgaven for mer informasjon). Om du er på utkikk etter et småbruk med potensiale og muligheter for både to- og firbeinte så bør du ta en titt på denne! Merk deg dette: - Bygningsmasse med potensiale - Romslig enebolig med god plass - Eiendommen er konsesjonsbelagt - Idylliske omgivelser nær naturen

Siggerudsvegen 152, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 71 kvm
  1. etasje: 183 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 183 kvm To entréer, to bad, toalettrom, to kjøkken, to stuer, kontor og to soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 71 kvm Trapperom, toalettrom, gang og fem kjellerrom.  Tomt
  108403m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 108,4 daa. Av disse utgjør fulldyrka jord ca. 56 daa, produktiv skog ca. 48,6 daa og tun og annet areal ca. 2,8 daa. Tunet er opparbeidet med hagearealer med beplanting. Arealer er hentet fra vedlagte gårdskart. Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes. Det opplyses om at jorda forpaktes bort til kr 8.000,- per år, det er ingen signert kontrakt som foreligger for nevnte forhold. Det vil være opptil kjøper om dette skal videreføres eller om ønske er å benytte jorda selv.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i landlige omgivelser i på Siggerud ved Flisa vestside. Området har store jord- og skogbrukseiendommer som gir en landlig og fredelig idyll. Fra eiendommen er det ca. 9.5 km til Flisa og ca. 23 km til Kirkenær. Det er fine tur- og treningsmuligheter i området langs grusete landeveier eller myke skogstier. Barne- og ungdomsskolen ligger i Flisa sentrum. Her finner du også et variert utvalg av forretninger, kjøpesenter, cafeer og diverse servicetilbud i Kaffegata. I sentrum på Flisa ligger også Åsneshallen med ulike kulturaktiviteter, samt klatrevegg og treningssenter for den treningsglade. I samme område ligger svømmehallen og et populært idrettsanlegg med bl.a. kunstgressbane for fotballglade barn og unge. I området rundt eiendommen er det kort veg til fine utmarksområder med skog og småsjøer med fine jakt- og fiskemuligheter. Glomma ligger også i kort avstand fra hjemmet med bademuligheter.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad ved Øystein Opås takstforretning AS og verditakst over landbrukseiendommen utført av Øystein Opås. Enebolig oppført i 1963 og tilbygget ca. 1975. Det er ukjent byggegrunn. Ukjent løsning for drenering. Fuktsperre på grunnmur på tilbygget del. Fundamentering med støpt plate på mark og stripefundament av betong. Grunnmurer av blokker av lettklinker. Vegger av bindingsverk. Isolering fra byggeår. Fasader er kledd med tømmermannskledning. Lufting bak overligger og musesikring med lusinger på kontrollpunkt. Taktekking med takplater av metall. Ukjent med undertak. Takrenner, nedløp og beslag av plast og metall av noe ulik alder. Overgangsbeslag på piper. Vinduer av tre med isolerglass i 1. etasje. Ukjent alder på vinduer i opprinnelig del, vinduer fra 1986 i tilbygget del. Kjellervinduer av tre med enkle glass og varerammer.' Driftsbygning med sidebygg: Tradisjonelt bygget fjøs og høylåve med sidebygg lager og utedo. Bygget på støpte murer eller punktfundament, støpte gulv i tidligere fjøs, tregulv i låve og jordgulv i øvrig. Fjøsdel var flisisolert, ellers enkel låvepanel. Bygget over fundamenter med bindingsverk med utvendig stående kledning. Lufterister i yttervegger for tidligere høytørk. Doble eller enkle labankdører til bygget, det var innlagt elektrisk kraft, men kuttet.. Sperretak i vinkel er stedsbygget og tekket med bølgeblikk, mangler takrenner. Bygget har i dag kun anvendelse til enkel lagring, sidebygget fjøs må rives, store råteskader og setninger. Låvebygg kan bevares med stor del av egeninnsats, uten det er den verdiløs. Stabbur: Tradisjonelt bindingsverksstabbur på enkle lave fundament i to etasjer, flere rom i første etasje og ett rom i annen etasje, enkel stedsbygget trapp mellom etasjer. Utvendig stående lektepanel. Labankdør og enkle sprossevinduer i bygget. Sperretaket er tekket med bølgeblikk tekking, uten takrenner. Grove tregulv i begge etasjer. Bygget er kun egnet til enkel lagring. Svakt vedlikehold. Garasje: Tradisjonelt bygget garasje på støpt plate. Yttervegger i 75 mm bindingsverk med utvendig liggende kledning, ingen innvendig kledning. Stedsbygget sperretak er tekket med profilerte metallplater og metall takrenner med nedløp, noe takoverbygg ved vippeport og gangdør. Oppdelt til garasje og bod. Bod ikke besiktiget grunnet manglende tilgang. Det er innlagt elektrisk kraft til bygget for lys og kontakter, svakt vedlikehold. Lave vegger er utsatt for fuktskader, vegetasjon bør holdes borte fra veggene. Vedskåle: Huset er bygget i to perioder og utførelse. Lave enkle fundament på begge deler, vedskåle med jordgulv og enkle natursteinsfundament. Yttervegger i bindingsverk med utvendig enkel kledning, stående på vedskåle og liggende på nyere sidebygg, plassbygde labankdører til byggene. Stedsbygget sperretak tekket med bølgeblikk og sidebygget pulttak tekket med profilerte metallplater, bygget mangler takrenner. Denne del var låst, ikke besiktiget. Oppdeling til vedskåle og liten garasje. Bygget har et enkelt vedlikehold. Lave vegger er utsatt for fuktskade hvis ikke vegetasjon holdes nede. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Stedvis ujevnheter på takoverflaten, disse punktene bør kontrolleres for tetthet fra tak. - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Avskaling på isbordbeslag. Avskaling av maling på takrenner og nedløp. Mangelfult beslag over veranda. Utett skjøt på takrenne. - Veggkonstruksjon: Stedvis oppsprekking i og avskaling av maling, det kan være punkter med råte på steder som ikke er tilgjengelig for kontroll. Stedvis svertesopp på overflater. Det er noen kledningsbord med råte. Stedvis sprekker i kledningsbord. Glipper mellom kledningsbord noen steder. - Takkonstruksjon/loft: Loft er ikke inspisert grunnet mangel på adkomst med stige. Skjermtak over entre henger i stropp. Generelt slitasje på vindskier, råte i vindski ved veranda. Stedvis misfarging og slitasje i takutstikk. - Vinduer: Vinduer med isolerglass er nær forventet brukstid. Det er generelt slitasje på vinduer i 1. etasje, både innvendig og utvendig. Kraftig slitasje på kjellervinduer. Skadet på ett glass. Skjevheter på vannbrett. - Utvendige dører: Entredør opprinnelig del: Dør har passert halvparten av forventet brukstid. Dørblad tetter ikke helt mot karm, pakning er noe løs.Entredør tilbygget del: Dør har passert halvparten av forventet brukstid. Dørblad tetter ike helt mot karm. Kjellerdør: Dør har slitasje og tetter ikke helt mellom karm og dørblad. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Veranda: Skjevheter på fundamentering. Slitasje på overflater. Det er ikke helhetlig rekkverk på trapp. Terrasse: Det kan være skjulte skader på denne type konstruksjoner. Falming og slitasje på overflater. - Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Slitasje på overflater. - Innvendige overflater: Det er stedvis mye slitasje på overflater. Eksempler på overflater er: Stedvis riper og slitasje i parkett. Tapet løsner fra underlag flere steder. Synlige skjøter i himlinger og slitasje på overflater. Riss i tapet enkelte steder. Tapet folder seg i hjørner. Glippe i skjøt på gulvbelegg i gang. Gulvbelegg på kjøkken løsner fra underlag. - Radon. - Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. - Rom under terreng: Kjeller er egnet for enkel lagring. Det er tegn til fuktpåkjenninger på overflater i form av saltutslag på vegger, avskaling av maling på gulv. Stedvis stort omfang av saltutslag på vegger. Dusjrom bak stengt dør er ikke i bruk. - Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Innvendige dører: Flere dørblad i kjeller tar kraftig i karmer. Slitasje på overflater på flere dører. - Tilliggende konstruksjoner våtrom - Bad i opprinnelig del: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. - Overflater og innredning - Kjøkken i opprinnelig del: Svelling på benkeplate ved vask, ellers ok. - Avtrekk - Kjøkken i opprinnelig del: Testet ok. Halvparten av forventet brukstid er passert. - Overflater og innredning - Kjøkken i tilbygget del: Overflater har noe falming og slitasje. - Avtrekk - Kjøkken i tilbygget del: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. - Overflater og konstruksjon - Toalettrom: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Slitasje på overflater. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er indikasjoner på at det er utført arbeider på anlegget av ufaglært. Kraftig korrosjon på skjøter og fare for drypplekkasje flere steder. Det står ikke på vanntrykk under befaring. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er indikasjoner på at det er utført arbeider på anlegget av ufaglært. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. - Varmtvannstank - 2: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. - Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. - Andre installasjoner: Halvparten av forventet brukstid er passert. Det er ikke opplyst om feil. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Stedvis avskaling på grunnmurer. Stedvis mindre sprekker. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Generell - Bad i tilbygget del: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rommet er ikke bygget som våtrom. Det er ikke sluk i gulv og ikke membran på vegger. Det er ikke fall på gulv. Gulvbelegg løsner fra underlag. - Generell - Bad i opprinnelig del: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Innredninger har passert forventet brukstid. Gulvbelegg dekker ikke hele gulv og er skjørt ut rundt toalett. Rommet er ikke et tett våtrom. Gulvbelegg løsner. Sluk av jern uten tett tilslutning til gulvbelegg. - Overflater og konstruksjon - Toalettrom: Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Innredninger har passert forventet brukstid. Avskaling på gulv og vegg Fuktskader på veggplater. Det er pigget opp noe gulv rundt avløpsrør. - Elektrisk anlegg: Boligen har åpent lagt elektrisk anlegg. Sikringsskap i opprinnelig del med automatisk hovedbryter og automatsikringer. Sikringsskap i tilbygget del med automatsikringer og to jordfeilsautomater. Flere utette gjennomføringer i sikringsskap i opprinnelig del. (TG3). - Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter eller skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende? - Mus ikke mere nå. Satt opp bokser. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner? - Varmepumpe.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: To entréer, to bad, toalettrom, to kjøkken, to stuer, kontor og to soverom. Kjeller: Trapperom, toalettrom, gang og fem kjellerrom. Eiendommen består også av driftsbygning med sidebygg, stabbur, garasje og vedskåle. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  VELKOMMEN På eiendommen er det gode parkeringsmuligheter. Boligen har et inngangsparti på hver side som tar deg inn til entré med omkledningsmuligheter. STUER Boligens to stuer er romslige med god plass for å kunne innrede med flere sittegrupper og spisebord. Det er installert ildsted i begge stuene og varmepumpe. Det er utgang til terrasse fra den ene stuen. KJØKKEN Det er to kjøkken i boligen, begge har innredning med profilerte fronter, laminert benkeplate og vask i rustfritt stål. Det er avsatt plass til frittstående oppvaskmaskin, kjøleskap og komfyr. SOVEROM Boligen er innredet med fire soverom av god størrelse. BAD Begge badene har belegg på gulvet og malte veggflater innredet med servantinnredning og dusjkabinett. Et bad har toalett, mens det andre er plassert i nærhet til separat toalettrom. Det er opplegg til vaskemaskin på det ene badet.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det gjøres særlig oppmerksom på at det som står på eiendommen ved visning medfølger i handelen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 61 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000,00))   78 292,- (Omkostninger totalt)   2 528 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Panelovner på enkelte rom. - Peis og vedovn i stuene. - To stk. varmepumper.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  9410

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 9.410,- for 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon samt slam. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- av disse og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  175106

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3418/127/5: 14.03.1853 - Dokumentnr: 900007 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere 18.07.1856 - Dokumentnr: 900013 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere 15.07.1874 - Dokumentnr: 900053 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere 02.12.1975 - Dokumentnr: 4387 - Erklæring/avtale Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 06.03.1998 - Dokumentnr: 652 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3418 Gnr:113 Bnr:40 Gjelder denne registerenheten med flere 10.06.1998 - Dokumentnr: 1594 - Borett Rettighetshaver:HAUGEN GUDBRAND FØDT 08 05 1918 (død og vil bli forsøkt slettet BRUKSRETT TIL GARASJE 10.06.1998 - Dokumentnr: 1594 - Borett Rettighetshaver:HAUGEN GERD EVELYN FØDT 21 06 1921 (død og vil bli forsøkt slettet) BRUKSRETT TIL GARASJE 18.09.1998 - Dokumentnr: 2532 - Forkjøpsrett Rettighetshaver:HAUGEN HELGE FØDT 25 06 1944 VED FØRSTEGANGS SALG. Denne vil bli sendt inn for sletting av megler. Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for tilbygg til våningshus i 1978. Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for øvrige bygningsdeler. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen av boligen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra privat vei. Eiendommen har privat vann- og avløpsanlegg. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende samt at grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

  Kommentar odelsrett
  Det hviler odel på eiendommen. Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg odelsretten.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 61 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000,00))   78 292,- (Omkostninger totalt)   2 528 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  78292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS. Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som omfattes av forsikringen. Ved kjøp av kombinasjonseiendom svarer HELP Forsikring bare for skader ved den delen av boligen som er regulert til boligformål.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,5 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev