aktiv-eiendomsmegling
Solgt

FLISA Tunkroken 9

Romslig og pen enebolig med solrik og sentral beliggenhet på Flobergsjordet på Flisa - Enkeltgarasje

 • kr 2 300 000
 • BRA 231 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 300 000
 • Omkostningerkr 74 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 374 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1972
 • Soverom3
 • ArealP-rom 136 m²
 • Tomt997.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 300 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,00))   74 542,- (Omkostninger totalt)   2 374 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Tunkroken 9 er en bolig med et nærmest originalt utgangspunkt og god beliggenhet i en stille og rolig gate på Flobergsjordet på Flisa. Alt i alt en bolig med et godt utgangspunkt og full kjeller. Begynn helt på nytt uten å fjerne mange lag med oppussing eller bare benytt boligen som den er i dag. Lag en åpen løsning mot stuen, eller kanskje du vil beholde det separat? I tillegg har du også gode muligheter i kjelleren, blant annet til bad, vaskerom og kjellerstue da det både er takhøyde og plass her. Beliggenhet er viktig og her får du en bolig med god beliggenhet på Flobergsjordet, i enden av Kaffegata, kun ca- 700 meter fra matbutikk, skole og barnehage. Merk deg dette: - Muligheter for å sette ditt eget preg - Sentral og god beliggenhet - Kun ca. 700 meter fra sentrum

Tunkroken 9, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 113 kvm
  1. etasje: 118 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 18 kvm Bad og innredet rom.
  1. etasje: 118 kvm Entrè, gang, stue, kjøkken, bad, sekundærentrè og tre soverom  Tomt
  997.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt. Asfaltert innkjøring og biloppstillingsplass. Hage med plen rundt boligen.

  Beliggenhet
  Tunkroken 9 er en enebolig i rolig gate, og dette er et rolig og barnevennlig område på det populære boligområdet Flobergsjordet med gangavstand til Flisa sentrum. Det er avkjørsel til Dr. Bjørnebys vei fra Kaffegata i Flisa sentrum og Tunkroken deretter. Fra eiendommen er det kort vei til butikker, skoler, barnehager og andre servicefasiliteter. Flisa er kommunesenteret og er et svært hyggelig handelssted med et godt utvalg av forretninger, idretts- og svømmehall, bibliotek, kino, barnehager, barne-, ungdoms- og videregående skole. Det er nylig vedtatt at det skal bygges storskole på Flisa som samler en større del av kommunen. Der er det også et eget ungdomshus, kulturskole, samt Åsnes Aktivitetssenter med fasiliteter for bowling, klatring, en mengde uteaktiviteter, lysløype, treningssenter og fysioterapi. I tillegg en rekke frivillige lag og foreninger innenfor idrett og kultur.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført i 1972. Det er ukjent byggegrunn. Drenering fra byggeår. Fundamentering med støpt plate på mark. Kjellervegger av blokker av lettklinker. Vegger av bindingsverk. Normal isoleringsmetode på byggetidspunktet var med mineralull. Fasader kledd med tømmermannskledning. Lufting bak overligger og musesikring med lusing på kontrollpunkt. Vinduer i 1. etasje av tre med isolerglass. Kjellervinduer med koblede glass. Vinduer er fra byggeår. Det er skiftet glass på store vinduer i stue i 2008 og i 2007 på alle soverom. Entredør av tre med glass. Verandadør av tre med isolerglass av eldre dato. Veranda ved entre er punktfundamentert med pilarer av tre og bygget i trekonstruksjoner. Utkraget luftebalkong bygget i trekonstruksjoner. Takkonstruksjon av takstoler. Ventilering av loft med ventiler i gavler og spalter mot gesimser. Taktekking med betongtakstein. Ukjent type undertak. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Overgangsbeslag på pipe. Garasje er fundamentert med støpt plate på mark. Vegger av bindingsverk og takkonstruksjon av takstoler. Fasader er kledd med tømmermannskledning og tak er tekket med takstein. Takrenner av metall. Vindu med koblede glass. Tett entredør av tre med slitasje. Vippeport av tre med skader nederst på kledning. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det ikke gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak). Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendig/taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Utvendig/nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp og beslag. - Utvendig/veggkonstruksjon: Stedvis oppsprekking i nedkant på kledningsbord og mindre skader. - Utvendig/vinduer: Kjellervinduer har slitasje og oppsprekking i kitt. Enkelte vinduer i 1. etasje har begynnende slitasje. - Utvendig/dører: Dører har passert halvparten av forventet brukstid. Entredører tetter ikke helt mellom dørblad og karm. Verandadør har noe slitasje og tar i karm og dørblad. - Utvendig/balkonger, terrasser og rom under balkonger: Veranda: Noe skjevhet og løs innfesting av rekkverk på trapp. Høyde på rekkverk er lavere enn hva dagens krav tillater. Åpninger i rekkverk er større enn hva dagens krav tillater. Slitasje på gulv. Råte på kledningsbord og rekkverkstolpe. Balkong: Høyde på rekkverk er lavere enn hva dagens krav tillater. Slitasje på overflater. Noe oppsrepkking i kledningsbord. - Innvendig/overflater: Eksempler på avvik: Falming og slitasje på enkelte overflater. Fargeforskjell og noe merker og slitasje på parkett. - Innvendig/radon - Innvendig/pipe og ildsted: Pipa har rennemerker etter sotvann. - Innvendig/rom under terreng: Det er registrert fuktskjolder/fuktskader på overflater. Hovedsakelig enkle og grove overflater. Saltu7tslag og tegn til fuktpåkjenninger flere steder. Det er foretatt hulltaking og fuktmåling i utforet kjellervegg uten at det ble målt unormale verdier. Det advares alikevel på generelt grunnlag om at utforede vegger mot terreng er risikokonstruksjoner som kan medføre og skjule sopp- og råteskader. - Innvendig/innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Innvendig/innvendige dører: Flere dører tar i karm og dørblad. - Kjøkken/overflater og innredning: Falming og stedvis slitasje på overflater. - Kjøkken/avtrekk: Halvparten av forventet brukstid er passert. - Tekniske installasjoner/vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Tekniske installasjoner/avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Tekniske installasjoner/andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på VVS-installasjoner. - Tekniske installasjoner/varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Tekniske installasjoner/vannbåren varme: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på anlegg for vannbåren varme. - Tekniske installasjoner/elektrisk anlegg: Det er åpent og dels skjult anlegg hovedsakelig fra byggeår. Sikringsskap med hovedbryter og jordfeilsautomater. Noe mangelfull kursoversikt. - Tomteforhold/terrengforhold: Det er ikke helhetlig fall på terreng bort fra bygget rundt det hele. - Tomteforhold/utvendige vann og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. - Tomteforhold/oljetank: Fra 1.1.2020 bloe det forbudt å fyre med fossilt brennstoff i Norge. Forurensing fra nedgravde oljetanker kan medføre store skader på egen og andres eiendom. Huseier vil være ansvarlig dersom slike forhold inntreffer. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  - Våtrom/generell/bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Innredninger har passert halvparten av forventet brukstid. Det er ikke fliser på hele gulv. Det antas ut fra alder at det ikke er benyttet membran på gulv. Sluk er ikke inspisert, ikke tilkomst. Glipper i plateskjøter. - Våtrom/generell/bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav Det er riss i plateskjøter i himling. Begynnende skade nederst på baderomsplate i dusj. Baderomsplater er ikke montert iht. montasjeanvisning, det er ikke benyttet silikon i overganger mot gulv eller i hjørner. Det anbtas ut fra alder at det ikke er benyttet membran på gulv. Det er gitt tgiu (ikke undersøkt) på følgende konstruksjoner: - Utvendig/takkonstruksjon/loft: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etasje. - Våtrom/tilliggende konstruksjoner/bad. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med boligselgerforsikringen og i denne anmerket følgende: 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Venn av svigersønn som er rørlegger byttet ut badekar med dusjkabinett på badet i 1.etasje. 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært. Fyrkjelen ble byttet ut med el-varmekolbe, og det ble satt inn ekstern varmtvannsbereder. Rørlegger Odd Eierholen AS 23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Tilstandsrapport fra Øystein Opås Takstforretning AS, befaringsdato 14.06.23 Tilleggskommentar: Jeg har ikke bodd i huset selv, og har derfor ikke førstehåndsinformasjon om det. Har svart etter beste evne ut ifra opplysninger fra huseier og egen kjennskap til huset.

  Innhold
  1. etg: Entrè, sekundærentrè, gang, stue, kjøkken, bad og tre soverom Kjeller: Innredet rom, 5 kjellerrom Enkeltgarasje i tillegg.

  Standard
  Velkommen Her møtes du til en asfaltert innkjøring og parkeringsplass. Inne er det vindfang og entrè og en liten terrassekrok hvor du kan nyte morgenkaffen. Stue Stuen er svært romslig og vender mot inngangen til naboen. Herfra er det utgang til en liten terrasse - kanskje ønsker du å utvide denne? Kjøkken Kjøkkenet går i vinkel og har slette laminerte fronter, laminert benkeplate og vvask i rustfritt stål. Det er flisfelt i benkeryggen. Plass til frittstående hvitevarer i innredningen og spiseplass for øvrig. Kjøkkenventilator med avtrekk ut. Bad Badet har fliser på gulv og badeomsplater på veggene og er innredet med dusjkabinett, servant i innredningen og toalett. Det er varmekabler i gulv og naturlig ventilering. Det er også et bad i kjeller med fliser på gulv og plater på veggene og her er det dusj med forheng, servant og toalett. Soverom Boligen har tre soverom. I tillegg er det potensiale i kjelleren dersom man lager godkjent rømningsvei og bruksendrer. Garasje i tillegg.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er innlagt fiber til eiendommen.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass og i garasjen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 300 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,00))   74 542,- (Omkostninger totalt)   2 374 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med peis og veodovn og radiatorer på vannbåren varme. Det er varmekabler i gulv på begge bad. Det er nedgravd oljetank på eiendommen. Fra 1. januar 2020 ble det innført forbud mot fossil olje eller parafin til oppvarming. Overgang til bruk av biofyringsolje krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av fyringsanlegget. Som eier av eiendom med oljetank, er man ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes.  Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  16653

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De årlige kommunale avgiftene går til å dekke renovasjon, vann og avløp samt eiendomsskatt.

  Formuesverdi primær
  492811

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1774118

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3418/109/279: 12.04.1972 - Dokumentnr: 1021 - Rettigheter iflg. skjøte Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  27.03.1972 - Dokumentnr: 914 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3418 Gnr:109 Bnr:1
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1335567 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0425 Gnr:109 Bnr:279


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ferdigattest for nybygg våningshus, datert 10.8.1973. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen på både eneboligen og garasjen og disse stemmer overens med dagens bruk med unntak av innredet rom i kjeller. Rommet er forøvrig angitt som uinnredet på byggetegningene, og bruksendringen er ikke godkjent. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger område som i kommunaplan for Åsnes kommune 2019-2030 er avsatt til boligbebyggelse. Eiendommen ligger område regulert til boliger i planen Flisa del 3.

  Adgang til utleie
  Deler av boligen kan leies ut, forutsatt at det er en del av boligens godkjente hoveddel med rom godkjent for varig opphold og at den utleide delen ikke er adskilt som en selvstendig boenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 300 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,00))   74 542,- (Omkostninger totalt)   2 374 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  74542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,13% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  15.900,- oppgjørshonorar kr  6.250,- og visninger kr  2.500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  49.000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket innhenting av informasjon, tilrettelegging og markedsføring.  Alle beløp er inkl. mva. 

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev