aktiv-eiendomsmegling
Fåmyrsrøet 19 fasadeillustrasjon

Svært flott enebolig med godkjent 2(3)-roms utleieleilighet - Naturskjønne omgivelser - Salg av kontraktsposisjon

 • 7 490 000
 • BRA 273 m²
 • 5 soverom
 • PRISANTYDNING7 490 000
 • OMKOSTNINGER88 752
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER7 578 752
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM5
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT815 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 7 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  37 500,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 500 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  540,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  540,- (Tingl.gebyr skjøte)
  50 000,- (Administrasjonsgebyr)
  --------------------------------------------------------
  88 752,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  7 578 752,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Underetasje/utleidel: Trappegang, vaskerom / Entré, kjøkken og stue, 1(2) soverom, bad og bod.
Første etasje: Entré, kjøkken og stue, soverom, bad, bod.
Andre etasje: Trappegang, 2 soverom, walk-in closet, 2 bad.
Bilde fra nr 21 som nettopp er ferdig bygget

Fåmyrsrøet 19, Viken

 • Det gjøres spesielt oppmerksom på at objektet for dette salget er salg av kontraktsposisjon. Ved kjøp av en kontraktsposisjon vil kjøper tre inn i en kontrakt som allerede er inngått mellom entreprenør og selger. Kjøper vil tre inn i selger sine rettigheter og plikter iht. den opprinnelige kjøpekontrakten og prospektet som ligger vedlagt. Antatt ferdigstillet høst 2022.
 • Se vedlagt salgsoppgave for leveransebeskrivelse.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i fredelige og naturskjønne omgivelser på Fåmyrsrøet i Nannestad kommune. Området ligger sentralt og er et mekka for tur- og langrennsentusiaster, altså perfekt for deg som ønsker rekreasjonsmuligheter i det daglige, men også nærhet til byliv. Naturen lokker i tomtekanten, og det er umiddelbar nærhet Åsen ILs flotte hovedanlegg for fotball og langrenn. Anlegget byr på opplyste løypetraséer og egner seg like godt for trening som for noe mer bedagelige skiturer med de minste. Snøforholdene i området er meget stabile. Romeriksåsen byr på rike muligheter for friluftsliv, samt for fiske og bading i flere småvann. Den Norske Turistforening har en rekke hytter, åpne for servering. Ønsker du alpine utfordringer er det ca. 10 min med bil til Nannestad skisenter - Åslia.

  Coop Extra, Rema 1000 og Kiwi er nærmeste dagligvarebutikker. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Teigebyen (Nannestad sentrum), Gjerdrum, Jessheim og Kløfta et godt og variert utvalg. Strømmen og Lillestrøm ligger også godt innen rekkevidde.

  Området har offentlig kommunikasjon via buss. Nærmeste holdeplass er Skogtun som ligger et steinkast fra tomten. Med bil fra Fåmyrsrøet tar det cirka 5 min til Nannestad, 15 min til Jessheim, 40 min til Oslo S og 15 min til Gardermoen Flyplass. Eiendommen ligger nærmt Åsgreina barnehage og Kringler-Slattum barneskole. Det er ungdomsskole og vidergående skole i Nannestad.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • OPPVARMING OG VENTILASJON
  - Termostatstyrte varmekabler i badene, vaskerom, gang.
  - Stålpipe og peisovn.
  - Balansert ventilasjonsanlegg fra Flexit.
  - Komplett sentralstøvsugeranlegg fra Flexit.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer kjøpesummen med mer enn 15 %.
 • Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

  Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. Tomta leveres grovplanert. Mulighet for asfalt som tilvalg.
 • Boligene vil få dobbel garasje samt oppstillingsplass på tomt.
 • Boligen vil være tilknyttet offentlig vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
  Boligen ligger til privat veg og kostnader ifb vedlikehold og brøyting må påregnes.
 • Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.
 • Kommunale avgifter/eiendomsskatt fastsettes når boligene er ferdigstilt, og betales av den enkelte direkte til kommunen.

  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Kommunale avgifter, strøm, husforsikring, tv- og internett, alarm.

  Listen er ikke uttømmende.
 • Ved overtagelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dersom det søkes om midlertidig brukstillatelse i stedet for ferdigattest, skal ikke dette være til hinder for oppgjør fra kjøper til selger. Ferdigattest vil da søkes når arbeidene er ferdigstilt (for eksempel senere ferdigstillelse av uteområder pga. årstid).
 • Boligen selges med en selvstendig 2(3)-roms utleiedel.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Det gjøres spesielt oppmerksom på at objektet for dette salget er salg av kontraktsposisjon. Kjøpet reguleres av kjøpsloven, og avhendingslova. Ved kjøp av en kontraktsposisjon vil kjøper tre inn i en kontrakt som allerede er inngått mellom entreprenør og selger. Kjøper vil tre inn i selger sine rettigheter og plikter iht. den opprinnelige kjøpekontrakten og prospektet som ligger vedlagt. Det vil ikke være anledning til å endre på kontraktsvilkårene i den opprinnelige kontrakt med mindre entreprenøren aksepterer å reforhandle kontraktsvilkårene.


  Transport av kontraktsposisjonen forutsetter at entreprenøren godkjenner overdragelsen til kjøper.
  Vederlaget for kontraktsposisjonen er kr. 500 000,-
  I tillegg skal det betales kr. 7 028 752 i henhold til den opprinnelige kontrakten for boligen samt administrasjonsgebyr på kr. 50 000,-.
  Total kjøpesum inkl. omkostninger er kr. 7 578 752 ,-.

  Det er stilt garanti på 3 % av opprinnelig kjøpesum iht. buofl. § 12. Garantien økes til 5 % fra overtagelse og løper deretter i fem år. Garantien er beregnet med utgangspunkt i den opprinnelige kjøpesummen, dvs. uten vederlaget for kontraktsposisjon og ev. tilvalg o.l. Selger har ikke ansvar for mangelfull levering fra entreprenøren og kjøper har uansett plikt til å betale vederlaget for kontraktsposisjonen. Dette gjelder selv om mangelen er vesentlig og gir kjøper rett til å heve kontrakten med entreprenøren. Dersom kjøper er forbruker, faller plikten til å betale vederlag for kontraktsposisjonen bort dersom entreprenøren ikke ferdigstiller boligen, jf. avhl. § 1-1 fjerde ledd. Vederlag for kontraktsposisjonen betales fra kjøper til selger. Beløpet vil stå under kjøper sin rådighet og utbetales selger når hjemmel er tinglyst på kjøper. Dersom kjøper ikke er forbruker må kjøper betale vederlaget for kontraktsposisjonen uavhengig av om entreprenøren ferdigstiller boligen eller ikke. Selger kan i de tilfeller kjøper ikke er forbruker kreve vederlaget for kontraktsposisjonen ubetalt selv om kjøper ennå ikke har tatt over boligen eller fått hjemmelen overført til seg. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selger, i de tilfeller kjøper ikke er forbruker, kan kreve vederlaget for kontraktsposisjonen utbetalt allerede ved inngåelse av kontrakten. Kjøper har da vederlagsrisikoen for kontraktsposisjonen.

  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommene er regulert til frittliggende småhusbebyggelse.
  Eiendommene er avsatt i kommuneplanen til boligbebyggelse. Ny kommuneplan er under utarbeidelse.

  Kommuneplaner
  Id KP2018-2035
  Kommuneplanens arealdel 2018-2035
  Plantype Kommuneplanens arealdel
  Status Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse 14.05.2019

  Bestemmelser
  http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3036/KP2018-2035/Dokumenter/Bestemmelser%20og%20retningslinjer%20til%20arealdelen%20-%20vedtatt%2014.05.2019,%20oppdatert%20forside.pdf
  Delarealer Delareal 879 m
  KPHensynsonenavn H910
  KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

  Delareal 879 m
  Arealbruk Boligbebyggelse,Framtidig
  Kommuneplaner under arbeid
  Id KP2018-2035
  Kommuneplanens arealdel 2018-2035
  Status Endelig vedtatt arealplan
  Plantype Kommuneplanens arealdel
  Reguleringsplaner
  Id 99-22
  Navn Fåmyrsrøet
  Plantype Eldre reguleringsplan
  Status Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse 03.09.2002
  Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3036/99-22/Dokumenter/Reguleringsbestemmelser,%20sist%20revidert%2013.05.2020,%20oppdat.%20tittelfelt.pdf

  Delarealer Delareal 879 m
  Formål Frittliggende småhusbebyggelse
  Feltnavn B3
 • Gnr. 7 Bnr. 106 i Nannestad kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Eiendommen estimeres ferdigstilt ca august 2022.
 • Alle opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige prosjekt når det gjelder endelig detaljering av interiør, fasader, materialer og omgivelser. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prospekt.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Entreprenøren skal stille garanti straks etter avtaleinngåelse, jf. bustadoppføringslova § 12. Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til igangsetting, er det tilstrekkelig at entreprenøren stiller garanti straks etter at forbehold har falt bort. Det samme gjelder ved forbehold med tilsvarende virkning fra forbrukerens side. Entreprenøren skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.

  Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.

  Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev. parkeringskjeller, herunder ferdigstillelsen av disse.

  Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt.

  Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast provisjon på kr. .51 600,- for salg av kontrakten, kostnader til markedsføring kr. 6 250,- og oppgjørshonorar kr. 5.900,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt av selger til oppdragsansvarlig, samt opplysninger innhentet fra kommunen. Opplysningene er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Irfan Mohammad Ashraf
  Romana Irfan Ashraf
Iris Therese Asak

Megler

Iris Therese Asak

97 59 80 15

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev