aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Mellomriksvegen 2610. Enebolig med dobbelgarasje
Velkommen til Mellomriksvegen 2610. Enebolig med dobbelgarasje

FLORNES Mellomriksvegen 2610

Flora - Enebolig med dobbelgarasje - 4 soverom - stor tomt

 • kr 1 490 000
 • BRA 212 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 1 490 000
 • Omkostningerkr 54 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 544 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1922
 • Soverom4
 • ArealP-rom 156 m²
 • Tomt1 591.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,00))   54 292,- (Omkostninger totalt)   1 544 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1.etg.
Romslig enebolig med 4 soverom og dobbelgarasje. Tomten er på rett i underkant av 1,6 mål. Eiendommen ligger mellom Stjørdal og Meråker. Det gjør at det finnes mye utfartsterreng i nærheten. I 2022 har selger fått renovert deler av tak, fått utført el-kontroll med utbedringer samt oppgradert en god del innvendige overflater. Eiendommen er påkoblet fiber fra NTE.
Fra vest mot øst

Mellomriksvegen 2610, Trøndelag

 • Tomt
  1591.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Gruslagt gårdsplass og plen på 2 nivåer med busker og trær.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Flormoen en lite sted mellom Stjørdal og Meråker, rett ved Stjørdalselva med direkte adkomst fra E-14. Det er 20 minutters kjøretur til Stjørdal og 15 minutters kjøretur til Kirkebyfjellet med Alpinsenter og milevis med preparerte skiløyper. Mange muligheter til flotte fjellturer i hele dalføret.

  Adkomst
  Fra Stjørdal følg E-14 i ca. 20 minutter og du får eiendommen på høyre hånd.

  Bebyggelse
  Området består stort sett av landbruk og spredt boligbebyggelse.

  Skolekrets
  Hegra

  Offentlig kommunikasjon
  Buss AtB mellom Stjørdal og Meråker

  Byggemåte
  Boligbygg oppført i 1922. Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn samt krypekjeller under deler av boligen. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med stående trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjon. Yttertak er utvendig tekket med metallplater og betongstein. Entrédør med glassfelter. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass. Varmepumpe samt peisovn i stue og soverom loftetasje. Øvrig oppvarming med elektrisitet. Naturlig ventilasjon. Utgang fra stue til vest-vendt veranda. Utgang fra soverom loftetasje til øst-vendt veranda

  Innhold
  Primærrom: Hovedetasje: Vindfang, gang, stue/kjøkken og bad. Loftetasje: Gang og 4 soverom. Sekundærrom: Hovedetasje: Garasje med biloppstillingsplass. Loftetasje: Uinnredet rom. I tillegg er det en grovkjeller under deler av boligen. Takstmann har ikke tegnet inn eller målt opp dette arealet da det er lav takhøyde, samt at arealet ikke er egnet for oppbevaring/lagring.

  Standard
  Hovedetasje: Vindfang: Gulv belagt med flis. Vegger av tapet. Himling av tak-ess. Gang: Gulv delvis belagt med laminat. Vegger av tapet. Himling av tak-ess. Stue/kjøkken: Gulv belagt med laminat. Vegger av malt tapet. Himling av tak-ess. Lukket ildsted. Vegghengt varmepumpe. Kjøkken: Laminerte skrog med profilerte fronter. Laminert benkeplate med utslagsvask i rustfritt stål og ett-greps armatur. Plate på vegg over benkeplate. Belysning og stikkontakt under overskap. Frittstående hvitevarer. Ventilator i overskap. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Bad: Gulv og vegger belagt med flis. Himling av tak-ess. Dusjkabinett med integrert blandebatteri og garnityr. Gulvstående toalett. Gulvstående servantskap med servant og ett-greps armatur. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Opplegg for vaskemaskin på vegg. Mekanisk avtrekk på vegg. Loft: Gang: Gulv av malt sponplate. Vegger av malt tapet. Himling av tak-ess. Soverom S: Gulv belagt med laminat. Vegger av MDF-plater. Himling av tak-ess. Soverom N-V: Gulv belagt med laminat. Vegger av MDF-plater. Himling av tak-ess. Garderobe. Soverom N-Ø: Gulv belagt med laminat. Vegger av MDF-plater. Himling av tak-ess. Soverom over garasje: Gulv belagt med belegg. Vegger av malt tapet. Himling av tak-ess. Uinnredet rom: Rommet er uinnredet og uisolert. Lagringsplass: Gulv belagt med belegg. Himling av tak-ess. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 3 og TG 2.   Forhold som har fått TG3: Ingen   Forhold som har fått TG2: Grunnmur / fundamenter: Grunnmur av murte blokker er på et generelt grunnlag sårbar mtp. sprekker og riss. Grunnmuren bør holdes jevnlig under oppsyn for utvikling av sprekker. Rom under terreng: Det er utført en visuell kontroll av tilgjengelige overflater, kombinert med bruk av fuktindikator. Det er påvist indikasjoner på fuktgjennomtrenging i kjellergulv og grunnmur. Det er saltutslag på vegger noe som indikerer fuktvandring. Årsak knyttes til manglende drenering og fører til forhøyde fuktverdier som kan påvirke organisk materiale. Yttervegger / fasader: Det registreres noe soltørking i form av sprekker nederst på enkelte bord og behov for vedlikehold og utskifting av skadde bord må påregnes. Bygget etter de forskrifter og normer som var gjeldene på oppføringstidspunktet. Konstruksjonsoppbyggingen er dårligere enn dagens krav. Oppgraderinger av yttervegger, isolasjon, panel og overflater må påregnes. Lufting er ikke iht. dagens anbefalte løsninger, men de løsninger som var vanlig ved byggeår. Eldre yttervegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt ved grunnmur og vinduer/dører samt andre overganger. Det anbefales å gå over og etablere musesperre der dette mangler. I forbindelse med utskifting av panel anbefales det en kontroll av bakenforliggende konstruksjon for eventuelle følgeskader. Vinduer / dører: Vinduer fra byggeår med 2-lags isolerglass fremstår med elde og slitasje for alder. Enkelte vinduer tar i karm og anbefales justert. Det registreres harde pakninger med påfølgende nedsatt tettefunksjon. Enkelte vindu og karmer er preget av oppsprekking og kondens. Det ble ikke observert punkterte glass men det er tidvis vanskelig å påvise. Med tanke på alder er risikoen for dette økende i tiden som kommer. Løpende observasjoner anbefales. Det registreres knust glass i vindu i garasje. TG2 er gitt pga alder/slitasje på vinduer, vedlikehold/utskifting av vinduer må påregnes i tiden som kommer. Veranda: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonen er værslitt og bærere preg av manglende vedlikehold samt dårlig håndverksmessig utførelse. Tekking lar seg ikke inspiserer, men ut fra visuell inspeksjon av underliggende garasje er ikke tettesjikt ansett for å være tett. Loft: Det registreres fjær og store mengder muselort på loft. Hull i undertak og feilmontert undertak kan føre til følgeskader i underliggende og tilstøtende konstruksjon ved lekkasje fra yttertekking. Taktekking og beslag: Tekkingen og undertak vurderes å ha oppnådd forventet levetid. Det anmerkes mosegrodd tak. TG 2 settes på grunn av alder da over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. Det må påregnes utbedringer av undertak og lekting. TG 2 gjelder tekking over garasjer. Bad - Totalvurdering av overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater. Bad - Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: TG 2 er satt grunnet manglende dokumentasjon på utført arbeid ved fuktsikringen. Det registreres lite fall, sprekk i veggflis rundt vindu som kan antyde setninger og åpne mansjetter uten membran på vegg. Badet bærer stedvis preg av dårlig håndverksmessig utførelse. Bad - Totalvurdering av sanitært utstyr og ventilasjon: Noe slitasje og svellinger på servantskap ble avdekket. Bad - Totalvurdering av fuktsøk: Det gjøres oppmerksom på at det ved fuktmåling ikke måles forhøyede fuktverdier. TG 2 settes på bakgrunn av at veggtykkelse på tilstøtende vegg er ukjent og hulltaking er utført i en høyde i forhold til bad som gjør at måleresultat kan variere. Underliggende himling er ikke inspisert grunnet manglende adkomst. Forhold i området nær gulvet og sluk kan ikke garanteres for, eller utelukkes for ukjente feil eller mangler. Etasjeskiller / gulv på grunn: Det registreres store skjevheter i begge etasjer. Det registreres også stedvis knirk. Stedvis ujevnheter i etasjeskillere er påregnelig grunnet alder og byggemetode. Trapp: På grunn av trappens alder er det lite trolig at den tilfredsstiller dagens krav for høyde av rekkverk og barnesikring. Ingen avvik utover dette. Det registreres en del slitasje på trappen. Garasje: Himling i deler av garasje fungerer som etasjeskiller og gulv for soverom over garasje. Det registreres flere felter med manglende isolasjon. Loftetasje - Lager: Det registreres manglende himlingsplate samt dampsperre og isolasjon i himling. Forhold kan føre til kondens i området som på sikt kan påføre fuktskader i tilstøtende konstruksjon. Forholdet anbefales utbedret. Kjøkken: Svellinger, svimerker og hakk i benkeplate. Kjøkkenet er preget av slitasje og generell høy bruksslitasje. VVS: Varmtvannsbereder er installert i rom uten lekkasjesikring eller sluk. TG-2 er satt med bakgrunn i alder på eldre rør og avløps installasjoner, som har oppnådd forventet normal brukstid. Avløpsrør av støpejern/soil fra 50/60/70-tallet har som regel en del innvendig korrosjon noe som kan forårsake treg avrenning og lettere tilstoppinger.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Eiendommen er påkoblet fiber fra NTE.

  Parkering
  Dobbelgarasje og gårdsplass

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,00))   54 292,- (Omkostninger totalt)   1 544 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn på stue og på ett av soverommene. Ellers elektrisk med varmepumpe på stue.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  6664

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Eiendommen har vannmåler og betaler etter forbruk. Fastavgift vann kr. 2 238,- og kr. 13,75 pr. kubikk forbruk. I 2022 var de totale kostnadene Kr. 6 664,- som inkluderte vann, feiing og slamtømming. I tillegg kommer avgift til Innherred Renovasjon kr. 4 292,- pr. 2023.

  Formuesverdi primær
  175000

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  630000

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5035/333/29: 02.02.1923 - Dokumentnr: 900365 - Utskifting 19.11.1976 - Dokumentnr: 13020 - Rettighet Rettighetshaver: Flora Vasslag Løpenr: 2065747 LEIEAVTALE

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det eksisterer ikke ferdigattest, brukstillatelse eller byggetegninger fra byggeår i Stjørdal kommunes arkiver. Det var ikke vanlig med slike attester rundt 1922. Brukstillatelse tilbygg foreligger datert 12.01.1976.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei frem til tomtegrensen. Kommunalt vann. Septik med kommunal tømming. Boligen har vannmåler og betaler etter forbruk.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR (landbruk, natur, fritid og reindrift) område med spredt boligbebyggelse. Området vest for eiendommen er regulert til fremtidig boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,00))   54 292,- (Omkostninger totalt)   1 544 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  54292

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 39 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 10 900,- oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr 1 950,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 41 308,-. Utleggene omfatter takstmann, fotograf, markedsføring og gebyrer for lovpålagte opplysninger. Alle beløp er inkl. mva. Meglerkostandene betales av selger.

Jan Morten Svendsen

Megler

Jan Morten Svendsen

95 73 78 71

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev