aktiv-eiendomsmegling

Frogner Røyskattvegen 13

Flott og naturskjønn tomt med IG for oppføring av herskapelig enebolig, innerst i blindvei med adkomst til tur/gangsti.

 • 2 900 000
 • PRISANTYDNING2 900 000
 • OMKOSTNINGER88 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 988 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT797 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  72 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  88 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 988 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Røyskattvegen 13, Viken

 • Flott og naturskjønn tomt sentralt på Lindeberg i Lillestrøm kommune, innerst i blindvei og direkte adkomst til tur/gangsti.
  Tomten ligger i ytterkant av et etablert og attraktivt boligfelt. Tomten grenser til fine markaområder med gode rekreasjonsmuligheter.
  Området består av villabebyggelse og flermannsboliger nær store grøntarealer og også noen landbruksarealer.
  Området har skoler på 1-7 trinn, barnehager og forretninger på Frogner ca 3-4 km unna, hvor det også er forretninger og andre "bymessige" fasiliteter. Nærmeste kjøpesenter er Romerikssenteret på Kløfta. Det er idrettsanlegg og svømmehall på Frogner.
  Ca. 1 km til offentlig kommunikasjon med jernbanestasjon(jernbanelinjen går i nærheten av eiendommen) og bussholdeplass på Lindeberg.
  Sentralt beliggende med tanke på kort vei til E6.
  Dette er en flott plassering for pendlere: Med bil tar det ca. 5 min til Frogner, 8 min til Skedsmokorset, 15 min til Lillestrøm og Oslo lufthavn Gardermoen og ca. 25 min til Oslo.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
  Dette er p. t. en boligtomt uten bygg.
  Igangsettingstillatelse for oppføring av stor enebolig med separat leilighet, og mulighet for hybel foreligger.
  Totalt BRA 284,4.
  Fasaden vil få en klassisk og vakker utførelse.

  Geologisk undersøkelser er foretatt, uavhengig undersøkelse er også foretatt mhp plassering av boligen på tomten. Tomten har hatt oppmåling-utstikning samt er byggeklar og gravet ut i hht geologisk rapport.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Boligtomt med rammetillatelse for enebolig med sokkelleilighet og integrert garasje.
  Se vedlagte Igangsettingstillatelse. Klargjort for bygg, vann/avløp rett i nærheten.
 • 797,7
 • • Tilkoplingsavgift for vann og avløp vil bli fakturert ved gitt tillatelse til oppsetting av bolig.
  • Kommunale avgifter påløper når det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på bolig.
  • Eiendommen har adkomst fra kommunal vei.
 • Ikke fastsatt enda.
  • Sørum kommune benytter boligverdigrunnlaget fra Skatteetaten
  som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer (primær rom)
 • Kommunale avgifter er ikke fastsatt enda.
  Årlig eiendomsskatt er kr 100,-
  • Må påregne økt eiendomsskatt 2 år etter at boligen er ferdigstilt
 • Fremtidige kommunale avgifter og eiendomsskatt.
  Fremtidig Tv- og Internett abonnement etter ønske.
  Fremtidig strømforbruk.
  Fremtidig hus- og innboforsikring.
  Fremtidig valgfritt alarmanlegg.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Dette er en flott boligtomt i landlige og naturskjønne omgivelser, som har en rammesøknad inne hos kommunen på oppføring av enebolig med sokkelleilighet. Se vedlagte fasade- og plantegninger.
  93/21/9 Vedtak om rammetillatelse - ny bygg - enebolig med sekundærleilighet.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen er regulert og omfattet av reguleringsplan nr. 165.
  Kommuneplanen er vedtatt 24.6.15.
  Rullering av kommuneplan er under arbeid: https://www.sorum.kommune.no/kommuneplan-2019-2031-under-arbeid.423532.no.html
  • For informasjon om pågående utbygging og regulering av område eiendommen ligger i, sjekk ut kommunens hjemmesider: https://www.sorum.kommune.no/plan-og-regulering.364332.no.html
  • Evt. flystøy i området kan Avinor opplyse om - tlf. 815 30 550

  Eiendommen ligger i område med marin leire, og kan ha dårlige grunnforhold.
  Er innenfor faresoneområdet for kvikkleire.
  Kart er vedlagt i salgsoppgaven.
  Ved byggesaker på eiendommen kan kommunen kreve søker å legge frem geoteknisk vurdering - http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/ og https://www.sorum.kommune.no/kvikkleirekart.318920.no.html
 • Gnr. 293 Bnr. 219 i Lillestrøm kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger, men tidligst etter at rammetillatelsen eventuelt foreligger.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en fastpris for gjennomføring av salget på kr. 67125,- som inkluderer provisjon, vederlag og direkte utlegg.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Noor Abdul Qadir
Iris Therese Asak

Megler

Iris Therese Asak

97 59 80 15

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev