aktiv-eiendomsmegling
Myran fasade (2)

Flott småbruk med fantastisk beliggenhet og utsikt. To boliger. Tomt på ca. 40 dekar. NB! Meld på visning!

 • 2 490 000
 • BRA 312 m²
 • PRISANTYDNING2 490 000
 • OMKOSTNINGER78 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 568 392
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 956
 • AREALP-rom 214 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT40 700 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  78 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 568 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Myran 121:
1. etg.: Vindfang, gang, stue, kjøkken og wc.
2. etg.: Gang, bad, vaskerom og 2 soverom. Loft: Gang og 2 innredet rom (uisolert).
Kjeller: Boder og vaskekjeller.

Myran 123:
1. etg: Vindfang, gang, trimrom, 2 bad. I tillegg bod/eldre garasjerom.
2. etg: Gang, 2 soverom, stue, kjøkken.
Kjeller: Boder/fraukjeller.
Bad

Myran 121 og 123, Trøndelag

 • Opplysninger hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann:

  Myran 121:

  INNVENDIG
  Laminat på gulv malte plater på vegger og i himling. En del arbeider er ikke ferdigstilt. Trebjelkelag 1. etasje
  Trebjelkelag 2. etasje
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Mursteinspipe.
  Betonggulv , betong/murvegger. Hulltaking er ikke fortatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig.
  Boligen har malt tretrapp.

  Vaskerom:
  Teknisk forskrift 2017 og ingen dokumentasjon.
  Malte plater på vegger og malt innvendig tak.
  Flislagt gulv.
  Badet har plastsluk og har smøremembran med ukjent utførelse.
  Det er ikke montert utstyr.
  ingen ventilering.
  Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Yttervegg samt vegg mot våtrom.

  Bad
  Teknisk forskrift 2017 og ingen dokumentasjon.
  Flis på vegg og malt innvendig tak.
  Flislagt gulv og elektriske varmekabler.
  Badet har slukrenne ved vegg i dusjsonen og har smøremembran med ukjent utførelse.
  Innredning med 2 nedfelte servanter toalett og dusjvegger/hjørne.
  Mekanisk avtrekk.
  Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. yttervegger og vegg mot våtrom.

  KJØKKEN
  Kjøkkenet er fra byggeår, og bærer preg av aldersmessig slitasje. Laminat på gulv og plater på vegger. Pga alder må det påregnes oppgradering av rommet.

  Tekniske installasjoner:

  Kobberrør.
  Avløpsrør av plast.
  Avløpsrør av soil.
  Naturlig ventilasjon.
  Ca 200 liters varmtvannstank fra 2020
  Det elektriske anlegget er oppgradert i 2. etasje og rør er ført ned til wc-rom i 1. etasje. Gjenstående arbeider i 1. etasje.

  Myran 123:

  INNVENDIG
  Trebjelkelag.
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Mursteinspipe.
  Boligen har malt tretrapp.
  Boligen har finèrdører innvendige dører.

  VÅTROM
  2 bad som må påregnes oppgradert.
  KJØKKEN
  Kjøkkenet har laminat på gulv og plater på vegger. Kjøkkenet er av eldre dato, og må påregnes oppgradert på sikt. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.
  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Kobberrør.
  Avløpsrør av plast.
  Naturlig ventilasjon.
  Ca 200 liters varmtvannstank fra 1999.

  Frittstående hvitevarer medfølger ikke med mindre annet avtales.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3:

  Myran 121:

  - TG3:

  * Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

  * Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
  Rommet har ingen ventilasjon. Rommet har ingen ventilasjon

  * Tomteforhold > Drenering
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Det er utifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  * Tomteforhold > Terrengforhold
  Terreng faller inn mot bygning.
  Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  - TG 2, avvik som kan kreve tiltak:

  * Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

  * Utvendig > Utvendige trapper
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  * Innvendig > Overflater
  Det er avvik: Det er påbegynt arbeider med å legge nytt laminatgulv på stue, men ikke ferdigstilt, samt manglende listverk.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  * Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  * Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  * Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  * Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er påvist andre avvik:
  Pga alder må det påregnes å oppgradere rommet.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  * Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  * Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  * Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  * Det er også gitt flere TG2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak. Se tilstandsrapport for nærmere opplysninger.

  - Myran 123:

  - TG 3:

  * Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  Det er ikke mulig å foreta hulltaking i underetg i utsatte konstruksjoner.
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.

  * Våtrom > Generell > 2 bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  * Tomteforhold > Drenering
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Det er utifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  * Tomteforhold > Terrengforhold
  Terreng faller inn mot bygning.
  Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

  - TG 2, avvik som kan kreve tiltak:

  * Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

  * Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  * Utvendig > Vinduer
  Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Det er avvik:
  De fleste vinduer har nådd over halvparten av forventet levetid.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  * Utvendig > Dører
  Det er avvik:
  Ytterdører har nådd over halvparten av forventet levetid.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  * Innvendig , radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  * Innvendig > Pipe og ildsted
  Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  * Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er avvik:
  Kjøkkenet har nådd forventet levetid.

  * Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  * Det er også gitt flere TG2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak. Se tilstandsrapport for nærmere opplysninger.
 • Eiendommen ligger i Myran, Lensvik, som er et attraktivt boligområde i overkant av sentrum. Det er gangavstand til de fleste fasiliteter Lensvik har å tilby. Lensvik skole er en kombinert barne- og ungdomsskole (1 - 10. klasse). Det er også barnehage i Lensvik.

  Lensvik er det største tettstedet i Agdenes kommune. Kommunen har totalt ca. 2000 innbyggere.

  Ytre del av kommunen har milde vintre og lite snø, mens indre del har mindre vind og mer snørike vintre. Agdenes er en svært attraktiv fritidskommune pga. sin vekslende natur, med flotte områder både ved sjø og fjell. Med bil tar det ca. 1 time til Trondheim og under 30 min. til Orkanger. Med hurtigbåt tar det ca. 35-40 min. til Trondheim. For mer informasjon om buss og båt, se hjemmesiden til atb.no og kommunens hjemmeside
 • Kjør E39 fra Trondheim til Orkanger, ta av ved andre avkjøring til Orkanger ved Shell. Fortsett langs 710 mot Lensvik. Når du kommer til Lensvik sentrum ta av så til venstre skiltet Myran.

  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Utdrag fra tilstandsrapport utført av takstmann Egil Indergård:

  Myran 121:
  UTVENDIG
  Stål/aluminiumsplater. Bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og stående bordkledning.
  Malte trevinduer med 2-lags glass. Treterrasse anlagt på pilarer.
  Tretrapp fra terrasse.

  Myran 123:
  UTVENDIG
  Renner og nedløp av metall. Bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og stående bordkledning. Sperrekonstruksjon.
  Malte trevinduer med 2-lags glass og koblavinduer.
  Malt ytterdør

  For nærmere opplysninger, se tilstandsrapport utført av takstmann Egil Indergård. Denne er i salgsoppgaven.
 • Nr. 121, bolighus:
  1et: 59 Kvm Bra og 59 kvm P-rom.
  2.et: 55 Kvm Bra og 55 kvm P-rom.
  Loft: 7 Kvm Bra og 0 kvm P-rom.
  Kjeller: 51 Kvm Bra og 0 kvm P-rom.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. et: Vidfang, gang, stue, kjøkken, WC
  2. et: Gang, bad, vaskerom og 2 soverom.

  Nr. 123, utleiebolig:

  1et: 60 kvm Bra og 39 kvm P-rom.
  2.et: 61 kvm Bra og 61 kvm P-rom.
  Kjeller: 19 kvm Bra og 0 kvm P-rom.

  Følgende rom inngår i primærareal:

  1. etg: Vindfang, gang, trimrom, 2 bad.
  2. etg: Gang, 2 soverom, stue, kjøkken.

  Arealet som står i annonsen og prospekt gjelder samlet for begge boligene.

  Arealet gjelder totalt for Myran 121 og 123

  Det opplyses fra kommunen at det ikke foreligger bygningstegninger på Myran 121 i deres arkiv. Megler får derfor ikke undersøkt tegninger med dagens bruk. Dette gjør at byggeår ikke er bekreftet. Det tas derfor forbehold om byggeår. Eier fikk oppplyst 1956 ved kjøp. Myran 123 ble opplyst å være oppført ca. 1959.

  Det gjøres oppmerksom på at det ikke er samsvar mellom godkjente tegninger og dagens bruk. Dette gjelder bl.a. at trimrom i 1. Etg. Myran 123 er inntegnet som soverom. Kjøper overtar ev. risiko knyttet til dette. Konferer megler for mer informasjon.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarmingen er basert på elektrisitet og vedfyring.
  Det er installert luft-til-luft varmepumpe i boligen.

  Takstmann opplyser følgende i Myran 123: Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken.
 • Det er totalt rundt 40 mål tomt, hvorav 5,8 fulldyrka mark, 29,5 produktiv skog, annen mark på 4,7mål og bebygd på 0,7 mål.

  Se mer informasjon på: https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/5059/789/45/0?gardskartlayer=ar5kl7
 • På egen gårdsplass
 • Vann og avløp: Offentlig via private stikkanlegg.
  Vei: Fra Myran (krysset hvor man svinger til høyre mot eiendommen) og inn mot eiendommen er det merket privatveg. Her må det betales for brøyting/strøing og vedlikehold.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 461 815 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 662 535 per 31.12.20
 • Kr. 24 824 pr. år
  Det er måler på vann og avløp. Dette kan medføre endringer i avgiftene etter forbruk. Betales i tillegg pt kr 6126,- til ReMidt pr. år (redusert boligab.)
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Dagens eier leier pt. ut nr. 123. Det er ny eiers ansvar å etablere ny leiekontrakt eller avslutte nåværende.
  Ta kontakt med megler ved spørsmål om utleieforholdet.
  Iflg. eier betales kr. 5000,- pr. mnd. i leie.

  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.
 • Gnr 789 Bnr 45: Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Gnr 789 Bnr 4: Ubebygd, større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Alt jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite) er drivepliktig i henhold til jordlovens bestemmelser, uavhengig av arealets størrelse. Eiendommen har slikt areal og er således underlagt driveplikt.
  Driveplikten varer gjennom hele eiertiden, fra man blir eier og til man overdrar eiendommen til noen andre. Driveplikten kan oppfylles på to måter - personlig oppfyllelse og oppfyllelse ved bortleie. Eieren må bestemme seg for om en ønsker å drive jorda selv eller å oppfylle driveplikten ved bortleie innen ett år fra overtakelse av eiendommen. Jordloven oppstiller for øvrig visse vilkår for at en avtale om jordleie skal være gyldig.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • - 1959/2594-1/64 Rettigheter iflg. skjøte
  21.11.1959
  rettighetshaver:Knr:5059 Gnr:789 Bnr:45
  RETT TIL BRØNN OG LEDNINGER

  Følgende er tinglyst på bnr 4:
  - 1956/602714-1/64 Jordskifte
  24.12.1956
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • 789/45: Eiendommen ligger i område for LNF iht. kommuneplankart.
  Iht. reguleringsplankart er eiendommen i område med rasfare.

  789/4: Eiendommen ligger i område for LNFmed spredt fritidsbebyggelse - nåværende, iht. kommuneplankart.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  LNF-område kan medføre begrensninger med eiendommen og dens utviklingsmulighet.

  Følgende sto i prospekt da nåværende eier kjøpte:
  «14.05.01 ble det godtatt bruksendring av landbruksgarasje til bolig på Myran 123 under forutsetning av:
  - Bygget skal ha røykvarslere som plasseres slik at alarmstyrken er minst 60dB (A) i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket. Det bør benyttes nettilkoblede for å oppnå god pålitelighet. Røykvarslerne skal seriekobles.
  - Det skal finnes slokkeutstyr som kan kunne benyttes av folk i byggverket for å slokke en brann i en tidlig fase, før og uavhengig av brannvesenets innsats. Brannslokkeutstyr må være plassert slik at brukerne lett kan finne fram til det.
  - Dersom rom beskrevet som "lager" på tegning i 1etg benyttes som garasje/ biloppstilling, skal denne utføres som egen branncelle.»
 • Gnr. 789 Bnr. 45 og Gnr. 789 Bnr. 4 i Orkland kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,6% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingshonorar kr 14 900,-, markedsføringspakke kr 13 900,-, visninger kr 1 990,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal betale alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anders Holm
Anders Skjetne Rygg

Megler

Anders Skjetne Rygg

91 75 88 29

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev