aktiv-eiendomsmegling
Solgt

FLISA Syversætreskogen 7

Flott utsiktseiendom for storfamilien med sentrumsnær beliggenhet på Flisa - Dobbeltgarasje og stabbur

 • kr 3 500 000
 • BRA 234 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 500 000
 • Omkostningerkr 104 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 604 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1970
 • Soverom3
 • ArealP-rom 227 m²
 • Tomt2 877.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  87 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000))

  104 542 (Omkostninger totalt)

  3 604 542 (Totalpris inkl. omkostninger)
Denne flotte og velholdte eiendommen på populære Bashammeren kan nå bli din. Eiendommen ligger fint til på feltet uten gjennomgangstrafikk og med turmuligheter og sentrum av Flisa like i nærheten. Tomten består av enebolig, dobbelgarasje og stabbur på en pent og opparbeidet tomt med gruset gårdsplass, hage og steinlagte uteområder og støttemurer. Boligen er oppført i 1970 med alt på ett plan i tillegg til kjeller. I hovedetasjen har du boligens entré med eget omkledningsrom, tre soverom, romslig stue, kjøkken og bad. Fra spisestuen er det utgang til sørvendt terrasse og tilknyttet inngangen har du i tillegg en skjermet og fin uteplass. Merk deg dette; - Familievennlig bolig m/ flott utsikt - God beliggenhet sentralt og likevel med turområder - Dobbeltgarasje og stabbur

Syversætreskogen 7, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 87 kvm
  1. etasje: 147 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 80 kvm Gang, toalettrom, badstue, vaskerom og kjellerstue.
  1. etasje: 147 kvm Entré, gang m/kontorplass, stue, kjøkken, bad, tre soverom og omkledningsrom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 7 kvm Bod og fyrrom.  Tomt
  2877.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring og gårdsplass samt hagearealer med beplantning. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen består av to tomter. Gnr. 106, bnr. 50 er på 1 742,9 kvm og gnr. 106, bnr. 50 er på 1 135 kvm.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger fint til i et etablert boligområde på Bashammeren uten gjennomgangstrafikk. Fra boligen er det nærhet til barnehage og kun ca. 2,2 km til Flisa sentrum hvor barne- og ungdomsskolen ligger. I Kaffegata er det et variert utvalg forretninger, kjøpesenter, cafeer og diverse servicetilbud. Åsneshallen ligger i sentrumsområdet og har ulike kulturaktiviteter, samt klatrevegg og treningssenter. I samme område finner du også svømmehall og et populært idrettsanlegg med bl.a. kunstgressbane for fotballglade barn og unge. På Bashammeren bor du i et familierettet boligområder hvor det er akebakke, samt skog- og utmarksområder like ved. Er du glad i uteaktiviteter kan du starte dagens trimtur fra eiendommen og nyte godt av områdets mange muligheter for tur og trening. På sommerstid har området sykkel- og turstier og på vinterstid kan du benytte deg av skiløyper i skog og utmark ved populære Myrmoen. Friområdene i nabolaget har myke turstier som kan følges til Svenskegrensen via både "12-milsskogen" og Finnskogen som er kjent for flotte og familievennlige turområder.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad ved Øystein Opås Takstforretning AS. Enebolig oppført i 1970. Ukjent byggegrunn og løsning for drenering. Fundamentering med støpt plate på mark, ringmurer og punktfundamenter. Grunnmurer er pusset og malt over terreng. Vegger av bindingsverk. Normal isoleringsmetode på byggetidspunktet var med mineralull. Fasader er kledd med liggende trepanel. Takkonstruksjon av takstoler. Taktekking med takplater av metall som imitert stein med ru overflate. Vinduer av tre med ett lag glass og varerammer i kjeller og med to lag enkle glass i 1. etasje, de fleste fra byggeår. Nyere vinduer på kjøkken. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Sprekker i enkelte kledningsbord. Kledning går stedvis helt ned på vannbrett for vindu, løsningen medfører en økt fare for råteskader. - Vinduer: Halvparten av forventet brukstid er passert på vinduer utenom de på kjøkken. Noen vinduer har begynnende slitasje i maling og oppsprekking i kitt. - Utvendige dører: Kjellerdør på bakkeplan: Dør tar lett i karm. Det er ikke pakning mellom karm og dørblad. Noe slitasje og merker. Verandadør soverom: Kitt har begynt og sprekke og løsne. Dørblad tar i terskel. Vrider er løs. Verandadør stue: Kitt har begynt å sprekke og løsne. Dørblad tetter ikke helt mot karm. Innvendig kjellerdør: Dør tar i karm og tetter ikke helt mellom karm og dørblad. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Veranda ved entre: Rekkverk er lavere enn hva dagens krav tillater. Åpninger i rekkverk er større enn hva dagens krav tillater. Sprekk i ett kledningsbord på rekkverk. Veranda mot hagen: Rekkverk er lavere enn hva dagens krav tillater. Åpninger i rekkverk er større enn hva dagens krav tillater. Slitasje på gulv. - Andre utvendige forhold: Enkle og grøvre overflater. Det er ikke håndløpere på vegg. - Radon: Overflater fremstår helhetlige med normal slitasje. Det er glipper i skjøter mellom gulvbord. Enklere og grovere overflater på fyrrom og bodrom. Noen rom har utforede vegger mot terreng. Dette er risikokonstruksjoner som kan medføre og skjule soppog råteskader. Det er utført hulltaking i utforet kjellervegg i entre/gang. Utforingen er utført med stående lekter på ca. 12 mm. Det er ikke bunnsvill eller horisontal lekt nederst. Fuktmåling var dermed ikke mulig. Under hulltaking ble det observert antydning til saltutslag på murvegg bak veggkledningen. I samme området som hulltakingen er det observert tegn til fuktighet under teppeflis. I etterkant av befaringen har huseier plukket opp øvrige teppefliser langs yttervegg samt flere vilkårlige teppefliser innover i rommet uten å ha avdekket lignende forhold. Summen av de beskrevne observasjoner gjør at det finnes risiko for at skjulte skader kan finnes på utforede vegger. - Krypkjeller: Det er fuktmerker på undersiden av bjelkelag, måles tørt på befaring, kan stamme fra tidligere forhold. isolasjon på rør har løsnet. Fuktinnhold i treverk i kryperommet måles til 16 vektprosent. Fuktinnhold i treverk blir potensielt skadelig når verdiene overstiger 20 vektprosent. Det er noe mugglukt i krypkjelleren. Noen fuktmerker på grunnmurer. - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Innvendige dører: Dørblad til bodrom i kjeller er vridd. Enkelte dører i 1. etasje tetter ikke helt mellom karm og dørblad. - Overflater gulv - Bad: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Tilslutning av membran til klemring på sluk kan ikke visuelt verifiseres. Utførelse av membran er ikke dokumentert. - Sanitærutstyr og innredning - Bad: Halvparten av forventet brukstid er passert. - Overflater gulv - Vaskerom: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Bom i fliser på gulv i store deler av rommet, bommen kan være mellom betonggulv og flytavretting. Stedvis store sprang mellom fliser. Det er ikke helhetlige overganger mellom gulv og vegger. - Sanitærutstyr og innredning - Vaskerom: Skjevhet på skapfronter. Ujevn tilslutning mellom benkeplater. - Overflater og konstruksjon - Toalettrom: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Innredninger har passert forventet brukstid. - Overflater og konstruksjon - Badstue: Hvis dusjrom skal tas i bruk kreves full renovering. Noe misfarging og svetting på overflater. - Teknisk anlegg - Badstue: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på badstuovn. Badstuovn er koblet fra, ukjent tilstand. - Vannledninger: Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-irør-system. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Aldersbetraktning gjelder for eldste vannrør i kjeller. Det er ikke forsegling mellom vannrør og varerør på kjøkken. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. - Varmesentral: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. - Vanntanker med el-kolber: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. - Andre installasjoner: Alder på anlegget gjør at halvparten av forventet brukstid er passert for mange av komponentene. - Elektrisk anlegg: Boligen har hovedsakelig åpent lagt elektrisk anlegg, skjult anlegg på kjøkken og bad. Down-lights i himlinger på kjøkken og bad i 1. etasje. Eget sikringskap for el-kolber med hovedsikring, kontaktor og bryter. Hovedsikring for boligen er også i dette skapet. Skapet har dels porselenssikringer og dels automatsikringer. Hovedsikringsskap for boligen i 1. etasje med automatsikringer og jordfeilsautomater. Sekundært sikringsskap for boligen i kjeller med hovedsakelig porselensikringer og noen jordfeilsautomater. Automatisk hovedbryter i skapet. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er observert noen symptomer som tilsier at dreneringen har svekket effekt. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Sluk, membran og tettesjikt - Vaskerom: Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Tilslutning mellom sluk og membran kan ikke verifiseres ved inspeksjon i sluk. Det er ikke tilslutning mellom membran på gulv og membran på vegger. - Forstøtningsmurer: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er noe retningsavvik på toppstein. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Bad 1. et. renovert i 2007. Vaskerom i kjeller renovert i 2016/2017. Arbeid utført av Arneberg Elektro A/S, Arne Waaler, Rørleggern Løten v/Jonas Ødegård. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Nye rør - vanntilførsel og avløp, kjøkken og bad 2007. 3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? - Påvist klemskade på avløpsrør under bakken - mellom eiendom og kum. Gravd opp og utbedret med nytt rør og muffe i 2016. Solør Rørservice AS. 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av faglært. Bruk av video for påvisning av klemskade på avløpsrør. Oppspyling av rør og rengjøring av stakekum i 2016. Arbeid utført av Kolstad vann og avløp A/S. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Påvist begrenset saltutslag mot grunn i kjeller. 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Påvist lekkasje ved pipe i 2012 (ca). Undertak og takstoler utbedret/byttet. Lagt nytt tak (Dekra) og nytt pipebeslag. Nytt tak (Dekra) på garasje samme år. Alt utført av Nortak A/S. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Liten sprekkdannelse i mur (fyringsrom). Uforandret siden 2007. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Nytt (skjult) elektrisk anlegg og automatsikringer i deler av 1. et. 2007/2008. Nytt skjult elektrisk anlegg med automatsikringer i deler av kjeller 2017. Arbeid utført av Arneberg Elektro A/S. 14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? - Gravd opp og fjernet oljetank foran inngangsparti i 2018. Ingen fuktskade mot kjeller påvist. Pigget opp og støpt nytt gulv i vaskerom 2016. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Carport bygget om til garasje og støpt gulv i 2008/2009. Nytt tak på enebolig og garasje i 2012. Ny terrasse mot nord (inngangsparti) 2008, og terrasse mot sør 2010. Arbeid utført av Nortak A/S. 23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? - Tilstandsrapport - Øystein Opås Takstforretning AS - med befaring 2.3.2023.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Entré, gang m/kontorplass, stue, kjøkken, bad, tre soverom og omkledningsrom. Kjeller: Gang, toalettrom, badstue, vaskerom, kjellerstue, bod og fyrrom. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  Velkommen Den pent opparbeidede gårdsplassen møter deg og bilen kan du enkelt parkere i garasje, carport eller gårdsplassen. Koselig inngangsparti tilknyttet nordvendt terrasse med plass til utemøbler. Lysmalt entré med god plass for både yttertøy og sko i eget omkledningsrom. Stuene Spisestuen ligger fint til inn mot selve dagligstuen. Herfra er det utgang til sørvendt terrasse med fint utsyn utover hagen og nærliggende områder. Dagligstuen er luftig og åpen med fint lysinnslipp fra de store vindusflatene. Det kan enkelt innredes med TV-møblement og flere sittegrupper. I kjelleren er det i dag innredet med blant annet kjellerstue. Se pkt. "Ferdigattest/brukstillatelse". Kjøkkenet Kjøkkenet ligger skjermet til og ved vinduet er det plass til kjøkkenbord. Lys innredning med profilerte fronter, heltre benkeplate og vask i rustfritt stål. Hvitevarer som platetopp, stekeovn, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap er integrert. Soverom Boligen har tre soverom, alle i hovedetasjen. Rommene har god størrelse med plass til seng, nattbord og oppbevaringsmøbel. Fra hovedsoverommet er det utgang til terrassen. Alle soverommene har garderobeskap. Bad, vaskerom og toalettrom Pent, flislagt bad i hovedetasjen med varmekabler i gulvet. Baderomsinnredning med servant og skuffer. Gulvstående toalett, dusjkabinett og badekar. I tillegg er det et separat toalettrom i kjelleren. Et praktisk og fint vaskerom finner du i kjelleren. Flislagt gulv med varmekabler i gulvet og vegger med panelplater. Benkeinnredning med servant og opplegg til vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje, carport eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  87 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000))

  104 542 (Omkostninger totalt)

  3 604 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Sentralfyr med ved. Varmer opp vann i tre stk. tanker som videre formidler varme fra vann til luft inn på oppvarmingssytemet i boligen. Fordeling av varme fra sentralfyr via luft. Fordeling av luften med kanaler som går med føringer til alle rom i boligen med unntak av bodrom, badstu og toalett i kjeller. Omluftsanlegg med filter. Systemet har vifte i kjeller som suger luft fra 1. etasje og ned i kjelleren der lufting går inn i varmeanlegget og bidrar til ny oppvarming. - Varmepumpe fra 2022. - Peis i kjelleren. - Varmekabler i gulv på bad og vaskerom.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  16005

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 16.005,- for 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon samt vann- og avløpsgebyrer. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 1.300- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  604563

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2176427

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: - Dagboknr. 3149, tinglyst den 07.10.1972. Gjelder bestemmelse om bebyggelse. - Dagboknr. 212, tinglyst den 20.01.1976. Gjelder bestemmelse om veg. - Dagboknr. 53270, tinglyst den 23.01.2009. Gjelder elektriske kraftlinjer. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for våningshus i 1970. Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for øvrige bygningsdeler, men det foreligger ferdigmelding for tilbygget bod ved carport. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen på tilbygget carport/bod, hoveddelen. I byggetegninger er stue i kjelleren definert som disponibelt rom. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Bashammeren Sør, fra 1992. Reguleringsformål for eiendommen er boliger og kjørevei. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Eiendommen grenser til boligbebyggelse og i nærområdet finner du barnehage og friområde.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  87 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000))

  104 542 (Omkostninger totalt)

  3 604 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  104542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,7% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  15.900,- og visninger kr  2.500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  49.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  8.900,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket innhneting av opplysninger, tilrettelegging og markedsføring.  Alle beløp er inkl. mva. 

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev