aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Torget 8 - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

Stord Torget 8

NY PRIS | Flott og lys 2-roms toppleilegheit med garasjeplass og herleg balkong | Gode solforhold

 • 1 490 000
 • BRA 60 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING1 490 000
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 757 206
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 000
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 60 m²
 • ANDEL FELLESGJELD258 274
 • FELLESKOST./MND6 725
 • TOMT1 475 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGC
 • 1 490 000,- (Prisantydning)
  258 274,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  1 748 274,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 757 206,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjekk 2-roms leilegheit med god planløysing, balkong og fast parkeringsplass i felles garasje.

Leilegheita har ein lys og romsleg gang med god plass til garderobeskap for kle og sko. Frå gangen er det adkomst til bad, stove og kjøkken.

Leilegheita har ei open stove - og kjøkenløysing.
Det er store vindauge i front av leilegheita, med utgang til ein herleg balkong. Stova lar seg enkelt innreie med både tv- og sofakrok og etestove.

Flott og klassisk kjøken med profilerte fronter i tre og laminat benkeplate med nedfelt vask i stål. Integrert platetopp, og komfyr. Frittstående oppvaskmaskin under benkeplate og kjøleskap.

Heilsflisa bad med varmekablar i golvet. Badet er utstyrt med vask med skapinnredning og speil, benkekap, dusjhjørne og toalett.

Soverommet er av god storleik med stort garderobeskap, plass til dobbeltseng og nattbord.

Balkongen
Solrik og kjekk balkong med flott utsikt utover Leirvik og mot fjella. Her kan ein nyte varme sommardagar!

Det er fast parkeringsplass på fellesparkeringsplass.

Leilegheita har ei sportsbod i 1.etasje
Burettslaget har ein utleigeleilegheit som bebuarane kan leige om dei har ekstra besøkande.
Illustrert bilete av planløysinga, avvik kan forekomme

Torget 8, Vestland

 • Innvendege overflater:

  Golv: 3 stavs eikeparkett på alle golvflater.
  Vegg: Veggane er malte og tapetserte.
  Tak: Himlingar er malte betongoverflater

  Badet
  Golv: Fliser.
  Vegg: Fliser
  Tak: Nedfelt himling som er gipset og malt. Ventil i himling til avtrekk.

  Eigedommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utearbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salsoppgåva og er ein del av kjøpekontrakten. Nedanfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2.

  Takstmann har gitt tilstandsgrad 2 på følgende punkter i sin rapport:
  Overflate vegger og himling - TG2 settes grunnet alder og normal slitasje på overflater. Fungerer med dagens tilstand.
  Overflate gulv - TG2 settes grunnet mangel på hull i dusjprofil samt bom i flere fliser.
  Membran, tettesjiktet og sluk - TG2 settes grunnet alder på membran.
  Kjøkken - TG2 settes grunnet alder og generell slitasje.
  Andre rom - TG2 settes grunnet funn av sprekker i himling og fuktskade på foring i soverom.
  Vinduer og ytterdører - TG2 settes grunnet alder og noe nedsatt funksjon på åpningsvindu.
  Balkonger, verandaer og lignende - TG2 settes grunnet alder og sprekker i tettesjikt mot dør.
  Varmtvannsbereder - TG2 settes grunnet plassering og alder på bereder. Ventilasjon - TG2 settes grunnet alder og funksjon.
 • Leilegheita ligg flott til i eit roleg og sentralt området.

  Her har ein gangavstand til alle servicetilboda med mellom anna Borggata og alle dei frittliggande butikkane, restaurantar og kaféar, Amfi-senteret med over 35 butikkar, senteret Bytunet og TRIO-bygget. Her er noko for ein kvar smak! Stord kulturhus er samlingspunktet for kulturlivet på Stord med framsyningar, konsertar og kulturskulen. I tillegg er det tilbod som bibliotek, symjing, kino og petanque-bane mm.

  Det er fleire flotte turmoglegheiter i nærområdet, både ut mot Storddøra, Ådlandsvatnet og til Landåsen. Her er moglegheitane mange!
 • Veletablert bustadområde beståande av einebustader, tomannsbustader og småhus.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Sjå vedlagt eierskifterapport avholdt 21.12.2021 iht. NS3940 av Thomas Angel Langli for teknisk skildring av eigedomen.
 • 6.etg: P-rom 60 m² / BRA 60 m²

  Følgande rom inngår i primærareal:
  Gang, bad, eit soverom og kjøken/stove.

  Planteikningane i prospektet er illustrerte planteikninger. Planteikningane er ikkje målbare og avvik kan forekomme. Meklar/seljar tar ikkje ansvar for evt. feil innreiing og møbler som ikkje er basert på faktisk innreiing, planteikningane er meint for å illustrere innreiingsmoglegheiter og bruken av romma.
 • Sjå punktet om standard samt løsøre- og tilbehørslista utarbeida av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Eventuelle gardinstenger/oppheng, kvitevarer utanom kjøken samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikkje med i handelen. Dersom kvitevarer og/eller anna teknisk utstyr medfølger, vert det ikkje gitt garantiar knytt til tilstand, funksjonalitet og levetid på desse


  Kun kvitevarer som er spesifikt angitt i salsoppgåva, følger med. Dette gjelder uavhengig av om kvitevaren(e) eventuelt kan reknast som integrerte.

  Følgjande følger med i handelen:
  - Kvitevarer på kjøkken
  - Vaskemaskin og tørketrommel
  - Lenestol
  - Sofa
  - Stovebord
  - Etebord med stolaar
  - Tv- og tv-benk
 • Varmepumpe i stove
  Varmekabler på bad.
  Elles elektrisk oppvarming.
 • Fellestomt
 • Fast parkeringsplass i fellesgarasje.

  Det er gjesteparkering utendørs på oppmerka plassar.
 • Eigedommen er tilknytt offentleg veg, med privat avkøyrsel.

  Eigedomen er tilknytta offentleg vatn og avlaup.
 • Forretningsfører: Vestbo
 • Torghuset burettslag består av 30 andeler. Torghuset har snr. 3, medan snr. 1 og 2 er næringsdeler.
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.

  Me oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumenta vil være tilgjengelig hos meklarforetaket. Me gjer merksam på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i burettslagets styre og/eller generalforsamling.
  MEDLEMSKAP VED KJØP AV VESTBO BOLIG: Alle som står oppført som eiere i en kjøpekontrakt, må være medlem. Vi skiller mellom hovedeier og medeier(e). Både hovedeier og eventuelle medeiere må være medlem. Ved innmelding betales en andelsavgift på kr. 500. Hovedeier betaler ikke årskontingent. Denne betales av boligselskapet. Medeier(e) betaler en andelsavgift på kr 500 i tillegg til en årlig kontingent på kr 300. Kontingenten er gratis i perioden 1.10. tom 31.12.Medlemskap/kontingent må innbetales før overtakelsesdato sammen med øvrige gebyrer.
 • Det er forkjøpsrett i burettslaget.

  Ansiennitetsreglar:

  1. intern forkjøpsrett

  2. Andelseierne i Vestbo
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har sjølv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes utan sakleg grunn.
 • Dyrehold er ikkje tillatt iht. burettslagets husordensregler.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 438 953 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 580 229 per 31.12.20
 • 6 725 pr. mnd. Inkluderer TV/Internett, kommunale avgifter, eiendomsskatt, fondsavsetning, vedlikehold fellesarealer, renter og avdrag felles lån, og utvendig byggforsikring.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.

  Fordeling av felleskostnadane:
  Avdrag på lån 27 %
  Kommunale avgifter 20%
  Vedlikehald 17 %
  Energi/Andre driftskostnader 14 %
  Rentekostnader 11%
  Forretningsførsel 4%
  Revisjon/forsikring/Kontigent 4%
  Lønn og honorarkostnader 3%
  Fondsavsetning 0%
 • Andel fellesgjeld: 264 287,-
 • Lånenummer: 135282853, Husbanken
  Annuitetslån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 10.12.2021: 2.48% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 38
  Saldo per 10.12.2021: 7 016 577
  Andel av saldo: 258 274
  Første termin/første avdrag: 01.12.2007 ( siste termin 01.06.2031 )
  Fastrente til 01.04.2027

  Byggelån ang vedlikehold Vestbo Finans A/s kr 4.500.000. Inntil 31.12.25 og da blir det opptatt ordinært lån som fellesgjeld. Ref
  Styret. Når byggelånet erstattes av et nedbetalingslån vil fellesgjelden for dette bli fordelt på den enkelte andel. Fellesgjelden vil
  dermed øke tilsvarende.
 • Burettslaget har avtale om sikring- og forskuttering av felleskostnader hos Vestbo Finans AS. Avtalen kan seiast opp av kvar av partene med en frist på 6 md.
 • Antatt løpende kostnader beløper seg til anslagsvis kr. 80.700,- for denne boligen pr. år. Kostnadene er fordelt på felleskostnader inkludert kommunale avgifter. Merk at utgifter knyttet til strøm og innboforsikring ikke er hensyntatt.
 • Det er ikkje utstedt ferdigattest/mellombels bruksløyve på eigedomen. Kommunen opplyser at det ikkje finnest slike dokument i kommunalt arkiv
 • Utleige av bustaden må godkjennast av styre.

  Med godkjenning frå styret er utleige tillat for inntil 3 år, dersom andelseier sjølv eller person nemnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebudd eigedommen i minst eit av de to siste årene
 • Eigedommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.

  Det foreligger og ein rapport frå IF-Boligsjekk med Anticimex.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 • Eigedommen ligg i eit område som er regulert til bolig/Forretning/kontor iht. reguleringsplan R-281-000 for Leirvik Sentrum
 • Andelsnr. 26 Orgnr. 981305124 i Stord kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Seljar har ikkje teikna boligselgerforsikring. Seljar har fylt ut eigenerklæringsskjema som kjøper bør gjera seg kjend med før bodgiving.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.

  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeidar med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenestar. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Det er avtalt en fastpris på kr. 44.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15.990-, oppgjørshonorar kr. 4375,- og visninger (første gratis) kr. 2.200, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 19.300,-. Utleggene omfatter kommunal informasjon, informasjon fra forretningsfører og markedspakke.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ingebjørg Gundegjerde
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev