aktiv-eiendomsmegling
Her kan vi presentere en kombinasjonseiendom med sentral beliggenhet på Flisa!
Her kan vi presentere en kombinasjonseiendom med sentral beliggenhet på Flisa!

FLISA Sundmoen 28 og 30

Enebolig med tilbygget næringsdel sentralt beliggende på Flisa - Potensiale og muligheter - Dobbel garasje.

 • kr 1 710 000
 • BRA 303 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 710 000
 • Omkostningerkr 59 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 769 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom2
 • ArealP-rom 177 m²
 • Tomt958 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 710 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 710 000,00))   59 792,- (Omkostninger totalt)   1 769 792,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje
Sundmoen 28 og 30 er en kombinasjonseiendom bestående av enebolig med tilbygget næringsdel. Boligen strekker seg over to etasjer med kjeller hvor det gjennomgående er oppgraderingsbehov, samtidig som at badet i hovedboligen er nyere. Det gjøres oppmerksom på at kun boligens hoveddel er godkjent, se pkt. "Ferdigattest/brukstillatelse" for mer informasjon. Om du ser etter en enebolig sentralt på Flisa med potensiale, da bør du ta en titt på denne. Merk deg dette: - Oppgraderingsbehov - Dobbel garasje - Fin og sentrumsnær beliggenhet
Plantegning kjeller

Sundmoen 28 og 30, Innlandet

 • Tomt
  958m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med plenarealer. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 968,4 m² og et oppgitt areal på 1 764,2 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Boligen ligger fint til i et hyggelig område i sentrumskjernen på Flisa. I Kaffegata finner du et variert utvalg av forretninger, samt kjøpesenter, cafeer og diverse servicetilbud. I sentrum på Flisa finner du kino og Åsneshallen med ulike aktivitetsmuligheter. For deg som liker å holde deg i aktivitet er det både klatrevegg og treningssenter. I samme område finner du også svømmenhall, bowling og et populært idrettsanlegg med kunstgressbane, tennisbane og volleyballbane for aktive barn og unge. Fra leiligheten er det under 1 km til skoler, barnehage og ulike aktivitetstilbud for både voksne og barn. Myrmoen som er et populært friluftsområde ligger rett nedenfor boligen. Her kan du gå lysløypa på ca. 2,5 km og stier på kryss og tvers både sommer og vinter. Terrenget er i hovedsak flatt og går på skogbunn som gjør at både rullestoler og barnevogner kommer seg fram langs Flisaelva. Nytt på Myrmoen er en utendørs treningspark med forskjellige treningsapparater, som kanskje gjør treningen litt morsommere. I tillegg ligger Kjølaberget i kort avstand fra boligen og her er det fine turstier hvor den mest populære turen tar deg opp til toppen hvor det er en flott utsikt over nærområdene. Ikke langt fra boligen er det også fine skiløyper på vinterstid. Det anbefales også å ta turen til Vermundsjøen, Glomma eller Flisaelva på sommerstid hvor du finner fine bade- og fiskemuligheter eller hva med en kjøretur til Finnskogen som er kjent for sitt rike dyreliv og med mange muligheter for villmarksopplevelser og opplevelsesrike fotturer. For den motorinteresserte er det kort avstand til Finnskogbanen og i kommunen er det også godkjente scooter-løyper.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Det er ukjent byggegrunn. Ukjent løsning og alder for drenering. Kjellervegger av sementsteinsblokker og betong. Grunnmurer er pusset og malt over terreng. Del av tilbygget del av hoveddel er bygget med overheng, ukjent konstruksjonsløsning. Laminatgulv, lakkert tregulv og gulvbelegg. Vegger er oppført av både murkonstruksjoner og bindingsverk. Tynnpaneler og tapet på vegger og takessplater, trepanel og slette flater i himlinger. Taktekking hovedsakelig med takplater av metall. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad i Øystein Opås Takstforretning. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Bolighus: -Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Eksempler på avvik: Misfarging på takrenner og beslag. Beslag på vindu mot øst dekker ikke inn under vindu, vann og snø kan trenge inn i konstruksjonen. Beslag mellom tilbygget del og hoveddel er lagt utenpå murfasade, medfører fare for inntrenging av fuktighet. Stedvis mosevekst på vannbrett. Forkantbeslag av plast på tilbygget hoveddel begynner å løsne. Det er ikke beslag mellom tak og murfasader på side mot vest. Det finnes punkter med lekkasje fra takrenner. -Veggkonstruksjon: Det er svinnsprekker flere steder på murfasader. Det er generelt falming og slitasje på fasadekledninger av tre. Det er ikke musesikring bak fasadekledning på tilbygget del på leilighet. Stedvis begynnende oppsprekking i nedkant på kledningsbord. -Vinduer: Vinduer med isolerglass fra 1998 har passert halvparten av forventet brukstid og vinduer fra 1978 og eldre har passert forventet brukstid. Stedvis oppsprekking i fuge rundt innmurt vindu. Noen vinduer har kraftigere slitasje utvendig og innvendig. Vinduer med enkle glass har slitasje og oppsprekking i kitt. Det er sprekk i glass på ett kjellervindu. Det er stedvis ikke fuget rundt vinduer i murkonstruksjoner. Det er sprekker i noen glassbyggerstein. Pakning på trevindu i leilighet begynner å stå opp. -Dører: Entredør leilighet: Dørblad tar i terskel. Entredør hoveddel: Dørblad tetter ikke helt mot karm/pakning. Ytre verandadør: Dørblad tar i karm/terskel. Dør uten veranda: Falming og slitasje på overflater. Vrider holdes på plass av skrue. -Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Veranda er fundamentert på pilater av betong. støpt plate og rekkverk. vinduer med enkle glass mellom rekkverk og takkonstruksjin. takkonstruksjon av sperrer. tekking med takplater av metall. innvendig tepanel i i himling. åpent inn mellom spalte mellom himling og tekkibg. kommer lyd fra fuglereir. Det er generelt slitasje fra vindusfelter.og oppsprekking i kitt. -Utvendige trapper: Det mangler delvis rekkverk. Takoverbygg har ikke tett overgang mot fasade. -Andre utvendige forhold: Slitasje og mosevekst på overflater. Taktekking er lagt rett mot vegg uten tett overgang. -Overflater: Det er mange avvik på overflater i boligen. Eksmepler er: Slitasje på og misfarging på lakkert tregulv. Tidligere dør er tettet med OSB-plate. Det er slitasje og riper på gulvbelegg. Glipper og slitasje i skjøter på laminatgulv. Gulvbelegg løsner i skjøter. Det er usammenhengende overflater på kjøkken. Folie folder seg stedvis på takessplater. Lekkasje over ett takløft. -Radon. -Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Ukjent tilstand på vedtakke i kjeller. Åpent røykrør i kjeller. Ildsteder har passert halvparten av forventet brukstid. -Rom under terreng: Avskaling av maling på gulv. Det er stedvis fuktighet og saltutslag i mur og vegger. Enkelte oppsprekkinger i betonggulv. -Innvendige dører: Dører i kjeller er ikke vurdert. Noe slitasje og manglende håndtak på vridere. Dør til tidligere toalett har løsnet fra hengsel. -Sluk, membran og tettesjikt på bad: Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Det kan ikke ses tegn til tilslutning av membran til sluk. Utførelse av membran er ikke dokumentert. -Ventilasjon på bad: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det er vepsebol i ventilasjonskanal. -Overflater og innredning på kjøkken: Det drypper fra kran ved vask. Noe falming og slitasje på fronter. Deler av innredningen er demontert. -Avtrekk på kjøkken: Testet OK. Halvparten av forventet brukstid er passert. -Vannledninger: Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Rør i rør er avsluttet i rom uten sluk. Aldersbetraktning gjelder for kobberrør. -Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er åpne ender på avløpsrør i 2. etasje. -Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. -Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. -Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. -Elektrisk anlegg: Hovedsakelig åpent lagt elektrisk anlegg. Sikringer fordelt i tre skap i kjeller med overspenningsvern, overbelastningsvern, automatsikringer og jordfeilsautomater. Felles strømmåler. Anlegget er hovedsakelig av eldre dato, men noe er skiftet. -Drenering: Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. -Grunnmur og fundamenter: Det er mindre sprekker i grunnmurer flere steder innvendig og utvendig. -Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. - Oljetank: Fra 1.1.20 ble det forbudt å fyre med fossilt brennstoff i Norge. Forurensing fra nedgravde oljetanker kan medføre store skader både på egen og andres eiendom. Huseier vil være ansvarlig dersom slike forhold inntreffer. Leilighet: -Overflater: Slitasje på gulv og stedvis glipper i skjøter på laminat. Noe misfarging på overflater på kjøkken. -Radon: Det anbefales på generelt grunnlag at det utføres radonmålinger i samtlige boliger i Norge. I tillegg stiller Strålevernforskriften krav om at radonnivået ikke skal overstige 200 Bq/m3 i boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg, det vil si for eksempel i utleieleiligheter. -Innvendige dører: Noen dører har slitasje på overflater. Foldedør tetter ikke helt. -Tilliggende konstruksjoner våtrom på bad: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. -Overflater og innredning på kjøkken: Kjøkkeninnredning er funksjonell, men har noe slitasje på overflater. Det mangler håndtak på en skapdør. -Avtrekk på kjøkken: Kjøkkenventilator med kullfilter er ikke en anbefalt løsning ift. direkte avtrekk ut. Halvparten av forventet brukstid er passert. -Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. -Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. -Elektrisk anlegg: Åpent lagt elektrisk anlegg. Sikringsskap på soverom med hovedsikring og jordfeilsautomater. Overbelastningsvern er plassert i kjeller. Innlagt fiber. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  Bolighus: -Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Takvinkel på tak over leilighet og takløft mot vest er mindre enn det som er anbefalt for den type tekking som er benyttet. Det er aktiv lekkasje fra tak på takløft mot øst. Det er utett overgang mellom tak over leilighet og fasade på hoveddel. -Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. -Terrengforhold: Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale fohold for vann inn mot muren. Lokalt fall på terreng mot bygg på baksiden og mot garasje Leilighet: -Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. -Generelt på bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rommet er ikke bygget som et helhetlig våtrom. Eksempler på avvik er: Det er ikke tegn til membran på gulv. Det er stedvis ikke membran på vegger. Baderomsplater er ikke montert iht. montasjeanvisning. Det er delvis motfall på avløpsrør fra dusj. Det er bom i fliser og oppsprekking i fuger. Oppsprekking i silikonfuger mellom gulvfliser og baderomsplater. -Vannledninger: Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig. Det er oppdaget vannlekkasje i et karnappvindu. Denne er midlertidig og ufaglært tettet, men vil trenge ytterligere oppfølging.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Entré, gang, bad, 2 soverom, kjøkken, stue med utgang til veranda og stue med egen inngang. Næringsdel med entré, stue, kjøkken, bad og soverom. 2. etasje: Trapperom, stue og soverom. Kjeller: Flere kjellerrom. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  Normal boligstandard, hovedsakelig av eldre dato. Det er etterslep på vedlikehold og behov for flere oppgraderinger. Laminat, lakkert tregulv og gulvbelegg på gulv, tynnpaneler og tapet på vegger og takessplater, trepanel og slette flater i himlinger.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 710 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 710 000,00))   59 792,- (Omkostninger totalt)   1 769 792,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

 • Oppvarming
  - Panelovner på enkelte rom. - Peis og vedovn.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  24060

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 24.060,- for 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon samt vann- og avløpsgebyr. Feie- og tilsynsgebyr utgjorde kr 1.950,- av disse og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  864237

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3111254

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3418/98/50: 18.02.1961 - Dokumentnr: 446 - Best. om vann/kloakkledn.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for boligbygg, tomannsbolig i 1997. Det er i denne anmerket mangler i forhold til at leilighetene må deles inn som egne brannceller på loft jfr. byggeforskr. kap. 30, ventilasjon bad/vaskerom, røykvarslere og brannslukningsapparater, takstige og de betingelser som er satt i sak 055/96. Det ble utstedt ferdigattest for boligbygg i 2000. Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for øvrig bygningsmasse. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen av boligens hoveddel med tilbygd stuedel i 1. etasje. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk. Det er ikke mottatt definerte byggetegninger av den tilbygde næringsdelen eller av 2. etasje og kjelleren. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av eldre reguleringsplan for Sundmoen - Øvre del, fra 1983. Reguleringsformål for eiendommen er forretning og annen veigrunn. Eiendommen omfattes av reguleringsplan under arbeid for områderegulering Flisa - riksveg 2. Planlegging igangsatt. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse og samferdelsanlegg og teknisk infrastruktur. Eiendommen omfattes av bestemmelsesområde for Flisa sentrum, hensynssone H210_69 rød sone for støy iht. T-1442 og H220_150 gul sone for støy iht. T-1442. Det gjøres oppmerksom på at garasjen ligger helt inntil tomtegrensa på nordsiden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med to bruksenheter. Det gjøres oppmerksom på at tilbygget er registrert til næringsformål.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 710 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 710 000,00))   59 792,- (Omkostninger totalt)   1 769 792,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

  Omk. kjøper beløp
  59792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,5 % av salgssummen, ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev