aktiv-eiendomsmegling
Velkommen på visning i Flormovegen 23
Velkommen på visning i Flormovegen 23

FLORNES Flormovegen 23

Enebolig med garasje - 3 soverom - Stor tomt

 • kr 490 000
 • BRA 216 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 490 000
 • Omkostningerkr 29 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 519 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1964
 • Soverom3
 • ArealP-rom 116 m²
 • Tomt990.7 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,00))   29 292,- (Omkostninger totalt)   519 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Planskisse kjeller
Eiendommen har en fin beliggenhet i Flora v/E-14, midt mellom Stjørdal og Meråker. Fra eiendommen er det ca. 20 minutters kjøring til Stjørdal og Meråker og kort veg til flere fantastiske turterreng. Bygningsmassen bærer preg av at eiendommen ikke har vært bebod siste 16 år. Boligen er å anse som et renoveringsobjekt. Mulighet for tilkobling til fiber/bredbånd levert av NTE
Uteområde

Flormovegen 23, Trøndelag

 • Tomt
  990.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat eiendomstomt

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Flormoen en lite sted mellom Stjørdal og Meråker, ved Stjørdalselva med direkte adkomst fra E-14. Det er 20 minutters kjøretur til Stjørdal, Meråker og 15 minutters kjøretur til Kirkebyfjellet med Alpinsenter og milevis med preparerte skiløyper. Mange muligheter til flotte fjellturer i hele dalføret.

  Adkomst
  Fra Stjørdal følg E-14 i ca. 20 minutter til du får avkjøring inn Flormovegen på høyre hånd.

  Bebyggelse
  Området består stort sett av landbruk og spredt boligbebyggelse.

  Skolekrets
  Hegra barne- og ungdomskole

  Offentlig kommunikasjon
  Buss AtB mellom Stjørdal og Meråker

  Byggemåte
  Enebolig med kjeller oppført i trekonstruksjon over støpt ringmur. Stående kledning av trepanel, saltaksform tekket med betongstein. Vinduer er gjennomgående fra byggeår med 2-lags glass.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven

  Innhold
  Kjeller: Gang og 3 store boder. Hovedetasje: Vindfang, entrè, bod(opprinnelig baderom), bod, wc, soverom, 2 stuer og kjøkken. Loft: Gang og 2 soverom.

  Standard
  Overordnet faglig vurdering av takstmann: De fleste bygningsdeler er av eldre dato/ opprinnelig byggeår. Boligen vurderes på befaringstidspunkt til ikke å være beboelig da den mangler enkelte nøkkelfunksjoner. Det registreres råte og soppdannelse flere steder. Undertegnede oppfatter det slik at det ikke er mulig å bevare flere av disse bygningsdelene. Boligens tilstands er av en slik karakter at den vil kreve sanering og total rehabilitering. For mer detaljert informasjon anbefales det å lese rapportens respektive punkter. Bygningsdeler med TG 2: Grunnmur / fundamenter: Sprekkdannelser og skjevheter registreres, spesielt i kjeller under tilbygg. Det kan ikke utelukkes at forholdet har oppstått i forbindelse med utvendig jordtrykk og det er ukjent om dette fortsatt er under utvikling. Vinduer / dører: Vinduer fra byggeår med 2-lags isolerglass fremstår med elde og slitasje for alder. Enkelte vinduer tar i karm og anbefales justert. Det registreres harde pakninger med påfølgende nedsatt tettefunksjon. Det ble ikke observert punkterte glass men det er tidvis vanskelig å påvise. Med tanke på alder er risikoen for dette økende i tiden som kommer. Løpende observasjoner anbefales. TG2 er gitt pga alder/slitasje på vinduer, vedlikehold/utskifting av vinduer må påregnes i tiden som kommer. Etasjeskiller / gulv på grunn: Etasjeskillere av tre. Generelt store skjevheter i alle etasjer. Det ble ikke målt med krysslaser. Stedvis knirk. Det er ukjent om skjevheter har oppstått i forbindelse med svekkelser i konstruksjonen eller kun underdimensjonert bygningsmaterialer. Trapp: På grunn av trappens alder er det lite trolig at den tilfredsstiller dagens krav for høyde av rekkverk og barnesikring. Det registreres en del slitasje på trappen. Ingen avvik utover dette. Innvendige overflater: Innvendige flater bærer preg av alder/slitasje. Deler av overflatematerialene i boligen er fjernet (primærkonstruksjonen er synlig). Gjeldende bygningsdeler fremstår som uferdig og det gjenstår arbeid. TG2 er valgt i sin helhet for å belyse at bygningsdelene har en alder og tilstand som tyder på behov for tiltak i fremtiden. Restlevetiden er usikker. Kjøkken: Svellinger, hakk og generell høy bruksslitasje. Utskifting av skrog må påregnes. Kjøkkenet mangler på befaringstidspunkt alle nøkkelfunksjoner og kan ikke anses som et kjøkken. VVS: TG-2 er satt med bakgrunn i alder på eldre rør og avløps installasjoner, som har oppnådd forventet normal brukstid. Eldre vannrør av kobber kan over tid få svekkelser innvendig (groptæring). Det anbefales på generelt grunnlag en gjennomgang av rørstrekk, bend og eventuelle skjøter på vannrør som er over 30 år. Manglende ventilering av øvrige rom. Ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Det er behov for utbedringstiltak for å få anlegget i bruksmessig stand. Avrenningsmulighet fra varmtvannsbereder anbefales etablert. Bygningsdeler med TG 3: Drenering: Det registreres vesentlig fuktinntrenging flere plasser i rom under terreng. Det registrere sopp samt råte i organisk materiale i flere rom. Forholdet knyttes til sviktende drenering og manglende utvendig fuktsikring. Tiltak må påregnes. Kostnadsestimat: Tiltak mellom 100.000 ? 300.000 Rom under terreng: Flere rom under terreng har symptomer på sopp på overflatene. Det avdekkes høy luftfuktighet og tiltak må påregnes. Kostnadsoverslag gjelder sanering av etasjen. Kostnadsestimat: Tiltak mellom 50.000 ? 100.000 Yttervegger / fasader: Bygningens ytterkledning/fasader har symptomer på slitasje og elde og det ble observert råteskader flere steder. TG 3 er valgt for å belyse at bygningsdelen har en tilstand som har behov for strakstiltak. Skjulte skader i bakenforliggende konstruksjon kan ikke utelukkes. Kostnadsestimat: Tiltak mellom 100.000 ? 300.000 Veranda: Veranda har synlige skader, råteskader, svekkelser og slitasje både konstruksjonsmessig og på overflatene. Strakstiltak anbefales. Kostnadsestimat: Tiltak mellom 50.000 ? 100.000 Takkonstruksjon: Det ble avdekket svai i takkonstruksjonen. Det ble avdekket pågående lekkasje fra yttertak på grunn av manglende takstein. Strakstiltak anbefales for å sikre takkonstruksjonen og tilstøtende konstruksjon. Kostnadsestimat gjelder for lokal og midlertidig tetting av yttertak og kan ses i sammenheng med kostnadsestimat under punkt «Tekking og beslag». Kostnadsestimat: Tiltak mellom 10.000 ? 50.000 Taktekking og beslag: Aktive lekkasjer ble avdekket ved visuell kontroll av himling i loftsetasjen. Vannlekkasje fører kan føre til skader og svekkelser i konstruksjonen, samt sopp og råte på sikt. Tilstand av bygningsdeler på kaldloft er ukjent da det ikke var etablert tilstrekkelig adkomst. Ytterligere undersøkelser anbefales. Strakstiltak er nødvendig for å forhindre ytterligere skader i underliggende og tilstøtende konstruksjoner. Kostnadsestimat: Tiltak mellom 100.000 ? 300.000 Takrenner og nedløp: Takrenner og kroker er deformerte og oppfyller ingen funksjon på befaringstidspunkt. Dette medfører økt fuktbelastning på yttervegger og underetasje. Strakstiltak er anbefalt. Kostnadsestimat gjelder kun for takrenner og nedløp og kan ellers ses i sammenheng med punkt «Tekking og beslag». Kostnadsestimat: Tiltak mellom 10.000 ? 50.000 Pipe / ildsteder: Boligen har 2 pipeløp hvor begge er tilknyttet ildsted. Ett av pipeløpene er demontert fra gulv i loftetasje og over tak, hvor fyring i ildsted vil medføre umiddelbar fare for liv og helse. Strakstiltak anbefales. Kostnadsestimat gjelder for demontering av ildsted og plugging av røykrør på ukomplett pipe. Kostnadsestimat: Tiltak mellom 10.000 ? 50.000 Elektrisk anlegg: TG 3 settes på bakgrunn av overnevnte forhold. Det anbefales at anlegget på generelt grunnlag kontrolleres av en el. - takstmann. Kostnadsestimat er satt til 10.000 - 20.000,- for gjennomgang av det elektriske anlegget.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Det medfølger ikke hvitevarer i handelen

  TV/Internett/bredbånd
  Boligen er ikke tilknyttet tv/internett/bredbånd. Det er mulighet for tilknytning til NTE`s fiberbredbånd. Kjøper må kontakte NTE om fibertilkobling er ønskelig.

  Parkering
  Frittstående garasje samt på eiendommen

  Radonmåling
  Det er ikke utført radonmåling i boligen

  Prisantydning inkl. omkostninger
  490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,00))   29 292,- (Omkostninger totalt)   519 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Boligen har montert pipe. Forfatning på pipe og ildsted er ukjent. Kjøper må kontakte det lokale feiervesen og gjennomføre kontroll før man tar ibruk ildsted.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  5964

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter inkluderer vann, kloakk og feiing

  Formuesverdi primær
  694235

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2499244

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5035/333/69: 14.06.1963 - Dokumentnr: 2716 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5035 Gnr:333 Bnr:4 01.01.2018 - Dokumentnr: 218983 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1714 Gnr:333 Bnr:69

  Vei, vann og avløp
  Kommunal adkomstveg fra E-14 frem til eiendommen Tilknyttet offentlig vann og avløp

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,00))   29 292,- (Omkostninger totalt)   519 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  29292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Lars Valstad

Megler

Lars Valstad

95 73 78 70

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev