aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Høyvegen 18! Presentert av Britt Fagerland

Flott leilighet i 2. etasje - 2 soverom - Fin utsikt - Parkering i lukket anlegg - Heis!

 • BRA 56 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER72 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 484 532
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 013
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 55 m²
 • ANDEL FELLESGJELD12 390
 • FELLESKOST./MND1 595
 • TOMT6 129 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 2 400 000,- (Prisantydning)
  12 390,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 412 390,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  62 800,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  72 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 484 532,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Entre/gang, 2 soverom, walk-in-closet/bod, bod/teknisk rom, stue/kjøkken, og bad/vaskerom.
Utvendig bod.
Felles bod.

Fast plass i lukket parkeringsanlegg.
Stort og flott bad, fliser på vegg og gulv. Varmekabler i gulv.

Høyvegen 18, Rogaland

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport.

  Ingen forhold har fått TG2 eller TG3.
 • Høyvegen 18 ligger i et populært område i Kleppestemmen. Dette er et nyere, rolig og meget barnevennlig område med benker, lekeplasser og plen like utenfor. Flere barnehager i gangavstand og trygg vei til Klepp barne- og ungdomskule.

  Leiligheten ligger i nærhet til offentlig transport, shopping og gode rekreasjonsområde som Kleppelunden, Klepp idrettshall, svømmehall, treningssenter og flere fotballbaner. Jærhagen og Kleppe sentrum har alt man trenger til hverdags. I kort kjøreavstand finner du Jærstrendene som Borestranda, Orrestranda, Selestranda og flere.

  Det er direkte bussforbindelse fra Klepp til togavganger på Klepp stasjon
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Boligblokk som er oppført i betong/tre.
  Etasjeskiller i betong.
  Pulttak som antas er tekket med asfaltpapp.
  Vinduer og dører med isolerglass.

  Innvendige gulv er i hovedsak belagt med 3 stavs parkett.
  Innvendige vegger og himling i ferdig malte overflater.
  Listefri himling, gulvlister i eik.
 • 2.etasje: 55 kvm P-rom, Bra 56 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Entre/gang, 2 soverom, stue/kjøkken, og bad/vaskerom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmekabler i gulv på bad, ellers elektrisk.
 • Tomten er flott opparbeidet med lekeplass, friareal og asfaltert parkeringsområde.
 • Fast plass i lukket parkeringsanlegg.
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Forretningsfører: Bate boligbyggelag
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.  - 2 blokker og 7 rekkehus - 39 seksjoner
  - Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene
  - Parkering for blokk 1 er i garasjeanlegg hvor hver seksjon har sin plass, i tillegg er det gjesteparkering utenfor blokka
  - Parkering for blokk 2 og rekkehusene - hver seksjon har sin parkeringsplass/carport
  - Sameiet har avtale om vaktmestertjenester
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Dyrehold er tillatt såfremt det ikke medfører urimelig sjenanse for naboer.
 • IF Storebrand
  Polisenummer: SP562545
 • Formuesverdi som primærbolig kr 638 852,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 299 868,- per 31.12.20
 • Kr 1 595,- pr. mnd. Dekker bygningsforsikring, drift og vedlikehold av fellesareal, heis, forretningsfører, kommunale avgifter, styregodtgjørelse, vaktmester.
 • Andel fellesgjeld kr 12 390,- pr. 31.12.21.
  Andel fellesformue kr 1 792,- pr. 31.12.21.
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 16365190651, Dnb Nor Bank ASA
  Annuitetslån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 08.04.2022: 3.5% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 19
  Saldo per 08.04.2022: kr 542 321,-
  Andel av saldo: kr 12 391,-
  Første termin/første avdrag: 30.03.2022 ( siste termin 30.12.2026 )
  Pt-rente
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr 5 784,- pr. år
  I dette inngår bl.a. avgift for vann, avløp, renovasjon og feiegebyr. Vil variere etter forbruk. Beløpet er fordelt på 2 terminer. Det er installert vannmåler.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, datert 30.09.2013. Gjelder hele tiltaket.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

  Tilknyttet Klepp Energi/Altibox.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  24.09.2010/728249-1/200 Erklæring/avtale
  Rettighetshaver: KLEPP KOMMUNE Org.nr: 864969682
  Bestemmelse om vann og kloakkledning
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Overført fra: 1120-1/2060
  Gjelder denne registerenheten med flere

  24.09.2010/728249-2/200 Erklæring/avtale
  Rettighetshaver: KE NETT AS
  Org.nr: 977285712
  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
  Bestemmelse om telefonledning/telesentral
  Overført fra: 1120-1/2060
  Gjelder denne registerenheten med flere

  24.09.2010/728249-3/200 Bestemmelse om gjerde
  Overført fra: 1120-1/2060
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Tilhører Kleppestemmer, datert 12.01.05 og kommuneplan for perioden 2014-2025
 • Gnr. 1 Bnr. 2060 Snr. 9 i Klepp kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt vederlag kr 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 900,-, oppgjørshonorar kr 5 900,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Stian Urdal

Megler

Britt Fagerland

95 92 15 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev