aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Søre Skorven.
Velkommen til Søre Skorven.

FLORVÅG Søre Skorven 18

Erdal| Utsiktstomt med rammetillatelsefor oppføring av funkisbolig på 152kvm P-rom (ikke byggeklausul) Flott sjøutsikt!

 • kr 1 750 000
 • Prisantydningkr 1 750 000
 • Omkostningerkr 60 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 810 792
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt662 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000,00))   60 792,- (Omkostninger totalt)   1 810 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Godkjent rammetillatelse.
Aktiv Eiendomsmegling v/ Tarek Bergfjord og Torbjørn Folgerø har gleden av å presentere boligtomt på Søre Skorven. En nydelige beliggenhet med sjøutsikt. Tomten er i dag på 2 502 m² og vil bli utskilt i ettertid. Tomten ligger i et veletablert boligområdet på Erdal. Boligen er prosjektert av Florvåg Hus og går over 2 plan.
 • Solrik beliggenhet
 • Kort vei til skoler og barnehager.
 • Fine tur terreng i nærområdet.
 • Sjøutsikt!
 • Kort vei dagligvarebutikkene Kiwi og Bunnpris.
 • 8 minutter til Kleppestø.
 • Mulighet for tilvalg på huset.
 • Ingen byggeklausul. Mulighet for å søke om endring til kommunen om man ønsker å bygge et annet hus.
 • Om en velger å bygge hus som det er gitt rammetillatelse for inngår man ett samarbeid med Florvåg hus.
 • Situasjonsplan Søre Skorven.

  Søre Skorven 18, Vestland

  • Tomt
   662m²

   Beskrivelse av tomt
   Tomten vil bli fradelt i etterkant av salget. Omtrentlige grenser vises på situasjonsplanen. Selger er fleksibel mtp. grensejusteringen.

   Beliggenhet
   Koselig, trygt og rolig eneboligområde med lekeplass. Gangavstand til barnehage og skole. Kort vei til busstopp med hyppige avganger til Bergen sentrum. 4-5 minutters kjøring til Kleppestø senter og bussterminal. Det er fortau eller gang- og sykkelsti til både skole, barnehage og Kleppestø. De fleste servicetilbud ligger i nærheten, blant annet dagligvarebutikker, Askøy Senter og Kleppestø Senter. Erdal barneskole (1.-7. klasse) - 1,1 km Erdal ungdomsskole (8.-10.) - 2,4 km Hop videregående skole - 4,2 km

   Adkomst
   Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

   Bebyggelse
   Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

   Diverse
   Tomten vil i etterkant av salget blir fradelt på selgers risiko og regning. Vedlagt salgsoppgaven ligger rammetillatelse og andre relevante dokumenter. Om en velger å bygge hus som det er gitt rammetillatelse for inngår man ett samarbeid med Florvåg hus som sluttfører prosjektet. Dersom en ønsker å bygge et annet hus må det søkes kommunen om endringstillatelse innenfor rammene Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

   Prisantydning inkl. omkostninger
   1 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000,00))   60 792,- (Omkostninger totalt)   1 810 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  • Info kommunale avgifter
   Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse av bolig.

   Info om eiendomsskatt
   Det er ikke eiendomsskatt i Askøy kommune.

   Info formuesverdi
   Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er 25 prosent av markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig for inntektsåret 2022 og 100 prosent for inntektsåret 2023. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

   Velforening
   Etter fraskilling av tomten må kjøper betale 60.000,- til det private veilaget for veirett. Eier betaler 2200,- i året til veilaget.

  • Tinglyste heftelser og rettigheter
   På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4627/5/275: 25.03.1992 - Dokumentnr: 3120 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:5 Bnr:520
   Erklæring om bruksrett for bnr. 520 i Erdal brygge.
   25.03.1992 - Dokumentnr: 3120 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:5 Bnr:520
   17.06.1992 - Dokumentnr: 5842 - Erklæring/avtale Bestemmelse om veg
   17.06.1992 - Dokumentnr: 5842 - Best. om vann/kloakkledn. 10.02.1993 - Dokumentnr: 1247 - Bestemmelse om veg Gjelder etter avtale med parseller utskilt fra bnr, 275.
   10.02.1993 - Dokumentnr: 1247 - Best om garasje/parkering GJELDER FELLES PARKERINGSPLASS.
   08.12.1956 - Dokumentnr: 203529 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
   Knr:4627 Gnr:5 Bnr:24
   14.02.1979 - Dokumentnr: 1441 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
   Knr:4627 Gnr:5 Bnr:520
   06.02.1992 - Dokumentnr: 1308 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
   Knr:4627 Gnr:5 Bnr:649
   Areal 1556 m2.
   Kart-delingsforretning 17/1 1992.
   17.02.1992 - Dokumentnr: 1751 - Grensejustering Grensejustering hvoretter 159 m2. ble overført fra bnr. 520
   til bnr. 275.
   Gjelder denne registerenheten med flere
   17.06.1992 - Dokumentnr: 5841 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
   Knr:4627 Gnr:5 Bnr:650
   AREAL 1059 M2.
   21.02.1997 - Dokumentnr: 2019 - Grensejustering Areal 119 m2 overført fra bnr. 275 til bnr. 520.
   Gjelder denne registerenheten med flere
   30.12.2014 - Dokumentnr: 1143304 - Arealoverføring Areal overført til: Knr:4627 Gnr:5 Bnr:649
   Vederlag: NOK 0
   Omsetningstype: Annet
   30.12.2014 - Dokumentnr: 1143306 - Arealoverføring Areal overført fra: Knr:4627 Gnr:5 Bnr:649
   Vederlag: NOK 0
   Omsetningstype: Annet
   01.01.2020 - Dokumentnr: 61334 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1247 Gnr:5 Bnr:275
   08.12.1956 - Dokumentnr: 3529 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4627 Gnr:5 Bnr:24
   Bestemmelse om gjerde


   Vei, vann og avløp
   Privat vei. Vann og avløp ligger klart på tomten. Selger har betalt inn gebyrer for privat vann og avløp. Kjøper står for utgifter tilknyttet tilkobling av offentlig vann og avløp.

   Regulerings- og arealplanner
   Eiendommen ligger i et ikke regulert område, men er i henhold til kommuneplan avsatt til Boligbebyggelse. Kommuneplaner ID: 9001 Navn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2012- 2023 Kommuneplaner under arbeid ID: 9002 Navn: Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

   Legalpant
   Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  • Lovanvendelse
   Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

   Budgivning
   Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

   Omk. Kjøper beskrivelse
   1 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000,00))   60 792,- (Omkostninger totalt)   1 810 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

   Omk. kjøper beløp
   60792

   Betalingsbetingelser
   Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Innbetaling skjer etter at tomten er fraskilt eller seksjonert.

   Hvitvaskingsreglene
   Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

   Personopplysningsloven
   Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

   Boligkjøperforsikring
   Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

   Meglers vederlag
   Vederlag: 50 000,- Grunnpakke: 15 000,- Markedspakke: 13 900,- Oppgjørshonnorar: 6 900,- Visninger: 2 000,-

  Dokumenter

  Tarek André Bergfjord

  Megler

  Tarek André Bergfjord

  46 63 62 55

  Send e-post

  Få beskjed når lignende
  boliger kommer for salg

  Få en verdivurdering

  Siste boliger

  Meld deg på vårt nyhetsbrev